Повідомлення

Перейти до розділу
13 березня 21:09
Засідання Комітету, заплановане на 18.03.2020, ПЕРЕНОСИТЬСЯ. Про дату та час буде повідомлено додатково. посилання...
13 листопада 18:00
Робочі групи Комітету посилання...
30 серпня 15:08
ГРАФІК РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ посилання...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

26 листопада 2019, 18:16

Рішення № 15/2 про проект про національну інфраструктуру геопросторових даних (реєстр. № 2370 від 01.11.2019), внесений Кабінетом Міністрів України

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 

 

від 26 листопада 2019 року                                                               

№ 15/2


Про проєкт Закону України про національну

інфраструктуру геопросторових даних (реєстр. № 2370)

 

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування розглянув, відповідно до предметів відання, проєкт Закону України про національну інфраструктуру геопросторових даних (реєстр. № 2370 від 01.11.2019), внесений Кабінетом Міністрів України, та відзначає.

Як зазначено у пояснювальній записці, прийняття акту забезпечить встановлення єдиної державної політики з питань створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, спрямованої на забезпечення ефективного прийняття управлінських рішень органами     державної влади та місцевого самоврядування, виключення дублювання       робіт та витрат державного бюджету на створення геопросторових даних          на усіх рівнях державного управління та місцевого самоврядування,  задоволення потреб суспільства у всіх видах географічної інформації, інтегрування України до європейської та глобальної інфраструктури просторових даних.

Проєктом Закону пропонується, зокрема:

встановити правові основи діяльності зі створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних;

встановити принципи створення та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних;

забезпечити міжгалузеву інтеграцію геопросторових даних та даних кадастрів;

сформувати сучасну систему забезпечення потреб суспільства у всіх видах географічної інформації;

забезпечити відкриття у мережі Інтернет геопросторових даних та метаданих, які створюються у публічному секторі та підприємствами – монополістами.

Також законопроєктом вносяться зміни до Земельного, Водного, Лісового кодексів України, Кодексу України про надра, законів України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про Державний земельний кадастр»,  «Про відходи», «Про поводження з радіоактивними відходами», «Про Національну програму інформатизації», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про курорти», «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні».

Поділяючи законодавчу ініціативи щодо створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, Комітет зазначає:

1.      У законопроєкті недотримано вимоги систематичності викладення матеріалу, зокрема стаття 1 «Визначення термінів» проєкту закону містить визначення терміну «держатель геопросторових даних», стаття 15 проєкту Закону передбачає  «Повноваження держателів геопросторових даних». У статті 16 проєкту Закону пропонується передбачити у частині першій визначення терміну «адміністратор національного геопорталу», у частині другій повноваження адміністратора національного геопорталу.

Враховуючи зазначене, рекомендуємо термін «адміністратор національного геопорталу» визначити у статті 1 законопроєкту.

2.  Статтю 4 законопроєкту «Правове регулювання національної інфраструктури геопросторових даних» доцільно доповнити Законом України «Про екологічну мережу України».

3.      Проєкт Закону України містить додаток, яким передбачено визначити набори (види) просторових даних. Вважаємо більш доцільним врегулювання питання визначення таких наборів не на рівні закону, а на рівні нормативно-правового акту Кабінету Міністрів України, що дозволить, у разі потреби, оперативніше вносити необхідні зміни та уточнення до них з урахуванням конкретної ситуації.

4.      У підпункті 1 пункту 2 Розділу V проєкту Закону слова «Кодексу України “Про надра”»  замінити словами «Кодексу України про надра».

5.      У проєкті Закону зміни до кодексів та законів розташовані з їх ієрархією та датою прийняття Верховною Радою України, однак структура       порівняльної таблиці до законопроєкту не відповідає самому проєкту         Закону, та зміни до законодавства у порівняльній таблиці розташовані неупорядковано.

6.    Проєкт Закону потребує техніко-юридичного доопрацювання.

Враховуючи викладене, Комітет вирішив:

 

1. Рекомендувати Комітету з питань аграрної та земельної політики внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію проєкт Закону України про національну інфраструктуру геопросторових даних (реєстр. № 2370                   від 01.11.2019), внесений Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу з урахуванням пропозицій Комітету, викладених у мотивувальній частині Рішення.

2. Рішення направити до Комітету з питань аграрної та земельної політики.

 

 

 

Голова Комітету                                                                О. БОНДАРЕНКО