Повідомлення

Перейти до розділу
05 серпня 11:44
Звіт про роботу Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування за період третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання посилання...
08 травня 06:47
Робочі групи Комітету посилання...
30 серпня 15:08
ГРАФІК РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ посилання...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

09 лютого 2018, 10:56

Публічний звіт в.о. Голови Державної екологічної інспекції України за 2017 рік

 Публічний звіт

в.о. Голови Державної екологічної інспекції України за 2017 рік

 

Державна екологічна інспекція України спрямовує свою діяльність на реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

Відповідно до покладених завдань, Держекоінспекція приймає участь у розробці та розгляді проектів законодавчих актів, удосконаленні нормативно-правової бази у сфері охорони довкілля, внесення на розгляд Міністра екології та природних ресурсів пропозицій щодо забезпечення формування державної політики та здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог природоохоронного законодавства.

Так, серед основних досягнень 2017 року можна виділити наступне.

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 № 275 затверджено Положення про Державну екологічну інспекцію України.

Концепція реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 616-р.

Наказом Мінприроди від 09.08.2017 № 303 затверджено Уніфіковану форму акта, що складається за результатом проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

Положення про територіальні органи Держекоінспекції затверджено наказом Мінприроди від 11.08.2017 № 312, зареєстрованим в Мін`юсті 04.09.2017 за № 1080/30948.

Пріоритетом діяльності Держекоінспекції у 2017 та 2018 роках
є реалізація Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища в Україні та втілення реформ у форматі Державної природоохоронної служби України, що передбачено Планом пріоритетних дій Уряду на 2017 рік..

Державною екологічною інспекцією України вжито відповідних заходів щодо виконання завдань, передбачених Планом заходів по виконанню дій Уряду на 2017 рік.

На виконання пунктів 104-106 зазначеного Плану Держекоінспекцією розроблено:

проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища в Україні»,

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про ліквідацію  Державної екологічної інспекції України та її територіальних органів»,

проект постанови «Про Державну природоохоронну службу України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»,

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну природоохоронну службу України»,

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження окремих положень Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища»,

На виконання пункту 108 Плану Держекоінспекцією направлено до Мінфіну фінансово-економічний розрахунок видатків на утримання установи на 2018 рік (код КПКВК 2405010 «Керівництво та управління у сфері екологічного контролю»), яким передбачено потреба в коштах на утримання Державної природоохоронної служби України, у тому числі, додаткова потреба в коштах на роботу ліквідаційних комісій.

Крім того, з метою удосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони довкілля, Держекоінспекцією за 2017 рік розроблено законодавчі та нормативно-правові акти:

проект Закону України «Про внесення змін до статті 20-2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», який вже включений до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (постанова Верховної Ради України від 03.10.2017
№ 2149-VIII);

проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства».

проект постанови «Про внесення змін до критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 року №1139»;

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження   Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних біоресурсів»;

проект наказу Мінприроди «Про внесення змін до методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства»;

проект наказу Мінприроди «Про затвердження Положення про порядок обчислення розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України»;

проект наказу Мінприроди «Про затвердження Інструкції щодо проведення радіаційного (радіологічного) контролю в пунктах пропуску через державний кордон України  та у зонах митного контролю на митній території України»;

проект наказу Мінприроди «Про відомчу зброю та спеціальні засоби для державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції України та її територіальних органів»;

проект наказу Мінприроди «Про затвердження Інструкції про порядок придбання, перевезення, зберігання, обліку, використання та застосування відомчої зброї, боєприпасів до неї та спеціальних засобів державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Держекоінспекції та її територіальних органів»;

Забезпечення реалізації державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища

У частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів за 2017 рік територіальними органами Держекоінспекції на об’єктах державного нагляду (контролю) проведено 32195 ресурсних перевірок.

За порушення вимог природоохоронного законодавства складено 29323 протоколів про адміністративні правопорушення.

Штрафні санкції накладено на 25763 порушника природоохоронного законодавства на загальну суму 5 млн. 568 тис. гривень. До Державного бюджету стягнуто 5 млн. 360 тис. гривень.

До правоохоронних органів скеровано 343 матеріалів у порядку статті 214 Кримінального процесуального кодексу України, відкрито 269 кримінальних проваджень (з урахуванням скерованих матеріалів у попередній звітний період).

Загальна сума розрахованих збитків, заподіяних державі внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства становить
378 млн. 657 тис. гривень, з яких сума шкоди, нанесена невстановленими особами склала 105 млн. 666 тис. гривень.

З метою відшкодування збитків‚ пред`явлено претензій та позовів на загальну суму 257 млн. 779 тис. гривень. Стягнуто претензій та позовів
(з урахуванням раніше пред`явлених) на загальну суму 61 млн. 951 тис. гривень.

З метою припинення негативного впливу на навколишнє природне середовище при здійсненні виробничої діяльності, за позовними заявами територіальних органів у 82 випадках за рішенням суду обмежено або призупинено діяльність суб`єктів господарювання.

Здійснення інструментально-лабораторного контролю

Інструментально-лабораторний контроль за дотриманням нормативів викидів здійснювався на 716 підприємствах України, на 239 з яких були виявлені наднормативні викиди (33,5 % від загальної кількості перевірених підприємств). При цьому перевірено 1526 джерел викидів (далі - ДВ) та 225 джерел утворення. Було відібрано 7271 проба викидів, в яких проведено 50971 визначення забруднюючих речовин. Перевищення встановлених нормативів виявлені на 395 ДВ (що складає 26 % від загально перевірених ДВ). З них на 151 ДВ виявлені невраховані викиди.

Інструментально-лабораторний контроль за дотриманням нормативів скидів зворотних вод здійснювався на 608 підприємствах, на яких проконтрольовано 745 випусків зворотних вод. При здійсненні інструментально-лабораторного контролю вод відібрано та проаналізовано 1461 проб зворотних вод. Перевищення нормативів ГДС виявлено на 426 випусках зворотних вод.

З метою встановлення впливу скидів зворотних вод на стан поверхневих вод, контролю їх якості в місцях розташування водозабірних станцій та проведення кризового моніторингу водних об’єктів відібрано та проаналізовано 4109 проб поверхневих  вод.

Інструментально-лабораторний контроль ґрунтів у 2017 році здійснювався на 483 об’єктах. При цьому перевищення нормативів або фону зафіксовані в ґрунтах 285 об’єктів, що складає 59 % від загальної кількості перевірених об’єктів. При здійсненні інструментально-лабораторного контролю за станом ґрунтів було відібрано та проаналізовано 1628 проб ґрунтів, в яких проведено 7827 визначень.

Здійснення екологічного та радіологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та в зонах митного контролю на митній території України

Протягом 2017 року територіальними органами Державної екологічної інспекції України на 282 постах екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України та в зонах митного контролю на митній території України  здійснено радіологічний контроль 222457035 тонн вантажів та екологічний контроль 16486724,2 тонн вантажів. Перевірено 1413366 автотранспортних засобів, 1612108 залізничних вагонів, 129559 контейнерів, 375 суден, 6228 літаків.

За порушення вимог природоохоронного законодавства складено 1398 протоколів про адміністративне правопорушення та винесено 1362 постанови на загальну суму 141537,85 грн. Зафіксовано 46 випадків затримки вантажів за порушення вимог природоохоронного законодавства загальною вагою 74461,35 тонн, повернуто вантажів відправникам загальною вагою      12119,35 тонн.

Використання коштів державного бюджету

Державна екологічна інспекція України фінансується виключно за рахунок загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері екологічного контролю» (КПКВК 2405010).

Кошторисом на 2017 рік Держекоінспекції України затверджені видатки у сумі 242425,6 тис. грн., що на 61% більше витрат проведених у 2016 році. Збільшення асигнувань поточного року у порівнянні з минулим роком обумовлено збільшенням видатків на оплату праці відповідно до Закону України від 10.12.2015 № 889 – VIII «Про державну службу».

Проведені у 2017 році видатки склали 241541,8 тис. грн., що становить  99,6 % від запланованих, а саме:

            оплата праці з врахуванням нарахувань на фонд оплати праці – 223751,4 тис. грн.;

            видатки на відрядження – 1 140,2 тис. грн.;

            оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5 762,0 тис. грн.;

            сплата судового збору – 4 487,2 тис. грн.;

            інші поточні видатки – 6 401,0 тис. грн.

Проведені видатки за напрямами використання коштів спрямовувались:

– на забезпечення управління та виконання функцій і завдань зі здійснення контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства про охорону навколишнього природного середовища центральним апаратом – 15 178,1 тис. грн.;

– на забезпечення виконання функцій і завдань зі здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища на відповідній території – 226363,7 тис. грн.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями на фонд заробітної плати становили 92,6% від загальної суми проведених видатків.

У  2017 році зекономлено та повернуто до бюджету коштів у сумі 883,8  тис. грн., з яких 437,5 тис. грн. –  кошти на сплату комунальних послуг та енергоносіїв, економія яких пояснюється теплими погодними умовами; 205,8 тис. грн. – кошти на сплату судового збору, економія яких пояснюється перенесенням судами термінів розгляду справ. 

Крім того, у 2017 році за спеціальним фондом державного бюджету:

по коду доходу 250100 "Надходження від плати за послуги,
що надаються бюджетними установами згідно із законодавством", а саме
від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
та оренди майна бюджетних установ, кошторисом затверджені видатки у сумі 46,3 тис. грн., проведені видатки склали 34,9 тис. гривень;

по коду доходу 41032400 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" затверджені видатки у сумі 1061,4 тис. грн., проведені видатки склали  1052,9 тис. гривень.

Надходження спеціального фонду державного бюджету у порівняння
з 2016 роком збільшились за рахунок збільшення на 268,8% субвенцій
з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

Кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах Державної казначейської служби України за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері екологічного контролю» (КПКВК 2405010) станом
на 01.01.2018 року становить 12,1 тис. грн.; за бюджетною програмою «Зміцнення матеріально-технічної бази і методологічне забезпечення Державної екологічної інспекції України та її територіальних органів» (КПКВК 2405020) рахується незареєстрована прострочена кредиторська заборгованість в сумі 2595,6 тис. грн., що виникла станом на 01.01.2014 року через не проведення у 2013 році органами Державної казначейської служби платежів по незахищеним статтям видатків.

З метою впорядкування матеріально-технічної бази у сфері діяльності Мінприроди, Державною екологічною інспекцією України у 2017 році проведено передачу на баланс:

до Нижньодніпровського національного парку 5 одиниць автотранспорту;

до Чорнобильського радіаційно-екологічний біосферного заповідника
2 одиниці плавзасобів;

до Державного агентства водних ресурсів 2 одиниці плавзасобів;

до Хотинського національного природного парку 2 одиниці плавзасобів.

Кадрові питання та підвищення рівня професійної компетентності працівників

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів» затверджено граничну чисельність Держекоінспекції, яка становить 68 осіб, у тому числі 66 – державних службовців та 1948 осіб територіальних органів, з яких 1923 особи-державні службовці.

Впродовж 2017 року було організовано та проведено 8 конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій “Б” і “В” центрального апарату Держекоінспекції.

У 2017 році за результатами конкурсів призначено 38 осіб, а саме:

29 осіб – до центрального апарату Держекоінспекції та 9 керівників територіальних органів Держекоінспекції, з них: 3 – начальники відповідних Інспекцій, 2 особи – перші заступники начальників відповідних Інспекцій, 4 – заступники начальників відповідних Інспекцій.

Відповідно до Типового порядку проведення оцінювання результатів службової результатів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 640 у грудні 2017 року розроблені та погоджені в установленому порядку завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В” центрального апарату Держекоінспекції та начальників, перших заступників начальників та заступників начальників територіальних органів Держекоінспекції (категорії “Б”).

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 № 564
«Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування», розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 № 642-р «Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» та інших нормативно-правових актів, у 2017 році 45 державних службовців Держекоінспекції пройшли навчання за різними напрямками та видами, з них зокрема 2 особи пройшли навчання для державних службовців категорії «А»,  40 осіб пройшли навчання за програмою тематичного семінару з питань запобігання корупції. тощо.

Також, впродовж 2017 року налагоджено взаємодію у частині ознайомлення з досвідом Лісової Служби США (U.S. Forest Service (USFS) та Міністерства комерції Китайської Народної Республіки Academy for International Business officials (AIBO as Training Center of the Ministry of Commerce) та прийнято участь у семінарі в рамках Програми ООН (ЮНЕП)
з довкілля «Посилення реалізації Роттердамської конвенції в Україні та створення потужностей по боротьбі з незаконним обігом хімічних речовин».

Питання забезпечення виконавської дисципліни в Держекоінспекції протягом 2017 року

Протягом звітного періоду року до Держекоінспекції на виконання надійшло 1676 документів вищих органів виконавчої влади, з яких 1012 документів отримано від Президента України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України та 664 звернення та запита надійшло
від народних депутатів України.

Звернення народних депутатів України стосувались питань порушення вимог законодавства у частині раціонального використання та охорони земель водного фонду, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, знищення зелених насаджень та вирубки лісу, екологічних ситуацій у басейнах річок на території України, порушень вимог природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, порушення норм законодавства у сфері земельних відносин. На всі звернення та запити народних депутатів було підготовлено відповіді.

Також розглянуто 18115 вхідних документів, які надійшли на виконання від міністерств, установ, організацій, підприємств.

За 2017 рік Держекоінспекцією підготовлено 8995  вихідних документів за підписом керівництва Держекоінспекції.

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 05.08.2016 №13058/0/2-16 Держекоінспекція перейшла на отримання та відправку документів в електронному вигляді через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади (ділі-СЕВ ОВВ), крім документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, фінансових документів, документів
з кадрових питань, пов’язаних із розглядом спорів у судах, а також документів, що в установлених законом випадках не можуть бути застосовані як оригінали. За звітний період отримано за зареєстровано 1397 вхідних документів.

Зростає кількість громадян, які звертаються за інформацією щодо екологічного стану та роз'ясненнями, що стосуються різних екологічних питань.

Протягом 2017 року Держекоінспекцією розглянуто 1462 звернення громадян та громадських організацій, які надійшли з органів державної влади, засобів масової інформації, інших органів та організацій, 295 інформаційних запитів відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», 1034 звернення громадян, які надійшли на Урядову гарячу лінію та  230 – на «гарячу» телефонну лінію Держекоінспекції.

Питання вирішувалися переважно позитивно.

У цілому Держекоінспекцією забезпечено належний розгляд звернень громадян та громадських організацій відповідно до Закону України
«Про звернення громадян» та Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 898