Повідомлення

Перейти до розділу
05 червня 17:45
4 липня 2018 року відбудуться Парламентські слухання "Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату" посилання...
07 лютого 21:10
ГРАФІК РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ посилання...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

25 травня 2017, 23:06

Рішення Комітету № 55/6 від 23 травня 2017 року щодо проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення фінансового забезпечення водогосподарського комплексу (реєстр. № 6389 від 18.04.2017 р.)

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

 

від 23 травня 2017 р.                                                                                 № 55/6

 

Про проект Закону України

 (реєстр. № 6389)

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи розглянув проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення фінансового забезпечення водогосподарського комплексу (реєстр. № 6389 від 18.04.2017 р.), поданий народними депутатами України І.Рибаком, Тимішем, А.Кітом та іншими і відзначає.

Метою проекту законодавчого акту є створення у складі бюджету спеціального фонду розвитку водного господарства та місцевих фондів водного господарства; визначення джерел формування таких фондів та спрямування до них податків та зборів пов’язаних з використанням водних ресурсів; визначення напрямів використання коштів цих фондів.

 Передбачається, що зазначений Фонд (включаючи місцеві фонди) буде акумувалювати у відповідних співвідношеннях кошти:

§        рентної плати за використання води;

§        екологічний податок за скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти;

§        орендної плата за водні об’єкти (їх частини).

Спрямування коштів фондів розвитку водного господарства передбачено на фінансове забезпечення заходів:

§        з експлуатації водогосподарського комплексу;

§        будівництва та реконструкції меліоративних систем;

§        централізованого водопостачання сільських населених пунктів, які користуються привізною водою;

§        захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь.

Комітет підтримує необхідність законодавчого врегулювання питання використання коштів, які надходять до бюджетів різних рівнів за використання водних ресурсів чи оренду водних обєктів, на їх охорону та відтворення. Таке положення було передбачено Водним кодексом України, однак, у 2005 році скасовано.

У той же час, законопроект суперечить статті 30 Водного кодексу України, статті 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".

Так, стаття 30 Водного кодексу України передбачає, що збори за спеціальне водокористування (включаючи екологічний податок) справляються з метою стимулювання раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

А стаття 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" визначає, що кошти екологічного податку спрямовуються до місцевих, Автономної Республіки Крим і Державного фондів охорони навколишнього природного середовища виключно для фінансового забезпечення здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, ресурсозберігаючих заходів, у тому числі наукових досліджень з цих питань, ведення державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також заходів для зниження забруднення навколишнього природного середовища та дотримання екологічних нормативів і нормативів екологічної безпеки, для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 затверджено Перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, зокрема за напрямом "Охорона і раціональне використання водних ресурсів", до яких належить покращення стану природних ресурсів, зокрема, поверхневих водних об’єктів.

Однак, передбачені законопроектом напрями спрямування коштів фонду не відповідають цьому критерію та не можуть бути віднесені до природоохоронних (окрім заходів з захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь). Відповідно, на їх виконання не можуть бути спрямовані кошти екологічного податку, який справляється за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти.

Крім того, Пояснювальна записка відносить до сфери дії законопроекту Закон України від 24.05.2012 № 4836-VI "Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року". Зокрема, завданнями напряму "Екологічне оздоровлення басейну р. Дніпра та поліпшення якості питної води" цієї Програми визначено комплекс заходів, у тому числі з упорядкування споруд водовідведення на об’єктах житлово-комунального господарства, господарських об’єктах, урбанізованих територіях, інші заходи з покращення стану поверхневих водних об’єктів.

Визначені у законопроекті напрями спрямування коштів фонду розвитку водного господарства стосуються переважно водогосподарського комплексу та звужують можливості вирішення комплексу екологічних завдань щодо покращання стану водних об’єктів, зокрема,  досягнення масивами поверхневих вод статусу "доброго стану" як визначено Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом» № 1641-VIII від 04.10.2016 р.

З огляду на зазначене, вважаємо недоцільним включати кошти екологічного податку до доходів з доходів Фонду розвитку водного господарства та місцевих фондів водного господарства.

Пропонуємо виключити наступні положення, передбачені підпунктами 1) та 2) пункту 2 статті 243 законопроекту, а саме:

1) «джерелами державного фонду розвитку водного господарства будуть доходи державного бюджету, визначені пунктами 134 частини третьої статті 29 цього Кодексу;

 2) місцевих фондів розвитку водного господарства - доходи місцевих бюджетів, визначені пунктом 4¹, у частині екологічного податку, що справляється за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти, частини першої статті 69¹ цього Кодексу».

Також потребує детального аналізу та обґрунтування підпункт 2 пункту 4 частини першої законопроекту, а саме використання коштів фонду на фінансове забезпечення заходів з будівництва та реконструкції меліоративних систем, оскільки таке фінансове забезпечення мають здійснювати зацікавлені суб’єкти господарювання, особливо що стосується міжгосподарських меліоративних систем.

Міністерство екології та природних ресурсів не підтримує законопроект у частині передачі коштів екологічного податку за скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти.

Державне агентство водних ресурсів України підтримує законопроект.

Комітет вважає, що зазначені недоліки законопроекту мають бути усунуті при доопрацюванні законопроекту.

 

Комітет в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Комітету з питань бюджету проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення фінансового забезпечення водогосподарського комплексу (реєстр. № 6389 від 18.04.2017 р.), поданий народними депутатами України І.Рибаком, Тимішем, А.Кітом та іншими, внести на розгляд Верховної Ради України для прийняття за основу з урахуванням висловлених Комітетом зауважень.

2. Рішення направити Комітету Верховної Ради України  з питань бюджету.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                        А.Дирів