Головна > Текстові публікації > Про Комітет > ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Повідомлення

Перейти до розділу
02 липня 08:26
Порядок денний засідання Комітету 02.07.2019 докладніше
07 лютого 21:10
ГРАФІК РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ посилання...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

24 січня 2017, 14:30

Склад підкомітетів

підкомітет

Голова підкомітету

Склад

 

з питань охорони і раціонального використання надр, водних ресурсів

 

БАЛИЦЬКИЙ

Євген Віталійович

 

Валентиров С.В.

Ленський О.О.

Колєсніков Д.В.

Дирів А.Б.

Тригубенко С.М.

Москаленко Я.М.

Чепинога В.М.

Сажко С.М.

Рибак І.П.

Дзюблик П.В.

 

 

підкомітет з питань лісових ресурсів, об’єктів тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів та об‘єктів природно-заповідного фонду

 

ДЗЮБЛИК

Павло Володимирович

Єднак О.В.

Дирів А.Б.

Тригубенко С.М.

 

з питань державного моніторингу навколишнього природного середовища

 

РИБАК

Іван Петрович

 

Ленський О.О.

Тригубенко С.М.

Недава О.А.

Дзюблик П.В.

Колєсніков Д.В.

 

 

з питань державної політики у сфері поводження з відходами

 

ТРИГУБЕНКО

Сергій Миколайович

 

Єднак О.В.

Недава О.А.

Сажко С.М.

Дзюблик П.В.

Валентиров С.В.

 

 

з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

МОСКАЛЕНКО

Ярослав Миколайович

Тригубенко С.М.

Рибак І.П.

Недава О.А.

 

з питань з питань цивільного захисту населення, попередження та ліквідації наслідків надзвичайних   ситуацій техногенного або природного характеру

 

САЖКО

Сергій Миколайович

Валентиров С.В.

Недава О.А.

Колєсніков Д.В.

 

 

Предмети відання підкомітетів

Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації

наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Підкомітет з питань охорони і раціонального використання надр, водних ресурсів забезпечує здійснення законопроектної, організаційної та контрольної функції у сфері:

-        охорони, збереження та комплексного, невиснажливого використання надр;

-        нарощування мінерально-сировинної бази України;

-        економічних засад надрокористування,

-        розвитку геологічної діяльності;

-        збереження та збалансованого використання природних ресурсів виключно (морської) економічної зони, континентального шельфу;

-        впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом;

-        збереження і відтворення водних ресурсів;

-        регулювання господарської діяльності на землях водного фонду;

-        оптимізації водоспоживання;

-        запобігання шкідливій дії вод та ліквідації її наслідків;

-        збереження морських екосистем, природних ресурсів морів;

-        забезпечення населення якісною питною водою у необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів.

 

 

Підкомітет з питань лісових ресурсів,  об’єктів тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів та об‘єктів природно-заповідного фонду забезпечує здійснення законопроектної, організаційної та контрольної функції у сфері:

-        охорони та відновлення (відтворення) тваринного та рослинного світу;

-        охорони, збалансованого використання лісових ресурсів та сталого управління лісами;

-        збереження, використання та відновлення природних ландшафтів;

-        створення та охорони об’єктів природно-заповідного фонду України;

-        збереження, невиснажливого використання і відтворення біорізноманіття та формування екологічної мережі.

 

 

Підкомітет з питань державного моніторингу навколишнього природного середовища забезпечує здійснення законопроектної, організаційної та контрольної функції у сфері:

-        державного моніторингу навколишнього природного середовища;

-        адміністративно-господарських санкцій за забруднення навколишнього природного середовища;

-        охорони атмосферного повітря;

-        запобігання антропогенним змінам клімату та виконання вимог Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату;

-        формування та використання коштів державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;

-        екологічного страхування та екологічного аудиту;

-        екологічних інвестицій;

-        освоєння космічного простору;

-        проведення наукових досліджень екологічного спрямування.

 

 

Підкомітет з питань державної політики у сфері поводження з відходами забезпечує здійснення законопроектної організаційної та контрольної функції у сфері:

-        поводження з відходами, в тому числі зменшення кількості утворення відходів, їх збирання, перевезення,  сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення, поводження з небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами;

-        збільшення ефективності використання вторинної сировини в якості енергетичних та матеріальних  ресурсів;

-        екологічних аспектів енергозбереження і використання альтернативних джерел енергії.

 

 

Підкомітет з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи,  соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи забезпечує здійснення законопроектної, організаційної та контрольної функції у сфері:

-        ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, у тому числі надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України з цих питань;

-        державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами;

-        радіаційної безпеки;

-        державної політики у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення;

-        реабілітації радіоактивно забруднених територій;

-        виведення Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкту "Укриття" на екологічно безпечну систему;

-        правового статусу, соціального захисту та державних соціальних гарантій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі пенсійного забезпечення, пільг та компенсацій, санаторно-курортного лікування, оздоровлення, медичного забезпечення.

 

 

Підкомітет з питань цивільного захисту населення, попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру забезпечує здійснення законопроектної, організаційної та контрольної функції у сфері:

-        цивільного захисту населення;

-        діяльності аварійно-рятувальних служб;

-        пожежної безпеки;

-        гідрометеорологічної діяльності;

-        санкцій за порушення законодавства у сфері цивільного захисту населення, діяльності аварійно-рятувальних служб, пожежної безпеки;

-        попередження та ліквідація наслідків природних лих, техногенних аварій та катастроф;

-        правового регулювання відносин, що виникають під час здійснення надзвичайних заходів, спрямованих на нормалізацію екологічного стану на території зони надзвичайної екологічної ситуації;

-        визначення порядку встановлення правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації;

-        відновлення екологічної рівноваги постраждалих територій.