Повідомлення

Перейти до розділу
17 червня 12:48
Порядок денний засідання Комітету на 22.06.2022 докладніше
02 червня 16:58
Порядок денний засідання Комітету на 08.06.2022 докладніше
01 червня 10:58
Засідання Комітету перенесено докладніше
26 травня 16:32
Порядок денний засідання Комітету на 02.06.2022 докладніше
24 травня 16:56
Порядок денний засідання Комітету на 26.05.2022 докладніше
12 травня 11:10
Порядок денний засідання Комітету на 18.05.2022 докладніше
14 серпня 2017, 14:27

Звіт про роботу Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи за період шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий 2017 - липень 2017 року)

 

Затверджено

рішенням Комітету з питань екологічної політики,

природокористування та ліквідації наслідків

Чорнобильської катастрофи

         від  11 липня  2017 року № 61/11

 

 

Звіт про роботу

Комітету Верховної Ради України з питань

екологічної політики, природокористування

 та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

за період шостої сесії Верховної Ради України

восьмого скликання

 

          За період роботи шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання проведено 12  засідань Комітету, на яких розглянуто 128 питань, в тому числі по контролю за виконанням законів, постанов, власних рішень 23. Внесено на розгляд Верховної Ради України та розглянуто на засіданні Комітету 19 проектів законодавчих актів, з підготовки яких Комітет визначено головним, та 60 висновків на законопроекти направлено до головного комітету.

Прийнято Верховною Радою України: 10 Законів України, 6 постанов Верховної Ради України та 1 законопроект у першому читанні за основу, з підготовки яких Комітет визначено головним.

Проведено:  робочих нарад, зустрічей - 5, круглий стіл - 1, з питань, які віднесено до предметів відання Комітету. Комітетом проведено 1 особистий прийом громадян. Брали участь у 31 заході (конференції, семінари, засідання колегій тощо). Розглянуто листів і звернень народних депутатів України, підприємств, установ, організацій, громадян та громадських організацій - _2220.

За звітний період Комітет приділяв увагу правовому регулювання питань, що належать до предметів відання Комітету.

 

 Закони, прийняті Верховною Радою України:

 

1.              Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування» (№ 1830–VIII від 07.02.2017).

Метою закону є дерегуляція та розвиток підприємництва, поліпшення умов ведення бізнесу шляхом усунення надмірного навантаження при оформленні права на здійснення спеціального водокористування та приведення процедури оформлення зазначеного права у відповідність до вимог Закону України «Про адміністративні послуги».

 

2.              Закон України «Про внесення зміни до статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (№ 2015-VIII від 13.04.2017).

Законом  скасовується  необхідність встановлювати причинний зв’язок смерті з Чорнобильською катастрофою виключно у випадку набуття права дружинами/чоловіками померлих осіб з інвалідністю, із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 1), на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

 

3.              Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (№ 2059-VIII від 23.05.2017).

Метою закону є встановлення правових та організаційних засад здійснення оцінки впливу на довкілля та забезпечення виконання Україною міжнародних зобов’язань у рамках Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (Конвенція Еспоо) та Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Оргуська Конвенція), стороною яких є Україна, а також імплементації у національне законодавство положень Директив 2003/4/ЄC та 2011/92/ЄС.

 

4.              Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин» (№ 1829-VIII від 07.02.2017).

Закон  спрямований на імплементацію європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин, а також захист від знищення середовища перебування (зростання) зазначених видів тваринного та рослинного світу, занесених до Червоної книги України.

 

5.              Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі» (№ 1832-VIII від 07.02.2017).

Закон спрямований на  посилення охорони рідкісних видів тварин та рослин, занесених до Бернської конвенції.

 

6.              Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» (№ 2047-VIІІ від 18.05.2017).

Законом визначаються загальні вимоги до стічних вод, які скидають у системи каналізації населених пунктів. Його метою є удосконалення законодавства у сфері питного водопостачання та водовідведення, врегулювання відносин, пов'язаних з виробництвом, транспортуванням та постачанням питної води, відведенням, транспортуванням та очищенням стічних вод, задля гарантованого забезпечення споживачів якісною питною водою та централізованим водовідведенням, а також з метою запобігання погіршення якості питної води в джерелах питного водопостачання через скиди в системи централізованого водовідведення стічних вод суб’єктами господарювання.

 

7.              Закон України «Про внесення змін до статті 48 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (№ 2082-VIІІ від 06.06.2017).

У Законі  поновлюється право на отримання щорічної допомоги на оздоровлення для дітей, які втратили внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, та евакуйованих із зони відчуження у 1986 році.

 

8. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат» (     -VIІІ від 23.05.2017)   (4480). Направлено на підпис Президенту України 01.06.2017.

Закон спрямований на виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат та Протоколу про стале управління лісами до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, в частині охорони пралісів.

 

9.              Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин» (№     -VIІІ від 22.06.2017)   (5119-1).

Законом уточняється зміст терміну «жорстоке поводження з тваринами», диспозиції деяких складів відповідних правопорушень та збільшуються  санкції за їх вчинення.

 

10.          Закон України «Про внесення зміни до статті 4 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» щодо удосконалення механізму фінансування поводження з радіоактивними відходами» (№    -VIІІ від 11.07.2017) (6435).

Законом відновлюється накопичувальний статус Державного фонду поводження з радіоактивними відходами для розбудови необхідної інфраструктури та підтримки безпеки існуючих об’єктів для поводження з радіоактивними відходами на сучасному рівні.

 

Усього: 10

 

Постанови, прийняті Верховною Радою України:

 

1.              «Про направлення на доопрацювання Закону України про оцінку впливу на довкілля» (№ 1828 –VIII від 07.02.2017).

2.              «Про прийняття за основу проекту Закону України про стратегічну екологічну оцінку» (№ 2060 -VIII від 23.05.2017).

3.              «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин» (№ 1995-VIII від 04.04.2017).

4.              «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до статті 48 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"» (№ 2016-VIII від 13.04.2017).

5.              «Про направлення на повторне друге читання проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища» (№1831-VIII від 07.02.2017).

6.              «Постанова Верховної Ради України про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до статті 4 Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" щодо удосконалення механізму фінансування поводження з радіоактивними відходами» (№ 2061-VIII від 23.05.2017).

 

Усього: 6

 

 

Законопроекти, які прийняті у першому читанні:

1.               Проект Закону України про стратегічну екологічну оцінку (реєстр. № 6106 від 21.02.2017р.), поданий народними депутатами України А.Дирівим, І.Рибаком, О.Єднаком, О.Рябчиним, П.Дзюбликом та іншими. Прийнято у першому читанні 23.05.2017.

 

Усього: 1

 

 

Законопроекти, які внесені на розгляд Верховної Ради України та розглянуті на засіданні Комітету:

 

1.              Проект Закону про упаковку та відходи упаковки (реєстр. № 4028 від 05.02.2016 р.)(доопрацьований), внесений народними депутатами України Бабак А.В., Недавою О.А., Маркевичем Я.В., Єднаком О.В. та іншими.  Проект Постанови про прийняття за основу 13.04.2017 р.

2.              Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення механізму видобування підземних вод невеликими сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами, підприємцями сільських населених пунктів, чиє виробництво не відзначається значними обсягами (реєстр. № 4347 від 04.11.2016 р.) (доопрацьований), внесений народними депутатами України Вадатурським А.О., Кишкарем П.М., Рибаком І.П., Івченком В.Є., Горватом Р.І., Валентировим С.В., Артюшенком І.А., Кришиним О.Ю., Мірошніченком І.В., Маркевичем Я.В. Проект Постанови про прийняття за основу 23.02.2017 р.

2.              Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища) (реєстр. № 4551 від 04.05.2016 р.) (повторне друге читання). Внесено до розгляду 13.04.2017 р.

3.              Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мисливського господарства та полювання (реєстр. № 4702 від 20.05.2016 р.), внесеного народними депутатами України Яніцьким В.П., Рибаком І.П., Дубневичем Б.В., Дехтярчуком О.В., Дзюбликом П.В.  Проект Постанови про повернення на доопрацювання 15.05.2017 р.

4.              Проект Закону про відходи (реєстр. № 4838 від 16.06.2016 р.), внесений народними депутатами України Дирівим А.Б., Домбровським О.Г., Войціцькою В.М., Тригубенком С.М. та іншими. Проект постанови про повернення на доопрацювання 23.03.2017 р.

5.              Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайної екологічної ситуації, у зв'язку з масовими вирубками та знищенням лісів в Україні та приведення дії тимчасової заборони експорту лісоматеріалів до вимог міжнародних договорів, ратифікованих Україною (реєстр. № 5471 від 29.11.2016 р.), внесений народним депутатом України Дерев’янком Ю.Б. Проект постанови про відхилення від 23.03.2017 р.

6.               Проект Закону про систему збирання та утилізації використання тари (реєстр. № 5614 від 28.12.2016 р.), внесений народними депутатами України Луценко І.С., Тригубенком С.М., Іоновою М.М., Іванчуком А.В., Котвіцьким І.О., Рибаком І.П., Дирівим А.Б., Дзюбликом П.В., Валентировим С.В. та іншими. Проект постанови про прийняття за основу 19.04.2017 р.

7.              Проект Закону проекту Закону про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про державну геологічну службу України" (реєстр. № 5696 від 23.01.2017 р.), внесений Кабінетом Міністрів України.  Проект постанови про прийняття за основу 23.03.2017 р.;

8.              Проект Закону про регулювання виробництва, використання, ввезення та розповсюдження на території України полімерних пакетів (реєстр. № 6020 від 03.02.2017 р.), внесений народними депутатами України Шиньковичем А.В., Кривошеем Г.Г., Поляковим М.А. Проект постанови про повернення на доопрацювання 19.04.2017 р.

9.              Проект Закону про стратегічну екологічну оцінку (реєстр. № 6106 від 21.02.2017 р.) (друге читання). Внесено до розгляду 21.06.2017 р.

10.           Проект проекту Закону про особливості виробництва та обігу дорогоцінного каміння органогенного утворення (реєстр. 6123 від 12.04.2017 р.) (доопрацьований), внесеного народними депутатами України Розенблатом Б.С., Арешонковим В.Ю., Євтушком С.М., Кривенком В.В., Дзюбликом П.В., Чекітою Г.Л. Проект постанови про прийняття за основу 26.05.2017 р.

11.           Проект постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату" (5 квітня 2027 року (реєстр. № 6129 від 24.02.2017 р.). Внесено до розгляду 24.02.2017 р.

12.           Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності сільських, селищних, міських голів за вивезення побутових відходів на територію іншої області без спеціальних дозволів (реєстр. № 6156 від 03.03.2017 р.), внесений народним депутатом України Капліним С.М. Проект постанови про повернення на доопрацювання 19.04.2017 р.

13.           Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо виплати грошової компенсації на безоплатне харчування дітей) (реєстр. № 6230 від 23.03.2017 р.), внесеного народними депутатами України Арешонковим В.Ю., Констанкевич І.М., Дзюбликом П.В., Корчиком В.А., Лозовим А.С., Марченком О.О., Папієвим М.М., Осуховським О.І., Ляшком О.В., Москаленком Я.М. та іншими. Внесено до розгляду 23.05.2017 р.

14.           Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо удосконалення окремих положень та відновлення справедливих соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (реєстр. № 6292 від 05.04.2017), поданий народними депутатами України Біловолом О.М., Хомутинніком В.Ю., Кулінічем О.І., Шипком А.Ф., Гуляєвим В.О., Остапчуком В.М., Ільюком А.О., Святашем Д.В., Гєллєром Є.Б., Кацубою В.М., Пилипенком В.П. Проект постанови про прийняття за основу 09.06.2017 р.

15.            Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо відновлення справедливих соціальних гарантій (реєстр. № 6292-1 від 21.04.2017, альтернативний), внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю. та Солодом Ю.В. Внесено до розгляду 09.06.2017 р.

16.           Проект Постанови Верховної Ради України «Про затвердження Голови та складу Національної комісії з радіаційного захисту населення України» (реєстр. № 6586  від 14.06.2017 р.). Внесено до розгляду 14.06.2017 р.

17.           Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо покращення раціонального користування тваринним та рослинним світом) (реєстр. № 5621 від 28.12.2016 р.)(доопрацьований), внесений народними депутатами України Дирівим А.Б., Кремінем Т.Д., Дзюбликом П.В., Рибаком І.П. Розглянуто на засіданні Комітету 11.07.2017 р.

18.           Проект Закону про внесення змін до статті 20-2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (реєстр. № 6530 від 01.06.2017), внесений Кабінетом Міністрів України. Розглянуто на засіданні Комітету 11.07.2017 р.

19.           Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про відходи» (щодо імплементації вимог Директив ЄС у сфері поводження з відходами) (реєстр. № 6602 від 21.06.2017 р.), внесений народними депутатами України Дирівим А.Б., Рибаком І.П., Тригубенком С.М., Найємом М.М., Домбровським О.Г., Войціцькою В.М., Крульком І.І, Черненком О.М,, Кіралем С.І., Южаніною Н.П., Романовою А.А, Лук'янчуком Р.В., Кодолою О.М., Чижмарем Ю.В., Мірошніченком І.В., Кононенком І.В., Гіршфельдом А.Н., Білоцерковцем Д.О., Шиньковичем А.В., Мацолою Р.Н., Немировським А.В. Розглянуто на засіданні Комітету 11.07.2017 р.

 

Усього:  19

 

 

Законопроекти, які знаходяться на розгляді Комітету (визначено головним):

 

1.              Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» (реєстр. № 5200 від 30.09.2016 р.), внесений Кабінетом Міністрів України.

2.              Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо заборони звернення стягнення та накладення арешту на кошти суб'єктів господарювання у сферах тепло-, водопостачання та водовідведення, отриманих від міжнародних фінансових організацій на реалізацію інвестиційних проектів (заходів) в Україні (реєстр. № 6578 від 12.06.2017), внесений народними депутатами України Луценко І.С., Андрієвським Д.Й., Ревега О.В., Шиньковичем А.В., Мацолою Р.М., Зубиком В.В., Сабашуком П.П.

3.              Проект Закону про внесення змін до статті 38 Лісового кодексу України (реєстр. № 6582 від 12.06.2017 р.), внесений Кабінетом Міністрів України.

4.              Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу) (реєстр. № 6598 від 21.06.2017 р.), внесений народними депутатами України Дзюбликом П.В., Рибаком І.П., Валентировим С.В., Дирівим А.Б., Недавою О.А., Тимчуком Д.Б., Кривенком В.В., Кадикалом М.О., Васюником І.В., Івченком В.Є.

5.              Проект Закону про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему (реєстр. № 6624 від 22.06.2017 р.), внесений Кабінетом Міністрів України.

6.              Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо соціального захисту учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС) (реєстр. 6656 від 27.06.2017 р.), внесений народним депутатом України Литвином В.М.

 

Усього: 6

 

 

ІІ. Законопроекти, які Комітет має розглянути і подати свої пропозиції

 

Законопроекти, які знаходяться на розгляді Комітету (до яких Комітет має подати пропозиції):

 

1.              Проект Закону про внутрішній водний транспорт (реєстр № 2475а від 08.06.2017 р.) (доопрацьований), внесений народними депутатами України Козирем Б.Ю., Кононенком І.В., Дубневичем Я.В., Данченком О.І., Бурбаком М.Ю., Діденком І.А., Урбанським О.І.,  Мушаком О.П., Дирівим А.Б. та іншими

2.              Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо пільг окремим категоріям громадян (реєстр. № 6668 від 05.07.2017 р.), внесений Кабінетом Міністрів України.

 

Усього: 2

 

 

Законопроекти, які розглянуті Комітетом і до яких надані пропозиції:

 

1.               Проект Закону про приєднання України до Міжнародної конвенції про рятування 1989 року (реєстр. № 0132 від 07.02.2017 р.), внесений Президентом України.

2.              Проект Закону про ратифікацію Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер (реєстр. 0146 від 22.05.2017 р.), поданий Кабінетом Міністрів України.

3.              Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання використання побутових відходів як альтернативного джерела енергії (реєстр. № 4835 від 16.06.2016 р.), внесений народними депутатами України Домбровським О.Г., Кононенком І.В., Войціцькою В.М., Крульком І.І., Черненком О.М., Кіралем С.І., Южаніною Н.П., Тригубенком С.М., Романовою А.А., Лук'янчуком Р.В., Кодолою О.М., Дирівим А.Б., Чижмарем Ю.В., Мірошніченком І.В., Унгуряном П.Я.

4.               Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування розміщення побутових відходів) (реєстр. № 4836 від 16.06.2016 р.), внесений народними депутатами України Южаніною Н.П., Домбровським О.Г., Войціцькою В.М., Крульком І.І., Черненком О.М., Кіралем С.І., Кононенком І.В., Тригубенком С.М., Романовою А.А., Лук'янчуком Р.В., Кодолою О.М., Дирівим А.Б., Чижмарем Ю.В., Мірошніченком І.В., Унгуряном П.Я.

5.              Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо використання деяких видів екологічного податку) (реєстр. № 4837 від 16.06.2016 р.), внесений народними депутатами України Крульком І.І., Домбровським О.Г., Черненком О.М., Кіралем С.І., Войціцькою В.М., Кононенком І.В., Тригубенком С.М., Романовою А.А., Южаніною Н.П., Лук'янчуком Р.В., Кодолою О.М., Дирівим А.Б., Чижмарем Ю.В., Мірошніченком І.В., Унгуряном П.Я.

6.              Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо спрямування надходжень від екологічного податку до спеціального фонду державного бюджету та використання екологічного податку) (реєстр. № 4837-1 від 02.07.2016 р.) (альтернативний), внесений народним депутатом України Недавою О.А.

7.              Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання адресної соціальної допомоги за пільговий проїзд малозабезпеченим верстам населення (реєстр. № 5404 від 16.11.2016 р.), внесений народними депутатами України Лабазюком С.П., Мельничуком І.І., Немировським А.В.

8.              Проект Закону внесення змін до деяких законів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів (реєстр. № 5495 від 06.12.2016 р.), внесений народними депутатами України Ляшком О.В., Галасюком В.В., Вовком В.І., Дубініним О.І., Розенблатом Б.С., Єфімовим М.В., Кіралем С.І., Кривошеєю Г.Г.

9.               Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення заходів щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів (реєстр. № 5495-1 від 14.12.2016 р.) (альтернативний), внесений народним депутатом України Дерев’янком Ю.Б.

10.            Проект Закону про про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення відповідальності за порушення лісового законодавства та охорони зелених насаджень (реєстр. № 5504 від 08.12.2016 р.), внесений народними депутатами України Єднаком О.В., Рибаком І.П., Дзюбликом П.В., Луценком І.В., Гопко Г.М., Опанасенком О.В., Осуховським О.І., Левченком Ю.В., Кишкарем П.М., Маркевичем Я.В., Валентировим С.В., Пташник В.Ю., Арешонковим В.Ю., Сажком С.М.

11.            Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вивезення та ввезення рухомих культурних цінностей (реєстр. № 5513 від 08.12.2016 р.), внесений Кабінетом Міністрів України

12.           Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" щодо вдосконалення розрахунків за електричну енергію (реєстр. № 5525 від 12.12.2016 р.), внесений Кабінетом Міністрів України

13.            Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за деякі правопорушення у сфері поводження зі сміттям (реєстр. № 5565 від 21.12.2016 р.), внесений народним депутатом України Парасюком В.З.

14.            Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил тримання собак, котів та інших видів тварин (реєстр. № 5584 від 22.12.2016 р.), внесений народним депутатом України Парасюком В.З.

15.            Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності (реєстр. № 5587 від 23.12.2016 р.), внесений Кабінетом Міністрів України.

16.            Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо спеціалізованих медико-санітарних частин (реєстр. № 5608 від 26.12.2016 р.), внесений народним депутатом України Березенком С.І.

17.           Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо системи збирання та утилізації використаної тари) (реєстр. № 5615 від 28.12.2016 р.), внесений народними депутатами України Луценко І.С., Іванчуком А.В., Тригубенком С.М., Іоновою М.М., Рибаком І.П., Тімішем Г.І., Валентировим С.В., Дзюбликом П.В та іншими.

18.            Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (реєстр. № 5631 від 04.01.2017 р.), внесений народними депутатами України Ванатом П.М., Романовським О.В., Безбахом Я.Я., Горбуновим О.В., Кіршем О.В.

19.            Проект Закону про про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо звільнення від сплати земельного податку національних та державних дендрологічних парків (реєстр. № 5634 від 10.01.2017 р.), внесений народним депутатом України Бондарем В.В.

20.           Проект Закону про внесення змін до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо підвищення штрафів за незаконну вирубку у зимовий період) (реєстр. № 5635 від 10.01.2017 р.), внесений народним депутатом України Голубовим Д.І.

21.            Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення порушених прав студентів (реєстр. № 5654 від 18.01.2017 р.), внесений народним депутатом України Писаренком В.В.

22.            Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відновлення прав студентів на стипендію) (реєстр. № 5654-1 від 02.02.2017 р.) (альтернативний), внесений народними депутатами України Лабазюком С.П., Мельничуком І.І.

23.            Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення прав працюючих пенсіонерів на отримання пенсії (реєстр. № 5671 від 19.01.2017 р.), внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В.

24.            Проект Закону щодо проекту Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення правового режиму використання прибережних захисних смуг (реєстр. № 5721 від 27.01.2017 р.), внесений народним депутатом України Шухевичем Ю.Р.

25.            Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення доступу до інформації осіб з порушенням слуху (реєстр. № 6031 від 03.02.2017 р.), внесений Кабінетом Міністрів України

26.            Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань економічної політики (реєстр. № 6035 від 06.02.2017 р.), внесений народним депутатом України Денисенком А.П.

27.            Проект Закону про внесення змін до статті 197 Податкового кодексу України щодо створення умов для поліпшення племінних і продуктивних якостей тварин, підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності тваринницької галузі (реєстр. № 6043 від 07.02.2017 р.), внесений народними депутатами України Ляшком О.В., Галасюком В.В., Вовком В.І., Мосійчуком І.В., Кришиним О.Ю., Козаченком Л.П., Бакуменком О.Б., Кіршем О.В., Антонищаком А.Ф.

28.            Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" щодо створення умов для поліпшення племінних і продуктивних якостей тварин, підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності тваринницької галузі (реєстр. № 6044 від 07.02.2017 р.), внесений народними депутатами України Ляшком О.В., Галасюком В.В., Вовком В.І., Лозовим А.С., Мосійчуком І.В., Кришиним О.Ю., Козаченком Л.П., Бакуменком О.Б., Антонищаком А.Ф.

29.           Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо перевірки фактів нелегального вивезення сміття із міста Львова на сміттєзвалища інших міст (реєстр. № 6107 від 21.02.2017 р.), внесений народним депутатом України Капліним С.М.

30.            Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляції) в аграрному секторі економіки (реєстр. № 6113 від 22.02.2017 р.), внесений народними депутатами України Івченком В.Є., Заболотним Г.М., Кужель О.В., Мірошніченком І.В., Вадатурським А.О., Давиденком В.М., Козаченком Л.П., Мельниченком В.В., Гудзенком В.І.

31.            Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення правового режиму прибережних захисних смуг водних об'єктів (реєстр. № 6179 від 14.03.2017 р.), внесений народним депутатом України Парасюком В.З.

32.           Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" (щодо ввезення транспортних засобів, які відповідають екологічній нормі "Євро-4") (реєстр. № 6238 від 24.03.2017 р.), внесений народними депутатами України Барною О.С., Артюшенком І.А., Дідичем В.В., Матківським Б.М., Дехтярчуком О.В.

33.           Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо ввезення на митну територію України транспортних засобів, які відповідають екологічній нормі "Євро-4") (реєстр. 6238 від 21.04.2017 р.) (доопрацьований), внесений народними депутатами України Барною О.С., Артюшенком І.А., Дехтярчуком О.В., Побером І.М.

34.            Проект Закону про внесення змін до додатків № 3 та № 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (щодо збільшення розміру субвенцій на надання пільг і житлових субсидій населенню) (реєстр. № 6249 від 27.03.2017 р.), внесений народним депутатом України Мураєвим Є.В.

35.           Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо оформлення прав на землю під об'єктами енергетики (реєстр. № 6255 від 28.03.2017 р.), внесений народними депутатами України Підлісецьким Л.Т., Мірошніченком І.В., Кулінічем О.І.

36.            Проект Закону про внесення змін до статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за самовільне випалювання рослинності або її залишків) (реєстр. 6280 від 03.04.2017 р.), внесений народним депутатом України Сольваром Р.М.

37.           Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та іншого закону України щодо зупинення/анулювання дії спеціальних дозволів на користування надрами (реєстр. № 6337 від 11.04.2017 р.), внесеного народними депутатами України Войціцькою В.М., Журжієм А.В., Сотник О.С.

38.           Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (щодо збільшення видатків Харківській області для проведення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що склалася 23 березня 2017 року у місті Балаклії Харківської області) (реєстр. 6384 від 14.04.2017 р.), внесений народними депутатами України Біловолом О.М., Остапчуком В.М., Бурбаком М.Ю., Ляшком О.В.

39.           Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (щодо збільшення видатків для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що склалася 23 березня 2017 року у місті Балаклії Харківської області) (реєстр. 6384-1 від 03.05.2017 р.) (альтернативний), внесений народними депутатами України Семенухою Р.С., Маркевичем Я.В.

40.            Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення фінансового забезпечення водогосподарського комплексу (реєстр. 6389 від 18.04.2017 р.), внесеного народними депутатами України Рибаком І.П., Тімішем Г.І., Кітом А.Б., Люшняком М.В., Ленським О.О., Скуратовським С.І., Дерев'янком Ю.Б., Дзюбликом П.В. та іншими

41.           Проект Закону про тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України (реєстр. 6400 від 20.04.2017 р.), внесений народними депутатами України Сироїд О.І., Березюком О.Р., Ляшком О.В., Тимошенко Ю.В., Власенком С.В., Зубачем Л.Л., Шкрум А.І., Бубликом Ю.В., Семенченком С.І., Тимчуком Д.Б., Пастухом Т.Т., Соболєвим Є.В. та іншими.

42.           Проект Закону про тимчасово окуповані Російською Федерацією та тимчасово непідконтрольні території України внаслідок збройного конфлікту з використанням терористичних угрупувань, які отримують підтримку ззовні (реєстр. 6400-1 від 10.05.2017 р.) (альтернативний), внесений народним депутатом України Веселовою Н.В.

43.           Проект Закону про тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України (реєстр. 6400-2 від 10.05.2017 р.) (альтернативний), внесений народним депутатом України Наємом М.М.

44.           Проект Закону про внесення змін до статті 69-1 Бюджетного кодексу України (щодо збільшення доходів спеціального фонду бюджетів місцевого самоврядування в частині екологічного податку) (реєстр. № 6421 від 28.04.2017 р.), внесений народними депутатами України Вілкулом О.Ю., Колєсніковим Д.В., Павловим К.Ю., Шпеновим Д.Ю., Гальченком А.В., Білим О.П.

45.           Проект Закону про внесення змін до статті 69-1 Бюджетного кодексу України (щодо розподілу коштів екологічного податку з урахуванням принципу бюджетної децентралізації) (реєстр. 6421-1 від 11.05.2017 р.) (альтернативний), внесений народним депутатом України Сольваром Р.М.

46.            Проект Закону про внесення змін до статті 241 Кодексу України про адміністративні правопорушення (реєстр. № 6425 від 03.05.2017 р.), внесений народним депутатом України Сугоняком О.Л.

47.           Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення поводження з радіоактивними відходами (реєстр. № 6436 від 12.05.2017 р.), внесений Кабінетом Міністрів України.

48.           Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів (реєстр. 6439 від 12.05.2017 р.), внесений народними депутатами України Княжицьким М.Л., Соболєвим С.В., Рибаком І.П., Величковичем М.Р. Лунченком В.В., Довбенком М.В.

49.           Проект Закону про внесення змін до статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо скасування тендерних процедур для закупівлі товарів і послуг з організації безплатного гарячого харчування для дітей, що постраждали від Чорнобильської катастрофи (реєстр. 6450 від 16.05.2017 р.) внесений народними депутатами України Констанкевич І. М., Батенком Т. І., Шевченком В. Л., Дідичем В. В., Дубініним О. І., Купрієм В. М., Шевченком О. Л.

50.            Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" (щодо посилення державних гарантій соціально-економічного розвитку) (реєстр. № 6520 від 26.05.2017 р.) внесений народними депутатами України Івченком В. Є., Крульком І. І.

51.           Про внесення доповнень до Закону України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення" (щодо посилення прозорості фінансово-господарської діяльності у зазначених сферах з метою протидії можливим зловживанням, реєстр. № 6547 від 06.06.2017 р.), поданий народним депутатом України Константіновським В.Л.

52.           Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння збереженню водних об’єктів і моря» (реєстр. № 6559 від 08.06.2017) поданий народними депутатами України О.Шевченком, В.Шевченком, І.Константиневич, Т.Батенком та іншими народними депутатами;

53.           Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (щодо посилення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища) (реєстр. № 6563 від 08.06.2017 р.), внесений народними депутатами України Дзюбликом П.В., Кадикалом М.О., Тимчуком Д.Б., Рибаком І.П., Тімішем Г.І.

54.           Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення    пенсій (реєстр. № 6614 від 22.06.2017), внесений Кабінетом Міністрів України

55.            Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій  (реєстр. № 6614-1 від 23.06.2017), внесений народним депутатом України Капліним С.М.

56.            Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій та відновлення належного рівня пенсійного забезпечення (реєстр. № 6614-2 від 07.07.2017), внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю., Вілкулом О.Ю., Павленком Ю.О., Солодом Ю.В., Ларіним С.М., Скориком М.Л., Шенцевим Д.О., Бойком Ю.А.

57.           Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій  (реєстр. № 6614-3 від 10.07.2017), внесений народними депутатами України Семенухою Р.С., Остріковою Т.Г., Войціцькою В.М., Сироїд О.І., Подоляк І.І., Березюком О.Р.

58.            Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення справедливого порядку обчислення пенсії, запровадження єдиних принципів нарахування пенсій та скасування привілеїв у пенсійному забезпечення (реєстр. № 6614-4 від 10.07.2017), внесений народними депутатами України Шухевичем Ю.-Б.Р., Ляшком О.В., Кіршем О.В.

59.           Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій  (реєстр. № 6614-5 від 10.07.2017), внесений народним депутатом України Папієвим М.М.

60.           Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за умисне знищення або пошкодження об’єкта життєзабезпечення (реєстр. № 6653 від 23.06.2017 р.) внесений народним депутатом України Бубликом Ю.В.

 

Усього:  60

 

Закони, які скасовані Верховною Радою України, та законопроекти, які були заслухані на сесії Верховної Ради України, або відкликані суб’єктами права законодавчої ініціативи, чи повернуті суб’єкту права законодавчої ініціативи:

 

1.       Проект Закону про видобування та реалізацію бурштину, внесений народними депутатами України (рестр. № 1351-1 від 26.12.2014 р.), (друге читання), 07.02.2017 р. проект не прийнято;

2.       Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері охорони природно-заповідного фонду України (реєстр. № 2311 від 04.03.2015 р.) (друге читання), 07.02.2017 р. проект не прийнято;

3.       Проект Закону про обмеження виробництва, використання, ввезення і розповсюдження полімерних пакетів (реєстр. № 3237 від 06.10.2015 р.), внесений народним депутатом України  Поляковим М.А., 21.02.2017 р. проект відкликано;

4.       Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гуманного ставлення до тварин з метою морального розвитку суспільства (реєстр. № 5119 від 14.09.2016 р.), внесений народними депутатами України Ляшком О.В., Галасюком В.В., Вовком В.І., Лозовим А.С., Петренком О.М., Ленським О.О., Алексєєвим І.С., Рибаком І.П., Чепиногою В.М.,  04.04.2017 р. проект не прийнято; 

5.       Проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: «Роль України в глобальній проблемі змін клімату - виклики та нові можливості» (квітень 2017 року) (реєстр. № 5528 від 12.12.2016 р.), внесений народним депутатом України Дирівим А.Б.,  08.02.2017 р. проект не прийнято; 

6.       Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо приведення у відповідність до європейських норм та вимог законодавства про охорону біорізноманіття) (реєстр. № 6074 від 09.02.2017 р.), внесений народними депутатами України Дзюбликом П.В., Рибаком І.П., Єднаком О.В., 21.02.2017 р. проект відкликано.

 

 

Усього: 6

 

У рамках виконання контрольних функцій за дотриманням і реалізацією Конституції України та законів України Комітетом було підготовлено або Комітет брав участь у підготовці таких заходів:

 

 

Парламентські слухання: 0

 

Усього: 0

 

Виїзні засідання Комітету або підкомітетів, наради, робочі зустрічі  тощо:

1.              08 лютого 2017 року у Комітеті відбулась робоча зустріч Першого заступника Голови Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Анатолія Диріва та директора Департаменту ядерної безпеки ЄБРР Вінса Новака і представника Чорнобильського фонду "Укриття" та Рахунку ядерної безпеки в України Олександра Славіса з метою обговорення низки питань стосовно стану реалізації міжнародних проектів на майданчику Чорнобильської АЕС.

Вінс Новак надав інформацію стосовно низки запланованих на цей рік зустрічей представників країн Великої сімки, на яких планується обговорення стану реалізації міжнародних проектів на майданчику Чорнобильської АЕС. Представники ЄБРР відмітили, що 2016 рік був видатний для чорнобильських проектів і це дає підстави для плідної співпраці ЄБРР та України  у 2017 році.

Учасниками робочої зустрічі були обговорені питання завершення робіт відповідно до графіків контрактів за міжнародними проектами з будівництва нового безпечного конфайменту, сховища відпрацьованого ядерного палива, заводу з переробки рідких радіоактивних відходів та промислового комплексу по поводженню з твердими радіоактивними відходами. Приділено увагу й питанню необхідності з 2018 року забезпечення фінансування з Державного бюджету України експлуатації зазначених об’єктів.

Представники ЄБРР високо оцінили прогрес української сторони у питанні  реалізації в повному обсязі внеску України до Чорнобильського фонду "Укриття" до кінця 2017, який планується здійснити за рахунок перерозподілу заощаджених коштів в рамках бюджетних програм Міністерства екології та природних ресурсів України.

Учасники робочої зустрічі наголосили на необхідності напрацювання додаткових «аварійних» рішень щодо забезпечення прийому на довгострокове зберігання високоактивних осклованих РАВ.

 

2.              09 лютого 2017 року відбулась робоча зустріч Першого заступника Голови Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Анатолія Диріва з представниками Світового банку з питань навколишнього середовища та природних ресурсів пані Валері Хікей та паном Ендрю Мітчел з метою обговорення питань у лісовому секторі та можливості співробітництва за даним напрямом.

Під час зустрічі відбулося обговорення питань пов’язаних із збереженням, використанням, відтворенням лісів, тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді, а також реформування  лісової галузі.

Представники Світового банку повідомили, що Світовий банк готовий надавати експертну підтримку процесам прийняття рішень у лісовому секторі, включаючи їхній досвід та бачення суті реформування сектору, експертну оцінку важливих законодавчих змін у ширшому контексті реформ в Україні, а також сприятимуть технічною та фінансовою підтримкою проведення державного обліку лісів і формування експертної та суспільної позиції програми реформування лісового сектору.

 

3.              На запрошення Президента Міжпарламентського Союзу Сабер Х. Чоудхурі та Голови 71-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Пітера Томпсона Представники Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на чолі з Першим заступником Голови Комітету Анатолієм Дирівим та Головою підкомітету з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи Ярославом Москаленком  13-14 лютого 2017 року взяли участь у Парламентських слуханнях, які відбулися у штаб-квартирі  Організацї Об'єднаних Націй.

Питання порядку денного цих слухань були присвячені досягненню Цілей сталого розвитку у частині збереження і сталого використання океанів, морів і морських ресурсів.

Під час обговорення наголошувалось, що загроза виснаження та деградації природних ресурсів планети в цілому та океанів і морів зокрема, надмірна експлуатація цих ресурсів, втрата біологічного різноманіття та загроза втрати цілих видів, забруднення та засмічення морів та океанів напряму пов’язані з людською діяльністю.

Учасники зазначили, що  задля збереження навколишнього середовища міжнародна спільнота має шукати шляхи невиснажливого, збалансованого використання океанів, морського середовища з врахуванням екологічних, економічних та суспільних інтересів людства. Також наголошувалось, що головними проблемами, на які мають бути спрямовані основні зусилля міжнародної спільноти та України зокрема -скорочення надходжень забруднення, сміття, зокрема, з прибережних територій та зі стоком річок, запобігання забруднення від морського транспорту, захоронення відходів тощо.

Учасники Парламентських слухань пропонували шляхи збереження рибних запасів, інших морських та океанічних ресурсів, захисту прибережного та морського середовища. Було наголошено на необхідності реформувати та збалансувати сфери споживання та виробництва, пов'язані з використанням океанів та морських ресурсів.

Представники Комітету під час Парламентських слухань в ООН запевнили своїх міжнародних колег, що Україна підтримує спрямування зусиль міжнародної спільноти на збереження навколишнього природного середовища, зокрема, морів.

Так, прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом». Його реалізація дозволить шляхом переходу на басейновий принцип управління зменшити надходження забруднень, у тому числі і до морського середовища. Розроблена низка Законів, які дозволять зменшити негативний вплив на довкілля, зокрема доопрацьовується відповідно до пропозицій Президента України Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», завершується розроблення проекту Закону України про стратегічну екологічну оцінку.

На часі реалізація окремих положень Директиви № 2008/56/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища: розроблення морської стратегії спільно з країнами-членами ЄС, зокрема, проведення базової оцінки морських вод, визначення екологічного стану та встановлення природоохоронних цілей та індикаторів.

 

4.              10 квітня  2017 року голова підкомітету Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Дзюблик П.В., народні депутати України Арешонков В.Ю., Марченко О.О., Корчик В.А., представники Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів, Міністерства охорони здоров’я, ВГОІ «Союз Чорнобиль України,  відвідали Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України з метою ознайомлення  зі станом надання спеціалізованої медичної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та провели робочу нараду.

У ході робочої наради обговорено низку проблем, яка склалася у  ННЦРМ з надання медичної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи через недостатнє фінансування, а саме:

-                  застаріле діагностичне обладнання (останні державні закупівлі 2000 рік);

-                  відсутність магнітно-резонансного та комп'ютерного томографів, сучасного ультразвукового та ендоскопічного обладнання, лабораторного діагностичного обладнання;

-                  відсутність коштів на придбання дороговартісних реактивів та витратних матеріалів;

-                  розпорошення коштів  державної програми «Комплексне медико-санітарного забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

-                  недостатньо коштів на придбання ліків, реактивів, дезінфікуючих засобів, тощо (35% від потреби);

-                  недостатньо коштів на опалення, електропостачання, водозабезпечення, інші комунальні потреби (40% від потреби);

-                  харчування хворих забезпечене лише на 6 грн. 42 коп. на добу.

-                  відсутність коштів на поточний та капітальний ремонт.

Було зазначено, що зважаючи на звернення громадських чорнобильських організацій 22 березня  2017 року на засіданні Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи за участю представників органів виконавчої влади та профільних організацій було розглянуто питання щодо фінансування  Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини», за результатами якого прийнято рішення з рекомендаціями органам влади.

 

5.               Виїзне засідання робочої групи Комітету з питань екологічного впливу діяльності Трипільської теплоелектростанції на навколишнє природне середовище (10 липня 2017 р., м. Українка Обухівського району Київської області) за участю представників Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Державної екологічної інспекції України, Фонду державного майна України, Української міської ради Обухівського району Київської області, Публічного акціонерного товариства «Центренерго», Трипільської ТЕС Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

          Робочою групою розглядались проблемні питання діяльності Трипільської ТЕС та екологічного стану регіону, що підпадає під вплив її функціонування.  Трипільська ТЕС є стратегічним енергопостачальним підприємством, яке  значною мірою забезпечує потреби столичного регіону. Наразі актуальним є зменшення шкідливого впливу на довкілля цього потужного енергетичного об’єкта, побудованого півстоліття тому.

          Учасники робочої групи відвідали Трипільську ТЕС та об’єкти її інфраструктури, в тому числі місце видалення золошлакових відходів. За результатами виїзду робочої групи здійснюється підготовка проекту рішення Комітету для його розгляду на найближчому засіданні Комітету.

 

Усього: 5

 

Комітетські слухання, круглі столи, конференції тощо:

1.               8 червня 2017 року Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи провів Круглий стіл на тему: «Екологічні проблеми Донбасу».

До роботи Круглого столу долучилися представники Ради національної безпеки і оборони, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо-переміщених осіб, Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Державного агентства лісових ресурсів, громадської ради при Мінприроди, Центру еколого-ресурсного відновлення Донбасу, Науково-дослідного центру інноваційних технологій, Інституту економіки природокористування та сталого розвитку, посольства Великої Британії в Україні, міжнародної експертної організації «Centre for Humanitarian Dialogue».

На Круглому столі обговорені питання особливої важливості боротьби за збереження довкілля та екологічну безпеку в умовах критичності екологічної ситуації в Донецькій та Луганській областях, яка посилюється через воєнні дії. що відбуваються у великому промисловому регіоні, де сконцентровано велику кількість екологічно небезпечних об’єктів; за результатами збройного конфлікту на сході України, окрім людських втрат, є значна шкода екологічним системам та природним ресурсам; втрати, які несе довкілля в наслідок воєнних дій на Сході величезні та іноді не зворотні, проблема екологічної безпеки Донбасу набула в Україні безпрецедентних масштабів. Зазначалося щодо ключових екологічних наслідків воєнних дій на Сході України: порушення екосистем та цінних природних територій; руйнування промислових, екологічно небезпечних об'єктів; закриття шахт та припинення відкачування шахтних вод, порушення геологічного середовища, погіршення санітарно-гігієнічних показників джерел питної води, забруднення атмосферного повітря, руйнування та забруднення ґрунтів, втрати зелених насаджень та лісових масивів.

На Круглому столі також обговорювалися, зокрема, питання: відновлення Донбасу на екологічних засадах; діяльності Донецької облдержадміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища в умовах проведення антитерористичної операції; визначення шкоди, завданої довкіллю на сході України, тощо.

За результатами Круглого столу прийнято рішення Комітету від 20.06.2017 року № 59/5.

 

Усього: 1

 

 

Участь у проведенні особистого прийому громадян у Верховній Раді України:

21 березня 2017 року Секретарем Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Єднаком Остапом Володимировичем проведено особистий прийом громадян у Верховній Раді України. На особистому прийомі порушувались проблеми, які стосуються, зокрема, соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (виконання судових рішень, соціальні виплати, пенсійне забезпечення, проблеми самоселів, що проживають на території зони відчуження), екологічні питання (щодо негативного екологічного впливу золошлаковідвалу Дарницької ТЕЦ-4, щодо поводження з побутовими відходами), пропозиції про зміни у законодавстві та інші.

За наслідками розгляду звернень Комітет, відповідно до предметів відання, проведе ретельну роботу з метою оцінки ситуації, пошуку шляхів розв'язання та надання максимально можливої практичної допомоги по кожному випадку.

 

Усього: 1

 

 

Питання, які розглянуті на засіданнях Комітету в порядку контролю за виконанням законів, постанов Верховної Ради України, власних рішень:

 

1.              Про лист Рахункової палати України щодо результатів фінансового аудиту Державної екологічної інспекції України та її територіальних органів у 2015 році. Рішення Комітету № 50/29 від 22 лютого 2017 р.

2.              Про лист Рахункової палати України щодо аудиту ефективності використання бюджетних коштів на ведення лісового і мисливського господарства, охорону і захист лісів в лісовому фонді та розпорядження об’єктами державної власності, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України. Рішення Комітету № 50/30 від 22 лютого 2017 р.

3.               Про лист Рахункової палати України щодо висновків аудиту ефективності справляння та дієвості контролю за надходженням плати за користування надрами за видобування нафти. Рішення Комітету № 50/31 від 22 лютого 2017 р.

4.               Про лист Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на санаторно-курортне лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Рішення Комітету № 50/32 від 22 лютого 2017 р.

5.               Про лист Рахункової палати України щодо результатів аудиту використання коштів держаного бюджету на функціонування Державного гемологічного центру України. Рішення Комітету № 50/33 від 22 лютого 2017 р.

6.               Про затвердження штатного розпису апарату Національної комісії з радіаційного захисту населення України. Рішення Комітету № 50/34 від 22 лютого 2017 р.

7.              Про лист народного депутата України – заступника Голови Комітету Недави О.А. створення робочої групи щодо перевірки діяльності з ліцензування господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами. Рішення Комітету № 50/36 від 22 лютого 2017 р.

8.               Про створення національного природного парку «Дніпровсько-Тетерівський». Рішення Комітету № 50/37 від 22 лютого 2017 р.

9.               Про Звіт про роботу Міністерства екології та природних ресурсів України за 2016 рік. Питання заслухано на засіданні Комітету 22 березня 2017 р., Протокол № 51.

10.            Щодо звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2016 році. Рішення Комітету № 51/2 від 22 березня 2017 р.

11.            Про інформацію Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо аналізу практики застосування Кодексу цивільного захисту України щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Рішення Комітету № 51/12 від 22.03.2017 р.;

12.            Про звернення Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» та Соціально-екологічної партії «Союз. Чорнобиль. Україна.» стосовно фінансування Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини». Рішення Комітету № 51/14 від 22.03.2017 р.;

13.            Про лист Івано-Франківської обласної державної адміністрації щодо зняття з контролю рішення Комітету від 18.06.2014 № 26/13. Рішення Комітету № 51/15 від 22.03.2017 р.;

14.            Про інформацію голови підкомітету Рибака І.П. про факти порушення екологічного законодавства у зв’язку з вивезенням побутових відходів з міста Львова. Питання заслухано на засіданні Комітету 22 березня 2017 р., Протокол № 51.

15.            Про інформацію заступника Голови Комітету Недави О.А. про викиди у атмосферне повітря ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», які здійснювалися 17 березня 2017 року. Питання заслухали на засіданні Комітету 22 березня 2017 р., Протокол № 51.

16.           Про інформацію про стан виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему». Рішення Комітету № 53/13 від 12.04.2017 р.

17.            Про Звіт Кабінету Міністрів України про хід виконання загальнодержавних програм у 2016 році в екологічній та природоохоронній сфері. Рішення Комітету № 54/7 від 17.05.2017 р.

18.           Про Національну доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2015 році, підготовлену Міністерством екології та природних ресурсів України відповідно до пункту «а» частини другої статті 251 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища». Рішення Комітету № 54/8 від 17.05.2017 р.

19.            Про інформацію щодо будівництва каскаду ГЕС на річці Дністер у рамках реалізації Програми розвитку гідроенергетики на період до 2026 року. Рішення Комітету № 54/9 від 17.05.2017 р.

20.           Про інформацію про Голову Національної комісії з радіаційного захисту населення України та персональний склад НКРЗУ. Рішення Комітету № 55/9 від 24.05.2017 р.

21.            Про інформацію щодо прийняття рішення про реформування Державної екологічної інспекції України та підготовки концепції з її реформування. Питання заслухали на засіданні Комітету 23 травня 2017 р., Протокол № 55.

22.           Про інформацію Першого заступника Голови Комітету Диріва А.Б. та секретаря Комітету Єднака Остапа Володимировича про звернення до Кабінету Міністрів України стосовно забезпечення контролю за використанням пестицидів в Україні. Рішення Комітету № 56/8 від   06.06.2017 р.

23.       Про лист Рахункової палати України щодо результатів аналізу стану виконання рекомендацій Міжнародного координованого аудиту Чорнобильського фонду «Укриття». Рішення Комітету № 61/8 від   11.07.2017 р.

 

Усього:  23

 

 

Участь у конференціях, симпозіумах, семінарах тощо:

 

1.              Участь у засіданні робочої групи з розробки проекту Концепції Загальнодержавної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами (25 січня 2017 року, Державне агентство з України з управління зоною відчуження, м. Київ).

2.              Участь у засіданні Президії Національної академії аграрних наук України на тему: «Завдання формування наукових засад водної безпеки України в умовах зміни клімату» (25 січня 2017 р., м. Київ, вул. Суворова, 9).

3.                  Участь у  круглому столі на тему: "Вісім державницьких пріоритетів для України. Виклики на 2017 рік», організованому Комітетом Верховної Ради України у закордонних справах за сприяння Інституту суспільно-економічних досліджень (6 лютого 2017 р., конференц–зал Верховної Ради України, м. Київ, вул. Садова, 3а ).

4.              Участь у засіданні Колегії Державної інспекції ядерного регулювання України (16 лютого 2017 року, Держатомрегулювання, м. Київ).

5.              Участь у конференції "EITI в Україні: як ефективно управляти ресурсами" (21-22 лютого 2017 р. готель "Хілтон", м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 30).

6.              Участь у засіданні Колегії Державної інспекції ядерного регулювання України (23 лютого 2017 року, Держатомрегулювання, м. Київ).

7.              Участь у засіданні робочої групи з розробки проекту Концепції Загальнодержавної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами (01 березня 2017 року, Державне агентство з України з управління зоною відчуження, м. Київ).

8.              Участь міжнародній конференції на тему: «Підсумки імплементації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС за рік, що минув, та подальші плани» (02 березня 2017 р., м. Київ, вул. Грушевського, 26/1, готель «Київ», Тріумфальна зала).

9.               Участь у Міжнародній конференції «Сучасний підхід до здійснення науково-технічної підтримки регулювання безпеки використання ядерної енергії: компетентність, прозорість, відповідальність» (22 березня 2017 року, конференц-зал готелю «Бізнес-центр фірми VD MAIS»вул. Михайла Донця, 6, Київ) 25 річчя ДНТЦ ЯРБ.

10.           Участь у роботі Круглого столу на тему: "Всесвітній день води", Держводагентство України, представництво ПРООН в Україні (23 березня 2017 р., м. Київ, вул. Велика Житомирська, 8).

11.           Участь у роботі Круглого столу на тему: «Обговорення проекту Стратегії подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення» (09-10 березня 2017 р., м. Коростень Житомирська обл., вул. Грушевського, 22, приміщення Коростенської міської ради).

12.           Участь у координаційній зустрічі з питань підвищення ефективності співпраці комітетів Верховної Ради України, структурних підрозділів Апарату з міжнародними проектами технічної допомоги            (13 березня 2017 року, вул. Садова, 3а, кімн 330).

13.           Участь у семінарі "Визначення уповноваженого органу для торгівлі квотами на викиди парникових газів" (10 квітня 2017 р., Орхуський центр Мінприроди, м. Київ, вул. Митрополита В. Липківського, 35).

14.           Участь у засіданні круглого столу "Добровольці-вогнеборці – як фактор безпеки в об'єднаних територіальних громадах" (20 квітня 2017 р., Кришталева зала готелю "Київ", вул. Грушевського, 26/1).

15.           Участь у заході "Виконання міжнародних зобов'язань України щодо зміни клімату та впровадження ринкових механізмів відповідно до Директиви 2003/87/ЄС" (24 квітня 2017 р., готель Радіссон Блу, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 22).

16.           Участь у спільному заході Міністерства екології та природних ресурсів України та проекту Світового банку «Партнерство заради ринкової готовності» (Partnership for Market Readiness, PMR), присвяченому питанню «Виконання міжнародних зобов’язань України щодо зміни клімату та впровадження ринкових механізмів відповідно до Директиви 2003/87/ЄС» (24 квітня 2017 р., м. Київ, вул. Ярославів Вал, 22, велика зала готелю Radisson Blu Hotel Kyiv).

17.           Участь у навчальному тренінгу "Торгівля квотами на викиди на практиці: розбудова інституційної спроможності в Україні" (25-27 квітня 2017 р., офіс Світового банку, м. Київ, Дніпровський узвіз, 1).

18.           Участь у засіданні круглого столу на тему: «Раціональна політика держави щодо реєстрації актів цивільного стану та забезпечення населення якісними і доступними адміністративними послугами у цій сфері» (26 квітня 2017 р., Комітет з питань правової політики та правосуддя, конференц-зал Верховної Ради України, м. Київ, вул. Садова, 3а).

19.           Участь у Міжнародному семінарі з передової практики зв’язку з громадськістю в разі серйозних інцидентів на об’єктах критичної інфраструктури, включаючи ядерні або радіаційні надзвичайні ситуації (11 травня 2017, зал засідань Національного інститут стратегічних досліджень,
м. Київ, вул. Пирогова 7-а).

20.           Участь у засіданні Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (22 травня 2017 р., Інформаційно-кризовий центр Мінприроди, м.Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35).

21.          Участь у Круглому столі на тему: «Механізми управління природними ресурсами в умовах євроінтеграції» (23 травня 2017 р., м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60, 3-й поверх, зал засідань, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»).

22.               Участь у 1-му спеціалізовану міжнародному Запорізькому екологічному форумі «Еко Форум – 2017» (30 травня – 1 червня 2017 р., м. Запоріжжя, ВК «Козак-Палац», вул. Перемоги 70-б).

23.            Участь у семінарі «Фундаментальні основи геологічного захоронення радіоактивних відходів» (12 червня 2017, актовий зал ІГН НАНУ, м. Київ, вул. Гончара 55-Б).

24.            Участь у Міжнародній конференції на тему: «Низьковуглецева електроенергетика: тренди, проблеми та перспективи» (13-14 червня 2017 року, м. Київ, вул. Госпітальна, 4, Готель «Русь»).

25.           Участь у спільному засіданні 27-ї Консультативної групи з моніторингу забруднення та оцінки та 22-ї Консультативної групи з контролю забруднень з берегових джерел Комісії з захисту Чорного моря від забруднення (22-23 червня 2017 р., м. Стамбул, Туреччина).

26.           Участь у семінарі "Загальне розуміння Угоди про асоціацію та ролі адаптації законодавства до права ЄС" (27 червня 2017 р., Комітет з питань європейської інтеграції, м. Київ, вул. Садова 3а. к. 620).

27.           Участь в урочистому засіданні, присвяченому 20-ій річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО (3 липня 2017 р., зал пленарних засідань Верховної Ради України, м. Київ, вул. Грушевського, 5).

28.           Участь у  координаційній зустрічі представників Програми USAID РАДА та партнерських організацій з керівниками секретаріатів комітетів та депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді України (4 липня 2017 р., Верховна Рада України, вул. Садова, 3а).

29.           Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (6 липня 2017 р., Інститут агроекології і природокористування НААН України, м. Київ, вул. Метрологічна, 12).

30.           Участь у засіданнях Асамблеї вкладників Чорнобильського фонду «Укриття» та донорів Рахунку ядерної безпеки (5 - 7 липня 2017 року, штаб-квартира Європейського банку реконструкції та розвитку у м. Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії).

31.           Участь у семінарі "Урядова Програма розвитку гідроенергетики до 2026 року – проблеми, загрози для довкілля та людей: слово громадськості" (13 липня 2017 р., Національний авіаційний університет, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, зала засідань вченої ради).

 

 

 

Усього:  31

 

         

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                 А.ДИРІВ