Повідомлення

Перейти до розділу
23 березня 16:19
Порядок денний засідання Комітету на 29.03.2023 докладніше
21 березня 17:02
Про перенесення засідання Комітету на 29.03.2023 докладніше
17 березня 12:40
Порядок денний засідання Комітету на 23.03.2023 докладніше
10 березня 08:15
Порядок денний засідання Комітету на 15.03.2023 докладніше
03 березня 12:18
Порядок денний виїзного засідання Комітету 9-10.03.2023 докладніше
24 лютого 13:39
Порядок денний засідання Комітету на 01.03.2023
докладніше
18 липня 2018, 08:11

Звіт про роботу Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи за період восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання ( лютий 2018 року - липень 2018 року)

 

Затверджено

рішенням Комітету з питань екологічної політики,

природокористування та ліквідації наслідків

Чорнобильської катастрофи

         від  12   липня    2018 року № 76/4

Протокол № 76

 

Звіт про роботу

Комітету Верховної Ради України з питань

екологічної політики, природокористування

 та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

за період восьмої сесії Верховної Ради України

восьмого скликання

 

          За період роботи восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання проведено - 8  засідань Комітету, на яких розглянуто - 138   питань, в тому числі по контролю за виконанням законів, постанов, власних рішень -  26.  Внесено на розгляд Верховної Ради України та розглянуто на засіданні Комітету  -  31   законопроект, з підготовки яких Комітет визначено головним, та  46   висновків на законопроекти направлено до головного комітету.

Прийнято Верховною Радою України:  законів України- 3,  постанов Верховної Ради України – 7, прийнято у першому читанні 4 законопроекти.

 Проведено парламентські слухання - 1,  робочих нарад, зустрічей - 9, круглих столів - 1, з питань, які віднесено до предметів відання Комітету. Комітетом проведено 1 особистий прийом громадян. Брали участь у 25     заходах (конференції, семінари, засідання колегій тощо). Розглянуто листів і звернень народних депутатів України, підприємств, установ, організацій, громадян та громадських організацій - 1582.

За звітний період Комітет приділяв увагу правовому регулювання питань, що належать до предметів відання Комітету.

 

 Закони, прийняті Верховною Радою України:

 

1.              Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» (№ 2354-VIII від 20.03.2018 р.)

Законом встановлені сфери застосування та порядок здійснення стратегічної екологічної оцінки відповідно до підходу, закріпленому у Директиві Європейського Парламенту та Ради ЄС від 27 червня 2001 р. № 2001/42/ЄС, а також з метою реалізації положень Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті.

Закон стосується стратегій, планів, загальнодержавних програм, державних цільових програм та програмних документів, включаючи будь-які зміни до них, та встановлює порядок  здійснення стратегічної екологічної оцінки, механізм проведення транскордонних консультацій, інформування про прийняте рішення тощо.

Дія цього законопроекту поширюється на документи державного планування, які будуть мати вплив на довкілля та здоров’я населення; не поширюється на документи державного планування, які стосуються національної безпеки та надзвичайних ситуацій, бюджетних процесів, бюджетних програм та фінансових планів, а також програм економічного і соціального розвитку АР Крим, областей, районів та міст, сіл та селищ на короткостроковий період.

 

2.              Закон України «Про внесення змін до статті 20-2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (№ 2380-VIII   від 03.04.2018 р.)

Закон спрямований на приведення у відповідність до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» правових засад функціонування установ у сфері управління центрального органу виконавчої влади, що здійснює державний нагляд (контроль) у сфері охорони навколишнього природного середовища при проведенні вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції.

Реалізація положень Закону створює законодавчі засади для уповноваження Державною екологічною інспекцією України установ у сфері її управління на  проведення вимірювань при здійсненні державного нагляду (контролю) у сфері своєї діяльності та моніторингу довкілля відповідно до вимог, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 

3.          Закон України «Про внесення змін до  деяких законів України щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища» (№ 2362-VIII   від 22.03.2018 р.).

Закон спрямований на врегулювання питання передачі повноважень від територіальних органів центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, вносяться відповідні зміни до Закону України «Про природно-заповідний фонд України», а також уточнюються назви деяких центральних органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління у цій сфері.

 

 

Усього: 3

 

 

 

 

Постанови, прийняті Верховною Радою України:

 

1.              «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону» (Постанова Верховної Ради України від 03 квітня 2018 року № 2381-VIII).

2.              «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему» (Постанова Верховної Ради України від 17 квітня 2018 року № 2403-VIII).

3.              «Про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  (Постанова Верховної Ради України від 17 квітня 2018 року № 2399-VIII).

4.              «Про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  (Постанова Верховної Ради України від 17 квітня 2018 року № 2404-VIII).

5.              «Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементанції положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу» (Постанова Верховної Ради України від 17 квітня 2018 року № 2405-VIII).

6.              «Про направлення на доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо пенсійного забезпечення та проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо встановлення належного рівня пенсійного забезпечення» (Постанова Верховної Ради України від 19 квітня 2018 року № 2413-VIII).

7.              «Про проведення парламентських слухань на тему: «Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату» (Постанова Верховної Ради України від 16 травня 2018 р. № 2424-VIII).

Усього: 7

 

 

 

 

 

Законопроекти, які прийняті у першому читанні:

 

1.              Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо виплати грошової компенсації на харчування дітей) (реєстр. № 6230 від 23.03.2017), внесений народними депутатами України Арешонковим В.Ю., Констанкевич І.М., Дзюбликом П.В., Москаленком Я.М. та іншими народними депутатами України. Прийнято у першому читанні 17.04.2018.

2.              Проект Закону про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему (реєстр. № 6624 від 22.06.2017), внесений Кабінетом Міністрів України. Прийнято у першому читанні 17.04.2018.

3.              Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо соціального захисту учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС) (реєстр. № 6656 від 27.06.2017), внесений народним депутатом України Литвином В.М. Прийнято у першому читанні 17.04.2018.

4.              Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону) (реєстр. № 6749 від 17.07.2017) внесений народними депутатами України Подоляк І.І., Москаленком Я.М., Остріковою Т.Г., Герасимовим А.В., Сотник О.С. Прийнято в першому читанні 03.04.2018.

 

Усього:  4.

 

Законопроекти, які внесені на розгляд Верховної Ради України та розглянуті на засіданні Комітету:

1.            Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу) (реєстр. № 6598 від 18.05.2018) (доопрацьований), внесений народними депутатами України Дзюбликом П.В., Рибаком І.П., Валентировим С.В., Дирівим А.Б., Недавою О.А.

2.            Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону) (реєстр. № 6749 від 17.07.2017), внесений народними депутатами України Подоляк І.І., Москаленком Я.М., Остріковою Т.Г., Герасимовим А.В., Сотник О.С.(друге читання).

3.          Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охорони мисливської фауни та посилення боротьби з браконьєрством) (реєстр. № 7108 від 12.12.2017), (доопрацьований), внесений народним депутатом України Рибаком І.П.

4.          Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення повноважень обласних рад в сфері охорони тваринного, рослинного світу і раціонального використання природних ресурсів (реєстр. № 7207 від 22.01.2018 р.), (доопрацьований), народними депутатами України Луценком І.В., Єднаком О.В., Корчинською О.А., Петренком О.М. та іншими народними депутатами України.

5.          про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження обліку домашніх та безпритульних тварин) (реєстр. № 7220 від 20.10.2017), внесений народними депутатами України Немировським А.В., Яринічем К.В., Співаковським О.В., Бакуменком О.Б. та іншими народними депутатами України.

6.          Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 – 2017 роки» (реєстр. № 7221від 20.10.2017), внесений Кабінетом Міністрів України.

7.          Проект Закону про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України (щодо удосконалення повноважень територіальних громад, утворених внаслідок добровільного об'єднання, у сфері цивільного захисту) (реєстр. № 7224 від 22.12.2017) (доопрацьований), внесений народним депутатом України Барною О.С.

8.          Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження ідентифікації та реєстрації тварин з метою посилення відповідального поводження з ними (реєстр. № 7267 від 22.01.2018) (доопрацьований), внесений народними депутатами України Опанасенком О.В., Лапіним І.О., Рибаком І.П., Сотник О.С. та іншими народними депутатами України.

9.            Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного контролю за використанням і охороною надр та посилення відповідальності за незаконне видобування, використання та незаконні операції з корисними копалинами місцевого та загальнодержавного значення (реєстр. № 7298 від 09.02.2018) (доопрацьований), внесений народними депутатами України Дирівим А.Б., Дзюбликом П.В., Недавою О.А., Валентировим С.В., Єднаком О.В., Рибаком І.П., Кривенком В.В.

10.      Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо забезпечення безоплатними лікарськими засобами) (реєстр. № 7333 від 22.11.2017), внесений народним депутатом України Міщенком С.Г.

11.      Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо забезпечення лікування постраждалих громадян) (реєстр. № 7333-1 від 05.12.2017), внесений народними депутатами УкраїниТимошенко Ю.В.Крульком І.І.

12.      Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо медичного забезпечення постраждалих та потерпілих від Чорнобильської катастрофи (реєстр. № 7333-2 від 12.12.2017), внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В.

13.      Проекту Закону про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України (щодо розширення переліку суб'єктів, які мають право утворювати професійні спілки) (реєстр. № 7357 від 05.12.2017), внесений народним депутатом України Мисиком В.Ю.

14.       Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення відповідальності власників тварин (реєстр. № 7461 від 28.12.2017), внесений народними депутатами України Вітком А.Л.,
Лубінцем Д.В.

15.      Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення боротьби з порушниками правил полювання, рибальства та лісокористування) (реєстр. № 7464 від 28.12.2017), внесений народними депутатами України Дзюбликом П.В.,   Рибаком І.П.

16.      Проект Закону про внесення змін до Водного кодексу України щодо використання води для забезпечення режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду (реєстр. № 7498 від 18.01.2018), внесений народними депутатами України Балицьким Є.В.,     Дирівим А.Б., Дзюбликом П.В., Єднаком О.В., Колєсніковим Д.В., Рибаком І.П., Сажком С.М., Валентировим С.В.

17.       Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (щодо вдосконалення співпраці органів влади у сфері охорони навколишнього природного середовища) (реєстр. № 8065 від 27.02.2018), внесений народними депутатами України Недавою О.А., Рибаком І.П., Дзюбликом П.В.

18.       Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо приведення у відповідність з Бюджетним кодексом України плати за спеціальне використання об’єктів тваринного світу (реєстр. № 8100 від 07.03.2018), внесений Кабінетом Міністрів України.

19.       Проект Постанови про звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо посилення заходів забезпечення пожежної безпеки в спорудах масового скупчення людей (реєстр. № 8217 від 02.04.2018), внесений народними депутатами України Батенком Т.І., Дубініним О.І. Купрієм В.М., Шевченком О.Л., Шевченком В.Л., Констанкевич І.М., Дідичем В.В.

20.      Проект Закону про внесення змін до Лісового кодексу України (щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення лісової галузі) (реєстр. № 8238 від 05.04.2018), внесений народними депутатами України Котом А.Б., Люшняком М.В., Лунченком В.В., Рибаком І.П. та іншими народними депутатами України.

21.       Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективного ведення лісового господарства та посилення охорони лісів (реєстр. № 8241 від 05.04.2018), внесений народними депутатами України Котом А.Б., Люшняком М.В., Лунченком В.В., Рибаком І.П. та іншими народними депутатами України.

22.       Проект Закону про внесення змін до статті 39 Закону України "Про тваринний світ" (щодо охорони тваринного світу) (реєстр. № 8242 від 05.04.2018), внесений народними депутатами України Рибаком І.П., Котом А.Б., Люшняком М.В., Заболотним Г.М. та іншими народними депутатами України.

23.       Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо створення території спеціального промислового використання (реєстр. № 8268 від 13.04.2018), внесений Кабінетом Міністрів України.

24.       Проект Постанови про заходи із посилення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (реєстр.
8285 від 18.04.2018), внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю., Бойком Ю.А., Капліним С.М., Міщенком С.Г. та іншими народними депутатами України.

25.          Проект Закону про державне регулювання у сфері мийних засобів (реєстр. № 8138 від 15.03.2018), внесений народним депутатом України Балицьким Є.В.

26.          Проект Закону про державне регулювання у сфері поводження із мийними засобами (реєстр. № 8138-1 від 28.03.2018), внесений народним депутатом України Недавою О.А.

27.          Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання відносин, які стосуються підготовки собак до полювання (реєстр. № 8256 від 10.04.2018), внесений народними депутатами України Капліним С.М., Сугоняко О.Л., Іщейкіним К.Є.

28.          Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо соціального захисту постраждалих осіб) (реєстр. № 8308 від 20.04.2018), внесений народними депутатами України Марченком О.О., Ляшком О.В.,  Левченком Ю.В., Тимошенко Ю.В. та іншими народними депутатами України.

29.          Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо встановлення належного рівня соціального захисту постраждалих осіб (реєстр. № 8308-1 від 08.05.2018), внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В.

30.          Проект Закону про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року (реєстр. № 8328 від 26.04.2018), внесений Кабінетом Міністрів України.

31.          Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питної води та питного водопостачання (реєстр. № 8347 від 14.05.2018), внесений Кабінетом Міністрів України.

 

Усього: 31.

 

Законопроекти, які знаходяться на розгляді Комітету (визначено головним):

 

1.                  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо пенсійного забезпечення (реєстр. № 4442 від 14.04.2016  р.), внесений народними депутатами України Ляшком О.В., Мосійчуком І.В., Вовком В.І., Галасюком В.В., Чижмарем Ю.В.,  Рибалкою С.В., Ленським О.О., Скуратовським С.І., 19.04.2018 р. направлено на доопрацювання в Комітет;

2.                  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо  встановлення належного рівня пенсійного забезпечення (реєстр. № 4442-1 від 04.05.2016 р.), поданий народними депутатами України   Королевською Н.Ю, Солодом Ю.В., 19.04.2018 р. направлено на доопрацювання в Комітет;

3.              Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо забезпечення справедливого пенсійного забезпечення всіх категорій осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і внаслідок цього стали особами з інвалідністю (реєстр. № 8355 від 15.05.2018), внесений народними депутатами України Шевченком О.Л., Констанкевич І.М., Батенком Т.І., Шевченком В.Л., Дубініним О.І.,  Денисенком А.С., Купрієм В.М., Дідичем В.В.

4.              Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо обчислення та перерахунку пенсії учасників ліквідації аварії на ЧАЕС (реєстр. 8355-1 від 31.05.2018), внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В.

5.              Проект Закону про внесення зміни до статті 104 Кодексу цивільного захисту України щодо спеціальних звань осіб молодшого начальницького складу служби цивільного захисту (реєстр. № 8463 від 08.06.2018), внесений Кабінетом Міністрів України.

6.              Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин та створення в Україні першого повноцінного Всеукраїнського державного реабілітаційного центру для дельфінів та тварин (реєстр. № 8585 від 10.07.2018), внесений народними депутатами України Немировським А.В., Юрчишиним П.В. та іншими народними депутатами України.

7.              Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо забезпечення державних гарантій та соціальної підтримки (реєстр. № 8593 від 12.07.2018), внесений народним депутатом України Яценком А.В.

 

 

Усього: 7

 

 

ІІ. Законопроекти, які Комітет має розглянути і подати свої пропозиції

 

Законопроекти, які знаходяться на розгляді Комітету (до яких Комітет має подати пропозиції):

 

1.              Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (щодо усунення дискримінаційного ставлення з пенсійного забезпечення військовослужбовців, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї)  (реєстр. № 8508 від 21.06.2018), внесений народним депутатом України Бурбаком М.Ю.

2.              Проект Закону про внесення змін до законодавства України щодо вдосконалення державного прогнозування і планування економічного розвитку (реєстр. № 8564 від 05.07.2018 р.), внесений Котвіцьким І.О.. Бурбаком М.Ю., Тетеруком А.А., Кривенком В.В., Кривошеяю Г.Г., Єфремовою І.О.

3.              Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення митних процедур (реєстр. № 8574 від 09.07.2018 р.), внесений Кабінетом Міністрів України

4.              Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перетворення державних унітарних комерційних підприємств у державні акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належить державі (реєстр. № 8578 від 09.07.2018 р.), внесений Кабінетом Міністрів України.

5.              Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (реєстр. № 8464 від 08.06.2018), внесений народними депутатами України Богомолець О.В., Мусієм О.С., Дзюбликом П.В. та іншими народними депутатами України.

 

                       Усього: 5

 

Законопроекти, які розглянуті Комітетом і до яких надані пропозиції:

 

Законопроекти, які розглянуті Комітетом і до яких надані пропозиції:

 

1.       Проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про співробітництво в разі виникнення катастроф (реєстр. № 0174 від 26.12.2017), внесений Кабінетом Міністрів України.

2.       Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства (реєстр. № 4922-д від 10.04.2018), внесений народними депутатами України Котом А.Б., Дідичем В.В., Юрчишиним П.В., Кучерем М.І. та іншими народними депутатами України.

3.       Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії (реєстр. № 5550-д від 21.05.2018), внесений народними депутатами України Домбровським О.Г., Бандуровим В.В., Лопушанським А.Я., Бондарем М.Л.

4.       Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні (реєстр. № 6049-д від 26.12.2017), внесений народними депутатами України Кулінічем О.І., Бакуменком О.Б., Давиденком В.М., Юрчишиним П.В. та іншими народними депутатами України.

5.       Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів (реєстр. № 6439-д від 14.12.2017), внесений народними депутатами України Власенком С.В., Ледовських О.В., Бойко О.П., Федоруком М.Т., Рибаком І.П. та іншими народними депутатами України.

6.       Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок рентної плати за спеціальне використання води (реєстр. № 7347 від 29.11.2017), внесений народним депутатом України Рибаком І.П.

7.       Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку морегосподарського комплексу (реєстр. № 7385 від 20.12.2017), внесений народними депутатами України Козирем Б.Ю., Кононенком І.В.,  Бурбаком М.Ю., Данченком О.І.

8.       Проект Закону про внесення змін до деяких законів України з окремих питань діяльності Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції (реєстр. № 7470 від 29.12.2017), внесений Кабінетом Міністрів України.

9.       Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії (реєстр. № 7471 від 29.12.2017), внесений Кабінетом Міністрів України.

10.     Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії (реєстр. № 7471-д від 21.05.2018), внесений народними депутатами України Домбровським О.Г., Бандуровим В.В., Лопушанським А.Я., Бондарем М.Л.

11.     Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо моніторингу земельних відносин (реєстр. № 7502 від 18.01.2018), внесений народними депутатами України Іщейкіним К.Є., Матвієнком А.С.

12.     Проект Закону про національну інфраструктуру геопросторових даних (реєстр. № 7523 від 23.01.2018), внесений Кабінетом Міністрів України.

13.     Проект Закону про стратегічні резерви (реєстр. № 7543 від 02.02.2018), внесений народними депутатами України Демчаком Р.Є., Чекітою Г.Л., Кривенком В.В., Соловеєм Ю.І., Березкіним С.С., Матківським Б.М., Романовським О.В.

14.     Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо інвестиційної привабливості будівництва об'єктів відновлювальної енергетики) (реєстр. № 8015 від 08.02.2018), внесений народними депутатами України Андрієвським Д.Й., Гальченком А.В., Сташуком В.Ф., Шиньковичем А.В. та іншими народними депутатами України

15.     Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо запровадження європейського досвіду про здійснення державного природоохоронного контролю) (реєстр. № 8026 від 09.02.2018), внесений народними депутатами України Дирівим А.Б., Скрипником О.О., Черваковою О.В., Рибаком І.П., Єднаком О.В., Луценком І.В., Рябчиним О.М., Вовком В.І., Кондратюк О.К., Геращенком А.Ю., Карпунцовим В.В.

16.     Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо порушення встановленого режиму зон санітарної охорони водних об’єктів) (реєстр. № 8048 від 19.02.2018), внесений народним депутатом України Куліченком І.І.

17.     Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» щодо уточнення суб’єктів боротьби з тероризмом (реєстр. № 8054 від 22.02.2018), внесений Кабінетом Міністрів України.

18.     Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (щодо врегулювання державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища)» (реєстр. № 8066 від 27.02.2018), внесений народними депутатами України Недавою О.А., Рибаком І.П., Дзюбликом П.В.

19.     Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливостей розподілу екологічного податку (реєстр. № 8067 від 27.02.2018), внесений народними депутатами України Недавою О.А., Рибаком І.П., Дзюбликом П.В., Сажком С.М.

20.     Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо скасування мораторію на проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища (реєстр. № 8072 від 28.02.2018), внесений народними депутатами України Купрієм В.М., Батенком Т.І., Дідичем В.В., Констанкевич І.М., Денисенком А.С., Шевченком О.Л., Шевченком В.Л.

21.     Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству (реєстр. № 8121 від 14.03.2018), внесений народними депутатами України Кулінічем О.І., Бакуменком О.Б., Ляшком О.В. та іншими народними депутатами України.

22.     Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні (реєстр. № 8124 від 15.03.2018), внесений Кабінетом Міністрів України.

23.     Проект Закону про концесії (реєстр. № 8125 від 15.03.2018), внесений Кабінетом Міністрів України.

24.     Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства про гуманітарну допомогу у відповідність до сучасних умов та нових соціальних викликів (реєстр. № 8130 від 15.03.2018), внесений народними депутатами України Шевченком О.Л., Дубініним О.І., Дідичем В.В., Купрієм В.М. та іншими народними депутатами України.

25.     Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень цих актів з огляду на внесені Законом № 2120-VIII зміни (реєстр. № 8166 від 19.03.2018), внесений народним депутатом України Бубликом Ю.В.

26.     Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливостей розподілу екологічного податку Донецької та Луганської областей (реєстр. № 8167 від 20.03.2018), внесений народними депутатами України Недавою О.А., Лубінецем Д.В., Єфімовим М.В.

27.     Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо посилення фінансової спроможності місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей (реєстр. № 8167-1 від 05.04.2018). внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В.

28.     Проект Закону про внесення зміни до статті 284 Податкового кодексу України щодо недопущення зменшення надходжень до місцевих бюджетів від плати за землю на земельні ділянки. які надані для залізниць у межах смуг відведення, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин (реєстр. № 8169 від 20.03.2018), внесений народним депутатом України Дерев'янком Ю.Б.

29.     Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із Законом України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» (реєстр. № 8191 від 23.03.2018), внесений Кабінетом Міністрів України.

30.     Проект Закону про внесення змін до статті 15 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо розширення переліку підстав для притягнення до адміністративної відповідальності військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів) (реєстр. № 8231 від 05.04.2018), внесений народним депутатом України Мураєвим Є.В.

31.     Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення лісової галузі) (реєстр. № 8239 від 05.04.2018), внесений народними депутатами України Котом А.Б., Люшняком М.В., Лунченком В.В., Рибаком І.П. та іншими народними депутатами України.

32.     Проект Закону про внесення змін до пункту 256.3 статті 256 Податкового кодексу України (щодо фінансового забезпечення лісової галузі) (реєстр. № 8240 від 05.04.2018), внесений народними депутатами України  Котом А.Б., Люшняком М.В., Лунченком В.В., Рибаком І.П. та іншими народними депутатами України.

33.     Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (щодо фінансового забезпечення лісової галузі)" (реєстр. № 8246 від 05.04.2018), внесений народними депутатами України Котом А.Б., Люшняком М.В., Лунченком В.В., Рибаком І.П. та іншими народними депутатами України.

34.     Проект Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв" (реєстр. № 8278 від 17.04.2018), внесений народним депутатом України Ільюком А.О.

35.     Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" щодо спрямування додатково одержаних доходів на фінансування окремих видатків із соціального та медичного забезпечення (реєстр. № 8298 від 19.04.2018), внесений народними депутатами України Бондарем В.В.,  Остапчуком В.М., Кулінічем О.І., Гуляєвим В.О. та іншими народними депутатами України.

36.     Проект Постанови про відзначення 30-ї річниці з дня проведення першої антикомуністичної екологічної демонстрації в Україні організованої Українським культурологічним клубом проти приховування радянською владою наслідків Чорнобильської катастрофи (реєстр. № 8311 від 26.04.2018), внесений народними депутатами України Рудиком С.Я., Медуницею О.В., Кулінічем О.І., Сугоняком О.Л. та іншими народними депутатами України.

37.     Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки (реєстр. № 8327 від 26.04.2018), внесений Кабінетом Міністрів України.

38.     Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покладення на органи місцевого самоврядування відповідальності за організацію та забезпечення пожежної безпеки населених пунктів і територій (реєстр. № 8333 від 02.05.2018), внесений Кабінетом Міністрів України.

39.     Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування терміну "особа з інвалідністю" та похідних від нього (реєстр. № 8358 від 16.05.2018), внесений народними депутатами України Третьяковим О.Ю., Бурбаком М.Ю., Загорієм Г.В., Гаврилюком М.В.,  Шухевичем Ю-Б.Р., Рибчинським Є.Ю.

40.     Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо захисту населення від шуму та інших факторів (реєстр. № 8366 від 17.05.2018), внесений народними депутатами України Котвіцьким І.О., Безбахом Я.Я.

41.     Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо пенсійного забезпечення осіб, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення (реєстр. № 8377 від 18.05.2018), внесений народними депутатами України Дзюбликом П.В., Рибаком І.П., Кривенком В.В., Тимчуком Д.Б.

42.     Проект Закону про внесення змін до пункту 2 Розділу ХV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо витрат на виплату і доставку пільгових пенсій (реєстр. № 8377-1 від 05.06.2018), внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В.

43.     Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності за правопорушення у сфері охорони рослинного світу (реєстр. № 8382 від 18.05.2018), внесений народним депутатом України Бубликом Ю.В.

44.     Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (реєстр. № 8464 від 08.06.2018), внесений народними депутатами України Богомолець О.В., Мусієм О.С., Дзюбликом П.В. та іншими народними депутатами України.

45.     Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення вимог охорони та використання пасовищ і сінокосів (реєстр. № 8523 від 25.06.2018), внесений народним депутатом України Кривохатьком В.В

46.     Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" (щодо погодження надання надр у користування) (реєстр. № 8540 від 02.07.2018), внесений народним депутатом України Шаховим С.В.

 

Усього:  46.

 

 

 

Закони, які скасовані Верховною Радою України, та законопроекти, які були заслухані на сесії Верховної Ради України, або відкликані суб’єктами права законодавчої ініціативи, чи повернуті суб’єкту права законодавчої ініціативи:

 

1.          Проект Закону про зелені насадження міст та інших населених пунктів (реєстр № 2013а від 04.06.2015 р.)(доопрацьований), внесений народними депутатами  України Балицьким Є.В., Ревегою О.В., 20.03.2018 р. проект відкликано.

2.          Проект Закону про Єдину інформаційну систему у сфері обігу деревини (реєстр. № 7435 від 22.12.2017 р.), внесений народними депутатами України Єднаком О.В.. Рибаком І.П., Дирівим А.Б., Опанасенком О.В., Кіралем С.І., Кацер-Бучковською Н.В., Дзюбликом П.В., Бондарем М.Л., Кремінем ОТ.Д., Арешонковим В.Ю. Ревегою О.В., Гопко Г.М., Євтушком С.М., Романюком В.М., Кривенком В.М., Рябчиним О.М., Валентировим С.В., 13.03.2018 р. проект відкликано.

3.          Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" та інших законодавчих актів України із питань охорони природно-заповідного фонду України (реєстр. № 7510 від 19.01.2018), внесений народним депутатом України Дзюбликом П.В. 23.05.2018 р. проект відкликано.

 

Усього: 3

 

У рамках виконання контрольних функцій за дотриманням і реалізацією Конституції України та законів України Комітетом було підготовлено або Комітет брав участь у підготовці таких заходів:

 

Парламентські слухання:

 

4 липня 2018 року проведено на виконання Постанови Верховної Ради України від 16 травня 2018 р. № 2424-VIII парламентські слухання на тему: "Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату" в залі пленарних засідань Верховної Ради України.

Участь  у парламентських слуханнях взяли представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, профільних міжнародних організацій, спеціалісти наукових установ.

Парламентські слухання вела Перший заступник Голови Верховної Ради України Геращенко І. В. Вона відзначила, що Паризьку міжнародну кліматичну угоду Верховна Рада України ратифікувала у числі перших парламентів у світі, а її імплементація матиме загальнодержавне значення та вимагатиме прийняття ефективного екологічного законодавства.

З доповіддю виступав Міністр екології та природних ресурсів
Семерак О. М., співдоповіддю - Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Дирів А. Б. Доповідачами було відзначено, що реалізація міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату означатиме завершення ери викопного палива, декарбонізацію світової економіки та розвиток низьковуглецевих технологій, адаптацію соціально-економічних систем держав світу до зміни клімату, а також інтеграцію економіки, енергетики та екології.

У співдоповіді було ґрунтовно проаналізував роботу в парламенті щодо кліматичної проблематики. Відзначено необхідність інтенсифікації наших власних дій, кожного громадянина, посадовця, і створення національних систем у відповідь на прискорення змін клімату. Використання всіх інструментів політики щодо зміни клімату, забезпечення участі у міжнародному переговорному процесі, поєднання економічної складової і адаптації до змін клімату має стати індикатором нашого свідомого ставлення до спільного майбутнього. Дирів А. Б. закликав Уряд до системного підходу у створенні законодавства, пов'язаного із зміною клімату, а також визначення його пріоритетів.

Також виступили народні депутати України Недава О. А.,
Рябчин О. М., Єднак О. В. Рудик С. Я., директор Представництва ООН в Україні Янтомас Хімстер представники центральних органів виконавчої влади, відомі науковці, експерти та представники громадськості.

У виступах науковців піднімалися питання забезпечення розгортання національних програм спостережень і вивчення кліматичних змін, боротьби з деградацією земель та опустелюванням, підвищення лісистості та створення громадських сіножатей і пасовищ; відновлення та сталого використання торфовищ; збільшення територій та об’єктів природно-заповідного фонду, створення бази кращих вітчизняних практик землекористування та агротехнологій, спрямованих на адаптацію до кліматичних змін та пом’якшення їх наслідків. Особливу увагу було приділено негативному екологічному впливу таких міжнародних проектів, як "Північний потік - 2" і необхідності його відповідної екологічної оцінки.

У виступах представників громадських організацій було висловлено критику ряду урядових рішень, зокрема у сфері енергетики, будівництва і транспорту, підтримку напрямку низьковуглецевого розвитку і розроблення низьковуглецевих технологій, запобігання втратам джерел питної води, підвищення інституційної спроможності урядових структур і громадських та неурядових організацій, прискорення розроблення заходів з адаптації до змін клімату, забезпечення здоров'я населення, особливо у містах.

Міністр екології та природних ресурсів Семерак О. М. відповів на питання учасників парламентських слухань.

Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Дирів А. Б. подякував всім учасникам парламентських слухань і запевнив, що Комітет завжди готовий до співпраці з усіма організаціями і, окрім рекомендацій, готовий почути всі пропозиції і врахувати їх у подальшій законодавчій діяльності.

На завершення Перший заступник Голови Верховної Ради України Геращенко І. В. подякувала всім учасникам парламентських слухань, відзначила високий експертний рівень дискусії, актуальність теми обговорення і запевнила, що керівництво парламенту вважає екологічну тематику, тематику про зміну клімату серед пріоритетів парламенту і Уряду, зокрема в контексті імплементації угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами.

Також головуюча запропонувала всі пропозиції надати до Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи для оперативного опрацювання під час підготовки до затвердження парламентом рекомендацій парламентських слухань. Перший заступник Голови Верховної Ради України Геращенко І. В. повідомила, що за підсумками проведення парламентських слухань Верховна Рада прийме відповідну постанову, а також підготує до видання матеріали парламентських слухань.

 

Усього: 1

 

Виїзні засідання Комітету або підкомітетів, наради, робочі зустрічі  тощо:

 

8 лютого 2018 року представники Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи взяли участь в засіданні колегії Державної екологічної інспекції України.

На колегії обговорювався Публічний звіт в.о. Голови Державної екологічної інспекції України за 2017 рік Яковлєва І.О., в якому наголошувалось, що пріоритетом діяльності Державної екологічної інспекції України у 2017 та 2018 роках є реалізація Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища в Україні та втілення реформ у форматі Державної природоохоронної служби України, що передбачено Планом пріоритетних дій Уряду на 2017 рік.

Розглядались питання щодо результатів діяльності постів екологічного контролю за 2017 рік та удосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони довкілля.

Зазначалось щодо ефективної законотворчої взаємодії Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та Державної екологічної інспекції України. Зокрема з метою законодавства у сфері охорони довкілля у 2017 році розроблено:

проект Закону України «Про внесення змін до статті 20-2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», який вже включений до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (постанова Верховної Ради України від 03.10.2017 № 2149-VIII);

проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства».

Наголошувалось, що Державна екологічна інспекція має надію та цінує плідну співпрацю з Комітетом задля спільного вирішення питань реформи екологічної інспекції, зокрема, щодо: збереження функції державного нагляду (контролю) за Державною екологічною інспекцією або за новостворюваною Державною природоохоронною службою; внесення більш радикальних змін законодавства для розширення повноважень Державної екологічної інспекції України, кардинальної зміни статусу екологічних інспекторів України, підвищення рівня їх кваліфікації, а також щодо переходу від системи планового нагляду (контролю) до системи моніторингу, попередження порушень природоохоронного законодавства і здійснення контролю на основі ризик-орієнтовних показників. За результатами роботи колегії прийнято відповідні рішення.

 

13 лютого 2018 року представники Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи взяли участь в засіданні колегії Державного агентства з управління зоною відчуження, яка відбулася у актовій залі адміністративно-побутового корпусу №1 ДСП "Чорнобильська АЕС".

У засіданні взяли участь керівники підприємств і підрозділів ДАЗВ, а також голова Державной інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков, представник Чорнобильського фонду «Укриття та Рахунку ядерної безпеки ЄБРР в Україні Анатолій Славіс, Керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Михайло Борисюк, Голова Атомпрофспілки Валерій Матов, мер м. Славутич Юрій Фомічев, Голова Народицької райдержадміністрації Ради Віктор Пащук, Голова Іванківської райдержадміністрації Максим Лісогор, радник міністра екології та природних ресурсів України Василь Ковальчук.

Було підведено підсумки роботи ДАЗВ, підприємств зони відчуження у 2017 році. У цілому функції та завдання, поставлені перед ДАЗВ та підприємствами у 2017 році виконані.

На належному рівні підтримувався екологічно безпечний стан зони відчуження та забезпечувалось виконання її бар’єрної функції. Здійснювалась реалізація державної політики щодо перетворення території зони відчуження на територію науково-технічного розвитку, інновацій та реформ, зокрема активно розпочато розробку та впровадження проектів альтернативної енергетики (будівництво сонячних електростанцій).

Голова ДАЗВ Віталій Петрук зазначив: «На сьогодні безпека – це основна мета, на яку спрямована діяльність підприємств ДАЗВ у зоні відчуження. Радіаційний контроль та моніторинг, поводження з РАВ, виведення ЧАЕС з експлуатації, введення в експлуатацію НБК та СВЯП-2, утримання територій в безпечному санітарному та пожежному стані – виконання усіх цих завдань зменшує ризики поширення радіонуклідів на прилеглі території».

Про роботу своїх підприємств та перспективні плани на 2018 рік також доповіли виконуючий обов'язки генерального директора ДСП ЧАЕС Валерій Сейда і генеральний директор ДК «УкрДО «Радон» Андрій Бургомістренко.

Серед головних досягнень підприємств ДАЗВ – прогрес у знятті з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та проведення заходів зі збереження культурно-історичної спадщини в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, а також забезпечення та супровід реалізації проектів міжнародної технічної допомоги Україні в сфері поводження з РАВ.

Зокрема, у 2017 році, були започатковані три проекти міжнародної допомоги, донорами яких виступили ЄС та США. Реалізація двох з цих проектів направлена на суттєве зміцнення можливостей бригад аварійного реагування спецпідприємств ДК «УкрДО «Радон». Ще один проект направлений на виконання робіт за «Програмою амністії покинутих радіоактивних джерел».

Голова ДАЗВ зазначив, що одними з пріоритетних завдань на 2018 рік залишаються розбудова необхідної інфраструктури та підтримки безпеки існуючих об'єктів для поводження з РАВ, а також впровадження проекту з будівництва парку сонячної енергетики.

На колегії також обговорювався Публічний звіт Голови ДАЗВ Віталія Петрука за 2017 рік. Розглянуто результати діяльності служби внутрішнього аудиту ДАЗВ.

Під час обговорення піднімалося питання щодо термінів введення в експлуатацію НБК. Відповідно до контракту на проектування та будівництво НБК всі роботи повинні були завершені у встановлений договором термін 30 листопада 2017 року. На превеликий жаль, під час роботи колегії відповіді на це питання не було отримано. Не було надано відповіді і щодо обставин невиконання контрактної дати завершення робіт, можливі фінансові наслідки, а також визначення міри відповідальності кожної із сторін.

В ході обговорення також акцентувалося питання необхідності врегулювання проблемних питань щодо використання земельних ділянок, які відносяться до зони безумовного (обов’язкового) відселення та знаходяться на території об’єднаної територіальної громади Народицької селищної ради Житомирської області, відшкодування Пенсійному фонду України фактичних витрат на виплату і доставку пенсій особам, яким вона призначена на пільгових умовах до отримання права на отримання пенсії за віком, працівникам ДСП «Чорнобильська АЕС» та іншим підприємств зони відчуження. За результатами роботи колегії прийнято відповідні рішення.

 

15 лютого 2018 року представники Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи взяли участь в засіданні колегії Державної інспекції ядерного регулювання України.

Держатомрегулювання забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії; державне регулювання безпеки використання ядерної енергії; здійснення повноважень компетентного органу з фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок; безпечне перевезення радіоактивних матеріалів відповідно до правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів; аварійне оповіщення та інформування згідно з Конвенцією про оперативне оповіщення про ядерні аварії.

Саме надзвичайно важливі повноваження Держатомрегулювання виявили значну зацікавленість до підсумкового засідання Колегії.
В заході взяв участь Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Віталій Петрук, члени Колегії Держамторегулювання, представники Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, центрального апарату Ради національної безпеки і оборони України, Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Чорнобильського фонду «Укриття» та Рахунку ядерної безпеки ЄБРР в Україні, центральних органів виконавчої влади, громадських організацій та ЗМІ, директори державних підприємств.
        Зі 
звітом та презентацією виступив Голова Держатомрегулювання Григорій Плачков.   В ході обговорення наголошувалося на необхідності проведення комплексного аналізу причин зростання позапланових зупинок енергоблоків АЕС, на необхідності з’ясування причин, а також необхідності вжиття заходів до виправлення ситуації. Також було акцентовано увагу на необхідності розроблення стратегії подальших дій після введення в експлуатацію нового безпечного конфайнмента - об’єкта «Укриття»,  визначено найважливіші пріоритети Державної інспекції ядерного регулювання України у 2018 році. За результатами роботи колегії прийнято  відповідні рішення.

 

13 березня 2018 року у Комітеті відбулась робоча зустріч Першого заступника Голови Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Анатолія Диріва з директором Департаменту ядерної безпеки ЄБРР Вінсом Новаком та представником Чорнобильського фонду "Укриття" та Рахунку ядерної безпеки в України Олександром Славісом з метою обговорення низки питань стосовно стану реалізації міжнародних проектів на майданчику Чорнобильської АЕС.

Вінс Новак відмітив, що співпраця з Комітетом в частині реалізації міжнародних проектів на майданчику Чорнобильської АЕС показала свою ефективність та корисність, та надав інформацію стосовно стану реалізації міжнародних проектів на майданчику Чорнобильської АЕС, а також поінформував про плани співпраці з представниками країн Великої сімки.

Учасниками було відмічено, що завершення вводу в експлуатацію нового безпечного конфайменту перенесено на 2018 рік у зв'язку з виявленням високих рівнів випромінювання в зонах виконання робіт на покрівлі блока «В» об'єкту «Укриття» у місцях примикання східного торця Арки до існуючого контуру, про що Підрядник поінформував у вересні 2017 року. Це потребувало залучення більшої кількості людей, додаткового обладнання для вентиляції та ін. Покриття додаткових фінансових витрат було здійснено в межах контракту з Підрядником (Спільний консорціум «НОВАРКА», Франція). Стосовно стану завершення вводу в експлуатацію сховища відпрацьованого ядерного палива учасники робочої зустрічі обмінялися інформацією про необхідність вирішення питань заміни деякого обладнання, яке було поставлене 20 років назад, а також постачання додаткового обладнання для гарячої камери та пластини – ковзання для завантаження пеналів в бетонні модулі зберігання. Представники ЄБРР відмітили, що 2017 рік був продуктивним для чорнобильських проектів і це дає підстави для плідної співпраці ЄБРР та України  у році 2018.

 

23 квітня 2018 року в м. Чорнобиль Київської області відбулось виїзне засідання робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи за участі народних депутатів України, голів підкомітетів Рибака І.П. та Дзюблика П.В., керівника секретаріату Комітету Борисюка М.М., старшого консультанта секретаріату Комітету Гуцало І.В. з метою вивчення питання введення в експлуатацію об’єкту «Укриття» та інших об’єктів зони відчуження. В роботі виїзного засідання участь також взяли Петрук В.В. – Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження, Фещенко В.П. – заступник Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження, Грамоткін І.І. – генеральний директор Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська атомна електростанція», Бургомістренко А.А. – генеральний директор Державної корпорації «Українське державне об’єднання «Радон».

Учасники виїзного засідання ознайомились з ходом робіт та оглянули арку нового безпечного конфайменту на об'єкті «Укриття» Чорнобильської АЕС, сховище відпрацьованого ядерного палива сухого типу (СВЯП-2), об’єкти комплексу «Вектор», майданчик будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, м. Прип’ять, об’єкт «Чорнобиль-2». Народні депутати України цікавились питанням подальшого стратегічного планування здійснення заходів всередині нового безпечного конфайменту, зокрема, проведення робіт із демонтажу конструкцій, поводження з паливовмісними та радіоактивними матеріалами в середині об’єкту «Укриття», про що наголошували представники ЄБРР під час зустрічі у Комітеті 13 березня 2018 року.

Учасники відмітили, що від моменту попередньої річниці Чорнобильської катастрофи в законодавчій сфері відбулось багато значних подій в частині подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, а саме: 17 квітня 2018 року Верховною Радою України у першому читанні було прийнято за основу проект Закону про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему (реєстр. № 6624 від 22.06.2017р.); 11 липня 2017 року Верховною Радою України прийнято закони України «Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" щодо удосконалення механізму фінансування поводження з радіоактивними відходами» та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення поводження з радіоактивними відходами».

Народні депутати України Рибак І.П. та Дзюблик П.В. звернули увагу на необхідність достатнього фінансового забезпечення за всіма бюджетними програмами зони відчуження, оскільки брак коштів може призвести до відтермінування запланованих заходів, що потребуватиме подальшого збільшення фінансування, а також матиме негативний вплив на стан ядерної та радіаційної безпеки на майданчику Чорнобильської АЕС. За результатами виїзного засідання робочої групи Комітету до зони відчуження прийнято рішення Комітету від 23.05.2018 № 73/10.

 

26 квітня 2018 року представники Комітету взяли участь у вшануванні пам'яті героїв Чорнобиля та постраждалих внаслідок катастрофи на меморіальних заходах у м. Києві.

 О першій годині ночі, у символічний час трагічного вибуху, представники Комітету долучилися до поминального молебну за тими, хто загинув чи помер внаслідок Чорнобильської катастрофи у храмовому комплексі Архангела Михаїла та всіх небесних сил безплотних.

Вранці, о 10:00, представники Комітету також вшанували ліквідаторів та постраждалих під час церемонії покладання квітів до пам'ятного знаку "Воїнам Чорнобиля" та меморіального кургану "Героям Чорнобиля" на території Меморіального комплексу жертвам Чорнобильської катастрофи на проспекті Миру, 16 у місті Києві.

Після офіційної церемонії відбулося спілкування з представниками "чорнобильського" громадського руху, активістами та представниками організацій ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інвалідів та постраждалих.

 

18 травня 2018 року перший заступник Голови Комітету Дирів А.Б. та представники секретаріату Комітету взяли участь у науково-практичній  конференції  з питань напрацювання попереджувальних заходів по боротьбі зі шкідниками і хворобами лісу та охорони лісів від пожеж на території лісового господарства в Іванківському районі Київської області.  Під час заходу, організованого Державним агентством лісових ресурсів спільно з Товариством лісівників України, було обговорено питання розробки заходів по боротьбі зі шкідниками та хворобами лісу.

Народний депутат України, Перший заступник Голови Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Анатолій Дирів відзначив важливість проблеми масового всихання лісів та наголосив на нагальності її вирішення. 

"Безпосередньо в лісі ми побачили масштаби катастрофи. Це дійсно не вигадки лісівників і нам потрібно спільними зусиллями боротися з цим лихом, а лісовим господарствам ставати ще більш відкритими, комунікувати з людьми та пояснювати свої дії."- наголосив народний депутат. 

Учасники ознайомились з масштабами поширення всихання лісів внаслідок глобального потепління та атак шкідників. Голова Товариства лісівників України, завідувач кафедри дендрології та лісової селекції НУБіП Марчук Ю.М. зазначив, що втрата сосни як головного дерева українських лісів призведе не тільки до негативних екологічних наслідків, а й до значних економічних збитків, що в майбутньому можуть становити десятки мільярдів гривень.

Було обговорено інноваційні методи боротьби зі шкідниками, зокрема заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимир Бондар повідомив, що окрім санітарно-оздоровчих заходів лісівники спільно з вченими почали впроваджувати біологічні методи боротьби.

Також учасниками було обговорено необхідні зміни до законодавства та нормативно правових актів для збереження українських лісів. Зокрема, необхідність запровадити в окремих областях та лісових угіддях, вражених масовим всиханням соснових лісів, тимчасовий особливий режим лісокористування та лісозахисту.

Було відзначено, що для проведення робіт з посилення стійкості та заміни монокультурних лісів на змішані, що невразливі до шкідників та зміни клімату лісів, необхідно забезпечити їх достатнє та стабільне фінансування. З цією метою доцільно створити Державний фонд розвитку лісового господарства, законопроекти про який вже подані на розгляд парламенту.

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи зі свого боку надасть допомогу із законодавчого забезпечення вирішення цих питань.

 

22 травня 2018 року представники Комітету взяли участь у відкритті та першому дні роботи чергового Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України», який проходив 22 - 24 травня 2018 року у м. Києві. Основною темою заходів Форуму 2018 стало обговорення шляхів створення засад формування екологічно чистого середовища, як на території України, так і сусідніх держав.

Під час церемонії відкриття Заступник Міністра екології та природних ресурсів України В.Ю. Полуйко зачитав вітальне слово від Міністра О.М. Семерака. Також з промовами виступили ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління О.І. Бондар та Голова Постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики К.В. Яловий.
Мета Форуму - висвітлення проблем та здобутків України в галузі охорони навколишнього природного середовища, розбудови на засадах збалансованого (сталого) розвитку захисту довкілля та посилення екологічної безпеки. 

Провідними темами Х Міжнародної виставки «Довкілля 2018», поряд з традиційним колом питань, пов'язаних з навколишнім середовищем та сталим розвитком, стануть проблеми енергозбереження та органічного землеробства. Основною ідеєю та принципами екологічного форуму є три складові частини: політична, наукова та ділова. Учасники виставки продемонстрували можливості своїх підприємств, компаній та організацій по збереженню та відтворенню природних ресурсів, представили технології очистки стічних, забруднених вод, виробництва екологічно чистих продуктів, що не містять ГМО, обмінялися досвідом створення альтернативних видів палива та економії енергетичних ресурсів, зведення екологічно чистого житла, інших питань, які мають стратегічне значення для сталого розвитку нашої держави та світу.

 

5 червня 2018 року представники Комітету взяли участь у комунікативному заході щодо інформування громадськості про комплекс архівних документів, пов’язаних з аварією на Чорнобильській АЕС та про включення української номінації «Документальна спадщина, пов’язана з аварією на Чорнобильській АЕС» до Міжнародного реєстру програми ЮНЕСКО «Пам’ять світу», організованому Державною архівною службою України у будівлі Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України.

У заході взяли участь Голова Державної архівної служби України Баранова Т.І., посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України, заступник голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Рева С.В., представники місцевих органів влади, державних архівних установ, наукових кіл, представники знімальної групи кінофільму «Чорнобиль. Хроніка важких тижнів» 1986 року та члени їх родин.

Комунікативний захід спрямований на інформування громадськості про комплекс архівних документів, пов’язаних з аварією на Чорнобильській АЕС, та про включення української номінації «Документальна спадщина, пов’язана з аварією на Чорнобильській АЕС» до Міжнародного реєстру програми ЮНЕСКО «Пам’ять світу» міжнародної ініціативи в рамках ООН, спрямованої на визнання документальної спадщини, що має міжнародне, регіональне та національне значення, ведення реєстру цієї спадщини та присудження емблеми з метою її ідентифікації.

Комплекс зазначених документів вміщує причини, перебіг та наслідки аварії на Чорнобильській АЕС – найбільшої техногенної катастрофи XX століття. Велика кількість документів щодо розвитку атомної енергетики, будівництва атомних електростанцій, вибуху на ЧАЕС 26 квітня 1986 р., реакції влади на аварію, радіаційного забруднення територій створювалися в умовах радянської системи та мали різні грифи секретності. Зняття цих грифів в незалежній Україні розширює спектр джерел дослідження Чорнобильської катастрофи.

У рамках комунікативного заходу відбулось експонування тематичної виставки архівних документів, пов’язаних з аварією на Чорнобильській АЕС. Також під час заходу відбувся перегляд відеосюжету, підготовленого Центральним державним кінофотофоноархівом України ім. Г. С. Пшеничного на основі кінофільму «Чорнобиль. Хроніка важких тижнів» 1986 року – студія «Укркінохроніка», режисер В. М. Шевченко.

Включення української номінації «Документальна спадщина, пов’язана з аварією на Чорнобильській АЕС» до Міжнародного реєстру програми ЮНЕСКО «Пам’ять світу» підтверджує її значну історичну цінність та має сприяти проведенню робіт з переведення у цифровий формат документального масиву для забезпечення доступу до архівних документів та їх збереження.

 

 

Усього: 9

 

Комітетські слухання, круглі столи, конференції тощо:

 

18 квітня 2018 року у приміщенні Верховної Ради України відбулося засідання круглого столу Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи розглянув на тему: "Екологічні аспекти розвитку гідроенергетики в Україні".

Засідання круглого столу було організовано Комітетом за ініціативи громадськості за участю народних депутатів України, керівників та представників центральних органів виконавчої влади, підприємств, науковців, та представників неурядових, громадських і міжнародних організацій.

Особливе занепокоєння громадськості викликали проекти каскаду із 6 ГЕС на р. Дністер, Канівської ГАЕС, добудови Ташлицької ГАЕС.

Учасниками круглого столу було проведено всебічне обговорення можливостей реалізації зазначених Урядових документів з врахуванням вимог природоохоронного законодавства, із забезпеченням повноти і об’єктивності процесу та змісту прийняття рішень. Акцентовано увагу на необхідності унормування питань розвитку української енергетики відповідно до екологічних положень Угоди про асоціацію Україна–ЄС.

Основні рекомендації круглого столу, схвалені на засіданні Комітету, полягають у спонуканні Кабінету Міністрів України та центральними органами виконавчої влади до:

внесення змін до Програми розвитку гідроенергетики України на період до 2026 р., схваленої розпорядженням № 552-р від 13 липня 2016 р., з метою забезпечення проведення її стратегічної екологічної оцінки;

удосконалення нормативно-правових актів щодо оцінки впливу гідротехнічних об‘єктів на довкілля з урахуванням найкращих світових практик;

розроблення планів мінімізації, пом’якшення, компенсації негативних впливів існуючих гідроенергетичних об'єктів на довкілля;

збереження природної та культурної спадщини, що потрапляють в зону впливу гідроенергетичних проектів, зокрема об’єктів природно-заповідного фонду та Смарагдової мережі Європи;

посилення інформаційної діяльності та громадського і експертного обговорення питань планування створення нових та реконструкції існуючих потужностей гідроенергетики України задля врахування екологічної складової, ефективного захисту водних живих ресурсів.

За результатами розгляду Комітет 23 травня 2018 р. схвалив рекомендації круглого столу на тему: "Екологічні аспекти розвитку гідроенергетики в Україні".

 

Усього: 1

 

Участь у проведенні особистого прийому громадян у Верховній Раді України

 

 Заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, народним депутатом України Недавою Олегом Анатолійовичем   01 березня 2018 року проведено особистий прийом громадян у Верховній Раді України.

На особистому прийомі громадяни порушували питання соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (надання допомоги у призначенні та перерахунку пільгової пенсії, отриманні гарантованої державою пільги щодо безплатного придбання ліків за рецептами лікарів, особам, віднесеним до категорії ІІ), правильності перерахунку пенсії, надання медичної і матеріальної допомоги та інші.

За наслідками розгляду отриманих під час особистого прийому звернень громадян Комітет відповідно до предметів відання вживає заходів щодо оцінки ситуації, пошуку шляхів розв'язання порушених проблем, залучення  центральних і місцевих органів виконавчої влади, закладів охорони здоров’я  до їх вирішення та надання максимально можливої практичної допомоги по кожному зверненню.

 

Усього: 1

 

Питання, які розглянуті на засіданнях Комітету в порядку контролю за виконанням законів, постанов Верховної Ради України, власних рішень:

 

 

1.          Про підготовку до проведення виїзного засідання Комітету у зону відчуження. Рішення Комітету № 70/21 від 13.03.2018 р.

2.           Про проведення засідання круглого столу на тему: «Екологічні аспекти розвитку гідроенергетики в Україні». Рішення Комітету № 70/22 від 13.03.2018 р.

3.           Про затвердження штатного розпису апарату Національної комісії
з радіаційного захисту населення України. Рішення Комітету № 70/23 від 13.03.2018 р.

4.              Про звернення народних депутатів України Войціцької В.М., Єднака О.В. та ініціативної групи мешканців міста Дніпра про вплив виробничої діяльності Придніпровської теплоелектростанції (м. Дніпро) на навколишнє природне середовище. Питання заслухали на засіданні Комітету 21-22 березня 2018 р. Рішення прийнято 15 травня 2018 р. Рішення № 72/25.

5.              Про лист народного депутата України Недави О.А. щодо скарги мешканців Дніпровського району міста Херсона. Питання заслухали на засіданні Комітету 21-22 березня 2018 р. Рішення прийнято 15 травня 2018 р. Рішення № 72/26.

6.              Про лист народного депутата України Єднака О.В. про заслуховування робочої групи зі створення Національного природного парку «Дніпровсько-Тетерівський». Рішення Комітету № 71/3 від 21-22.03.2018 р.

7.              Про лист Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності справляння та дієвості контролю за надходженням плати за користування надрами для видобування газу до державного бюджету. Рішення Комітету № 71/4 від 21-22.03.2018 р.

8.              Про лист Рахункової палати України щодо результатів фінансового аудиту Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС». Рішення Комітету № 71/5 від 21-22.03.2018 р.

9.              Про лист Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності виконання повноважень органами державної влади в частині забезпечення повноти справляння податків та інших надходжень до державного бюджету суб’єктами господарювання у сфері лісового господарства. Рішення Комітету № 71/6 від 21-22.03.2018 р.

10.          Про проведення науково-практичної конференції з питань напрацювання попереджувальних заходів по боротьбі з шкідниками і хворобами лісу та охорони лісів від пожеж на базі державного підприємства «Іванківське лісове господарство». Питання заслухали на засіданні Комітету 15 травня 2018 р., Протокол № 72.

11.          Про затвердження рішення з обговореного питання про лист народного депутата України Недави О.А. щодо скарги мешканців Дніпровського району міста Херсона. Рішення Комітету № 72/24 від 15.05.2018 р.

12.          Про результати виїзного засідання робочої групи Комітету до
м. Чорнобиль Київської області з метою вивчення питання введення в експлуатацію нового безпечного конфайменту та інших об’єктів зони відчуження Рішення Комітету № 73/10 від 22-23.05.2018 р.

13.          Про лист Рахункової палати України щодо результатів розгляду матеріалів аналізу стану виконання рекомендацій Міжнародного координованого аудиту Чорнобильського фонду «Укриття». Рішення Комітету № 73/11 від 22-23.05.2018 р.

14.          Про лист Рахункової палати України щодо аудиту ефективності використання Міністерством екології та природних ресурсів України коштів державного бюджету за бюджетною програмою «Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів». Рішення Комітету № 73/20 від 22-23.05.2018 р.

15.          Про рекомендації круглого столу на тему: «Екологічні аспекти розвитку гідроенергетики в Україні». Рішення Комітету № 73/21 від
22-23.05.2018 р.

16.          Про інформацію щодо підготовки законопроектів на повторне перше читання. Рішення Комітету № 73/22 від 22-23.05.2018 р.

17.          Про лист народного депутата України Єднака О.В. щодо перегляду рішення Комітету стосовно законопроектів реєстр. № 7267 від 07.11.2017 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження ідентифікації та реєстрації тварин з метою посилення відповідального поводження з ними» та реєстр. № 4703-1 від 06.06.2016 «Проект Закону про мораторій на видалення зелених насаджень на об'єктах благоустрою загального користування м. Києва». Рішення Комітету № 73/23 від 22-23.05.2018 р.

18.          Про лист народних депутатів України Єднака О.В. і Гопко Г.М. щодо заслуховування на засіданні Комітету т.в.о. Голови Держгеонадр Кирилюка О. В. стосовно видачі спеціальних дозволів на користування надрами для видобування літію. Питання заслухали на засіданні Комітету 22-23 травня 2018 року. Протокол № 73.

19.          Про підготовку до проведення парламентських слухань на тему «Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату». Рішення Комітету № 73/25 від 22-23.05.2018 р.

20.          Про лист народного депутата України Єднака О.В. щодо перегляду рішення Комітету стосовно законопроекту реєстр. № 7267 від 07.11.2017 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження ідентифікації та реєстрації тварин з метою посилення відповідального поводження з ними». Рішення Комітету № 74/10 від 05.06.2018 р.

21.          Про лист народних депутатів України Єднака О. В. і Гопко Г. М. щодо заслуховування на засіданні Комітету т.в.о. Голови Держгеонадр Кирилюка О. В. стосовно видачі спеціальних дозволів на користування надрами для видобування літію. Питання заслухали на засіданні Комітету 06 червня 2018 року. Протокол № 74.

22.          Про лист народного депутата України Єднака О.В. щодо неналежного забезпечення розробки нормативно-правових актів, передбачених нещодавно прийнятими законами, зокрема Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно з рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі», Законом України «Про оцінку впливу на довкілля». Питання заслухали на засіданні Комітету
06 червня 2018 року. Протокол № 74.

23.          Про підготовку до проведення парламентських слухань на тему: «Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату». Рішення Комітету № 75/9 від 19.06.2018 р.

24.           Про використання пестицидів та агрохімікатів. Питання заслухали на засіданні Комітету 19 червня 2018 року. Протокол № 75.

25.          Щодо критичної екологічної ситуації, що назріла на території Хмельницької та Житомирської областей в басейнах річок Хомора та Случ через їх забруднення внаслідок несанкціонованих скидів Понінківської картонно-паперової фабрики (смт. Понінка Полонського району Хмельницької області) та неналежного функціонування очисних споруд в місті Полонне. Питання заслухали на засіданні Комітету 19 червня 2018 року. Протокол № 75.

26.          Про звернення Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» щодо повідомлень у засобах масової інформації стосовно високого рівня забруднення радіонуклідами продуктів харчування на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та необхідності затвердження оновленого складу Національної комісії з радіаційного захисту населення України. Питання заслухали на засіданні Комітету 12 липня 2018 року. Протокол № 76.

 

Усього:  26.

 

         

Участь у конференціях, симпозіумах, семінарах тощо:

 

 

1.              Участь у святкових заходах до 100-річчя Державної геологічної служби України (2 лютого 2018 р., Міжнародний центр культури і мистецтв, м. Київ, вул. Інститутська, 1).

2.              Участь у семінарі на тему: "Формування політики у світлі засадничих принципів права ЄС" (22 лютого 2018 р., Комітет з питань європейської інтеграції, м. Київ, вул. Садова 3а. к. 620).

3.              Участь у круглому столі на тему: "Створення парламентської служби як складова реформи Верховної Ради України" (22 лютого 2018 р., Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування спільно з Комітетом з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України та Парламентською асамблеєю Ради Європи, м. Київ, вул. Грушевського, 26/1, готель "Київ", Тріумфальна зала).

4.              Участь у конференції на тему: "Підсумки імплементації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС за 2017 рік та подальші плани" (23 лютого
2018 р., м. Київ, вул. Ярославів Вал, 22, готель "Radisson Blu").

5.              Участь у міжвідомчій нараді з питань звернення Житомирської обласної державної адміністрації щодо зміни статусу населених пунктів Народицького району Житомирської області (23 лютого 2018 р., Державне агентство України з управління зоною відчуження, м. Київ, булв. Л. Українки, 26).

6.              Участь у круглому столі, присвяченому обговоренню проблем та перспектив відвідування Чорнобильської зони (2 березня 2018 р., Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, м. Київ).

7.              Участь у міжнародній конференції на тему: "Реформа Парламенту: ретроспектива та перспективи" (6 березня 2018 р., м. Київ, вул. Грушевського 18/2, конференц-зал).

8.              Участь у семінарі на тему: "Питання кібербезпеки у світлі політики ЄС" (12 березня 2018 р., Комітет з питань європейської інтеграції, м. Київ, вул. Садова 3а, к. 620).

9.              Участь в урочистому засіданні до Дня геолога (30 березня
2018 р., Державна геологічна служба України, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

10.          Участь у круглому столі на тему: "Зелений" порядок денний для українських політичних сил на виборах 2019 року" (6 квітня 2018 р., Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики і ядерної безпеки, м. Київ, вул. Липська, 3).

11.          Участь у семінарі на тему: «Децентралізація влади та децентралізація фінансів в Україні» (12-13 квітня 2018 р., Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, м. Київ, вул. Шепелєва, 3-а).

12.          Участь у круглому столі на тему: «Законопроект щодо відновлення соціальних гарантій чорнобильцям: перспективи голосування у Верховній Раді» (23 квітня 2018 р., м. Київ, вул. Грушевського 18/2, конференц-зал).

13.          Участь у круглому столі на тему: «діяльність парламентських комітетів» (18 травня 2018 р., м. Київ, вул. Грушевського, 26/1, готель "Київ", Тріумфальна зала).

14.          Участь у 2-му спеціалізованому міжнародному Запорізькому екологічному форумі «Еко Форум – 2017» (30 травня – 1 червня 2018 р., м. Запоріжжя, ВК «Козак-Палац», вул. Перемоги 70-б).

15.          Участь у комунікативному заході, що покликаний проінформувати громадськість про комплекс архівних документів, пов’язаних з аварією на Чорнобильській АЕС, та про включення української номінації «Документальна спадщина, пов’язана з аварією на Чорнобильській АЕС» до Міжнародного реєстру програми ЮНЕСКО «Пам’ять світу» (5 червня 2018 р., Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 2).

16.          Участь в робочій зустрічі за проектом міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу на тему: «Обладнання для аварійного реагування на спеціалізованих підприємствах ДК "УкрДО "Радон" і для реабілітації місць зберігання РАВ» (6 червня 2018 р., ДСП "Київський ДМСК", м. Київ, с. Пирогово, вул. Комунальна, 1).

17.          Участь у міжнародному консультативному семінарі Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо контролю значних аварій пов’язаних з небезпечними речовинами та обміну досвідом впровадження Директиви ЄС “SEVESO III” (12-13 червня 2018 р., готель «Хілтон», м. Київ)

18.          Участь у Другій стратегічній сесії Апарату Верховної Ради України на тему: «Корпоративний форсайт Апарату Верховної Ради України» (26 червня 2018 р., м. Київ, вул. Грушевського, 5, кулуари Верховної Ради України, 3 поверх).

19.          Участь у робочій зустрічі представників секретаріату Комітету з директором Спільного офісу підтримки для управління інструментом з ядерної безпеки Європейської комісії в Україні Девідом Корбеттом з обговорення актуальних питань реалізації міжнародних проектів на Придніпровському хімічному заводі (ДП «Бар’єр») (26 червня 2018 р., м. Київ, вул. Шовковична, 4).

20.      Участь у черговому засіданні членів Наглядової ради Державного закладу «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» щодо розгляду питань: перспективи розвитку Академії на 2018-2020 навчальні роки та розгляду проекту Концепції розвитку Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління на період до 2020 року (9 липня 2018 р., м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, к. 406).

21.           Участь у колоквіумі Спільного офісу підтримки для управління інструментом з ядерної безпеки Європейської комісії в Україні з огляду результатів проекту міжнародної технічної допомоги ЄС «Оздоровчі та екологічні програми навколо Чорнобильської зони відчуження» (10 липня 2018 року, готель «Інтерконтиненталь», Київ).

22.          Участь у зустрічі на тему: «Парламентський контроль за виконанням законів. Досвід Німецького Бундестагу та Верховної Ради України» (12 липня 2018 року,  вул. Садова 3-А, Верховна Рада України, м. Київ)

23.          Участь у презентації на тему: «Робота члена парламенту в окрузі. Кращі практики та винесені уроки» (13 липня 2018 року, готель «Київ», вул. Грушевського, 26/1, м. Київ)

24.          Участь у засіданні Колегії Державної інспекції ядерного регулювання України (16 липня 2018 року, м. Київ).

25.          Участь у засіданнях Асамблеї вкладників Чорнобильського фонду «Укриття» та донорів Рахунку ядерної безпеки (19 - 21 липня 2018 року, штаб-квартира Європейського банку реконструкції та розвитку у м. Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії).

 

 

 

Усього:  25

         

 

 

 

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                 А.ДИРІВ