Повідомлення

Перейти до розділу
01 липня 22:28
Інформаційно-аналітичні матеріали до засідання круглого столу на тему «Чи готова Україна до зміни клімату: роль парламенту» посилання...
08 травня 06:47
Робочі групи Комітету посилання...
08 травня 06:46
Календарний план проведення третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий - липень 2020 р.) посилання...
30 серпня 15:08
ГРАФІК РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ посилання...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

04 квітня 2014, 12:26

Рішення Комітету про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання у сфері земельних відносин" (реєстр. № 3563 від 07.11.2013р.), поданий народним депутатом України Кучеруком М.Г.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від 26 березня 2014 року                                                          21/6

 

Щодо проекту Закону України про внесення

змін до деяких законів України щодо державного

регулювання у сфері земельних відносин

(реєстр. № 3563 від 07.11.2013 р.)

 

 

Розглянувши проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання у сфері земельних відносин» (реєстр. № 3563 від 07.11.2013 р.), поданий народним депутатом України Кучеруком М.Г., Комітет зазначає наступне:

У пояснювальній записці автор законопроекту зауважує, що метою законопроекту є створення рівних та зрозумілих умов ведення господарської діяльності на ринку земельних відносин.

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 5 та 5-1 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та  статті 26 Закону України «Про землеустрій», що стосуються кількісного складу сертифікованих інженерів у штаті юридичних осіб; рівня професійної підготовки, технічного та технологічного забезпечення суб’єктів господарювання; представницького складу Кваліфікаційної комісії у галузі геодезії.

До законопроекту необхідно висловити ряд зауважень та пропозицій:

Зокрема, виникає питання щодо доцільності віднесення фізичних осіб, які мають вищу освіту за спеціальностями та кваліфікаціями у галузі геодезія та землеустрій до числа суб’єктів топографо-геодезичної і картографічної діяльності, оскільки суб’єкти діяльності визначаються саме за діяльністю у певній сфері, а не лише за освітнім рівнем. Відповідна освіта і кваліфікація є лише передумовами провадження відповідної діяльності. Це відображено в абзаці першому статті 5-1 Закону – професійною топографо-геодезичною і картографічною діяльністю можуть  займатися  особи, які мають вищу освіту за спеціальностями та кваліфікаціями у галузі геодезії.

Також слід зауважити, що формулювання «володіння необхідним технічним та технологічним забезпеченням» не виключає володіння на правах оренди, оскільки в частині шостій статті 5 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» не зазначено про володіння саме на правах власності. Статтею 359 Цивільного кодексу України серед видів речових прав на чуже майно передбачене у тому числі і право володіння. У зв’язку з вищенаведеним, не вбачається необхідності внесення запропонованих законопроектом  змін до статті 5 зазначеного закону та статті 26 Закону України «Про землеустрій».

Не вбачається доцільною заміна терміна «саморегулівні організації» на «саморегульовані організації». Термін «саморегулівні організації» вживається в чинному законодавстві. Зокрема Наказ державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про саморегулівну організацію ринку цінних паперів» №239 від  23.12.1996 року. У Законі України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» йдеться про саморегулівні організації оцінювачів.

Пропозиція підвищення квоти у Кваліфікаційній комісії представників навчальних закладів та саморегулівних організацій у сфері землеустрою, а також посилення вимог до професійного рівня представників центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин у складі Кваліфікаційних комісій (пропоновані зміни до статті 5-1 «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність») не узгоджується із статтею 66 Закону України «Про землеустрій» у частині визначення складу кваліфікаційної комісії. Оскільки Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та Закону України «Про землеустрій» від 02 липня 2013 року № 367-VII, яким внесено зміни, зокрема, до статей 26 і 66 Закону України «Про землеустрій» та статті 5-1 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність».

Зазначеними змінами уточнено вимоги щодо складу Кваліфікаційної комісії інженерів-геодезистів та інженерів-землевпорядників, а саме: визначено однаковий кількісний та структурний склад Кваліфікаційних комісій, які приймають кваліфікаційний іспит у претендентів на отримання сертифікатів інженера-геодезиста чи інженера-землевпорядника. На підставі цього, Наказом  Мінагрополітики України від 28.11.2012 № 739 був затверджений Порядок роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста, що уможливило раціоналізацію роботи Кваліфікаційних комісій шляхом створення єдиної Кваліфікаційної комісії для двох галузей.

За висновком Кабінету Міністрів України, прийняття законопроекту не підтримується.

Комітет з питань бюджету прийняв рішення про те, що законопроект не має впливу на показники бюджету.

За висновком Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Відповідно до висновків Головного науково-експертного управління за результатами розгляду у першому читанні проект доцільно направити на доопрацювання.

 

 

Враховуючи викладене, Комітет  в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання у сфері земельних відносин» (реєстр. № 3563 від 07.11.2013 р.), поданий народними депутатами України Кучеруком М.Г. відхилити.

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань охорони і раціонального використання надр, тваринного та рослинного світу, охорони, раціонального використання та відтворення водних ресурсів, формування національної екологічної мережі, природних ландшафтів та об'єктів природно-заповідного фонду Тягнибока Андрія Ярославовича.

 

 

 

Перший заступник

Голови Комітету           

О. Лукашук