Повідомлення

Перейти до розділу
05 червня 17:45
4 липня 2018 року відбудуться Парламентські слухання "Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату" посилання...
07 лютого 21:10
ГРАФІК РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ посилання...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

20 березня 2017, 14:24

Рішення Комітету № 43/6 від 07 вересня 2016 року щодо проекту Закону № 4707 про внесення доповнень до статті 17 Кодексу цивільного захисту України

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

 

РІШЕННЯ

 

Від 7  вересня 2016 р.     № 43/6

 

 

 

Про проект Закону (реєстр. № 4707)

щодо внесення доповнень до статті 17

Кодексу цивільного захисту України                                                                            

 

Комітет розглянув проект Закону України про внесення доповнень до статті 17 Кодексу цивільного захисту України (реєстр. № 4707 від 23.05.2016 р.), внесений народним депутатом  України Міщенком С. Г., та відзначає таке.

Автором законопроекту пропонується розширити повноваження центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту щодо виконання заходів з охорони праці та здійснення відповідно до законодавства державного нагляду за безпечним веденням робіт особами рядового і начальницького складу, які проходять службу в органах і підрозділах цивільного захисту, шляхом внесення доповнень до статті 17 Кодексу цивільного захисту України.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, провадження заходів з охорони праці та здійснення державного нагляду за безпечним веденням робіт в органах і підрозділах цивільного захисту сприятиме підвищенню профілактичних заходів, збереження життя та здоров’я осіб рядового та начальницького складу під час проходження служби.

На цей час в системі центральних органів виконавчої влади не існує єдиного органу, який би одночасно формував і реалізував державну політику у сфері цивільного захисту.

Відповідно до Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878, МВС є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності.

Положенням про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1052, ДСНС є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності.

Таким чином, вважається за доцільне не тільки внести запропоновані зміни до законодавства, а також визначити у Кодексі цивільного захисту України повноваження центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту, та повноваження центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у зазначеній сфері.

Головне науково-експертне управління в своєму висновку зазначило, що підтримує його прийняття за основу в першому читанні. Водночас, звернуло увагу на те, що відповідно до вимог законодавчої техніки доцільно доповнити розділ ІІ дорученням Кабінету Міністрів України забезпечити прийняття нових та приведення у відповідність з цим проектом чинних нормативно-правових актів у згаданій сфері. Крім цього, Управління відмічає необхідність уточнення у статті 17 Кодексу назви центрального органу виконавчої влади, якому надаватимуться відповідні повноваження.

Комітет з питань бюджету за результатами розгляду законопроекту прийняв рішення, що проект Закону України не має впливу на показники  бюджету.

Комітет з питань запобігання і протидії корупції  у висновку щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта відзначив, що проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Законопроект підтримується Кабінетом Міністрів України.

 

 

Зважаючи на викладене, Комітет  в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення доповнень до статті 17 Кодексу цивільного захисту України (реєстр. № 4707 від 23.05.2016 р.), внесений народним депутатом  України Міщенком С.Г., за результатами розгляду в першому читанні, прийняти за основу.

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань цивільного захисту населення, попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру Сажка Сергія Миколайовича.

 

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                          А. ДИРІВ