Повідомлення

Перейти до розділу
14 березня 17:07
Порядок денний засідання Комітету на 19.03.2019 докладніше
07 лютого 21:10
ГРАФІК РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ посилання...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

04 жовтня 2017, 20:09

Рішення Комітету № 65/1 від 03 жовтня 2017 р. щодо проекту Закону № 6736 про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо усунення дискримінаційного ставлення з пенсійного забезпечення, соціального захисту дітей громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї)

 КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ,

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

 

 

                                                         РІШЕННЯ

 

 

 

від     03   жовтня   2017 р.                                                           № 65/1

 

Щодо проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо усунення дискримінаційного ставлення з пенсійного забезпечення, соціального захисту дітей громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї)  (реєстр. № 6736)

 

   Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи розглянувши проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо усунення дискримінаційного ставлення з пенсійного забезпечення, соціального захисту дітей громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї)  (реєстр. № 6736 від 17.07.2017 р.), поданий народним депутатом України  Бурбаком М.Ю., відзначає.

 У законопроекті пропонується внести зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», якими поширити на учасників ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням  ядерної зброї, складання  ядерних  зарядів  і здійснення  на  них регламентних робіт, а також на дружин (чоловіків) померлих осіб та їхніх дітей пільги та компенсації, встановлені цим Законом для осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Зокрема, пропонується внести зміни до статей Закону, які визначають:

пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам;

право на щомісячну компенсацію за втрату годувальника;

пенсію по інвалідності в розмірі відшкодування фактичних збитків та мінімальні розміри пенсій;

умови дострокового виходу на пенсію за віком;

пільги щодо обчислення стажу роботи (служби).

Як видно із пояснювальної записки до законопроекту, проект акта потребує видатків з Державного бюджету України у сумі близько 21 000,0 тис. грн. на рік. Станом на 01.01.2017р. загальна чисельність осіб, на яких поширюватимуться пільги та компенсації – 3066 учасників ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї: з них І категорії (інваліди) – 638,  ІІ категорії – 1527,  ІІІ категорії – 901  та дружин (чоловіків) померлих громадян – 855 осіб,   57 їхніх дітей.

 Міністерство соціальної політики України не підтримує проект Закону України.  У висновку Міністерство зазначає, що Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” визначає основні положення щодо реалізації прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Діючим законодавством громадян із числа тих, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї віднесено до 1-3 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Разом з тим, особи, які постраждали від інших ядерних аварій проходили службу за межами колишньої УРСР на території колишніх Російської та Казахської Республік (Семипалатинський полігон, Новоземельський полігон, Тоцькі навчання та виробниче об’єднання „Маяк” Челябінської області).

В Україні за ці події громадяни із числа тих, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї отримують додаткову пенсію за шкоду заподіяну здоров’ю, одноразову компенсацію за шкоду, заподіяну здоров’ю та за втрату годувальника, а також допомогу на оздоровлення (статті 14, 48 Закону, постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.1992 № 674 та  від 26.10.2016 № 760).

Пенсії особам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї,  призначаються відповідно до законів України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та інших законів. У зв’язку з чим немає необхідності вносити зміни до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Міністерство охорони здоров’я України вважає за недоцільне прийняття законопроекту (реєстр. № 6736). За висновком Міністерства, питання, що порушені у законопроекті,  вже врегульовані чинним законодавством.

Міністерство фінансів України не підтримує законопроект. За висновком Міністерства, реалізація положень законопроекту матиме вплив на видаткову частину державного бюджету. У порушення частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України до законопроекту не подано пропозицій про зміни до законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Реалізація законопроекту у разі його прийняття не буде забезпечена фінансовими ресурсами. Термін набрання цим законопроектом чинності не відповідає вимогам частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України, згідно з якою закони України або окремі їх положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим.

Міністерство оборони України підтримує проект Закону без зауважень.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку висловило ряд зауважень до законопроекту.

Зокрема, не заперечуючи щодо необхідності посилення соціального захисту осіб, які потерпіли від ядерних аварій та інших відповідних подій, Головне управління звертає увагу на те, що проект не узгоджується із загальною ідеологією та назвою Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Річ у тому, що цей Закон є спеціальним законом, прийняття якого було пов’язане з конкретною подією і довготривалим проявом її наслідків, що знайшло відображення й  у його назві. Відповідно у разі поширення дії його положень на осіб, які не належать до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, базовий Закон потребує значно ґрунтовніших змін, ніж зміни, які були внесені до нього Законом України від 21 квітня 2016 року «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо усунення дискримінаційного ставлення до громадян, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї» та зміни, що пропонуються внести цим законопроектом. Зокрема, має зазнати зміни і його назва. Крім цього, варто уточнити територіальні та часові межі, протягом яких сталися інші ядерні аварії та відповідні події, на учасників ліквідації яких поширюватиметься закон у разі його прийняття.   

Іншим варіантом реалізації ідеї, покладеної в основу законодавчої пропозиції, яка видається цілком прийнятною, може бути прийняття окремого закону, присвяченого питанням соціального захисту громадян, які брали участь в ліквідації ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях тощо.

Крім цього, запровадження додаткових соціальних пільг, на думку Головного управління, має бути диференційованим в залежності від рівня впливу іонізуючого опромінення на кожну категорію постраждалих при виконанні робіт з ліквідації аварій та інших відповідних подій осіб. Визначення джерел фінансування пенсій із зниженням пенсійного віку та зарахування стажу роботи у полуторному розмірі (у тому числі за списком № 1) вимагатиме диференційованого підходу в залежності від власності об’єктів, на яких працювали (служили) громадяни, та періодів виконання цих робіт. Доцільним буде врегулювання цих питань для окремих категорій таких працівників через професійні та корпоративні фонди. Інакше запровадження відповідної законодавчої пропозиції не буде достатньо виправданим з точки зору забезпечення соціальної справедливості стосовно осіб, що виконували такі роботи.

Необхідність змін, які пропонується внести до статті 27 Закону щодо віднесення до потерпілих дітей (особи до 18 років), які є хворими на рак щитовидної залози незалежно від дозиметричних показників, а також хворими на променеву хворобу; дітей, які одержали дозу опромінення щитовидної залози; дітей, які стали дітьми з інвалідністю внаслідок ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, виглядає сумнівним, зокрема, з огляду на те, що з 5 грудня 1994 року Україна є країною, у якої немає ядерної зброї, а також не проводяться випробування та військові навчання із використанням ядерної зброї.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні  законопроект  доцільно  повернути на  доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

 

Зважаючи на викладене, Комітет  в и р і ш и в:

 

1.              Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо усунення дискримінаційного ставлення з пенсійного забезпечення, соціального захисту дітей громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї)  (реєстр. № 6736 від 17.07.2017 р.), поданий народним депутатом України  Бурбаком М.Ю.,  повернути на  доопрацювання суб’єкту права законодавчої ініціативи.

2.              Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити   народного депутата України, голову підкомітету з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи Москаленка Ярослава Миколайовича.

 

Перший заступник
Голови Комітету

 

А. ДИРІВ