Повідомлення

Перейти до розділу
06 грудня 16:50
13.12.2019 - виїзне засідання Комітету на базі відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція» на тему: «Проблемні питання в лісовій галузі та їх законодавче врегулювання» посилання...
06 грудня 16:41
11.12.2019, 11:00 - Круглий стіл на тему: «Екологічні проблеми та перспективи розвитку малої гідроенергетики, як відновлюваного джерела енергії в Україні» (вул. Грушевського, 18/2, к. 12) + МАТЕРІАЛИ (QR-код) посилання...
13 листопада 18:00
Робочі групи Комітету посилання...
30 серпня 15:08
ГРАФІК РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ посилання...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

02 липня 2011, 17:22

РІШЕННЯ КОМІТЕТУ ВІД 15.06.2011 № 98/11 Про стан виконання захоів щодо забезпечення екологічної безпеки м.Дніпродзержинська та приведення в екологічно безпечний стан уранових об’єктів виробничого об’єднання "Придніпровський хімічний завод"

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 15 червня 2011р.    98/11-3

 

 

Про стан виконання захоів щодо забезпечення

екологічної безпеки м.Дніпродзержинська та

приведення в екологічно безпечний стан уранових

об’єктів виробничого об’єднання

 "Придніпровський хімічний завод"

 

Заслухавши інформацію центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо виконання:

- рішення Комітету від 18.03.2009 року № 43/4 "Про стан виконання рішення виїзного засідання Комітету від 03.06.2008 року № 17/1 "Про розгляд екологічних і соціальних питань в районі розташування колишнього виробничого об’єднання "Придніпровський хімічний завод",

- Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об’єктів виробничого об’єднання "Придніпровський хімічний завод", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 року № 1029,

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 року № 1628-р "Про заходи щодо забезпечення екологічної безпеки м. Дніпродзержинська та поліпшення соціального захисту населення міста",

 

Комітет відмічає наступне.

1. Екологічні та соціальні питання в районі розташування колишнього виробничого об’єднання "Придніпровський хімічний завод" (далі – ВО ПХЗ)

розглядалися на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків  Чорнобильської катастрофи у травні 2008 року та у порядку контролю на засіданні у березні 2009 року.

На виконання рекомендацій Комітету розпорядженням Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) від 11.06.2008 року № 857-р створено постійно діючу Міжвідомчу комісією з розв’язання екологічних проблем м. Дніпродзержинська, до складу якої увійшли народні депутати України, представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, науковці та представники екологічних громадських організацій.

 

2. У результаті напрацювань Міжвідомчої комісії протягом 2009-2010 років удосконалено нормативно-правову базу з питань здійснення дезактиваційно-рекультиваційних заходів на уранових об’єктах ВО ПХЗ і забезпечення екологічної безпеки м. Дніпродзержинська та поліпшення соціального захисту населення міста, про що свідчить затвердження та введення в дію вищезгаданих програмних урядових документів, які покликані стати  організаційним інструментом розв’язання визначених у них проблем з метою усунення або мінімізації небезпеки радіаційного впливу на навколишнє середовище та здоров’я мешканців прилеглих територій.

 

3. Але, незважаючи на значні кроки у напрямку розв’язання екологічних та соціальних проблем міста Дніпродзержинськ протягом останніх років, перелік екологічних питань залишається значним.

Основними екологічними проблемами міста є високий рівень забруднення атмосферного повітря, забруднення р.Дніпро, накопичення на території міста значної кількості промислових відходів, утворення несанкціонованих звалищ сміття.

Основну напругу створюють екологічно-небезпечні об`єкти - промислові підприємства міста, які є основними джерелами забруднення навколишнього природного середовища. Промислові підприємства півколом оточують, без санітарно-захисних зон, правобережну частину міста. При будь-якому напрямку вітру викиди промислових підприємств потрапляють у приземний шар атмосфери житлових масивів.

На державному обліку знаходиться 64 підприємства міста, що здійснюють викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря.

У 2010 році підприємствами міста викинуто в атмосферне повітря

108, 5 тис.т забруднюючих речовин, що становлять 14% від загального обсягу викидів по Дніпропетровській області.

У розрахунку на квадратний кілометр території обсяг викидів шкідливих речовин у місті становить 786 т, по області – 29 т.

Обсяг викидів у розрахунку на одного мешканця складає  432 кг. Цей показник по місту перевищує середній рівень по країні майже в 5 разів, по області – майже в 1,5 рази.

На території міста накопичено мільйони тонн промислових відходів, які розміщені на території підприємств, в накопичувачах, відвалах та міському звалищі. Щорічно утворюється промислових відходів 1,2,3 класів небезпеки близько 100 тис.т, що становить 40% загального обсягу утворення відходів по області.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 № 1628-р "Про заходи щодо забезпечення екологічної безпеки м. Дніпродзержинська та поліпшення соціального захисту населення" затверджено план заходів на 2010–2012 роки на загальну суму 127,3 млн. грн., у тому числі:

2010 рік: заплановано 39,3 млн. грн., затверджено у державному бюджеті України – 39, 3 млн. грн.;

2011 рік: заплановано 54,4 млн. грн., затверджено – 13,0 млн. грн.       (24 % від потреби);

2012 рік: заплановано 33,6 млн. грн.

У 2010 році Дніпродзержинською міською радою було освоєно коштів у сумі 3, 7 млн. грн. при запланованих державним бюджетом на 2010 рік       39, 9 млн. грн. (у зв’язку з тим, що паспорт бюджетної програми "Виконання першочергових екологічних заходів у м. Дніпродзержинськ" на 2010 рік було затверджено наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та Міністерства фінансів України у жовтні 2010 року (наказ від 01.10.2010 №393/1146), термін, який залишався до кінця 2010 бюджетного року, був недостатнім для проведення Дніпродзержинською міською радою процедур конкурсних закупівель). Крім того, через непроведення  платежів відділенням Державної казначейської служби України в м. Дніпродзержинську у грудні 2010 року в Дніпродзержинській міській раді виникла кредиторська заборгованість в обсязі  3, 55 млн. грн.

За рахунок коштів державного бюджету виконано певний комплекс  природоохороних заходів, у першу чергу щодо створення системи комплексного екологічного моніторингу міста, селищ Таромське і Сухачівка, території зони впливу хвостосховищ  (докладна інформація  Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Дніпропетровської ОДА та Дніпродзержинської міської ради за 2010 рік та інформація щодо основних напрямів використання бюджетних коштів у 2011 році додаються).

 

4. Відмінністю міста Дніпродзержинськ від інших потужних промислових центрів України залишається наявність потенційно небезпечних 7 хвостосховищ, у яких накопичено близько 42 млн.т радіоактивних відходів загальною активністю 3,1х1015 Бк. Загальна площа сховищ становить близько 2,43 млн. м 2. Потужність експозиційної дози на поверхні ґрунту цих об’єктів перебуває в межах від 30 до 35000 мкР/рік. У межах міста розташовано 5 хвостосховищ, у яких накопичено 13 млн.т радіоактивних відходів, тобто на одного мешканця міста припадає 53 т радіоактивних відходів.

Хвостосховища, що утворилися внаслідок уранового виробництва протягом 1948-1991 років на ВО ПХЗ, залишаються джерелом забруднення довкілля і разом з виробничими приміщеннями – джерелом опромінення персоналу і населення міста, обумовлюючи можливість шкоди для їх здоров’я, та сприяють перетворенню території міста у територію з небезпечними екологічними умовами проживання.

До теперішнього часу у місті не вирішеною залишається проблема хвостосховища по вул. Лазо, що знаходиться у житловій зоні міста і було виявлено в результаті проведення земляних робіт. Сховище на теперішній час не має власника.

Виконання заходів Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об’єктів ВО ПХЗ (далі – Державна програма), що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 року № 1029, розпочато у 2010 році. Виконавцем робіт за програмою визначено державне підприємство "Бар’єр" (далі – ДП "Бар’єр") Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

З урахуванням того, що фінансування заходів по Державній програмі було розпочато тільки о другій половні 2010 року, а також недостатність фінансування (замість запланованих по програмі 26,7 млн. грн. профінансовано 13,265 млн. грн.), роботи в межах заходів Державної програми виконані не в повному обсязі (докладна інформація  Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, державного підприємства "Бар’єр", Дніпропетровської ОДА та Дніпродзержинської міської ради за підсумками виконання робіт за Державною програмою у 2010 році додається). Подібна ситуація складається і в поточному році - у державному бюджеті України на 2011 рік на виконання заходів Державної програми передбачено 20 млн. грн. (85% від потреби). Але поряд з цим актуальною залишається проблема ефективного управління Міністерством енергетики та вугільної промисловості України бюджетними асигнуваннями, а ДП "Бар’єр" – відповідно ефективного використання коштів державного бюджету, які спрямовуються на виконання Державної програми.

Насьогодні залишаються невиконаними в повному обсязі наступні найважливіші заходи: не створено єдиної бази даних радіаційно небезпечних об’єктів; не завершено інвентаризацію та паспортизацію потенційних джерел радіаційного забруднення; не створено дільниці дезактивації забруднених трубопроводів та обладнання; не проведено дезактивації забруднених трубопроводів, демонтажу будівлі  № 103; не здійснено в повному обсязі засипки відкритих поверхонь хвостосховищ, які фактично є відкритими джерелами радіоактивного випромінювання.

Поряд з тим отримані результати наукових досліджень, тематика яких стосувалась обстеження стану хвостосховищ, технологій їх покриття, дезактивації металевих та будівельних конструкцій, вивчення впливу уранових об’єктів на населення та довкілля, не впроваджені в практичну діяльність та не використані для прийняття управлінських рішень щодо подальших заходів із приведення об’єктів ВО ПХЗ в безпечний стан.

Протягом  2008-2010 років завдяки стабільному фінансуванню  бюджетної програми КПКВ 1101140 "Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів" державним підприємством "38-й відділ інженерно-технічних частин" (далі – ДП "38 ВІТЧ") за цільовим призначенням використано 33,675 млн. грн.  бюджетних коштів на реконструкцію об’єктів: "Інженерно-технічний комплекс охорони режимної території ВО ПХЗ", огорож периметрів хвостосховищ "Сухачівське" (І та ІІ  секції) та "База С", що унеможливило несанкціонований доступ на радіоактивно забруднену територію та уранові об’єкти ВО ПХЗ, сприяло попередженню незаконному вивозу (ввозу), виносу (вносу) радіоактивних матеріалів з охороняємої озброєними підрозділами відомчої воєнізованої охорони режимної території. Режим, встановлений на території ВО ПХЗ, забезпечує виконання вимог законодавства щодо підтримання на належному рівні фізичного захисту та охорони цієї території.

 

5. З метою приведення показників державного бюджету до показників, які закладено на 2011 рік у програмних документах відповідно до постанови № 1029 та розпорядження № 1628-р КМУ, Комітет своїм рішенням від 15.12.2010 року № 84/1 "Про проект Закону України "Про державний бюджет України на 2011 рік" пропонував  збільшити видатки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України:

- за програмою КПКВ 1101190 "Державна програма приведення небезпечних об’єктів виробничого об’єднання "Придніпровський хімічний завод" в екологічно безпечний стан і забезпечення захисту населення" на       3,4 млн. грн. ;

- за програмою КПКВ 1101430 "Виконання першочергових  екологічних заходів у м. Дніпродзержинську" на 41,4 млн. грн.

На жаль, пропозиції Комітету не було підтримано з урахуванням складної фінансово-економічної ситуаціїї в цілому в країні.

 

6. Не виконано рішення Комітету щодо:

- створення на базі спеціалізованої медико-санітарної частини     (СМСЧ-8) м. Дніпродзержинська науково-профілактичного центру з радіаційної медицини для вивчення стану здоров’я, медичного нагляду, профілактики, реабілітації та оздоровлення  ветеранів ВО ПХЗ та членів їх сімей, які працюють на радіоактивно забрудненій території колишнього уранового виробництва, а також жителів міста та прилеглих районів, що мешкають у санітарних зонах;

- визначення статусу та забезпечення соціального захисту ветеранів уранового виробництва ВО ПХЗ;

- розробки заходів із залученню інвестицій на развиток інвестиційно привабливої території на північній частині проммайданчика ВО ПХЗ, що є "чистою" у радіаційному відношенні і де існує відповідна інфраструктура і комунікації.

 

Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив:

 

І. Прийняти до відома інформацію про стан виконання заходів щодо забезпечення екологічної безпеки м.Дніпродзержинська та приведення в екологічно безпечний стан уранових об’єктів виробничого об’єднання "Придніпровський хімічний завод".

 

ІІ. Звернути увагу Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади на недостатню ефективність виконання рекомендацій, які викладено в рішенні Комітету від 18.03.2009 року № 43/4.

 

ІІІ. Рекомендувати:

 

Кабінету Міністрів України:

1. До 1 жовтня 2011 року розглянути питання щодо доцільності внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту, яким буде визначено статус режимної території проммайданчика ВО ПХЗ та статус прилеглих територій зі створенням адміністрації режимної території з наділенням її відповідними повноваженнями.

До законодавчого вирішення цього питання створити на промисловому майданчику ВО ПХЗ постійно діючу Раду для координації діяльності підприємств, розташованих на промисловому майданчику.

 

2. При внесенні змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" та при підготовці проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" передбачити збільшення видатків Міністерства енергетики та вугільної промисловості України до показників, які закладено на 2011-2012 роки відповідно до:

- постанови № 1029 від 30.09.2009 року (бюджетна програма КПКВ 1101190 "Державна програма приведення небезпечних об’єктів виробничого об’єднання "Придніпровський хімічний завод" в екологічно безпечний стан і забезпечення захисту населення");

- розпорядження № 1628-р від 11.08.2010 року (бюджетна програма КПКВ 1101430 "Виконання першочергових  екологічних заходів у                 м. Дніпродзержинську").

 

3. Розглянути питання доцільності внесення змін до Земельного кодексу України щодо звільнення підприємств -  власників уранових об’єктів ВО ПХЗ та підприємств, які забезпечують виконання вимог законодавства щодо підтримання на належному рівні фізичного захисту, охорони та радіаційної безпеки на режимній території ВО ПХЗ, від сплати податку за землю з компенсацією доходної частини місцевого бюджету за рахунок державного.

 

4. Доручити центральним органам виконавчої влади -  Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерству екології та  природних ресурсів України, Державній інспекції ядерного регулювання України, Міністерству надзвичайних ситуацій України, Міністерству охорони здоров’я України спільно з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України відпрацювати та встановити до 1 вересня 2011 року чіткі кінцеві терміни та переглянути подальшу цінову політику щодо проведення комплексної державної експертизи проектів приведення в екологічно безпечний стан уранових об’єктів ВО ПХЗ.

Міністерству фінансів України:

починаючи з кожного нового бюджетного року, забезпечувати ритмічне фінансування за бюджетними програмами КПКВ 1101190 "Державна програма приведення небезпечних об’єктів виробничого об’єднання "Придніпровський хімічний завод" в екологічно безпечний стан і забезпечення захисту населення" та КПКВ 1101430 "Виконання першочергових  екологічних заходів у  м. Дніпродзержинську";

забезпечити компенсацію на виконання в 2012-2014 роках заходів "Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об’єктів виробничого об’єднання "Придніпровський хімічний завод", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 року  № 1029 в обсягах недофінансування та погашення кредиторської заборгованості за попередніми програмами (20,0 млн.грн.).

 

Міністерству енергетики та вугільної промисловості України:

підсилити відомчий контроль за діяльністю підприємств, які здійснюють виконання заходів Державної програми;

визначити пріоритетними до виконання у період 2011-2014 років наступні заходи Державної цільової екологічної програми приведення у безпечний стан уранових об’єктів виробничого об’єднання "Придніпровський хімічний завод", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 року № 1029:

-          приведення у безпечний стан хвостосховища "Сухачівське", для чого доопрацювати проектно-кошторисну документацію щодо здійснення дезактиваційно-рекультиваційних заходів на І секції цього хвостосховища;

-          добудуви цеху дезактивації радіоактивно забруднених трубопроводів та обладнання з облаштуванням при ньому ділянки сортування і роздільного складування відходів, що утворилися в результаті виконання робіт з дезактивації уранових об’єктів;

-          розробки проектно-кошторисної документації щодо ліквідації або консервації сховища уранової сировини "База С" та сховища         "ДП -6";

-          розробки проектно-кошторисної документації щодо демонтажу будівель 103 та 104;

надати доручення ДП "Бар'єр" створити систему відбору підрядників та контролю за якістю виконання ними робіт, а також максимально використовувати власні ресурси, зокрема, для проведення радіаційного моніторингу об’єктів на проммайданчику ВО ПХЗ;

опрацювати питання щодо акумулювання коштів на виконання заходів Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об’єктів виробничого об’єднання "Придніпровський хімічний завод", по яким вже розроблені проекти і зараз проходять Комплексну державну експертизу – проекти "Реконструкція та перепрофілювання другої секції хвостосховища "Сухачівське", "Будівництво ділянки попереднього сортування та складування радіоактивно-забрудненого великогабаритного обладнання та металевих конструкцій"  тощо;

продовжити виконання заходів щодо забезпечення фізичного захисту та охорони режимної території ВО ПХЗ з її хвостосховищами та іншими радіоактивно забрудненими об’єктами відповідно до вимог Законів України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання", "Про  поводження з радіоактивними відходами", "Про місцеве самоврядування" та Державної програми;

прискорити виконання запланованих робіт з подальшої реконструкції  "Інженерно-технічного комплексу охорони режимної території ВО ПХЗ", огорож периметрів хвостосховищ "Сухачівське" (І та ІІ  секції),  "База С", "Дніпровське", а також хвостосховища по вул. Лазо.

 

Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, Міністерству фінансів України, Державній податковій службі України:

до 1 липня 2011 року розробити та направити на адресу Комітету, Генеральної прокуратури України та Рахункової палати України спільний план заходів щодо вдосконалення системи управління і контролю за надходженням та ефективним використанням коштів державного бюджету на виконання Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об’єктів виробничого об’єднання "Придніпровський хімічний завод", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 року № 1029.

 

Державній інспекції ядерного регулювання України, Міністерству охорони здоров’я України,  Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, Міністерству екології та  природних ресурсів України:

до 1 листопада 2011 року підготувати та затвердити План розробки та вдосконалення нормативно-правової бази з питань забезпечення радіаційної безпеки при виведенні з експлуатації уранових об’єктів ВО ПХЗ та забезпечити його виконання протягом 2011-2013 років.

 

Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, Державній інспекції ядерного регулювання України, Державній службі статистики України, Дніпропетровській обласній державній адміністрації, Дніпродзержинській міській раді:

до 1 листопада 2011 року завершити аналіз господарської діяльності підприємств на території ВО ПХЗ та виконання ними вимог норм та правил з радіаційної безпеки з метою визначення доцільності їх подальшого перебування на території колишнього ВО ПХЗ.

У разі необхідності  підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України проект змін до Закону України "Про видобування та переробку уранових руд" щодо впорядкування діяльності підприємств на території колишніх уранових об’єктів.

 

Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, Дніпропетровській обласній державній адміністрації, Дніпродзержинській міській раді:

вирішити питання щодо передачі хвостосховища по вул. Лазо, що на теперішній час підпадає під статус "безхазяйного", на баланс державного підприємства "Бар’єр";

вжити заходів для приведення хвостосховища "Сухачівське" (секція ІІ) в стан, придатний для експлуатації;

забезпечити оперативне коригування (або перегляд) дезактиваційно-рекультиваційних заходів Державної програми з урахуванням виконаних робіт, виявлених нових факторів, змін вартості робіт та з розробкою графіків виконання конкретних заходів (чіткої "дорожньої карти");

забезпечити узгодження дезактиваційно-рекультиваційних заходів, що здійснюються на проммайданчику колишнього ВО ПХЗ та в межах  м. Дніпродзержинська.

 

Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, Міністерству надзвичайних ситуацій України, Дніпродзержинській міській раді:

створити систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій радіаційного характеру та оповіщення людей у разі їх виникнення, забезпечити інформування громадськості про радіаційний стан уранових об’єктів на території ВО ПХЗ та прилеглої території.

 

Міністерству соціальної політики України, Міністерству  енергетики та вугільної промисловості України, Міністерству охорони здоров’я України, Центральному комітету профспілки працівників атомної енергетики та промисловості:

до 1 вересня 2011 року доопрацювати та внести до Кабінету Міністрів України та Комітету спільні пропозиції щодо визначення на державному рівні статусу та забезпечення соціального захисту ветеранів уранового виробництва ВО ПХЗ.

 

Міністерству охорони здоров’я України, Академії медичних наук України, Дніпродзержинській міській раді:

остаточно вирішити питання створення  на базі спеціалізованої медико-санітарної частини (СМСЧ-8) м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області науково-профілактичного центру з радіаційної медицини для вивчення стану здоров’я, медичного нагляду, профілактики, реабілітації та  оздоровлення більше ветеранів ВО ПХЗ та членів їх сімей,  працюючих на радіоактивно забрудненій території колишнього уранового виробництва, а також  жителів міста та прилеглих районів, що мешкають у санітарних зонах;

залучити до вирішення медичних проблем щодо обстеження та лікування ветеранів уранової галузі Державну установу "Український науковий центр радіаційної медицини (УНЦРМ)" АМН України, який має багатий досвід з обстеження та реабілітації учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

 

Дніпропетровській обласній державній адміністрації, Дніпродзержинській міській раді

розробити заходи по залученню інвестицій на развиток інвестиційно привабливої території на північній частині проммайданчика ВО ПХЗ, що є "чистою" у радіаційному відношенні і де існує відповідна інфраструктура і комунікації.

 

ІV. Контроль за виконанням цього рішення покласти на народного депутата України, Голову підкомітету з питань поводження з техногенними родовищами та промисловими відходами  Шаго Є.П.

 

                                              

                       

Перший заступник

Голови Комітету                                        

М.Шершун