01 листопада 2019, 22:31

Протокол засідання Комітету № 10 від 01.11.2019

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 

№ 10

 

                                                                               01        листопада      2019

 

 

 

м. Київ

 

 

 

 

ГОЛОВУЄ: голова Комітету Бондаренко О.В.

 

ПРИСУТНІ члени Комітету: Криворучкіна О.В., Маріковський О.В.,
Овчинникова Ю.Ю., Андрійович З.М., Задорожний А.В., Нестеренко К.О., Прощук Е.П., Шахов С.В., Якименко П.В.

 

ВІДСУТНІ члени Комітету: Кривошеєв І.С., Луценко І.С., Лабунська А.В., Івахів С.П., Фельдман О.Б., Яценко А.В.,

 

Присутні працівники секретаріату: Борисюк М.М., Воловенко О.П.,
Прощенко О.В., Бережний Є.О., Приліпко І.С., Ярмоленко О.В.

 

Помічники-консультанти народних депутатів України – членів Комітету: Бондаренка О.В. – Мовчан Н.В., Жук С.В., Петрова А.Ф., Фельдмана О.Б. –
Лойко Л.І., Лабунської А.В. – Іванов С.Б., Прощука Е.П. – Турик М.В., Якименка П.В. – Роскопіна Ю.О., Шахова С.В. – Давиденко І.С.,
Маріковського О.В. – Вусик О.В., Нестеренка К.О. – Ільєнко А.В.

 

ЗАПРОШЕНІ:

Магера С.В. – народний депутат України ІХ скликання.

Дацків Н.М. - помічник-консультант народного депутата України ІХ скликання Юрченка О.М.

Тимочко С.Т. – член Всеукраїнської екологічної ліги.

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

 

Законопроекти, до яких Комітет має надати свої пропозиції

1.      

Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин

(реєстр. № 2194 від 01.10.2019), внесений народними депутатами України Заблоцьким М.Б., Сольським М.Т., Нагаєвським А.С. та іншими народними депутатами України.

 

Допов.: голова підкомітету Андрійович Зіновій Мирославович

Прощук Едуард Петрович

Приліпко Ірина Сергіївна

2.      

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення природоохоронного режиму використання земель сільськогосподарського призначення у процесі запровадження обігу земель)

(реєстр. № 2178-5 від 09.10.2019), внесений народними депутатами України Шаховим С.В., Вельможним С.А. та Суховим О.С.

 

Допов.:голова підкомітету Андрійович Зіновій Мирославович

Шахов Сергій Володимирович

Приліпко Ірина Сергіївна

Питання для розгляду

3.      

Про проект рішення про рекомендації круглого столу на тему: «Реформування екологічного менеджменту та визначення напрямів розвитку наукових досліджень»

 

Допов.: голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович

Ярмоленко Оксана Василівна

4.      

Про лист Державної аудиторської служби України щодо проведення аудиту діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України.

 

Допов.:голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович

Бережний Євген Олегович

 

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови Комітету Бондаренка О.В. про порядок денний засідання.

 

УХВАЛИЛИ:

1.          Затвердити порядок денний без змін.

 

Порядок денний затверджено: за – 10.

 

За пропозицією голови Комітету Бондаренка Олега Володимировича у зв’язку з відсутністю секретаря Комітету Фельдмана Олександра Борисовича, тимчасово покласти виконання повноважень секретаря Комітету на даному засіданні на народного депутата України – заступника голови Комітету Криворучкіну Олену Володимирівну.

 

Рішення прийнято: за – 9, утримався – 1.

 

 

1.

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови Комітету Бондаренка О.В. та голови підкомітету Андрійовича З.М. про проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (реєстр. № 2194 від 01.10.2019), внесений народними депутатами України Заблоцьким М.Б., Сольським М.Т., Нагаєвським А.С. та іншими народними депутатами України.

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Андрійович З.М.,
Прощук Е.П.,
Маріковський О.В., Борисюк М.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1.          Направити зауваження і пропозиції, висловлені у мотивувальній частині Рішення, до Комітету з питань аграрної та земельної політики для їх врахування при подальшому опрацюванні проекту Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (реєстр. № 2194 від 01.10.2019 р.), внесений народними депутатами України Заблоцьким М.Б., Сольським М.Т., Нагаєвським А.С., Литвиненком С.А., іншими народними депутатами України.

 

Рішення прийнято: за – 10.

 

Відповідальні: голова підкомітету Андрійович Зіновій Мирославович

Приліпко Ірина Сергіївна

 

 

2.

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови Комітету Бондаренка О.В., автора законопроекту народного депутата України Шахова С.В. та голови підкомітету Андрійовича З.М. про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення природоохоронного режиму використання земель сільськогосподарського призначення у процесі запровадження обігу земель) (реєстр. № 2178-5 від 09.10.2019), внесений народними депутатами України Шаховим С.В., Вельможним С.А. та Суховим О.С.

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Шахов С.В.,
Прощук Е.П.,
Андрійович З.М., Маріковський О.В., Борисюк М.М.,
Тимочко С.Т.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Комітету з питань аграрної та земельної політики врахувати екологічну складову проекту Закону реєстр.
№ 2178-5 при подальшому опрацюванні проекту Закону, який прийнятий за основу реєстр. № 2178-10.

2. Рішення направити до Комітету з питань аграрної та земельної політики.

 

Рішення прийнято: за – 10.

 

Відповідальні: голова підкомітету Андрійович Зіновій Мирославович

Приліпко Ірина Сергіївна

 

 

3.

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови Комітету Бондаренка О.В. про проект рішення про рекомендації круглого столу на тему: «Реформування екологічного менеджменту та визначення напрямів розвитку наукових досліджень»

 

УХВАЛИЛИ:

1. Створити Робочу групу з питань охорони, використання та відтворення водних біоресурсів (далі - Робоча група) під головуванням Голови Комітету, народного депутата України Бондаренка О.В. та затвердити її склад (додається).

2. Доручити Голові Комітету, народному депутату України
Бондаренку О.В. вносити у разі необхідності зміни до складу Робочої групи.

3. Рекомендувати:

3.1. Міністерству внутрішніх справ України розглянути питання щодо посилення функцій державного контролю у сфері охорони водних біоресурсів у виключній морський економічній зоні України шляхом створення спеціального підрозділу в структурі Адміністрації Державної прикордонної служби України.

3.2. Міністерству енергетики та захисту довкілля України, Інституту зоології ім. І. Шмальгаузена НАН України, Інституту рибного господарства НААН України та Робочій групі надати пропозиції щодо розробки законопроекту про збереження осетрових видів риб.

3.3. Міністерству енергетики та захисту довкілля України, Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління розглянути питання щодо створення комплексної екологічної лабораторії на базі Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління.

3.4. Міністерству енергетики та захисту довкілля України розглянути можливість формування і запровадження ведення сучасної автоматизованої системи Державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України.

3.5. Міністерству енергетики та захисту довкілля України розглянути можливість впровадження системи моніторингу за збереженням зникаючих та рідкісних в Європі видів та оселищ з метою запровадження європейських принципів збереження, невиснажливого використання та відтворення біорізноманіття в природоохоронній сфері, створення ефективної системи збереження рідкісних та зникаючих в Європі видів рослин і тварин та природних оселищ.

3.6. Національній академії наук України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству енергетики та захисту довкілля України та Робочій групі надати пропозиції щодо розробки проекту загальнодержавної цільової програми моніторингу водних біоресурсів.

3.7. Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління ініціювати запровадження освітнього стандарту «Екологічне управління водними біоресурсами», а також забезпечення розроблення нових навчально-методичних циклів із залученням найкращого міжнародного досвіду у сфері охорони, використання та відтворення природних ресурсів.

4. Рішення направити до Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, Інституту зоології
ім. І. Шмальгаузена НАН України, Інституту рибного господарства НААН України та членам Робочої групи.

 

Рішення Комітету додається.

 

Рішення прийнято: за – 10.

 

Відповідальні: голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович

Ярмоленко Оксана Василівна

 

 

 

 

4.

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови Комітету Бондаренка О.В. та керівника секретаріату Комітету Борисюка М.М. про лист Державної аудиторської служби України щодо проведення аудиту діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України.

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Борисюк М.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію про лист Держаудитслужби щодо проведення аудиту діяльності Мінприроди та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України взяти до відома.

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України і Держаудитслужбі завершити розпочатий аудит і надати Комітету звіт про нього у повному обсягу.

3. Повернутися до розгляду питання аудиту діяльності Мінприроди та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України після надання остаточних результатів аудиту.

4. Рішення направити до Кабінету Міністрів України, Мінекоенерго і Держаудитслужби.

 

Рішення прийнято: за – 10.

 

Відповідальні: голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович

Бережний Євген Олегович

 

 

Голова Комітету                                                                     О. Бондаренко

 

 

Секретар Комітету                                                                 О. Фельдман