Головна > Текстові публікації > Про Комітет > ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Повідомлення

Перейти до розділу
17 червня 12:48
Порядок денний засідання Комітету на 22.06.2022 докладніше
02 червня 16:58
Порядок денний засідання Комітету на 08.06.2022 докладніше
01 червня 10:58
Засідання Комітету перенесено докладніше
26 травня 16:32
Порядок денний засідання Комітету на 02.06.2022 докладніше
24 травня 16:56
Порядок денний засідання Комітету на 26.05.2022 докладніше
12 травня 11:10
Порядок денний засідання Комітету на 18.05.2022 докладніше
09 грудня 2021, 18:00

Склад підкомітетів

Підкомітет

Голова підкомітету

Склад

з питань охорони і раціонального використання надр

ЯКИМЕНКО Павло Віталійович

Бондаренко О.В.

Криворучкіна О. В.

Кривошеєв І.С.

Лабунська А. В.

Маріковський О.В.

Прощук Е.П.

з питань лісових ресурсів, об’єктів тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів та об‘єктів природно-заповідного фонду

ОВЧИННИКОВА Юлія Юріївна

Бакунець П.А.

Василенко Л. В.

Кривошеєв І. С.

Лабунська А. В.

Мандзій С.В.

Матусевич О. Б.

Прощук Е. П.

Яценко А. В.

з питань охорони і раціонального використання водних ресурсів та державного моніторингу навколишнього природного середовища

ПРОЩУК Едуард Петрович

Бакунець П.А.

Бондаренко О.В.

Василенко Л.В.

Криворучкіна О.В.

Кривошеєв І.С.

Мандзій С.В.

Маріковський О.В.

Матусевич О.Б.

Овчинникова Ю.Ю.

Якименко П.В.

з питань державної політики у сфері поводження з відходами

НЕСТЕРЕНКО Кирилл Олександрович

Василенко Л. В.

Задорожний А. В.

Кривошеєв І. С.

Лабунська А. В.

Мандзій С.В.

Маріковський О. В.

Овчинникова Ю. Ю.

Прощук Е. П.

Якименко П. В.

Яценко А. В.

з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

КРИВОШЕЄВ Ігор Сергійович

Лабунська А. В.

Нестеренко К. О.

Прощук Е. П.

Якименко П. В.

з питань цивільного захисту населення, попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру та подолання негативного впливу на довкілля, завданого збройним конфліктом на території Донецької та Луганської областей

ШАХОВ Сергій Володимирович

Василенко Л. В.

Мандзій С.В.

Нестеренко К. О.

Овчинникова Ю. Ю.

Прощук Е. П.

з питань зміни клімату та охорони атмосферного повітря

ВАСИЛЕНКО Леся Володимирівна

Бондаренко О. В.

Криворучкіна О. В.

Кривошеєв І. С.

Маріковський О. В.

Якименко П. В.

 

 

Предмети відання підкомітетів

Комітету з питань екологічної політики та природокористування

 

1. Підкомітет з питань охорони і раціонального використання надр.

Предмети відання підкомітету – здійснення законопроектної, організаційної та контрольної функції у сфері:

- охорони, збереження та комплексного, невиснажливого використання надр;

- нарощування мінерально-сировинної бази України;

- економічних засад надрокористування;

- розвитку геологічної діяльності;

- збереження та збалансованого використання природних ресурсів виключно (морської) економічної зони, континентального шельфу.

 

2. Підкомітет з питань лісових ресурсів, об’єктів тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів та об‘єктів природно-заповідного фонду.

Предмети відання підкомітету - здійснення законопроектної, організаційної та контрольної функції у сфері:

- охорони та відновлення (відтворення) тваринного та рослинного світу;

- охорони, збалансованого використання лісових ресурсів та сталого управління лісами;

- збереження, використання та відновлення природних ландшафтів;

- створення та охорони об’єктів природно-заповідного фонду України;

- збереження, невиснажливого використання і відтворення біорізноманіття та формування екологічної мережі.

 

3. Підкомітет з питань охорони і раціонального використання водних ресурсів та державного моніторингу навколишнього природного середовища.

Предмети відання підкомітету - здійснення законопроектної, організаційної та контрольної функції у сфері:

- впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом;

- збереження і відтворення водних ресурсів;

- регулювання господарської діяльності на землях водного фонду;

- оптимізації водоспоживання;

- запобігання шкідливій дії вод та ліквідації її наслідків;

- збереження морських екосистем, природних ресурсів морів;

- забезпечення населення якісною питною водою у необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів;

- державного моніторингу навколишнього природного середовища;

- адміністративно-господарських санкцій за забруднення навколишнього природного середовища;

- формування та використання коштів державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;

- екологічного страхування та екологічного аудиту;

- освоєння космічного простору;

- проведення наукових досліджень екологічного спрямування.

 

4. Підкомітет з питань державної політики у сфері поводження з відходами.

Предмети відання підкомітету - здійснення законопроектної організаційної та контрольної функції у сфері:

- поводження з відходами, в тому числі зменшення кількості утворення відходів, їх збирання, перевезення, сортування, - зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення, поводження з небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами;

- збільшення ефективності використання вторинної сировини в якості енергетичних та матеріальних ресурсів;

- екологічних аспектів енергозбереження і використання альтернативних джерел енергії.

 

5. Підкомітет з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Предмети відання підкомітету - здійснення законопроектної, організаційної та контрольної функції у сфері:

- ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, у тому числі надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України з цих питань;

- державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами;

- радіаційної безпеки;

- державної політики у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення;

- реабілітації радіоактивно забруднених територій;

- виведення Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкту «Укриття» на екологічно безпечну систему.

 

6. Підкомітет з питань цивільного захисту населення, попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру та подолання негативного впливу на довкілля, завданого збройним конфліктом на території Донецької та Луганської областей.

Предмети відання підкомітету - здійснення законопроектної, організаційної та контрольної функції у сфері:

- цивільного захисту населення;

- діяльності аварійно-рятувальних служб;

- пожежної безпеки;

- гідрометеорологічної діяльності;

- санкцій за порушення законодавства у сфері цивільного захисту населення, діяльності аварійно-рятувальних служб, пожежної безпеки;

- попередження та ліквідація наслідків природних лих, техногенних аварій та катастроф;

- правового регулювання відносин, що виникають під час здійснення надзвичайних заходів, спрямованих на нормалізацію - екологічного стану на території зони надзвичайної екологічної ситуації;

- визначення порядку встановлення правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації;

- відновлення екологічної рівноваги постраждалих територій,

- подолання негативного впливу на довкілля, завданого збройним конфліктом на території Донецької та Луганської областей.

- відновлення екологічної рівноваги постраждалих територій.

 

7. Підкомітет з питань зміни клімату та охорони атмосферного повітря.

Предмети відання підкомітету - здійснення законопроектної, організаційної та контрольної функції у сфері:

- запобігання негативним антропогенним змінам клімату, адаптації до змін клімату, запровадження системи торгівлі квотами на викиди, податкового стимулювання, механізму прикордонного вуглецевого регулювання та виконання інших вимог Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату;

- поводження з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами;

- охорони атмосферного повітря, дотримання нормативів його екологічної безпеки, гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, рівнів шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів;

- зменшення, запобігання та контролю промислового забруднення атмосферного повітря з стаціонарних джерел, дотримання нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел;

- екологічних інвестицій;

- виконання міжнародних угод та використання міжнародної технічної допомоги з питань зміни клімату та охорони атмосферного повітря, адаптації відповідного законодавства України до законодавства ЄС в т.ч. спрямованих на досягнення цілей сталого розвитку.