Повідомлення

Перейти до розділу
01 липня 22:28
Інформаційно-аналітичні матеріали до засідання круглого столу на тему «Чи готова Україна до зміни клімату: роль парламенту» посилання...
08 травня 06:47
Робочі групи Комітету посилання...
08 травня 06:46
Календарний план проведення третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий - липень 2020 р.) посилання...
30 серпня 15:08
ГРАФІК РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ посилання...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

25 квітня 2014, 13:59

Рішення комітету 23/1 про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охорони атмосферного повітря) (реєстр. № 3130 від 07.02.2014р.) (доопрацьований), внесений народними депутатами України Головком В.А., Аваковим А.Б., Котеляк Л.Л., Лунченком В.В.

 

 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

 

 

 

від 16 квітня 2014 року                                                          23/1

 

 

 

Про проект Закону України про внесення

змін до деяких законодавчих актів України

(щодо охорони атмосферного повітря)

(доопрацьований)

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охорони атмосферного повітря) (реєстр. № 3130 від 07.02.2014р.) (доопрацьований), внесений народними депутатами України Головком В.А., Аваковим А.Б., Котеляк Л.Л., Лунченком В.В., Комітет зазначає.

Метою законопроекту, як зазначено у Пояснювальній записці, є забезпечення зниження забруднення та підвищення якості атмосферного повітря, наближення законодавства України цієї сфери до законодавства ЄС.

У проекті передбачається внесення змін до законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря».

 

Кабінетом Міністрів України законопроект підтримується, за умови врахування таких пропозицій:

1.               Абзаци четвертий, сьомий та восьмий підпункту 1 пункту 2 розділу І законопроекту, яким передбачається статтю 1 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» доповнити новими поняттями «плани щодо якості повітря», «верхній поріг оцінювання», «нижній поріг оцінювання» пропонується виключити, оскільки зазначені терміни в тексті законопроекту та в Законі, до якого вносяться зміни, не вживаються.

Крім того, термінологію законопроекту необхідно узгодити з термінологією чинних нормативно-правових актів та актів законодавства Європейського Союзу, замінивши, зокрема, слова «агломераційна зона», «громадянисуб‘єкти підприємницької діяльності», «державні органи нагляду і контролю» відповідно словами «встановлена зона», «фізичні особи – підприємці», «органи державного нагляду (контролю)».

2.               Абзац дев‘ятнадцятий підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту потребує доопрацювання з метою забезпечення логічної послідовності та доступності викладу тексту».

3.               Підпункт 7 пункту 2 розділу І законопроекту, яким пропонується внести зміни до статті 28 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» щодо забезпечення дотримання вимог законодавства, дублює положення статті 27 зазначеного Закону.

4.               Підпунктом 9 пункту 2 розділу І законопроекту передбачається доповнити Закон України «Про охорону атмосферного повітря» положеннями щодо інформування населення в галузі охорони атмосферного повітря, передбачивши, зокрема, що «органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції забезпечують інформування громадськості про стан атмосферного повітря, плани та програми щодо охорони атмосферного повітря, випадки щодо відстрочення та звільнення від зобов‘язання щодо досягнення відповідності гранично допустимого рівня, фактичні або імовірні перевищення порогів небезпеки, а також інформації про будь-який інформаційний поріг».

Проте зазначене питання врегульоване статтями 25 і 25-1 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

Кабінет Міністрів України вважає, що законопроект у запропонованій редакції не розширює коло обов‘язків підприємств, установ, організацій та фізичних осібпідприємців щодо охорони атмосферного повітря, позитивно не вплине на його якість та не повною мірою враховує положення Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 21 травня 2008 р. «Про якість атмосферного повітря і заходи з його очистки».

 

Міністерство екології та природних ресурсів України зазначає, що проект закону потребує значного доопрацювання, оскільки запропоновані зміни дублюють норми законодавства та носять загальний характер. Проект тільки частково враховує положення Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року «Про якість атмосферного повітря і заходи з його очистки», а саме:

1) щодо статті 1 терміни необхідно відкоригувати у відповідності з вимогами існуючих нормативних актів та вимог Директив ЄС. У визначенні «плани щодо якості повітряплани, що визначають заходи для отримання граничних величин чи цільових показників» незрозуміло, що означає термін «граничні величини»;

2) щодо статті 10 вилучити абзац «виконувати приписи посадових осіб…»; а у статті 23 є некоректним забороняти розміщення та експлуатацію підприємств та інших об'єктів, які не мають установок очистки газів і засобів контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, оскільки головне, щоб викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювались за умови неперевищення встановлених нормативів викидів;

3) щодо статті 28 недоцільно доповнювати частиною другою, оскільки запропоновані норми дублюють вимоги статті 11.

4) статтю 33 вилучити, оскільки питання інформування у галузі охорони атмосферного повітря на сьогоднішній день урегульовані законодавством.

Мінприроди України вважає, що законопроект в запропонованій редакції не розширить обов’язки підприємств, установ, організацій та громадян-суб'єктів підприємницької діяльності щодо охорони атмосферного повітря, не забезпечить зниження забруднення атмосферного повітря і ніяк не вплине на якість атмосферного повітря.

Враховуючи зазначене, Мінприроди України вважає, що законопроект  в першому читанні доцільно повернути на доопрацювання.

 

Міністерство охорони здоров‘я України вважає, що законопроект потребує доопрацювання.

 

Головне науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України висловило до законопроекту наступне:

У проекті передбачено доповнення статті 1 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» деякими новими термінами (наприклад: «верхній поріг оцінювання», «нижній поріг оцінювання»), які у подальшому не вживаються у цьому Законі. При цьому залишаються незрозумілими юридичні наслідки відповідного поділу на пороги оцінювання та в яких випадках мають бути застосовані ті чи інші методи оцінювання атмосферного повітря.

Аналогічне зауваження стосується й визначення «планів щодо якості повітря». Варто звернути увагу на те. що у Директиві 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року «Про якість атмосферного повітря і заходи з його очистки», на врахування положень якої згідно з Пояснювальною запискою до проекту спрямовано законопроект, відповідному питанню присвячується глава 4 Директиви (стаття 23 «Плани забезпечення якості повітря»; стаття 24 «Короткострокові робочі плани»), що, на думку управління, може слугувати прикладом для відповідного врахування.

В цілому, на думку Головного науково-експертного управління, проект вимагає детальнішої гармонізації (узгодження) з положеннями вказаної Директиви щодо оцінки якості атмосферного повітря діючих норм Закону України «Про охорону атмосферного повітря», зокрема, це стосується також встановлення загальних підходів до оцінки якості атмосферного повітря, основних методів і критеріїв такої оцінки, як це передбачено у зазначеній Директиві ЄС (статті 5-8).

За узагальнюючим висновком Головного науково-експертного управління: за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням наведених зауважень.

 

Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією зазначає, що проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Комітет, розглянувши проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих  актів  України  (щодо  охорони  атмосферного  повітря) (реєстр. № 3130 від 07.02.2014 р.) та враховуючи надані щодо нього зауваження, в и р і ш и в:

 

1. Інформацію взяти до відома.

 

2. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охорони атмосферного повітря) (реєстр. № 3130 від 07.02.2014р.) прийняти за основу у першому читанні.

 

3. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України від Комітету визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань охорони атмосферного повітря, зміни клімату, наукових досліджень, екологічної освіти Котеляк Лідію Леонідівну.

 

 

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                 

О. Лукашук