Повідомлення

Перейти до розділу
13 березня 21:09
Засідання Комітету, заплановане на 18.03.2020, ПЕРЕНОСИТЬСЯ. Про дату та час буде повідомлено додатково. посилання...
13 листопада 18:00
Робочі групи Комітету посилання...
30 серпня 15:08
ГРАФІК РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ посилання...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

10 грудня 2019, 17:01

Рішення № 18/1 на проект Закону про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів(реєстр. № 2379 від 05.11.2019), внесений народними депутатами України Бондаренком О.В., Андрійовичем З.М., Прощуком Е.П. та іншими народними депутатами України

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 

 

 

    від 10 грудня  2019 року                                                          18/1

 

 

 

 

Про проєкт Закону про внесення змін до

Лісового кодексу України щодо проведення

національної інвентаризації лісів (реєстр. № 2379)

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування розглянув проєкт Закону про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів (реєстр. № 2379 від 05.11.2019), внесений народними депутатами України Бондаренком О.В., Андрійовичем З.М., Прощуком Е.П., Овчинниковою Ю.Ю., Криворучкіною О.В., та відзначає.

Метою проєкту Закону, як зазначено у пояснювальній записці, є створення законодавчих умов впровадження в Україні національної лісової інвентаризації як нової системи збору та узагальнення даних про ліси в загальнодержавному масштабі.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Лісового кодексу України (далі – ЛКУ), зокрема із переліку робіт, які складають лісовпорякування, виключається інвентаризація лісового фонду України; ЛКУ доповнюється новою статтею 551 «Національна інвентаризація лісів», в якій визначається зміст цього поняття та особливості її проведення; повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства; визначення цілей її проведення та джерел фінансування.

 
Міністерство енергетики та захисту довкілля України у своєму висновку зазначило, що даний проєкт є необхідним для забезпечення вчасного та якісного виконання Указу Президента України № 837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» і міністерство підтримує його прийняття, однак звернуло увагу на запропоновані зміни до частини першої статті 281 ЛКУ, в яких надається право Держлісагентству організовувати національну інвентаризацію лісів в Україні.
Надання права організовувати проведення національної інвентаризації лісів центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, який відповідно до статті 281 ЛКУ, має комплекс повноважень в сфері лісового господарства, може призвести до конфлікту інтересів в одному органі, а саме в питанні надання об’єктивної інформації про стан лісів.
Міністерство відзначає необхідність визначення окремо незалежної організації, яка буде здійснювати об’єктивну, незалежну роботу щодо національної інвентаризації лісів України. 
Також Мінекоенерго пропонує у статті 551 Лісового кодексу України передбачити, що «Організація національної інвентаризації лісів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства».
Мінекоенерго вважає, що законопроєкт потребує доопрацювання.
 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зауважило, що положення проєкту Закону не відповідають нормам статті 27 Бюджетного кодексу України щодо введення в дію законів, що впливають на показники бюджету (набрання чинності Законом передбачено з дня, наступного за днем його опублікування), та стосовно подання фінансово-економічного обґрунтування, включаючи відповідні розрахунки, якщо прийняття законопроєкту призведе до зміни показників бюджету.

Ураховуючи зазначене, Мінфін не підтримує проєкт Закону у поданій редакції як такий, що призведе до розбалансування показників державного бюджету, оскільки його реалізація потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету, проте джерел покриття відповідних витрат не запропоновано.
 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у своєму висновку відзначило, що проєктом Закону пропонується пункт 11 частини першої статті 46 ЛКУ викласти у новій редакції, виключивши норму, що лісовпорядкування передбачає забезпечення державного обліку лісів. Це суперечить статті 54 ЛКУ, яка залишається без змін, частиною другою якої передбачається, що основою ведення обліку лісів є матеріали лісовпорядкування.
Проєктом Закону пропонується доповнити ЛКУ новою статтею 551, якою визначено поняття «національна інвентаризація лісів» як система вибірково-статистичних обстежень лісового фонду України. Водночас частиною третьою цієї статті, зазначається, що особи, уповноважені на проведення національної інвентаризації лісів, мають право під час обстеження перебувати на земельних ділянках усіх форм власності. Оскільки відповідно до статті 4 ЛКУ до лісового фонду України належать лісові ділянки, то зазначена норма потребує доопрацювання в частині права проведення необхідних обстежень на лісових ділянках.
Мінекономіки підтримує проєкт Закону.
 
Державне агентство лісових ресурсів України зазначило, що проведення національної інвентаризації лісів в Україні дозволить забезпечити органи державної влади та суспільства в отриманні статистично обґрунтованої інформації про кількісні та якісні показники стану та динаміки лісів в державі, їх ресурсного потенціалу для потреб державного управління, стратегічного планування ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу довкілля, міжнародної звітності про ліси.
 Державне агентство лісових ресурсів України підтримує його прийняття.
 

Головне науково-експертне управління у своєму висновку висловлює ряд зауважень до положень проєкту Закону, зокрема у новій статті 551 ЛКУ національна інвентаризація лісів визначається як «система вибірково-статистичних обстежень  лісового фонду України, спрямована на отримання обґрунтованої інформації щодо лісів...». Однак такий підхід не враховує того, що така інформація про ліси як «визначення природного і вікового складу деревостанів, їх стану, якісних і кількісних характеристик лісових ресурсів» на підставі чинної редакції частини третьої статті 46 ЛКУ отримується при проведенні інвентаризації лісового фонду України як складового елементу  лісовпорядкування. На думку Головного управління, у новій статті 551 ЛКУ слід чітко визначити, яка саме інформація щодо лісів отримується при національній інвентаризації лісів, і як її проведення співвідноситься з отриманням інформації щодо лісів при проведенні лісовпорядкування на підставі статті 46 ЛКУ.

Крім цього, у новій статті 551 ЛКУ було б доцільним визначитися щодо періодичності проведення  національної інвентаризації лісів

Головне управління зазначило, що положення проєкту не узгоджується з іншими положеннями ЛКУ. Зокрема, виключення із частини другої статті 52 ЛКУ  положення про можливість уточнення документації державного лісового кадастру під час проведення чергового лісовпорядкування та державного обліку лісів України не узгоджується з частиною першою статті 50 ЛКУ, відповідно до якої «державний лісовий кадастр призначений для забезпечення … достовірною та об'єктивною інформацією щодо природного, господарського стану та правового режиму використання лісового фонду України.», з якого випливає необхідність постійного оновлення відповідної інформації.

Узагальнюючий висновок Головного науково-експертного управління: за результатами розгляду у першому читанні законопроєкт може бути прийнятий за основу з наступним  урахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

Крім того, з метою врахування зауваження Мінекоенерго стосовно можливого виникнення конфлікту інтересів у одному органі щодо надання об’єктивної інформації про стан лісів, Комітет підтримав пропозицію народного депутата України Бондаренка О.В., як виняток, під час підготовки законопроекту до другого читання внести до його тексту пропозиції і поправки, що відсутні у законопроекті, поданому для розгляду у першому читанні, а саме до                   статті 28 ЛКУ:

«1) пункт 2 частини першої статті 28 викласти у такій редакції:

«2) забезпечує формування державної політики у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів, ведення лісовпорядкування, державного лісового кадастру, обліку, моніторингу та національної інвентаризації лісів».

Відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України ці пропозиції і поправки можливо буде у подальшому врахувати під час підготовки законопроекту до розгляду у другому читанні, якщо про це буде оголошено головуючим на пленарному засіданні під час розгляду законопроекту у першому читанні.

 

Враховуючи викладене, Комітет вирішив:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів (реєстр. № 2379 від 05.11.2019), внесений народними депутатами України Бондаренком О.В., Андрійовичем З.М., Прощуком Е.П., Овчинниковою Ю.Ю., Криворучкіною О.В., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

2. Підтримати пропозицію народного депутата України Бондаренка О.В. щодо необхідності, як виняток, внесення до тексту законопроекту пропозицій і поправок, що не були предметом розгляду в першому читанні, а саме у                   статті 28 ЛКУ: «1) пункт 2 частини першої статті 28 викласти у такій редакції:  «2) забезпечує формування державної політики у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів, ведення лісовпорядкування, державного лісового кадастру, обліку, моніторингу та національної інвентаризації лісів».

Звернутися до головуючого щодо оголошення на пленарному засіданні під час розгляду законопроекту у першому читанні зазначені пропозиції та поправки для їх подальшого врахування під час підготовки законопроекту до розгляду у другому читанні.

3. Співдоповідачем при розгляді законопроєкту від Комітету визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань лісових ресурсів, об'єктів тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів та об'єктів природно-заповідного фонду Овчинникову Юлію Юріївну.

 

 

Голова  Комітету                                                            О. БОНДАРЕНКО