Повідомлення

Перейти до розділу
13 березня 21:09
Засідання Комітету, заплановане на 18.03.2020, ПЕРЕНОСИТЬСЯ. Про дату та час буде повідомлено додатково. посилання...
13 листопада 18:00
Робочі групи Комітету посилання...
30 серпня 15:08
ГРАФІК РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ посилання...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

10 грудня 2019, 17:07

Рішення № 18/2 на проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо урегулювання питання видобутку бурштину(реєстр. № 2240 від 08.10.2019), (друге читання)

 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 

 

 

від 10 грудня 2019 р.                                                                                                 № 18/2

 

 

Щодо законопроекту про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
урегулювання питання видобутку бурштину
(реєстр. № 2240)

 

 

На виконання пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 12.11.2019 № 279-IX "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо урегулювання питання видобутку бурштину" Комітетом з питань екологічної політики та природокористування розглянуто зауваження і пропозиції народних депутатів України до цього законопроекту, які внесено відповідно до частини 1 статті 116 Регламенту Верховної Ради України.

Всі зауваження і пропозиції народних депутатів України наведено у порівняльній таблиці для розгляду законопроекту у другому читанні (додається). Із поданих 141 зауважень і пропозицій пропонується:

врахувати – 45;

відхилити – 48;

врахувати частково – 42;

врахувати редакційно – 6.

Подані зауваження і пропозиції стосуються всіх розділів законопроекту. Відхилені зауваження і пропозиції стосуються взаємовиключних редакцій окремих положень законопроекту, а також статей, їх частин, пунктів, підпунктів, абзаців, речень, відсутніх у тексті законопроекту, який прийнятий Верховною Радою України за основу, що не відповідає частині 1 статті 116 Регламенту Верховної Ради України.

Порівняльну таблицю було 06.12.2019 опрацьовано на засіданні робочої групи із законодавчого врегулювання питань щодо видобутку бурштину.

До Комітету надійшли пропозиції народних депутатів України
Бондаренка О. В. і Ковальчука О. В. щодо необхідності, як виняток, відповідно до частини 1 статті 116 Регламенту Верховної Ради України, внесення до тексту законопроекту під час його підготовки до розгляду у другому читанні змін до статті 51 Кодексу України про надра щодо запровадження типових проектів та технологічних схем розробки бурштиноносних надр на порушених землях і статті 206 Кримінального кодексу України щодо збільшення відповідальності за протидію законній господарській діяльності, а також змін до груп 25 і 96 Митного тарифу України, які не були предметом розгляду в першому читанні, оскільки про це було оголошено головуючим на пленарному засіданні під час розгляду законопроекту у першому читанні.

При цьому запропоновано зазначені зміни подати у такій редакції:

1. "Доповнити статтю 51 Кодексу про надра новою частиною наступного змісту:

"Користування надрами на підставі спеціального дозволу на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промисловою розробкою родовищ) на ділянках бурштиноносних надр, що розміщені на порушених земельних ділянках, здійснюється на підставі типових проектів та/або технологічних схем у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України."."

2. "Статтю 206 Кримінального Кодексу України викласти у такій редакції:

"Стаття 206. Протидія законній господарській діяльності

1. Протидія законній господарській діяльності, тобто протиправна вимога припинити займатися господарською діяльністю чи обмежити її, укласти угоду або не виконувати укладену угоду, виконання (невиконання) якої може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається господарською діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна або захоплення цілісного майнового комплексу, його частини, будівель, споруд, земельної ділянки, об’єктів будівництва, інших об’єктів та незаконне припинення або обмеження діяльності на цих об’єктах та обмеження доступу до них за відсутності ознак вимагання, -

караються штрафом від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -

карається штрафом від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до чотирьох років або без такого.

3. Протидія законній господарській діяльності, вчинена організованою групою, або службовою особою з використанням службового становища, або поєднана з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або така, що заподіяла велику шкоду чи спричинила інші тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від шести до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від трьох до п’яти років або без такого та з конфіскацією майна.

Примітка. Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.""

3. "У Митному тарифі України, встановленому Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 740):

1) у розділі V:

цифри і слова:

 "2530 90 00 00

 - інші


2

2

 -"

замінити цифрами та словами:

"2530 90 00

- інші:

 

 

 

 

2530 90 00 10

- - необроблений бурштин

 

2

2

-

2530 90 00 90

- - інші

 

2

2

-"

 

2) у розділі XX:

цифри і слова:

"9602 00 00 00

Матеріали оброблені рослинного або мінерального походження для різьблення та вироби з них; вироби формовані або різані з воску, стеарину, натуральних смол або натурального каучуку або модельних паст та інші формовані або різані вироби, в іншому місці не зазначені; оброблений незатверділий желатин (крім желатину товарної позиції 3503) i вироби з незатверділого желатину


10

10

 -"

замінити цифрами та словами:

"9602 00 00

Матеріали оброблені рослинного або мінерального походження для різьблення та вироби з них; вироби формовані або різані з воску, стеарину, натуральних смол або натурального каучуку або модельних паст та інші формовані або різані вироби, в іншому місці не зазначені; оброблений незатверділий желатин (крім желатину товарної позиції 3503) i вироби з незатверділого желатину:

 

 

 

 

9602 00 00 10

- оброблені бурштин, бурштин агломерований (амброід), формований бурштин та вироби з них

 

10

10

-

9602 00 00 90

- інші

 

10

10

-"

 

Під час обговорення законопроекту, підготовленого до другого читання, народні депутати України - члени Комітету у доповненні статті 151 Кодексу України про надра запропонували підтримати редакцію, запропоновану народним депутатом України Лабунською А. В. з урахуванням необхідності  обов’язкового затвердження проектної документації щодо проведення рекультивації відповідної земельної ділянки у встановленому законодавством порядку. При цьому остаточну редакцію доповнення статті 151 Кодексу України про надра викладено наступним чином:

"Провадження планованої діяльності з видобування корисних копалин, передбаченої Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”, на ділянках бурштиноносних надр, що розміщені на порушених земельних ділянках відповідно до переліку та координат, визначених Кабінетом Міністрів України, підлягає обов’язковій оцінці впливу на довкілля з обов’язковим затвердженням проектної документації щодо проведення рекультивації відповідної земельної ділянки у встановленому законодавством порядку.”

Також народні депутати України - члени Комітету запропонували відхилити поправку народного депутата Бондаренка О. В. щодо змін до статті 7 Закону України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”, виклавши нову частину шосту зазначеної статті у редакції Комітету наступним чином:

“Надрокористувачі, яким надано спеціальний дозвіл на користування бурштиноносними надрами мають переважне право землекористування (у тому числі на умовах сервітуту) щодо земель за місцем розташування розвіданих родовищ бурштину, запаси яких затверджені в установленому законодавством порядку. Переважне право користування відповідно до цієї статті може реалізовуватися переведенням у судовому порядку таких прав на надрокористувача, укладення у судовому порядку договору про надання надрокористувачу таких прав або іншим чином визнання чи встановлення судом таких прав (у тому числі встановлення сервітуту в судовому порядку).”.

При цьому змінити подальшу нумерацію правок порівняльної таблиці для розгляду законопроекту у другому читанні.

 

Зважаючи на викладене, Комітет      в и р і ш и в:

1. Інформацію щодо підготовленого до другого читання законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо урегулювання питання видобутку бурштину (реєстр. № 2240) взяти до відома.

2. Пропозиції, викладені у мотивувальній частині цього рішення щодо остаточної редакції доповнення статті 51 Кодексу про надра для внесення до порівняльної таблиці, підготовленої до другого читання, подати в редакції Комітету від народного депутата України Бондаренка О. В.

3. Пропозиції, викладені у мотивувальній частині цього рішення щодо остаточної редакції статті 206 Кримінального кодексу України для внесення до порівняльної таблиці, підготовленої до другого читання, подати в редакції Комітету від народного депутата України Бондаренка О. В.

4. Пропозиції, викладені у мотивувальній частині цього рішення щодо змін до груп 25 і 96 Митного тарифу України, встановленого Законом України "Про Митний тариф України" для внесення до порівняльної таблиці, підготовленої до другого читання, подати в редакції Комітету від народного депутата України Ковальчука О. В.

5. Прийняти остаточну редакцію доповнення статті 151 Кодексу України про надра, викладену у мотивувальній частині цього рішення.

6. Відхилити поправку народного депутата України Бондаренка О. В. щодо змін до статті 7 Закону України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”.

7. Пропозиції, викладені у мотивувальній частині цього рішення щодо остаточної редакції доповнення статті 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" частиною шостою для внесення до порівняльної таблиці, підготовленої до другого читання, подати в редакції Комітету від народного депутата України Бондаренка О. В.

8. Пропозиції народних депутатів України з урахуванням результатів обговорення та попередніх голосувань поправок, викладених у мотивувальній частині:

врахувати – Батенка Т. І. і Констанкевич І. М. (№ 15), Бондаренка О. В. (№№ 17, 23, 39, 45, 55, 57, 63, 89, 96, 98, 100, 102, 105, 107, 108, 127, 128, 134, 136), Ковальчука О. В. (№№ 109, 138), Кожем'якіна А. А. (№№ 80, 81, 85), Лабунської А. В. (№№ 1, 15, 24, 110), Мамки Г. М. (№ 18), Неклюдова В. М.
(№ 2), Припутня Д. С. (№№ 113, 124), Стефанчука Р. О. (№№ 69, 73, 79, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 141), Шпенова Д. Ю. (№№ 19, 26);

відхилити – Аліксійчука О. В. (№№ 30, 49, 60), Батенка Т. І. і Констанкевич І. М. (№№ 9, 13), Бобровської С. А. (№№ 11, 12, 32, 121, 123), Бондаренка О. В. (№№ 48, 50, 53, 61, 133), Василенко Л. В. (№ 35),
Драбовського А. Г. (№№ 5, 7), Кожем'якіна А. А. (№№ 3, 78), Кулініча О. І. (№№ 93, 131), Лабунської А. В. (№№ 10, 14, 33, 34, 51, 90, 116, 129),
Мамки Г. М. (№ 59, 62, 64), Пасічного О. С. (№№ 4, 6, 31), Припутня Д. С.
(№№ 112, 125, 139, 140), Рущишина Я. І. (№ 36), Стефанчука Р. О. (№№ 94, 130), Халімона П. В., Литвиненка С. А., Кириченка М. О., Буніна С. В., Чорноморова А. О., Чернявського С. М., Гузенка М. В., Гайду О. В.,
Салійчука О. В. (№№ 95, 132), Шпенова Д. Ю. (№№ 8, 42, 56);

врахувати частково – Аліксійчука О. В. (№№ 67, 77, 97, 99, 101, 104, 106, 111, 126), Батенка Т. І. і Констанкевич І. М. (№№ 44, 103), Бобровської С. А. (№№ 41, 65, 76, 118, 135), Бондаренка О. В. (№ 37, 139), Василенко Л. В. (№ 20, 27, 119), Кожем'якіна А. А. (№№ 66, 68, 70, 71, 72, 74), Кулініча О. І. (№№ 21, 28, 91), Лабунської А. В. (№№ 38, 56, 114), Мамки Г. М. (№ 25, 58, 75),
Припутня Д. С. (№№ 115, 120), Рущишина Я. І. (№ 117), Халімона П. В., Литвиненка С. А., Кириченка М. О., Буніна С. В., Чорноморова А. О., Чернявського С. М., Гузенка М. В., Гайду О. В., Салійчука О. В. (№№ 22, 29, 92);

врахувати редакційно – Батенка Т. І. і Констанкевич І. М. (№ 52), Бондаренка О. В. (№ 122), Кулініча О. І. (№ 46), Лабунської А. В. (№ 40), Пасічного О. С. (№ 43), Халімона П. В., Литвиненка С. А., Кириченка М. О., Буніна С. В., Чорноморова А. О., Чернявського С. М., Гузенка М. В.,
Гайду О. В., Салійчука О. В. (№ 47).

9. Надати Голові Комітету право вносити техніко-юридичні правки до законопроекту під час його підготовки до розгляду у другому читанні.

10. Рекомендувати Верховній Раді України законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо урегулювання питання видобутку бурштину (реєстр. № 2240) прийняти у другому читанні та в цілому як Закон.

11. Доповідачем при розгляді законопроекту від Комітету визначити Голову Комітету, народного депутата України Бондаренка О. В.

 

 

Голова Комітету

О. БОНДАРЕНКО