Повідомлення

Перейти до розділу
14 грудня 22:04
Порядок денний засідання Комітету 18.12.2018 докладніше
07 лютого 21:10
ГРАФІК РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ посилання...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

20 лютого 2018, 11:15

15 лютого 2018 року відбулося засідання Колегії Державної інспекції ядерного регулювання України Про підсумки діяльності за 2017 рік та пріоритетні напрями на 2018 рік

 Держатомрегулювання (Положення про ДІЯР) забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії; державне регулювання безпеки використання ядерної енергії; здійснення повноважень компетентного органу з фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок; безпечне перевезення радіоактивних матеріалів відповідно до правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів; аварійне оповіщення та інформування згідно з Конвенцією про оперативне оповіщення про ядерні аварії.
Саме надзвичайно важливі повноваження Держатомрегулювання виявили значну зацікавленість до підсумкового засідання Колегії.
В заході взяв участь Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Віталій Петрук, члени Колегії Держамторегулювання, представники Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, центрального апарату Ради національної безпеки і оборони України, Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Чорнобильського фонду «Укриття» та Рахунку ядерної безпеки ЄБРР в Україні, центральних органів виконавчої влади, громадських організацій та ЗМІ, директори державних підприємств.

Зі звітом та презентацією виступив Голова Держатомрегулювання Григорій Плачков.

З презентаціями виступили:
Столярчук Б.В. – директор Департаменту з питань безпеки ядерних установок;
Рибалка Н.В. – начальник Управління безпеки поводження з РАВ – начальник відділу зняття з експлуатації – державний інспектор;
Тріпайло Р.Ф.– заступник начальника Управління радіаційної безпеки, начальник Відділу безпеки ДІВ – державний інспектор;
Лопатін С.Д. – начальник Управління з питань ядерної захищеності та гарантій – державний інспектор.
Під час роботи колегії були презентовані Основні досягнення 2017 року:

В ході обговорення наголошувалося на необхідності проведення комплексного аналізу причин зростання позапланових зупинок енергоблоків АЕС, на необхідності з’ясування причин, а також необхідності вжиття заходів до виправлення ситуації. Також було акцентовано увагу на необхідності розроблення стратегії подальших дій після введення в експлуатацію нового безпечного конфайнмента - об’єкта «Укриття».

Підсумовуючи засідання Григорій Плачков визначив найважливіші пріоритети Державної інспекції ядерного регулювання України у 2018 році:

- Оптимізація державного регулювання:
1) проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії» (від 29.12.2017 № 7471),
2) проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»;
- Контроль реалізації заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС України;
- Захист Національної доповіді України про виконання зобов’язань за Об’єднаною конвенцією на шостій нараді сторін конвенції;
- Регулюючий супровід прийняття рішення щодо:
- продовження терміну експлуатації енергоблоків №4 Запорізької АЕС та №3 Рівненської АЕС;
- введення в експлуатацію Пускового комплексу-1 Нового безпечного конфайнменту (дата – травень 2018 року);
- введення в експлуатацію Сховища відпрацьованого ядерного палива – 2 (друга половина 2018 року).

За результатами роботи колегії прийнято відповідні рішення.

Пріоритетні напрями діяльності Державної інспекції ядерного регулювання України на 2018 рік

1. Реалізація Плану заходів 3 імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї “сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами (плану заходів Державної інспекції ядерного регулювання України з імплементації деяких актів законодавства ЄС) та планів гармонізації національних норм і правил з безпеки 3 референтними рівнями WENRA; міжнародними стандартами безпеки; виконання зобов'язань, які випливають з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

2. Висвітлення та інформаційний супровід подій, у тому числі таких, що не мають безпосереднього впливу на стан безпеки ядерних установок та діяльності у сфері використання ядерної енергії, однак викликають підвищену увагу ЗМІ та стурбованість громадськості.

3. Забезпечення функціонування державної системи фізичного захисту (у межах компетенції Держатомрегулювання) в умовах підвищеної готовності.

4. Супроводження у Верховній Раді України:

-        законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії» (реєстраційний номер 5550 від 16. 12.2016).

-        законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії» (реєстраційний номер 7471 від 29. 12.2017).

5. Оцінка безпеки та ліцензування:

-        у рамках будівництва та введення в експлуатацію І-го пускового комплексу нового безпечного конфайнмента об'єкта «Укриття» (ПК-1 НВК);

-      об’єктів, призначених для поводження з РАВ, у складі ІІ черги комплексу «Вектор», у тому числі: експлуатації Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих об'єктів, призначених для поводження з РАВ, у складі ІІ черги комплексу «Вектор», у тому числі: експлуатації Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих ДІВ (ЦСВДІВ), будівництва сховища для довгострокового зберігання осклованих високоактивних відходів (ВАВ), проектування Технологічної будівлі для переробки РАВ;

-        оцінка безпеки експлуатації сховищ для захоронення РАВ І черги комплексу «Вектор» та СОПСТРВ.

6. Впровадження сучасних систем оптимізації радіаційного захисту персоналу та населення, зокрема, шляхом запровадження єдиних підходів з індивідуального дозиметричного моніторингу та компетенції в сфері радіаційної безпеки, а саме: встановлення поряцку реєстрації доз професійного опромінення, встановлення критеріїв та порядку визнання експертів з питань радіаційного захисту.

7. Приведення рівня радіаційного захисту при медичному опроміненні у відповідність до міжнародної системи радіаційного захисту шляхом імплементації в національне законодавство Міжнар0дного стандарту безпеки «Радіаційний захист та безпека радіаційних джерел» (Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, GSR Pan 3, 2014 ) та Директиви Ради 2013/59/ЄВРАТОМ від 5 Грудня 2013 року.

8. Пройти перевірку наглядового аудиту системи управління якістю Держатомретулювання за новою версією стандарту ISO 9001201, International Management Systems.

9. Впровадження ризик-орієнтованих підходів в регулюючій діяльності.

10. Забезпечення регулюючого супроводу:

-        реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС та переоцінки безпеки діючих енергоблоків та ядерних установок, включаючи продовження термінів експлуатації АЕС;

-        проектів нових Ядерних установок (ЦСВЯП, СВЯП-2 ЧАЕС, «Джерела нейтронів»);

-        проектів диверсифікації постачання ядерного палива в Україну в цілях забезпечення енергетичної безпеки держави.

11. Участь в оглядовому процесі та захист Національного звіту до Першої тематичної партнерської перевірки ENSREG за напрямом «управління старінням на виконання вимог Директиви ЄС 2014/87EURATOM.

12. У рамках Шостої наради сторін представити Шосту Національну доповідь України з виконання зобов'язань за Об'єднаною Конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами.

13. Забезпечення підписання:

-        Рамкової Програми з технічного співробітництва МАГАТЕ для України на період 2018-2022рр. (Програма СРР (Country Programm Framework for Technical Cooperation);

-        Адміністративної домовленості між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Бюро Австралії з гарантій та нерозповсюдження згідно з Угодою між урядом України та урядом Австралії про співробітництво в галузі використання ядерної енергії B мирних цілях;

-        Домовленості між Держатомрегулювання та Комісією Ядерного регулювання США про обмін технічною інформацією та співробітництво у сфері ядерної енергії;

-        Меморандуму про науково-технічне співробітництво між Держатомрегулювання/ДНТЦ ЯРБ та BMU/GRS на період з 2018 до 2020 року.

14. Організація проведення в Україні:

-        регіонального семінару МАГАТЕ «Комунікація з метою забезпечення безпеки», 14-17 травня 2018 року у м. Київ;

-        4-го засідання Робочої групи WENRA з розробки рівнів безпеки для дослідницьких реакторів (WGRR), 18-19 квітня 2018 року у м. Київ;

-        чергового засідання Робочої групи WENRA з питань реакторної гармонізації (RHWG), 05-08 червня 2018 року у м. Київ.

15. Забезпечення реалізації діючих проектів співробітництва із регулюючими органами Швеції, Норвегії, Сполучених Штатів Америки та іншими країнами-партнерами, включаючи проекти співробітництва з Європейською Комісією в рамках Інструменту співробітництва в сфері ядерної безпеки (INSC), проекти Програми Технічного Співробітництва МАГАТЕ та інших програм під егідою організації.

16. Проведення оцінки корупційних ризиків, затвердження та виконання заходів Антикорупційної програми Державної інспекції ядерного регулювання на 2018 рік.