До предметів відання Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування згідно Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання» від 29 серпня 2019 року № 19-IX відноситься:

– охорона, збереження, використання та відновлення (відтворення) природних ресурсів, у тому числі надр, лісів, водних ресурсів, атмосферного повітря, тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів;

– збереження та збалансоване використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу та освоєння космічного простору;

– екологічна безпека, попередження та ліквідація наслідків природного лиха, техногенних аварій і катастроф, діяльність державних аварійно-рятувальних служб;

– радіаційна та пожежна безпека;

– цивільний захист населення;

– правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації;

– державна політика у сфері поводження з відходами (крім побутових);

– державний моніторинг навколишнього природного середовища;

– адміністративно-господарські санкції за забруднення навколишнього природного середовища;

– створення, охорона та розвиток об’єктів природно-заповідного фонду України;

– ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи, у тому числі надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України з цих питань;

– правовий режим зон радіоактивного забруднення, у тому числі внаслідок Чорнобильської катастрофи;

– запобігання негативним антропогенним змінам клімату;

– екологічний аудит.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ”

13 вересня 2023 09:09
11 вересня 2023 09:54
23 лютого 2022 18:43
07 вересня 2019 17:25
07 вересня 2019 17:20