Головна > Текстові публікації > Про Комітет > ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ > Історичні довідки про роботу Комітету

Повідомлення

Перейти до розділу
05 листопада 09:34
Порядок денний засідання Комітету 06.11.2018 посилання...
07 лютого 21:10
ГРАФІК РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ посилання...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Історичні довідки про роботу Комітету

08 серпня 2013, 16:42

Історична довідка про Комітет Верховної Ради України з питаньекологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи шостого скликання (2007-2012 рр.)

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

про Комітет Верховної Ради України з питань

екологічної політики, природокористування та

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

шостого скликання (2007-2012 рр.)

 

Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи шостого скликання був утворений відповідно до Постанови Верховної Ради України від 04 грудня 2007 року № 4-VI "Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України шостого скликання".

Постановою Верховної Ради України від 26 грудня 2007 року № 25-VI "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів  комітетів Верховної Ради України шостого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної  контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації" та наступними змінами до неї  було обрано:

Голова Комітету - СЕМИНОГА Анатолій Іванович, народний депутат України;

перший заступник голови Комітету – ШЕРШУН  Микола Харитонович, народний депутат України;

заступник голови Комітету -  ГОРОШКЕВИЧ Олександр  Сергійович, народний депутат України;

заступник голови  Комітету - ЗАЄЦЬ Іван Олександрович, народний депутат України;

секретар Комітету - ГЛАЗУНОВ Сергій Миколайович, народний депутат України;

члени Комітету:

БАБАЄВ Олег Мейданович - народний депутат України (Повноваження народного депутата України Бабаєва О.М. достроково припинено згідно з Постановою Верховної Ради України № 3010-VI від 04.02.2011 ;

ВАСИЛЕНКО Сергій Володимирович - народний депутат України;

ГОЛОВЧЕНКО Ігор Борисович - народний депутат України (Повноваження народного депутата України Головченка І.Б. достроково припинено згідно з Постановою Верховної Ради України № 4654-VI від 13.04.2012);

ГУБСЬКИЙ Богдан Володимирович - народний депутат України;

ДАНИЛЕНКО Володимир Андрійович - народний депутат України (обрано членом Комітету згідно з  Постановою   Верховної   Ради    України    №  366-VI від 04.09.2008) ;

ДЕЙЧ Борис Давидович - народний депутат України;

КАЛЬЧЕНКО Валерій Михайлович - народний депутат України;

КЕМЕНЯШ Олександр Михайлович - народний депутат України;

МОМОТ Сергій Васильович - народний  депутат України;

ОЛІЙНИК Віктор Степанович - народний  депутат  України;

ПОНОМАРЕНКО Олександр Володимирович - народний депутат України (Повноваження народного депутата Пономаренка О.В. достроково припинено згідно з Постановою Верховної Ради України № 308-VI від 23.05.2008);

СКУБЕНКО Володимир Петрович - народний депутат України;

СТЕЛЬМАШЕНКО Василь Петрович - народний депутат України (обрано членом Комітету згідно з Постановою Верховної Ради України № 2117-VI від 13.04.2010);

ТОЛСТОУХОВ Анатолій Володимирович - народний депутат України (Повноваження народного депутата України Толстоухова А.В. достроково припинено  згідно  з  Постановою  Верховної Ради України № 1984-VI від 11.03.2010);

ХАРОВСЬКИЙ Сергій Юрійович - народний депутат України;

ШАГО Євген Петрович - народний депутат України.

 

У Комітеті було утворено 7 підкомітетів:

- з питань екологічної політики та екологічної безпеки (рішення Комітету № 1/2 від 27.12.2007);

- з питань природокористування (рішення Комітету № 1/2 від 27.12.2007);

- з питань техногенної та радіаційної безпеки і надзвичайних ситуацій (рішення Комітету № 1/2 від 27.12.2007);

- з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (рішення Комітету № 1/2 від 27.12.2007);

- з питань соціального захисту населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи (рішення Комітету № 1/2 від 27.12.2007);

- з питань національних заходів адаптації та пом'якшення наслідків глобальної зміни клімату (рішення Комітету № 5/8-1 від 06.02.2008);

 з питань поводження з техногенними родовищами та промисловими відходами (рішення Комітету № 33/7 від 17.12.2008).

           

Підкомітети очолювали народні депутати України:

ВАСИЛЕНКО Сергій Володимирович - з питань екологічної політики та екологічної безпеки;

ДЕЙЧ Борис Давидович - з питань природокористування;

СКУБЕНКО Володимир Петрович - з питань техногенної та радіаційної безпеки і надзвичайних ситуацій;

КАЛЬЧЕНКО Валерій Михайлович - з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи;

ОЛІЙНИК Віктор Степанович - з питань соціального захисту населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи;

ХАРОВСЬКИЙ Сергій Юрійович - з питань національних заходів адаптації та пом'якшення наслідків глобальної зміни клімату;

ШАГО Євген Петрович - з питань поводження з техногенними родовищами та промисловими відходами.

           

Організаційно-інформаційне, консультативно-правове, методичне забезпечення діяльності Комітету, організацію проведення засідань Комітету, слухань у Комітеті, роботи підкомітетів та діяльності членів Комітету, що пов'язана з вирішенням питань, віднесених до предметів відання Комітету, здійснював секретаріат Комітету у складі 15 осіб.

           

Комітет у своїй діяльності керувався Конституцією України, законами України "Про Регламент Верховної Ради України", "Про комітети Верховної Ради України", іншими законами України, постановами Верховної Ради України, розпорядженнями Голови Верховної Ради України.

           

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 04 грудня 2007 року № 4-VI "Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України шостого скликання" до предметів відання Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи шостого скликання віднесено питання:

- охорони, збереження, використання та відновлення (відтворення) природних ресурсів, у тому числі надр, лісів, водних ресурсів, атмосфери, тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів;  

- збереження та збалансованого використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу та освоєння космічного простору;  

- екологічної безпеки, попередження та ліквідації наслідків природного лиха, техногенних аварій і катастроф, діяльності державних аварійно-рятувальних служб;   

- радіаційної та пожежної безпеки;

- цивільного захисту населення;   

- державної політики у сфері поводження з відходами, включаючи радіоактивні та токсичні відходи;

- державного моніторингу навколишнього природного середовища;     

- фінансових санкцій за забруднення навколишнього природного середовища;  

- створення, охорони та розвитку об'єктів  природно-заповідного фонду України;   

- ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, у тому числі надання згоди на обов'язковість міжнародних договорів України з цих питань;    

- соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;      

розвитку екологічного страхування та екологічного аудиту.

 

Також відповідно до законодавства до компетенції Комітету входили питання:

- вивчення практики застосування, впровадження та виконання прийнятих законів або їх окремих положень з питань охорони навколишнього природного середовища, природокористування, еколоriчної безпеки і ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та ефективність їх дії;

- розгляд пропозицій, що свідчать про потребу у прийнятті нових законодавчих актів з питань охорони навколишнього природного середовища, природокористування, екологічної безпеки і ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або внесення змін і доповнень до чинних законодавчих актів з цих питань і, в разі необхідності, підготовка відповідного висновку на розгляд Верховної Ради України;

- збір, вивчення, дослідження, аналіз інформації з питань охорони навколишнього природного середовища, природокористування,екологiчної безпеки і ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

- вивчення й аналіз ефективності дії законів та інших правових актів, практичного використання законодавства з питань, що віднесені до відання Комітету, відповідними міністерствами і відомствами, організаціями і установами, внесення пропозицій і розробка заходів щодо удосконалення цієї роботи;

- участь у здійсненні парламентського контролю за виконанням Конституції та законів України, інших актів Верховної Ради України центральними органами державної виконавчої влади та місцевої влади, підприємствами і організаціями незалежно від форм власності з питань охорони навколишнього природного середовища, природокористування, екологічної безпеки і ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

- участь в організації і проведенні наукових конференцій, семінарів, нарад з питань охорони навколишнього природного середовища, природокористування, екологічної безпеки і ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

- здійснення міжнародного співробітництва в сфері захисту довкілля, участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах та інших заходах з питань, віднесених до відання Комітету;

сприяння  вдосконаленню системи еколоriчної освіти та виховання в Україні, проведенню фундаментальних та прикладних дослiджень зекологiчних питань, впровадженню їх результатів у виробництво.

 

За звітний період Комітет провів 133 засідання, на яких розглянуто 1039 питань.

Основними здобутками роботи Комітету є підготовка законодавчих актів, які сприяли вирішенню актуальних проблем сьогодення.

За період шостого скликання Верховної Ради України Комітет визначено головним з підготовки 213 законопроектів і 143 проектів постанов. Підготовлено Комітетом та прийнято Верховною Радою України законів -  44, постанов - 45, 3 законопроекти прийнято в першому читанні, 150 законопроектів було відхилено або відкликано суб’єктами права законодавчої ініціативи, або не включено до порядку денного, 3 законопроекти враховано в інших проектах.

Комітетом  надані висновки до 346 законопроектів, що готувались до розгляду Верховною Радою України іншими комітетами. Висловлені зауваження та пропозиції були направлені  головним комітетам для використання ними для поліпшення змісту і правового наповнення законів, які приймалися Верховною Радою України.

Прийнято важливі закони екологічного спрямування. Зокрема, Закон України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року"  (№2818-VI від 21.12.2010р.), який спрямований на  формування засад національної екологічної політики, стратегічною метою якої є забезпечення конституційних прав громадян на чисте довкілля, забезпечення екологічної безпеки, впровадження збалансованої системи природокористування для сталого розвитку суспільства, збереження природних екосистем, підтримка їх цілісності, поліпшення якості життя і здоров’я населення.

Закон України "Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року" (№4836-VI від 24.05.2012 р.) спрямований на  підвищення рівня забезпеченості якісною водою населення та галузей економіки, оптимізація водоспоживання, захист територій і населених пунктів від шкідливої дії вод, збереження і відтворення водних ресурсів на засадах  інтегрованого управління водними ресурсами і адаптація водного законодавства до законодавства ЄС. Закон передбачає забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь; першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою; захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод та комплексний протипаводковий захист в басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету, а також у басейні річки Тиси у Закарпатській області; екологічне оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води.

У  Загальнодержавній програмі розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженій Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року" (№3268-VI вiд21.04.2011р.),  на період 2011-2030 роки визначено завдання за  конкретними видами мінеральної сировини з їх поділом на чотири категорії (А, Б, В, Г) залежно від ступеня вивченості, масштабів освоєння та значення для економіки, намічено пріоритетні напрями розвитку мінерально-сировинної бази з урахуванням тенденцій розвитку галузей економіки, а також прогнозного рівня споживання, окреслено завдання з освоєння родовищ корисних копалин, у тому числі стратегічних видів, певна частина яких може бути віднесена до резервних.

Важливим з точки зору зупинення небезпеч