Повідомлення

Перейти до розділу
01 липня 22:28
Інформаційно-аналітичні матеріали до засідання круглого столу на тему «Чи готова Україна до зміни клімату: роль парламенту» посилання...
08 травня 06:47
Робочі групи Комітету посилання...
08 травня 06:46
Календарний план проведення третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий - липень 2020 р.) посилання...
30 серпня 15:08
ГРАФІК РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ посилання...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

25 квітня 2014, 14:12

Рішення Комітету 23/10 про проект Закону України про внесення змін до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо надання можливості органам внутрішніх справ складати протоколи про адміністративні правопорушення за статтями 85, 88-1, 116, 116-1) (реєстр. № 4149 від 17.02.2014 р.)поданий народним депутатом України Гузенком К.О.

 

 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

 

 

 

 

від 16 квітня 2014 року                                                               №23/10

 

 

 

Про проект Закону України про внесення змін

до статті 255 Кодексу України про адміністративні

правопорушення (щодо надання можливості органам

внутрішніх справ складати протоколи про адміністративні

правопорушення за статтями 85, 88-1, 116, 116-1)

(реєстр. № 4149 від 17.02.2014 р.)

 

 

Комітет, відповідно до предметів свого відання, розглянув проект Закону України про внесення змін до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо надання можливості органам внутрішніх справ складати протоколи про адміністративні правопорушення за статтями 85, 88-1, 116, 116-1) (реєстр. № 4149 від 17.02.2014 р.), поданий народним депутатом України Гузенком К.О.

Відповідно до пояснювальної записки, законопроект розроблено з метою вдосконалення діяльності у сфері безпеки на морському та річковому транспорті та у сфері використання об'єктів тваринного світу і порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах, що в свою чергу надасть можливість більш ефективно боротися з порушенням законодавства у вище вказаних сферах.

Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення надати можливість органам внутрішніх справ складати протоколи про адміністративні правопорушення за статтями 85 (порушення правил використання об'єктів тваринного світу), 88-1 (порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах), 116 (порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на річковому транспорті і маломірних суднах), 116-1 (порушення правил випуску судна в плавання або допуск до керування судном осіб, які не мають відповідного документа)зазначеного Кодексу.

У цілому законопроект покликаний посилити охорону навколишнього природного середовища. Разом з тим, слід висловити деякі зауваження щодо його змісту.

Зокрема відповідно до мети та логіки законопроекту до переліку статей, якими пропонується доповнити абзац перший пункту 1 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення слід було б додати також статтю 85-1 (виготовлення чи збут заборонених знарядь добування об'єктів тваринного або рослинного світу).

            Відповідно до чинного законодавства мають право складати  протоколи про адміністративні правопорушення визначені у статті 85 посадові особи: центрального  органу  виконавчої  влади, що реалізує державну політику  із  здійснення  державного  нагляду  (контролю)  у сфері охорони   навколишнього   природного   середовища,   раціонального використання,  відтворення  і  охорони природних ресурсів, органів Державної прикордонної служби України (частини друга, четверта і п'ята статті 85), органів рибоохорони (частини  четверта  і  п'ята статті 85), а  також   громадський інспектор з охорони довкілля (частини перша і третя статті 85).

 У зв’язку з цим, можуть виникати застереження щодо встановлення та кваліфікації порушень у природоохоронній сфері посадовими особами органів внутрішніх справ, що зазвичай не мають необхідного досвіду природоохоронної роботи. Адже, наприклад, відповідно до пункту 3.1. розділу 3 Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля, затвердженого наказом  Міністерства екології та природних ресурсів України N 88 від 27.02.2002 р. громадськими інспекторами можуть бути громадяни України, що  мають  досвід  природоохоронної роботи та пройшли співбесіду в органах Держекоінспекції. Громадський  інспектор повинен пройти навчання в органі Держекоінспекції,  який  видав  посвідчення,  з  питань здійснення інспекційних  перевірок,  складання  за їх результатами матеріалів (актів   та  протоколів  про  адміністративні  правопорушення) та

інструктаж  з  техніки  безпеки. В цьому контексті виникає небезпека не достатньо кваліфікованого реагування на порушення в природоохоронній сфері та посадових зловживань.

Відповідно до висновку Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

 

 

Враховуючи викладене, Комітет   вирішив:

 

 

1. Рекомендувати Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності врахувати зауваження Комітету до проекту Закону України про внесення змін до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо надання можливості органам внутрішніх справ складати протоколи про адміністративні правопорушення за статтями 85, 88-1, 116, 116-1) (реєстр. № 4149), викладені у мотивувальній частині рішення.

  2. Рішення Комітету направити до Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

 

Перший заступник

Голови Комітету

О. Лукашук