Повідомлення

Перейти до розділу
09 липня 12:14
Порядок денний засідання Комітету 12.07.2018 докладніше
07 лютого 21:10
ГРАФІК РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ посилання...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

14 квітня 2017, 11:35

Рішення Комітету № 52/ від 12 квітня 2017 року щодо Про проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" (щодо ввезення транспортних засобів, які відповідають екологічній нормі "Євро-4")" (реєстр. № 6238 ВІД 24.03.2017 Р.)

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 12 квітня 2017 року                                                            № _______

 

 

Про проект Закону України про внесення змін

до Закону України «Про деякі питання ввезення

на митну територію України та реєстрації транспортних засобів»

(щодо ввезення транспортних засобів,

які відповідають екологічній нормі „Євро-4”

(реєстр. № 6238)

 

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, відповідно до предметів відання, розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» (щодо ввезення транспортних засобів, які відповідають екологічній нормі „Євро-4”)» (реєстр. № 6238 від 24.03.2017 р.), внесений народними депутатами України Барною О.С., Артюшенком І.А., Дідичем В.В., Матківським Б.М., Дехтярчуком О.В., і відзначає.

Завданням законопроекту, на думку суб’єктів права законодавчої ініціативи, є вирішення соціальної проблеми доступності транспортних засобів для українського споживача, покращення рівня життя громадян України із невеликими доходами.

Законопроектом пропонується:

відмінити термін введення стандарту екологічної безпеки «ЄВРО-5» - з 1 січня 2016 року та «ЄВРО-6» - з 1 січня 2018 року;

запровадити необмежений термін дії стандарту екологічної безпеки «ЄВРО-4» за умови ввезення на митну територію України транспортних засобів не старше 10 років з дати випуску.

 

Комітет зазначає, що Україна розпочала стратегічний шлях встановлення технічних та екологічних вимог до транспортних засобів шляхом прийняття Закону України «Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року» від 20.02.2000 року № 1448-ІІІ. Тобто Україна стала Договірною стороною та заявила про намір застосовувати на своїй території 99 Правил ЄЕК ООН, які регламентують питання, що стосуються колісних транспортних засобів, предметів обладнання та їх частин за критеріями безпеки, екологічності та енергоефективності.

Значущим етапом запровадження Україною міжнародних екологічних вимог стала ратифікація Законом України від 16.09.2014 року № 1678 «Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони».

Так, статтею 360 Глави 6 «Навколишнє середовище» Угоди про Асоціацію передбачається, що Сторони розвивають і зміцнюють співробітництво з питань охорони навколишнього середовища й таким чином сприяють реалізації довгострокових цілей сталого розвитку і зеленої економіки. Передбачається, що посилення природоохоронної діяльності матиме позитивні наслідки для громадян і підприємств в Україні та ЄС, зокрема, через покращення системи охорони здоров’я, збереження природних ресурсів, підвищення економічної та природоохоронної ефективності, інтеграції екологічної політики в інші сфери політики держави, а також підвищення рівня виробництва завдяки сучасним технологіям. Співробітництво здійснюється з урахуванням інтересів Сторін на основі рівності та взаємної вигоди, а також беручи до уваги взаємозалежність, яка існує між Сторонами у сфері охорони навколишнього середовища, та багатосторонні угоди у цій сфері.

Статтями 368 та 369 Глави 7 «Транспорт» Угоди про Асоціацію передбачається, зокрема, сприяння реструктуризації та оновленню транспортного сектору України і поступовій гармонізації діючих стандартів та політики з існуючими в ЄС, модернізації технічного обладнання і транспортних парків для дотримання найвищих міжнародних стандартів, приєднання до відповідних міжнародних транспортних організацій та угод, зокрема, до процедури забезпечення суворого застосування та ефективного виконання міжнародних транспортних угод і конвенцій.

Поступова гармонізація діючих стандартів та політики з існуючими в ЄС міжнародними екологічними вимогами до транспортних засобів в Україні здійснюється шляхом прийняття відповідних законів.

Так, у 2005 році на виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» було розроблено та прийнято Закон України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів», в який на етапі підготовки до підписання Угоди про Асоціацію в 2012 році були внесені зміни щодо визначення умов і термінів введення в Україні міжнародних екологічних вимог до колісних транспортних засобів (стандарти ЄВРО).

Згідно цього Закону відносно автомобілів, які ввозяться, виготовляються та реєструються вперше в Україні строк дії норм щодо «ЄВРО-4» закінчився 31 грудня 2015 року, 2017 рік є останнім роком дії норм «ЄВРО-5». Далі, з 1 січня 2018 року мають набути чинності норми щодо запровадження «ЄВРО-6».

Слід зазначити, що за період роботи Верховної Ради України восьмого скликання постійно докладаються зусилля щодо дотримання Україною міжнародних зобов’язань, зокрема щодо послідовної інтеграції екологічної політики в інші сфери політики держави.

Так, Законом України від 16 березня 2016 року № 1028-VIII ратифіковано «Протокол про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат», яким Україна взяла на себе зобов’язання при управлінні транспортними потоками як пріоритет розглядати уникнення та/або мінімізацію, зокрема, негативного впливу на навколишнє середовище.

Законом України від 22 грудня 2016 року № 1803-VIII ратифіковано «Протокол про внесення доповнень до Основної багатосторонньої угоди про міжнародний транспорт щодо розвитку коридору Європа-Кавказ-Азія», яким Україна взяла на себе зобов’язання при міжнародних перевезеннях забезпечувати, зокрема, охорону навколишнього середовища.

Комітет зауважує, що з жовтня 2008 року стандарт «ЄВРО-5» є обов’язковим для всіх нових вантажних автомобілів та з 1 вересня 2009 року для всіх легкових автомобілів, які продаються в ЄС. У 2015 році в ЄС запроваджений стандарт «ЄВРО-6». Відповідно на цей час громадяни України можуть придбавати вживані європейські автомобілі, рік випуску яких не старший 2015 року.

Окрім того статтею 3-2 Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» передбачено, що дія статті 2 цього закону не поширюється на транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України тимчасово, з метою транзиту та при переселенні громадян на постійне місце проживання до України.

 

З огляду на зазначене, Комітет    в и р і ш и в :

 

1.               Рекомендувати Комітету з питань податкової та митної політики внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» (щодо ввезення транспортних засобів, які відповідають екологічній нормі „Євро-4”(реєстр. № 6238 від 24.03.2017 р.), внесеного народними депутатами України Барною О.С., Артюшенком І.А., Дідичем В.В., Матківським Б.М., Дехтярчуком О.В.

 

2. Рішення направити Комітету з питань податкової та митної політики.

 

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                    А. ДИРІВ