Повідомлення

Перейти до розділу
26 травня 15:33
Порядок денний та матеріали засідання Комітету на 27.05.2020 посилання...
08 травня 06:47
Робочі групи Комітету посилання...
08 травня 06:46
Календарний план проведення третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий - липень 2020 р.) посилання...
30 серпня 15:08
ГРАФІК РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ посилання...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

26 квітня 2011, 11:10

Рішення Комітету від 18.04.2011р. № 93/9 щодо проекту Закону України «Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим» (реєстр. № 8191 від 03.03.2011 р.)

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

18 квітня 2011 р.                                                                                93/9

 

 

 

 

Розглянувши проект Закону України «Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим» (реєстр. № 8191 від 03.03.2011 р.), внесений Кабінетом Міністрів України, Комітет відмічає:

Проект Закону розроблений у зв’язку з необхідністю законодавчого удосконалення організації та порядку діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим. 

Зокрема, законопроектом визначаються статус, правові засади, основні завдання та принципи діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, порядок формування та припинення повноважень цього органу.

Також проектом Закону визначаються повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, республіканськими органами виконавчої влади, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями.

 У прикінцевих положеннях законопроекту пропонується внести зміни до ряду діючих законодавчих актів - Кодексу України про надра, Водного кодексу України, Лісового кодексу України, законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про екологічну експертизу», «Про рослинний світ», «Про охорону атмосферного повітря», «Про тваринний світ», «Про охорону земель» та інших.

Проте, деякі із запропонованих змін потребують доповнень та уточнень.

У розділі VІІІ «Прикінцеві положення»:

У підпункті 2 пункту 3 («у Кодексі України про надра») частину сімнадцяту («у тексті Кодексу») доповнити абзацом такого змісту:

слова «Міністерство охорони навколишнього природного середовища» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та використання природних ресурсів» у відповідному відмінку.

У підпункті 3 пункту 3 («у Водному кодексі України») у частині другій («доповнити Кодекс статтями 81 і 171 такого змісту») у статті 171 «Компетенція Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів»

- пункт 14 викласти у такій редакції:

«14) здійснення контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів»;

- доповнити пунктом 15 такого змісту:

«15) вирішення інших питань у галузі регулювання водних відносин, визначених законом».

У підпункті 5 пункту 3 (у Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища») внести зміни до частини третьої, виклавши абзац тринадцятий («и) участь у заповідній справі») у такій редакції:

«и) забезпечення реалізації державної політики у сфері заповідної справи; формування, збереження та використання екологічної мережі, здійснення управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України на території Автономної Республіки Крим».

 

Враховуючи викладене, Комітет вирішив:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Рекомендувати Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування підтримати проект Закону України «Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим» (реєстр. № 8191 від 03.03.2011 р.), внесений Кабінетом Міністрів України, прийнявши його за основу з подальшим доопрацюванням з урахуванням наданих зауважень.

 

 

             

Голова Комітету                                                                                                       А.Семинога