ПОШУК
Розширений пошук
Пошук здійснюється у публікаціях веб-сайту


Комітет у соціальних мережах


Новини
20.10.2016
Комітет підтримує прийняття за основу проекту Закону № 5134-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та їх діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення
Метою законопроекту є приведення санітарного законодавства у відповідність до визначеної у 2014 році концепції реформування системи центральних органів виконавчої влади, та створення належних умов для розвитку економіки, зменшення непродуктивних затрат суб'єктів господарювання на отримання дозволів, перенесення відповідальності та витрат на забезпечення стабільного і безпечного функціонування належних їм об'єктів від держави на суб'єкти підприємництва, запровадження ефективного та економного ризик-орієнтованого підходу у здійснені державного нагляду. Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, необхідно також привести у відповідність з новими чинними законами положення, зокрема:   далi»
20.10.2016
Комітет рекомендує авторам законопроекту № 5199 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами підготувати узгоджений проект разом з авторами аналогічних законодавчих ініціатив
Підтримуючи необхідність запровадження посиленої відповідальності за ці дії та враховуючи те, що на розгляді у Верховній Раді України знаходиться ряд аналогічних законопроектів про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами (реєстр. №№ 2687 від 21.04.2015 р., 4082 від 16.02.2016 р., 4895 від 05.05.2016 р., 4895-1 від 13.07.2016 р.),   далi»
20.10.2016
Комітет пропонує прийняти за основу проект Закону № 5182-1 про державну політику у сфері поводження із мийними засобами
Як наведено у пояснювальній записці, законопроектом пропонується нова державна політика у сфері поводження із мийними засобами. Запроваджуються обмеження щодо виробництва, використання, ввезення та розповсюдження на території України мийних засобів на основі фосфатів та поверхнево-активних речовин для мийних засобів, які не відповідають національним стандартам та вимогам ЄС. Створюються правові підстави та умови для стимулювання інноваційних розробок у сфері мийних засобів та розвитку підприємництва у сфері виробництва екологічно безпечних мийних засобів.   далi»
19.10.2016
Комітет не підтримує проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" щодо погашення заборгованості за електричну енергію та природний газ (реєстр. № 5216 від 03.10.2016)
Комітет зауважує, що всупереч вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України та частини 3 статті 91 Регламенту Верховної Ради України суб'єктами права законодавчої ініціативи до законопроекту, прийняття якого призведе до змін показників бюджету, не надано фінансово-економічного обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Враховуючи вищезазначене та вимоги пункту шість статті 116 Конституції України та статті 42 Бюджетного кодексу України, згідно з якими розробку й забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України віднесено до повноважень Кабінету Міністрів України, було б логічним отримати відповідний експертний висновок Уряду щодо можливості та наслідків запровадження пропозиції законопроекту.   далi»
06.10.2016
Комітет рекомендує прийняти за основу проект Закону України № 5183 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо полегшення доступу до правосуддя внутрішньо переміщених осіб та інших категорій осіб, права, свободи чи інтереси яких були порушені внаслідок збройного конфлікту, тимчасової окупації, надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру
6 жовтня 2016 року на засіданні Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи розглянуто, відповідно до предметів відання, проект Закону України (реєстр. № 5183) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо полегшення доступу до правосуддя внутрішньо переміщених осіб та інших категорій осіб, права, свободи чи інтереси яких були порушені внаслідок збройного конфлікту, тимчасової окупації, надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру, внесений народними депутатами України Тимошенко Ю. В., Немирею Г.М. та Рябчиним О.М.  далi»
06.10.2016
Комітет рекомендує відхилити проект Постанови Верховної Ради України № 5137 про вжиття заходів щодо недопущення зменшення повноважень обласних рад у сфері надання дозволів на надрокористування
Метою проекту акта визначено врегулювання низки проблем, з метою недопущення звуження повноважень обласних рад у сфері надання дозволів на користування надрами, запропоновано рекомендувати Кабінету Міністрів призупинити дію його постанови від 06.04.16 № 277, провести засідання Кабінету Міністрів з цього питання та доручити нашому Комітету взяти на контроль реалізацію зазначених заходів. Постанова Кабінету Міністрів України, окрім іншого, обмежує час (до 90 днів) надання позитивної чи негативної відповіді щодо погодження надання надр у користування, а її призупинення не відповідатиме вимогам законодавчих актів щодо спрощення умов отримання документів дозвільного характеру суб'єктами господарювання, та на приведення українського законодавства у відповідність до вимог законодавства Європейського Союзу, прискорення погодження надання надр у користування.   далi»
06.10.2016
Комітет вважає за доцільне доопрацювати законопроект № 5096 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування, використання бурштину, незаконні операції, у тому числі переміщення його через митний кордон України
Під час обговорення зазначалося, що ідея посилення відповідальності за порушення правового режиму використання природних ресурсів заслуговує на підтримку. Проте запропоноване рішення носить вибірковий і фрагментарний характер і стосується тільки бурштину, що відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення, і не стосується інших корисних копалин. У Верховній Раді України зареєстровано внесений тими ж авторами інший законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування, використання та незаконні операції з корисними копалинами загальнодержавного значення (реєстр. № 5099), а також прийнятий Верховною Радою України за основу законопроект про видобування і реалізацію бурштину (реєстр. № 1351-1). Було б доцільно узгодити зазначені законопроекти між собою і запропонувати єдине комплексне вирішення порушених у них питань.   далi»
06.10.2016
Комітет пропонує відхилити проект Закону № 5131 про внесення зміни до Бюджетного кодексу України
Комітет зазначає, що у законопроекті пропонується виключити частину п'яту статті 102, згідно із якою за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг на компенсацію втрати частини доходів, на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян надаються пільги, зокрема, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також здійснюються компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.   далi»
06.10.2016
Комітет пропонує повернути на доопрацювання законопроект № 5099 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування, використання та незаконні операції з корисними копалинами загальнодержавного значення
Під час обговорення зазначалося, що ідея посилення відповідальності за порушення правового режиму використання природних ресурсів заслуговує на підтримку. Проте запропоноване законопроектом посилення кримінальної відповідальності тільки корисних копалин загальнодержавного значення, хоча незаконне видобування корисних копалин місцевого значення (піску, суглинку, гіпсу, вапняку тощо) також не дає надходжень до обласного і державного бюджету, створює загрозу безпеці і життю людей, занедбані місця видобування (кар'єри), як правило, перетворюється на несанкціоноване звалище. У Верховній Раді також зареєстровано законопроект тих же авторів про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування, використання бурштину, незаконні операції, у тому числі переміщення його через митний кордон України (реєстр. № 5096).   далi»
06.10.2016
Комітет пропонує прийняти за основу проект Закону № 5143 про внесення змін до Митного кодексу України (щодо соціального захисту учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи)
Як видно із пояснювальної записки, метою проекту закону є створення умов щодо доступності транспортних засобів для неповносправних громадян, визначених пунктами 1 та 2 частини першої статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та статтями 5-7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Зокрема, законопроектом пропонується доповнити пункт 10 статті 374 Митного кодексу України новим положенням, згідно якого при ввезенні (пересиланні) на митну територію України звільняються від оподаткування митними платежами товари, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згідно з УКТ ЗЕД (у кількості однієї одиниці за кожною товарною позицією), що ввозяться один раз на 5 років особами   далi»

Рішення Комітету про ЗП про Державний бюджет України на 2017 рік (реєстр. № 5000)
та таблиця порівняння обсягів фінансування бюджетних програм, які належать до предмету відання Комітету
Порядки денні пленарних засідань
П'ята сесія Верховної Ради України VIII скликання (вересень 2016 року - січень 2017 року)
Чергове засідання Комітету
Порядок денний на 19.10.2016
30-та річниця Чорнобильської катастрофи. ПАМ'ЯТЬ НЕ ЗГАСНЕ!
Постанова Верховної Ради України "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи" далi»
Парламентські слухання на тему: "30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи"; 16.03.2016, 15:00
Постанова Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи"

Прес-реліз Міністерства охорони здоров'я до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи, парламентських слухань на тему: «30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи»

Інформаційно-аналітичні матеріали Кабінету Міністрів України до парламентських слухань на тему: “30 років Чорнобиля: уроки та перспективи”, запланованих до проведення 16.03.2016
Корисна інформація від Мінприроди України
перейти до сайту ...
Червона книга України
перейти до публікації
Корисна інформація від Держслужби України з надзвичайних ситуацій
перейти до сайту ...
Корисна інформація від Мінрегіону України
перейти до сайту ...
Корисна інформація від Держатомрегулювання України
перейти до сайту ...
Корисна інформація порталу "Екологія та атомна енергетика"
перейти до сайту ...
Корисна інформація від Товариства радіаційного захисту України
перейти до сайту ...


Розробник: ЗАТ "Cофтлайн" (Україна)