Повідомлення

Перейти до розділу
26 травня 15:33
Порядок денний та матеріали засідання Комітету на 27.05.2020 посилання...
08 травня 06:47
Робочі групи Комітету посилання...
08 травня 06:46
Календарний план проведення третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий - липень 2020 р.) посилання...
30 серпня 15:08
ГРАФІК РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ посилання...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

04 листопада 2019, 18:45

Комітет, розглянувши проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, вирішив направити зауваження і пропозиції до Комітету з питань аграрної та земельної політики для їх врахування при подальшому опрацюванні проекту Закону

Комітет з питань екологічної політики та природокористування, відповідно до предметів відання, на своєму засіданні розглянув проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (реєстр. № 2194 від 01.10.2019 р.), внесений народними депутатами України Заблоцьким М.Б., Сольським М.Т., Нагаєвським А.С., Литвиненком С.А., іншими народними депутатами України.
Законопроектом пропонується виключити ст. 1861 Земельного кодексу, зокрема, у частині погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення з органами виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища, а також скасування стратегічної екологічної оцінки схем землеустрою.
Запропонована норма може призвести до безконтрольної передачі земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення у власність чи користування юридичним та фізичним особам.
Законопроектом скасовується окрема процедура видачі спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок як документів дозвільного характеру (зміни до статті 168 ЗКУ).
Прийняття таких норм не відповідатиме пріоритету вимог екологічної безпеки, як одному з основних принципів, на яких, згідно зі статтею 5 Земельного кодексу України, базується земельне законодавство. Також відповідно до діючого Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок «спеціальний дозвіл» є офіційним документом, який визначає умови зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту та порядок проведення рекультивації порушених земель.
Законопроектом пропонується вилучити статтю 150 «Особливо цінні землі та порядок припинення прав на них».
Під час обговорення законопроекту на засіданні Комітету народні депутати України - члени Комітету наголосили, що скасування особливо цінних земель може призвести до негативного впливу на стан навколишнього природного середовища, а також є загроза втратити ділянки, які є резервними для розширення природо-заповідного фонду та екомережі, що прописано у Законі України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року».
Міністерство енергетики та захисту довкілля України у своєму висновку зазначило, що не підтримує проект Закону і надало наступні зауваження.
Проектом Закону передбачено внесення змін до статті 14-2 Земельного кодексу України, статті 20-2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», статті 17-1 Закону України «Про охорону земель», статті 7 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» у частині повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів визначено «додержання екологічних нормативів і вимог з питань охорони земель». Згаданий доцільно пункт викласти у наступній редакції «додержання екологічних вимог з питань охорони земель» оскільки екологічних нормативів з питань охорони земель не визначено. Внесення змін до статті 14-2 Земельного Кодексу України та статті 17-1 Закону України «Про охорону земель» призведе до неконтрольованого забруднення водних об’єктів.
Виключення повноважень Держекоінспекції щодо державного нагляду (контролю) в частині «установлення та використання водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також додержання режиму використання їх територій» призведе до неконтрольованого забруднення водних об’єктів та не буде в повній мірі забезпечено контроль за виконанням частини першої статті 88 Водного кодексу України, відповідно до якої метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги, та статті 61 Земельного кодексу України, якою передбачено режим використання прибережних захисних смуг.
Зокрема внесення змін суперечить статті 15-2 Водного кодексу України відповідно до якої до компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів, у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів, належить:
здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів;
прийняття у встановленому порядку рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними вимог водного законодавства;
вирішення інших питань у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.
Державне агентство України з управління зоною відчуження звернуло увагу на скасування порядку погодження проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж та обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення (зміни до ст. 186 Земельного кодексу).
У разі прийняття таких змін, створюються ризики порушення вимог радіаційної безпеки, негативного впливу іонізуючого випромінювання на навколишнє середовище і здоров’я людини та винесення радіонуклідів за межі зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення.
Громадська організація «Всеукраїнська екологічна ліга» у своїх пропозиціях до законопроекту зазначила, що запропоновані зміни унеможливлюють реалізацію нормативно-правових документів, які спрямовані на зменшення частки розораності. Та надала наступні пропозиції до проекту Закону:
- визначити орган відповідальний за консервацію земель і деталізувати порядок її проведення;
- зберегти чинний механізм погодження питань, пов'язаних із зміною цільового призначення особливо цінних земель державної та комунальної власності;
- забезпечити практичне виконання чинних норм щодо агрохімічної паспортизації земель;
- залишити особливий захисний статус торфовищам, оскільки розорювання торфовищ для використання в сільському господарстві є одним з значних джерел викиду вуглецю в атмосферу, а самі торфовища у природному стані навпаки поглинають та депонують вуглець.
- ввести в законодавство поняття «самозаліснені землі» і прописати процедуру передачі таких земель державної та комунальної власності до державних та комунальних лісогосподарських підприємств.
- внести зміни до законодавства про охорону земель, ввівши заборону розорювання  схилів  крутизною понад 5 градусів, а з часом і понад 3 градуси та забезпечити контроль за виконанням цієї норми.
- ввести механізм фінансування робіт з консервації земель, розробки проектів землеустрою для земель у державній власності за рахунок коштів фондів охорони навколишнього природного середовища.
- ввести можливість викупу землі державою за рахунок коштів фондів охорони навколишнього природного середовища для майбутньої консервації.
Головне науково-експертне управління у своєму висновку також надає зауваження і пропозиції та вбачає за доцільне врахувати при доопрацюванні проекту, зокрема щодо: виключення із  ЗКУ статті 150 «Особливо цінні землі та порядок припинення прав на них»;  особливостей зміни цільового призначення особливо цінних земель; виключення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; контролю за установленням та використанням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також додержанням режиму використання їх територій.
Під час засідання Комітету народні депутати – члени Комітету взяли до уваги пропозиції народного депутата України Маріковського О.В. до законопроекту та рекомендували народному депутату України Маріковському О.В., у разі прийняття законопроекту у першому читанні, подати їх до головного Комітету у строки, визначені Регламентом Верховної Ради України.
За результатами розгляду Комітет прийняв рішення направити зауваження і пропозиції, висловлені у мотивувальній частині Рішення, до Комітету з питань аграрної та земельної політики для їх врахування при подальшому опрацюванні проекту Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (реєстр. № 2194).