ПОШУК
Розширений пошук
Пошук здійснюється у публікаціях веб-сайту


Комітет у соціальних мережах


Новини
23.08.2016
У Комітеті з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи триває підготовка до другого читання проекту Закону про стратегічну екологічну оцінку (реєстр. № 3259).
Метою законопроекту є адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу, запровадження стратегічної екологічної оцінки (СЕО) відповідно до підходів, визначених Директивою Європейського Парламенту та Ради ЄС від 27 червня 2001 р. № 2001/42/ЄС та Протоколом про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті". Прийняття Закону передбачено Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом з метою забезпечення імплементації у національне законодавство положень Директив Європейського парламенту та Ради.   далi»
18.08.2016
У Комітеті з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи триває підготовка до другого читання проекту Закону про оцінку впливу на довкілля
Метою законопроекту (№2009а-д) є встановлення правових та організаційних засад здійснення оцінки впливу на довкілля та забезпечення виконання Україною зобов’язань у рамках міжнародних договорів: Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (Конвенція Еспо); Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Оргуська Конвенція).  далi»
15.08.2016
10 серпня 2016 року, на 88-ому році життя помер Дмитро Михайлович Гродзинський - академік Національної академії наук України, професор, доктор біологічних наук, академік-секретар Відділення загальної біології НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
З 1991 по 2009 рік Дмитро Михайлович очолював Національну комісію з радіологічного захисту населення України при Верховній Раді України, яка визначає загальні принципи та критерії протирадіаційного захисту життя і здоров'я людини від негативного впливу іонізуючих випромінювань. Під його керівництвом Комісія здійснювала науково-експертний аналіз проектів законодавчих актів, інших нормативно-правових актів у сфері забезпечення протирадіаційного захисту населення та радіаційної безпеки, експертизу планів будівництва підприємств атомної енергетики, підприємств, що використовують джерела іонізуючого випромінювання та об'єктів поводження з радіоактивними відходами, програм використання відпрацьованих ядерного палива і джерел іонізуючого випромінювання та їх захоронення, брала участь в екологічній експертизі цих об'єктів.  далi»
04.08.2016
Набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"
4 серпня 2016 року набирає чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 14 липня 2016 року № 1472-VIII. Комітетом з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи здійснювалась ґрунтовна підготовка проекту Закону для його розгляду Верховною Радою України. При підготовці до другого читання до проекту Закону надійшло 36 пропозицій від суб'єктів права законодавчої ініціативи. Закон був прийнятий на засіданні Верховної Ради України 14 липня 2016 року за підтримки більшості голосів народних депутатів України.   далi»
04.08.2016
22 липня 2016 року у головному офісі Європейського банку реконструкції та розвитку у м. Лондон відбулися засідання Асамблеї вкладників Чорнобильського фонду "Укриття" та Асамблеї донорів Рахунку ядерної безпеки
Голова підкомітету з питань державного моніторингу навколишнього природного середовища Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи народний депутат України Іван Рибак у складі офіційної делегації України взяв участь у засіданнях Асамблеї вкладників Чорнобильського фонду "Укриття" (ЧФУ) та Асамблеї донорів Рахунку ядерної безпеки (РЯБ), які відбулися 22 липня 2016 р. у головному офісі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у м. Лондон.  далi»
03.08.2016
Звіт про роботу Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи за період четвертої сесії Верховної Ради України восьмого скликання
За період роботи четвертої сесії Верховної Ради України восьмого скликання проведено 12 засідань Комітету, на яких розглянуто 154 питання, в тому числі по контролю за виконанням законів, постанов, власних рішень - 13. Внесено на розгляд Верховної Ради України та розглянуто на засіданні Комітету 24 проекти законодавчих актів, з підготовки яких Комітет визначено головним, та 100 висновків на законопроекти направлено до головного комітету. Прийнято Верховною Радою України: 3 Закони України, 7 постанов Верховної Ради України та 3 законопроекти у першому читанні за основу, з підготовки яких Комітет визначено головним.  далi»
13.07.2016
13 липня 2016 року відбулась зустріч Першого заступника Голови Комітету Анатолія Диріва та директора Департаменту ядерної безпеки ЄБРР Вінса Новака і представника Чорнобильського фонду "Укриття" та Рахунку ядерної безпеки в України Олександра Славіса з метою обговорення стану реалізації міжнародних проектів на майданчику ЧАЕС
Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо ходу робіт на майданчику Чорнобильської АЕС із будівництва Нового безпечного конфайменту (НБК) та Сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2), що знаходяться на завершальних етапах. Вінс Новак надав інформацію стосовно підготовки до Асамблеї донорів Чорнобильського фонду "Укриття", що відбудеться 22 липня у Лондоні, де ЄБРР та ДСП "Чорнобильська АЕС" будуть звітувати представникам країн-донорів про стан виконання цих проектів.   далi»
11.07.2016
Представники Комітету взяли участь в урочистому відкритті та роботі щорічної Міжнародної науково-практичної конференції "Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві"
У вітальному слові першого заступника Голови Комітету А. Диріва зазначалося, що щорічне проведення в Україні міжнародної науково-практичної конференції вже стало доброю традицією. Питання екологізації агропромислового виробництва, зменшення антропогенного впливу на стан навколишнього природного середовища України, підвищення продуктивності аграрної промисловості завжди перебувають у центрі уваги свідомої спільноти, що відповідає і всесвітнім викликам часу. Як ніколи залишається актуальною екологізація агропромислового виробництва.   далi»
08.07.2016
Комітет рекомендує доопрацювати законопроект про внесення змін до Кодексу України про надра (щодо необов'язковості вивчення надр в окремих випадках видобування підземних вод), реєстр. № 4347 (доопр.)
Законопроектом пропонується визначити окремі випадки видобування підземних вод без попереднього геологічного вивчення надр. За висновком, схваленим профільним Урядовим комітетом, в також відповідно до листа Державної служби геології та надр, законопроект не підтримується, бо у разі його прийняття буде порушено стадійність геологорозвідувальних робіт, що може призвести до втрат геологічної інформації, отриманої при геологічному вивченні надр.   далi»
05.07.2016
Комітет пропонує прийняти за основу проект Закону № 4798 про внесення змін до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" щодо відновлення порушених прав учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
Метою законопроекту визначено законодавче врегулювання та забезпечення гарантій, наданих державою учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з числа колишніх військовослужбовців, удосконалення регулювання суспільних правовідносин у соціальній сфері, зняття соціальної напруги серед даної категорії громадян. Завданням законопроекту є поновлення раніше скасованої норми щодо збільшення пенсій вказаним особам. Законопроектом пропонується внести зміни до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", згідно з якими врегульовується питання поновлення раніше діючої норми щодо збільшення розміру пенсії за вислугу років особам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС під час проходження служби і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1 - на 10 процентів, а віднесеним до категорій 2 та 3 - на 5 процентів відповідних сум грошового забезпечення.   далi»

Звіт про роботу Комітету за четверту сесію VIII скликання
???????? ???? ??????? KomEkolog ??????? ??????????? ???????? ????????? http://komekolog.rada.gov.ua/
Проведено 12 засідань Комітету, на яких розглянуто 154 питання. Внесено на розгляд Верховної Ради України та розглянуто на засіданні Комітету 24 проекти законодавчих актів, з підготовки яких Комітет визначено головним, та 100 висновків на законопроекти
30-та річниця Чорнобильської катастрофи. ПАМ'ЯТЬ НЕ ЗГАСНЕ!
Постанова Верховної Ради України "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи" далi»
Парламентські слухання на тему: "30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи"; 16.03.2016, 15:00
Постанова Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи"

Прес-реліз Міністерства охорони здоров'я до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи, парламентських слухань на тему: «30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи»

Інформаційно-аналітичні матеріали Кабінету Міністрів України до парламентських слухань на тему: “30 років Чорнобиля: уроки та перспективи”, запланованих до проведення 16.03.2016
Корисна інформація від Мінприроди України
перейти до сайту ...
Червона книга України
перейти до публікації
Корисна інформація від Держслужби України з надзвичайних ситуацій
перейти до сайту ...
Корисна інформація від Мінрегіону України
перейти до сайту ...
Корисна інформація від Держатомрегулювання України
перейти до сайту ...
Корисна інформація порталу "Екологія та атомна енергетика"
перейти до сайту ...
Корисна інформація від Товариства радіаційного захисту України
перейти до сайту ...


Розробник: ЗАТ "Cофтлайн" (Україна)