Повідомлення

Перейти до розділу
01 липня 22:28
Інформаційно-аналітичні матеріали до засідання круглого столу на тему «Чи готова Україна до зміни клімату: роль парламенту» посилання...
08 травня 06:47
Робочі групи Комітету посилання...
08 травня 06:46
Календарний план проведення третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий - липень 2020 р.) посилання...
30 серпня 15:08
ГРАФІК РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ посилання...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

04 квітня 2014, 12:31

Рішення Комітету про проект Закону України "Про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України (щодо удосконалення моніторингу та заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій)" (реєстр. № 3499 від 25.10.2013 р.) внесений народними депутатами України Литвиновим Л.Ф., Тихоновим В.М. Немілостівим В.О.

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від 26 березня 2014 р.                                                                  21/3

 

 

 

Про проект Закону                                                                               

(реєстр. № 3499)                                                                              

 

 

Комітет розглянув проект Закону України “Про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України (щодо удосконалення моніторингу та заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій)" (реєстр. № 3499 від 25.10.2013 р.) внесений народними депутатами України  Литвиновим Л.Ф., Тихоновим В.М. Немілостівим В.О., та відзначає таке.

Метою та завданням законопроекту є удосконалення моніторингу надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпекою потенційно небезпечних об’єктів та попередження руйнування покрівель великої площі у будівлях та будинках соціально-культурного та виробничого призначення з масовим перебуванням людей.

 Проектом Закону передбачається визначити обов’язки суб’єктів  господарювання, центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо створення автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на потенційно-небезпечних об’єктах та у будівлях і будинках соціально-культурного та виробничого призначення з масовим перебуванням людей, що мають покрівлі великої площі. 

Законопроектом пропонується внести зміни до відповідних статей Кодексу цивільного захисту України. Така необхідність ґрунтується на тому, що за своїм визначенням об'єкти підвищеної небезпеки (далі - ОПН) та потенційно небезпечні об'єкти (далі - ПНО) відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" відрізняються тільки нормативно встановленою пороговою масою.

На думку авторів законопроекту така порогова маса має умовно невелику різницю для ПНО та ОПН. Наприклад, для ОПН така маса становить 5,00 тис. тонн бензину, а для ПНО -4,99 тис. тонн. За своєю небезпекою практичної різниці для цих кількостей бензину майже немає, але це уже різні об'єкти.

Таким чином, відсутність відповідних вимог до ПНО дає право суб'єктам господарювання взагалі припинити вжиття заходів безпеки на них, а у цьому разі зниження вимог до ПНО, наслідки аварій на них можуть перевищувати у декілька разів наслідки аварій на ОПН, до яких відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" встановлені вичерпні вимоги.

Автори законопроекту наголошують на надзвичайні ситуації, що пов’язані з обвалом конструкцій та покрівель великої площі. Будучи техногенними аваріями, вони трапляються у будівлях та будинках соціально-культурного та виробничого призначення з масовим перебуванням людей і пов’язані з особливо тяжкими наслідками, які вмить призводять до величезної кількості людських жертв.

Комітет відзначає, що викладення в новій редакції термінів "об'єкти підвищеної небезпеки" та "потенційно небезпечні об'єкти" стосується не тільки положень Кодексу цивільного захисту України, а і положень Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" від 18.01.2001 р. № 2245, що не передбачено законопроектом.

 Під час опрацювання законопроекту до Комітету надійшов висновок від Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією в якому зазначено, що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 6.11.2013 р, протокол № 19).

Крім цього, Міністерством інфраструктури України надано свої висновки до законопроекту. Вони полягають в тому, що обсяги витрат на встановлення автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення та здійснення інших запобіжних заходів перевищать можливі матеріалі витрати від самої надзвичайної ситуації, а також неможливістю ідентифікації та паспортизації об'єкта підвищеної небезпеки при відсутності конкретних даних про порогові маси небезпечних речовин, пропонуємо пункт 1 та 2 частини 1 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:

«1) пункт 29) викласти у наступній редакції: "об'єкт підвищеної небезпеки ¬об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин, чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, та на яких за результатами прогнозування виявлено можливість виникнення надзвичайної ситуації за територіальним поширенням та людськими втратами не нижче регіонального рівня";

2) доповнити новим пунктом такого змісту:

"потенційно небезпечний об'єкт - об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються небезпечні речовини, біологічні препарати, та на якому за результатами прогнозування виявлено можливість виникнення надзвичайної ситуації об'єктового рівня із наявністю постраждалих, чи порушенням нормальних умов життєдіяльності на тривалий час".

Міністерство зауважує, що запропоновані зміни не узгоджуються з визначенням термінів «об'єкт підвищеної небезпеки» та «потенційно небезпечний об'єкт» в Законі України «Про об'єкти підвищеної небезпеки», та для уникнення виникнення колізій в законодавстві (суперечностей або розбіжностей визначення загальних термінів) слід внести зміни до зазначеного Закону України.

Також, проектом Закону не визначено термін автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення.

Підпункти 1 та 3 пункту 2, пункт 3, підпункти 1 та 3 пункту 4, пункт 5 розділу І проекту Закону Міністерство пропонує виключити у зв'язку із недоцільністю створення на потенційно небезпечних об'єктах автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення, тому що фінансові витрати на їх встановлення та експлуатацію перевищать матеріальні витрати від надзвичайних ситуацій на цих об'єктах.

Виходячи з вищезазначеного, проект Закону Мінінфраструктури не підтримується.

Комітет з питань бюджету, розглянувши законопроект на своєму засіданні дійшов висновку, що запропонований законопроект не має впливу на показники бюджету, та у разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у термін визначений авторами законопроекту.

Кабінетом Міністрів України підтримується законопроект за умови, його доопрацювання  з метою дотримання вимог нормопроектувальної техніки щодо уточнення пунктів, частин, статей, до яких пропонується внести зміни.    

Головне науково-експертне управління, вважає, що законопроект за результатами розгляду у першому читанні може бути прийнятий за основу у разі врахування зауважень наведених у своєму висновку.

Як зазначено в пояснювальній записці, реалізація проекту акта не потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету.

 

Зважаючи на викладене, Комітет  в и р і ш и в:

 

1. За результатами розгляду у першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України (щодо удосконалення моніторингу та заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій)" (реєстр. № 3499 від 25.10.2013 р.) підготовлений народними депутатами України Литвиновим Л.Ф., Тихоновим В.М. Немілостівим В.О. повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Співдоповідачем при розгляді законопроекту визначити народного депутата України Бутківського В.В.

 

             

 

         Перший заступник

         голови Комітету                                                  

         О. Лукашук