Повідомлення

Перейти до розділу
05 червня 17:45
4 липня 2018 року відбудуться Парламентські слухання "Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату" посилання...
07 лютого 21:10
ГРАФІК РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ посилання...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

25 травня 2017, 23:08

Рішення Комітету № 55/4 від 23 травня 2017 року щодо проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та іншого закону України щодо зупинення/анулювання дії спеціальних дозволів на користування надрами (реєстр № 6337)

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

 

від 23 травня 2017 р.   № 55/4

 

Щодо законопроекту про внесення змін до Податкового
кодексу України та іншого закону України щодо
зупинення/анулювання дії спеціальних дозволів на
користування надрами (реєстр № 6337)

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи відповідно до предметів відання розглянув законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України та іншого закону України щодо зупинення/анулювання дії спеціальних дозволів на користування надрами (реєстр № 6337), поданий народними депутатами України
Войціцькою В. М., Журжієм А. В. та Сотник О. С., і відзначає.

Метою законопроекту визначено запровадження дієвих механізмів впливу на надрокористувачів, які порушують вимоги законодавства, несвоєчасно та не в повному обсязі вносять ренту плату за користування надрами, чим завдають державі та суспільству колосальних збитків. Зокрема йдеться про зупинення та анулювання дії спеціального дозволу на користування надрами.

До законопроекту можна висловити такі зауваження.

Відповідно до запропонованої редакції пункту 100.12.2 договори про розстрочення (відстрочення) зможуть бути достроково розірвані з ініціативи контролюючого органу в разі надання недостовірної, перекрученої або неповної інформації платником податків при укладенні зазначених договорів лише у разі, якщо вона стала підставою для розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань або податкового боргу. Крім того потребує уточнення суб'єкт прийняття рішення щодо наявності у поданій недостовірній, перекрученій або неповній інформації підстав для розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань або податкового боргу.

Поданий законопроект не узгоджується з принципом системності у регулюванні суспільних відносин, згідно з яким законопроект має взаємодіяти з іншими нормативно-правовими актами з відповідного питання, насамперед з базовими для даної сфери правого регулювання, до яких у випадку зупинення та анулювання дії спеціального дозволу на користування надрами належить Кодекс України про надра, зміни до якого вносити не передбачається.

Прийняття запропонованого законопроекту згідно з пояснювальною запискою не потребує додаткових видатків з державного бюджету, проте призведе до змін у податковому законодавстві і відповідних надходженнях до державного бюджету, хоча відповідні розрахунки автором не надано.

Згідно з вимогами статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України забезпечує проведення податкової політики. При цьому в обґрунтуванні доцільності внесення змін суттєве значення мають позиції Міністерства фінансів України, яке відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.14 № 375, формує та забезпечує реалізацію державної податкової політики. Тому для прийняття виваженого рішення щодо внесеного законопроекту слід отримати відповідний узагальнюючий висновок та пропозиції Кабінету Міністрів України.

Запропоновані зміни у податковому законодавстві можуть призвести до змін показників бюджету. Відповідно до вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України, у разі внесення законопроекту, проекту іншого акта, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету (надходжень бюджету та/або витрат бюджету), до законопроекту має бути додане належне фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки), зокрема обґрунтування запропонованої зміни розміру ставки, а також фінансово-економічних розрахунків впливу запропонованих змін на показники бюджету. Наявність зазначеного обґрунтування є підставою для остаточних висновків щодо прийняття законопроекту.

Згідно з Прикінцевими положеннями проекту Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, крім пункту 3 Прикінцевих положень, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування, що потребує узгодження з вимогами підпункту 4.1.9 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу України, яким визначено принцип стабільності податкового законодавства України, згідно з яким "зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки".

 

Зважаючи на викладене, Комітет      в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Комітету з питань податкової та митної політики внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про повернення суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України та іншого закону України щодо зупинення/анулювання дії спеціальних дозволів на користування надрами
(реєстр № 6337), поданого народними депутатами України Войціцькою В. М., Журжієм А. В. та Сотник О. С.

2. Рішення направити до Комітету з питань податкової та митної політики.

 

Перший заступник

Голови Комітету

 

А. Дирів