Повідомлення

Перейти до розділу
27 травня 09:18
Порядок денний засідання Комітету 28.05.2019 докладніше
07 лютого 21:10
ГРАФІК РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ посилання...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

16 листопада 2017, 21:43

Рішення Комітету № 66/10 від 07 листопада 2017 р. про роботу Державної служби геології та надр

 КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

РІШЕННЯ

від "7" листопада 2017 р. № 66/10


Про роботу Державної служби 
геології та надр 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на виконання пункту 6 рішення Комітету від 19.09.2017 № 63/1 і пункту 4 рішення Комітету від 03.10.2017 № 65/12 заслухав інформацію про роботу Державної служби геології та надр, і відзначає.
Згідно з рішенням Комітету від 19.09.2017 № 63/1 було визнано незадовільною робота Держгеонадр з надання, продовження строку дії, переоформлення, видачі дубліката, зупинення дії чи анулювання спеціальних дозволів на користування надрами у 2017 році. Комітет звертався до Прем'єр-міністра України про необхідність прийняття термінових кадрових рішень щодо керівництва Держгеонадр і про вжиття заходів по фактам зволікання з боку Держгеонадр із розглядом документів і порушення ними встановлених законодавством термінів розгляду стосовно надання, продовження строку дії, переоформлення, видачі дубліката, зупинення дії чи анулювання спеціальних дозволів на користування надрами, зокрема в частині ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укргазвидобування", ПрАТ "Центральний ГЗК", ПрАТ "Північний ГЗК", ПрАТ "ЄВРАЗ Суха Балка", МПП "Брусницька земля 1", а також, у першу чергу, усіх державних підприємств. ПАТ "Укрнафта" було запропоновано надати офіційні дані про збитки, понесені компанією внаслідок бездіяльності Держгеонадр.
За рішенням Комітету від 19.09.2017 № 63/1 Кабінету Міністрів України було рекомендовано розірвати трудові договори з керівниками Держгеонадр, як це передбачено статтею 28 Кодексу законів про працю України, а саме у разі встановлення невідповідності займаній посаді, на яку їх призначено, або виконуваній роботі протягом строку випробування, а також прискорити проведення конкурсу на посаду Голови та інших керівників Держгеонадр. Після цього Кабінетом Міністрів України було прийнято розпорядження від 20.09.2017 № 661-р і № 662-р про продовження на один місяць строку випробування першому заступникові Голови Держгеонадр Фощію М. В. і заступникові Голови Держгеонадр Кирилюку О. В. Іншої інформації Кабінету Міністрів України з цього питання до Комітету не надходило.
Від Мінприроди і Держгеонадр було надано інформацію щодо видачі, продовження строку дії, переоформлення, видачі дубліката, зупинення дії чи анулювання спеціальних дозволів на користування надрами, у тому числі по зазначеним організаціям. Ряд дозволів було продовжено, підготовлено для розгляду на засіданні Комісії з питань надрокористування, зазначено про недоліки і порушення, які необхідно усунути для продовження дії спеціальних дозволів на користування надрами. Зокрема:
щодо ПрАТ "ЄВРАЗ Суха Балка" - продовжено на 20 років дозволи № 599 від 06.08.1996 і № 592 від 05.08.1996, запропоновано в установленому порядку підготувати належним чином відповідні Угоди про умови користування надрами і усунути недоліки;
щодо ПрАТ "Центральний ГЗК" - питання продовження строку дії та внесення змін до дійсних на сьогодні дозволів № 2582 від 23.11.2001 і № 2438 від 11.04.2001 планується до попереднього розгляду на засіданні Комісії з питань надрокористування;
щодо ПрАТ "Північний ГЗК" - питання продовження строку дії дозволів 
№ 1118 від 21.10.1997 і № 1119 від 21.10.1997, зупинених з 01.10.2017 наказом Держгеонадр № 377 від 28.08.2017 згідно з підпунктами 1, 8 пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, розглядатиметься після усунення порушень, які стали підставою для їх зупинення. При цьому не вказано, які саме порушення маються на увазі, а пункт 22 чинного Порядку містить всього 4 підпункти;
щодо МПП "Брусницька земля 1" - питання уведення Держгеонадрами в дію Протоколу Державної комісії України по запасах корисних копалин від 15.03.2017 № 3868 не вирішено, документи повернуто заявнику, підприємству відмовлено;
щодо ПАТ "Укрнафта" - продовжено на 20 років строк дії дев'яти дозволів;
щодо ПАТ "Укргазвидобування" - Держгеонадрами прийнято позитивні рішення щодо надання і продовження дії семи дозволів, для отримання яких заявник має сплатити визначені законодавством платежі та підготувати Угоди про умови користування надрами, а також питання щодо продовження строку дії дозволів по ще чотирьом родовищам підготовлено для попереднього розгляду Комісією з питань надрокористування.
На виконання пункту 5 рішення Комітету від 19.09.2017 № 63/1 ПАТ "Укрнафта" надала інформацію, згідно з якою втрати, понесені товариством у зв'язку з зупинкою видобутку, становлять приблизно: оплата праці працівників 17,1 млн. гривень, консервація і підтримання належного стану свердловин 6,9 млн. гривень. Сума недоотриманих коштів від реалізації вуглеводневої сировини у зв'язку з зупинкою видобутку становить близько 1 191 млн. гривень, а сума рентних платежів, які при цьому були б сплачені до Державного бюджету України становить 300,8 млн. гривень.

Зважаючи на викладене, Комітет    в и р і ш и в:
1. Інформацію про роботу Держгеонадр взяти до відома.
2. Рекомендувати Мінприроди і Держгеонадрам продовжити роботу з виправлення ситуації, що склалася з наданням, продовженням строку дії, переоформленням, видачею дубліката, зупиненням дії чи анулюванням спеціальних дозволів на користування надрами у 2017 році.
3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України прискорити проведення конкурсу на посаду Голови Держгеонадр.
4. Рішення Комітету направити до Кабінету Міністрів України, Мінприроди та Держгеонадр.


Перший заступник Голови Комітету
А. Дирів