19 січня 2018, 09:27

Комітет пропонує прийняти за основу доопрацьований проект Закону № 6598 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу)

 Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на своєму засіданні 16 січня 2018 року розглянув і вносить на розгляд проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу)(реєстр. № 6598 від 10.11.2017 р.)(доопрацьований), поданий народними депутатами України Дзюбликом П.В. та іншими.
Метою прийняття поданого законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці, є приведення українського законодавства у відповідність до міжнародних договорів з охорони фауни, флори, посилення боротьби з жорстоким поводженням з тваринами і браконьєрством.
Пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України та законів України «Про тваринний світ», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про мисливське господарство та полювання», «Про Червону книгу України» та «Про Національну поліцію».
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, відмічає, що поданий проект є варіантом однойменного законопроекту від 21.06.2017 р., при доопрацюванні якого врахована частина зауважень та пропозицій Головного управління, викладених у висновку № 16/3-618/6598 від 07.09.2017 р. Разом з тим, частина положень поданого проекту суттєво відрізняється від положень попереднього проекту, а деякі із висловлених управлінням зауважень та пропозицій залишилися поза увагою суб’єктів права законодавчої ініціативи. У зв’язку з цим Головне управління вважає за доцільне висловити щодо змісту проекту наступні зауваження. 
У новій редакції статті 16 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» передбачено вилучення  застосування методів евтаназії для регулювання чисельності диких  тварин. Проте відповідно до Закону України «Про тваринний світ» (частина 4 статті 18, стаття 32) регулювання чисельності диких тварин в інтересах охорони здоров'я населення і відвернення заподіяння шкоди природному середовищу  здійснюється у  порядку  ведення  мисливського господарства, тобто це означає допустимість застосування методів евтаназії. Окрім того, відповідне положення проекту не узгоджується із абзацом 3 частини 1 статті 17 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (у тому числі і в редакції проекту), відповідно до якого допускається умертвіння тварин, зокрема, для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб.
У змінах до частини 8 (а не абзацу, як вказано у проекті) статті 20 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» некоректним виглядає включення «котів, собак» до переліку тварин,  використання яких забороняється «на мисливських випробувальних станціях, а також для проведення іспитів, змагань і притравки мисливських собак»,  оскільки вказаною статтею визначаються правила поводження з мисливськими тваринами, під якими розуміються дикі звірі  та  птахи,  що  можуть  бути об'єктами полювання (стаття 1 Закону України «Про мисливське господарство та полювання»), до яких коти та собаки не відносяться. 
У новій частині 2, якою доповнюється  стаття 32 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», повторюються відповідні положення Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо повноважень Національної поліції складати протоколи про адміністративні правопорушення, здійснювати відповідні провадження та накладати санкції. Зазначимо, що положення Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині накладення санкцій за адміністративні правопорушення та повноваження органів Національної поліції у цій сфері є спеціальними по відношенню до інших законів, тому їх повторення у статті 32 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» є недоцільним. До того ж, запропоноване повноваження Національної поліції здійснювати «контроль за дотриманням вимог в сфері захисту тварин від жорстокого поводження» (новий пункт 27 статті 23 Закону України «Про Національну поліцію») слід узгодити з аналогічним повноваженням названого органу щодо здійснення нагляду за дотриманням законодавства у цій сфері (стаття 32 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»).
В узагальнюючому висновку Головне науково-експертне управління  зазначає, що законопроект може бути прийнято за основу із врахуванням висловлених зауважень і пропозицій.
Комітет з питань запобігання і протидії корупції зазначає, що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства.
Мінприроди зазначає, що декілька запропонованих законодавчих змін  законопроекту потребують доопрацювання, оскільки в них йде дублювання норм чинних законів, деякі із запропонованих пропозицій суперечать одна одній, а низка положень містить незавершені механізми правового регулювання, оскільки суперечить принципу юридичною визначеності, який є основою верховенства права, передбаченого статтею 8 Конституції України.   Враховуючи вищезазначене, Мінприроди підтримує законопроект із врахуванням висловлених зауважень та пропозицій.
Міністерство аграрної політики та продовольства України і Державне агентство лісових ресурсів України, погоджуючись із необхідністю посилення боротьби з жорстоким поводженням з тваринами та браконьєрством, вважає за недоцільне внесення змін до статті 20 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» щодо заборони та утримання борсуків на мисливських випробувальних станціях, а також для проведення іспитів, змагань і притравки мисливських собак. На сьогодні борсук є об’єктом полювання, тому племінні кінологічні заходи по даному виду звіра є невід’ємною частиною раціонального використання борсука під час полювання. 
Враховуючи вищевикладене, Комітет зазначає, що врахування пропозицій та зауважень Головного науково-експертного управління, Мінприроди, Мінагрополітики та Держлісагентства потребуватиме суттєвого доопрацювання  законопроекту під час його підготовки до другого читання.