Повідомлення

Перейти до розділу
02 липня 08:26
Порядок денний засідання Комітету 02.07.2019 докладніше
07 лютого 21:10
ГРАФІК РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ посилання...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

22 січня 2019, 11:38

Комітет пропонує доопрацювати проект Закону № 8464-д про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

 Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської  катастрофи пропонує проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (реєстр. № 8464-д від 26.12.2018 р. доопрацьований) повернути на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи.
Комітет на своєму засіданні 06.08.2018 р. висловив ряд зауважень до законопроекту, які не були враховані у доопрацьованій редакції.
У висловлених Комітетом зауваженнях зверталася увага на те, що запропоновані проектом повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища не відповідають статті 20 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".
У зауваженнях зверталася увага на невідповідність запропонованих змін до законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про пестициди та агрохімікати" діючому законодавству щодо здійснення державного контролю та видачі дозволів на викиди/скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, атмосферне повітря та грунти. Комітет вважає, що виключення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства з процесу контролю викидів/скидів забруднюючих речовин унеможливить попередження недотримання санітарного законодавства суб'єктами господарювання, які здійснюють викиди/скиди забруднюючих речовин.
Разом з тим, правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб визначено Законом України "Про основні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", але зміни до даного Закону  внесені лише частково. Зазначено лише, що Державний нагляд (контроль) здійснюється відповідно до вимог Закону "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", а здійснення нагляду (контролю) покладено на "центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади у межах відповідних територій, та органи місцевого самоврядування у віднесеній до їх відання сфері господарської діяльності відповідно до законодавства".
Також Комітет звертав увагу на те, що проектом реєстр. № 8464, пропонувалося віднести центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки та використання ядерної енергії до органів державного управління у сфері забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя. Комітет зазначав, що віднесення Держатомрегулювання до органів управління у сфері забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя не відноситься до предметної компетенції Держатомрегулювання. Ця норма законопроекту протирічить вимогам міжнародних договорів, зокрема статті 8 Конвенції про ядерну безпеку, статті 20 Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами. Дане зауваження також не враховано.
Вилучення із законів України "Про питну воду та питне водопостачання" та "Про охорону атмосферного повітря" принципу обов'язковості державної санітарно-епідеміологічної експертизи проектів господарської, інвестиційної та іншої діяльності у відповідних сферах, може негативно вплинути на стан джерел і систем питного водопостачання та регулювання викидів забруднюючих речовин та їх впливу  на стан атмосферного повітря.
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської  катастрофи пропонує проект Закону України про внесення змін до Закону України деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань захисту тварин від жорстокого поводження (реєстр. № 9453 від 28.12.2018 р.), поданий Кабінетом Міністрів України прийняти за основу.
Законопроектом пропонується усунути неузгодженості у законодавчих актах України, зокрема у Кодексі України про адміністративні правопорушення, Кримінальному кодексі України, та удосконалити визначення відповідних термінів у Законі України "Про захист тварин від жорстокого поводження".
Відсутність розмежування компетенції районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів, так і органів Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів стосовно розгляду справ про адміністративні правопорушення щодо жорстокого поводження з тваринами на практиці  призводить до виникнення спорів між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції.
Законопроектом пропонується усунути ці розбіжності шляхом внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України. Разом з тим пропонується посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за жорстоке повдження з тваринами.