ЗВІТ про роботу Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи за період восьмого скликання (2014 – 2019 рр.)

Опубліковано 31 липня 2019, о 15:04
Затверджено
рішенням Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

від 04 липня  2019 року № 95/1


ЗВІТ
про роботу Комітету Верховної Ради України з питань
екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
за період восьмого скликання (2014 – 2019 рр.)

І. Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи восьмого скликання був утворений відповідно до Постанови Верховної Ради України від 04 грудня 2014 року № 22-VIII «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання». 
Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 04 грудня 2014 року    № 23-VIII «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників  голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації» (із змінами до неї) до Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи було обрано таких народних депутатів України: 
голова Комітету – ТОМЕНКО Микола Володимирович – народний депутат України, фракція ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» (Повноваження народного депутата Томенка М.В. достроково припинено. Додатково див. Постанову Центральної виборчої комісії № 91 від 28 березня 2016 року);
перший заступник голови Комітету – ДИРІВ Анатолій Борисович – народний депутат України, фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ»;
заступник голови Комітету – ЛЕНСЬКИЙ Олексій Олексійович - народний депутат України, фракція Радикальної партії Олега Ляшка;
заступник голови Комітету – НЕДАВА Олег Анатолійович – народний депутат України, фракція ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА»;
секретар Комітету – ЄДНАК Остап Володимирович – народний депутат України, фракція Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ»;
члени Комітету:
БАЛИЦЬКИЙ Євген Віталійович – народний депутат України, позафракційний;
БАРНА Степан Степанович – народний депутат України, фракція ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» (Повноваження народного депутата Барни С.С. достроково припинено згідно з Постановою Верховної Ради № 392-VIII                    від 13.05.2015);
ВАЛЕНТИРОВ Сергій Васильович – народний депутат України, фракція ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА»;
ДЗЮБЛИК Павло Володимирович – народний депутат України, фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ»;
КОЛЄСНІКОВ Дмитро Валерійович – народний депутат України, фракція Політичної партії «Опозиційний блок»;
МОСКАЛЕНКО Ярослав Миколайович – народний депутат України, депутатська група «Воля народу»;
РИБАК Іван Петрович - народний депутат України, фракція ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА»;
САЖКО Сергій Миколайович – народний депутат України, фракція Політичної партії «Опозиційний блок»;
ТРИГУБЕНКО Сергій Миколайович – народний депутат України, фракція ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА»;
ЧЕПИНОГА Віталій Михайлович – народний депутат України, фракція ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА».

Відповідно до рішення Комітету № 1/1 від 05 грудня 2014 року у Комітеті було утворено 6 підкомітетів:
- з питань охорони і раціонального використання надр, водних ресурсів;
- з питань лісових ресурсів, об’єктів тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів та об’єктів природно-заповідного фонду
- з питань державного моніторингу навколишнього природного середовища;
- з питань державної політики у сфері поводження з відходами;
- з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- з питань з питань цивільного захисту населення, попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

Підкомітети очолювали народні депутати України:
БАЛИЦЬКИЙ Євген Віталійович – голова підкомітету з питань охорони і раціонального використання надр, водних ресурсів (рішення Комітету № 1/1           від 05.12.2014);
РИБАК Іван Петрович – голова підкомітету з питань державного моніторингу навколишнього природного середовища (рішення Комітету № 1/1 від 05.12.2014);
ТРИГУБЕНКО Сергій Миколайович – голова підкомітету з питань державної політики у сфері поводження з відходами (рішення Комітету № 1/1                              від 05.12.2014);
МОСКАЛЕНКО Ярослав Миколайович – голова підкомітету з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (рішення Комітету № 1/1    від 05.12.2014);
ДЗЮБЛИК Павло Володимирович – голова підкомітету з питань лісових ресурсів, об’єктів тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів та об’єктів природно-заповідного фонду (рішення Комітету № 2/5 від 10.12.2014);
САЖКО Сергій Миколайович – голова підкомітету з питань з питань цивільного захисту населення, попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру (рішення Комітету № 26/14.1    від 09.12.2015).
 
Організаційно-інформаційне, консультативно-правове, методичне забезпечення діяльності Комітету, організацію проведення засідань Комітету,  зокрема, щодо підготовки до розгляду законопроектів, проектів постанов та інших актів Верховної Ради України,  слухань у Комітеті та круглих столів, роботи підкомітетів та діяльності членів Комітету, що пов’язана з вирішенням питань, віднесених до предметів відання Комітету, здійснював секретаріат Комітету зі штатною чисельністю 14 осіб.

ІІ. Комітет у своїй діяльності керувався Конституцією України, законами України «Про Регламент Верховної Ради України», «Про комітети Верховної Ради України», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, розпорядженнями Голови Верховної Ради України та іншими нормативно-правовими актами України.
Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 04 грудня 2014 року    № 22-VIII «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» до предметів відання Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи восьмого скликання віднесено питання:
- охорона, збереження, використання та відновлення (відтворення) природних ресурсів, у тому числі надр, лісів, водних ресурсів, атмосфери, тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів;
- збереження та збалансоване використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу та освоєння космічного простору;
- екологічна безпека, попередження та ліквідація наслідків природного лиха, техногенних аварій і катастроф, діяльність державних аварійно-рятувальних служб;
- радіаційна та пожежна безпека;
- цивільний захист населення;
- правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації;
- державна політика у сфері поводження з відходами, включаючи радіоактивні та токсичні відходи;
- державний моніторинг навколишнього природного середовища;
- адміністративно-господарські санкції за забруднення навколишнього природного середовища;
- створення, охорона та розвиток об’єктів природно-заповідного фонду України;
- ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи, у тому числі надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України з цих питань;
- соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- екологічне страхування та екологічний аудит.

Також відповідно до законодавства до компетенції Комітету входили питання:
вивчення практики застосування, впровадження та виконання прийнятих законів або їх окремих положень з питань охорони навколишнього природного середовища, природокористування, екологічної безпеки і ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та ефективність їх дії; 
розгляд пропозицій, що свідчать про потребу у прийнятті нових законодавчих актів з питань охорони навколишнього природного середовища, природокористування, екологічної безпеки і ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або внесення змін і доповнень до чинних законодавчих актів з цих питань і, в разі необхідності, підготовка відповідного висновку на розгляд Верховної Ради України; 
збір, вивчення, дослідження, аналіз інформації з питань охорони навколишнього природного середовища, природокористування, екологічної безпеки і ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; 
вивчення й аналіз ефективності дії законів та інших правових актів, практичного використання законодавства з питань, що віднесені до відання Комітету, відповідними міністерствами і відомствами, організаціями і установами, внесення пропозицій і розробка заходів щодо удосконалення цієї роботи; 
участь у здійсненні парламентського контролю за виконанням Конституції та законів України, інших актів Верховної Ради України центральними органами державної виконавчої влади та місцевої влади, підприємствами і організаціями незалежно від форм власності з питань охорони навколишнього природного середовища, природокористування, екологічної безпеки і ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; 
участь в організації і проведенні наукових конференцій, семінарів, нарад з питань охорони навколишнього природного середовища, природокористування, екологічної безпеки і ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; 
здійснення міжнародного співробітництва в сфері захисту довкілля, участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах та інших заходах з питань, віднесених до відання Комітету; 
сприяння  вдосконаленню системи екологiчної освіти та виховання в Україні, проведенню фундаментальних та прикладних дослiджень з екологiчних питань, впровадженню їх результатів у виробництво.

За звітний період Комітет провів 95 засідань, на яких розглянуто 1170 питань.
Основними здобутками роботи Комітету є підготовка законодавчих актів, які сприяли вирішенню актуальних проблем сьогодення.
За період восьмого скликання Верховної Ради України Комітет визначено головним з підготовки 224  законопроектів і 20 проектів постанов. Підготовлено Комітетом та прийнято Верховною Радою України законів – 22, постанов – 44, 8 законопроектів прийнято в першому читанні, 63 законопроектів було відхилено або відкликано суб’єктами права законодавчої ініціативи, або не включено до порядку денного.
Комітетом надані висновки до 585 законопроектів, що готувались до розгляду Верховною Радою України іншими комітетами. Висловлені зауваження та пропозиції були направлені  головним комітетам для використання ними для поліпшення змісту і правового наповнення законів, які приймалися Верховною Радою України.

Прийнято важливі закони екологічного спрямування та з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Зокрема, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони тваринного світу»        (№ 322-VIII від 09.04.2015), який спрямований на посилення заходів по охороні тваринного світу. Завданнями Закону є: охорона середовищ існування тваринного світу; боротьба з браконьєрством; збереження територій природно-заповідного фонду України; приведення законів України до норм міжнародного екологічного права.
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони біорізноманіття» (№ 323-VIII від 09.04.2015) спрямований на удосконалення законодавчого регулювання відносин, пов’язаних з охороною об’єктів Червоної книги України, збереження територій природно-заповідного фонду України, охорони середовищ існування об’єктів біорізноманіття, приведення законів України до норм міжнародного екологічного права. 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення прозорості видобувних галузей в Україні» (№ 521-VIII                    від 16.06.2015). Метою Закону є забезпечення можливості отримання фінансової інформації та інформації про господарську діяльність для підготовки Звіту про платежі видобувних компаній до бюджету України і доходи Уряду від їх діяльності відповідно до вимог Стандарту Ініціативи прозорості видобувних галузей, створення сприятливого інвестиційного клімату, умов подолання корупції, ефективного конкурентного середовища.
Закон України «Про внесення зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (№ 987-VIII від 04.02.2016). Метою є поновлення права громадян, які працюють у зоні відчуження на встановлення доплат в порядку та розмірах визначених Кабінетом Міністрів України. 
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо усунення дискримінаційного ставлення до громадян, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї» (№ 1339-VIII                            від 21.04.2016) спрямований  на поширення дії Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на осіб, які постраждали внаслідок участі у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, а також у складуванні ядерних зарядів та здійсненні з ними регламентних робіт, з наданням таким особами відповідних пільг та компенсацій, передбачених названим Законом. 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» (№ 1472-VIII від 14.07.2016) прийнято з метою врегулювання проблемних питань правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Законом врегульовано порядок землекористування, спеціального водокористування, здійснення містобудівної діяльності, охорони атмосферного повітря у зоні відчуження та у зоні безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та створено правове підґрунтя для здійснення науково-технічної діяльності, проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень на відповідній території тощо. 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом» (№ 1641-VIII від 04.10.2016) розроблено та прийнято на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Додаток ХХХ Глави 6), Водної рамкової директиви ЄС (Директива № 2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики зі змінами і доповненнями, внесеними Рішенням                     № 2455/2001/ЄС і Директивою 2009/31/ ЄС, Плану законодавчого забезпечення реформ в Україні, затвердженого Постановою Верховної Ради України                     від 4 червня 2015 року № 509-VIII. Метою прийняття Закону є удосконалення законодавства України стосовно впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами і адаптація водного законодавства до законодавства ЄС.
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування» (№ 1830–VIII від 07.02.2017). Метою Закону є дерегуляція та розвиток підприємництва, поліпшення умов ведення бізнесу шляхом усунення надмірного навантаження при оформленні права на здійснення спеціального водокористування та приведення процедури оформлення зазначеного права у відповідність до вимог Закону України «Про адміністративні послуги».
Законом України «Про внесення зміни до статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (№ 2015-VIII від 13.04.2017) скасовується  необхідність встановлювати причинний зв’язок смерті з Чорнобильською катастрофою виключно у випадку набуття права дружинами/чоловіками померлих осіб з інвалідністю, із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 1), на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника.
Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (№ 2059-VIII від 23.05.2017) прийнятий з метою встановлення правових та організаційних засад здійснення оцінки впливу на довкілля та забезпечення виконання Україною міжнародних зобов’язань у рамках Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (Конвенція Еспоо) та Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Оргуська Конвенція), стороною яких є Україна, а також імплементації у національне законодавство положень Директив 2003/4/ЄC та 2011/92/ЄС.
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин» (№ 1829-VIII від 07.02.2017) спрямований на імплементацію європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин, а також захист від знищення середовища перебування (зростання) зазначених видів тваринного та рослинного світу, занесених до Червоної книги України.
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі» (№ 1832-VIII від 07.02.2017) спрямований на  посилення охорони рідкісних видів тварин та рослин, занесених до Бернської конвенції.
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» (№ 2047-VIІІ від 18.05.2017) визначає загальні вимоги до стічних вод, які скидають у системи каналізації населених пунктів. Його метою є удосконалення законодавства у сфері питного водопостачання та водовідведення, врегулювання відносин, пов'язаних з виробництвом, транспортуванням та постачанням питної води, відведенням, транспортуванням та очищенням стічних вод, задля гарантованого забезпечення споживачів якісною питною водою та централізованим водовідведенням, а також з метою запобігання погіршення якості питної води в джерелах питного водопостачання через скиди в системи централізованого водовідведення стічних вод суб’єктами господарювання.
Закон України «Про внесення змін до статті 48 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (№ 2082-VIІІ від 06.06.2017) поновлює право на отримання щорічної допомоги на оздоровлення для дітей, які втратили внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, та евакуйованих із зони відчуження у 1986 році.
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат» (№ 2063-VIІІ від 23.05.2017) спрямований на виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат та Протоколу про стале управління лісами до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, в частині охорони пралісів.
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин» (№ 2120-VIІІ                             від 22.06.2017) уточнює зміст терміну «жорстоке поводження з тваринами», диспозиції деяких складів відповідних правопорушень та збільшуються  санкції за їх вчинення.
Законом України «Про внесення зміни до статті 4 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» щодо удосконалення механізму фінансування поводження з радіоактивними відходами» (№ 2124-VIІІ                       від 11.07.2017) відновлюється накопичувальний статус Державного фонду поводження з радіоактивними відходами для розбудови необхідної інфраструктури та підтримки безпеки існуючих об’єктів для поводження з радіоактивними відходами на сучасному рівні.
Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» (№ 2354-VIII                      від 20.03.2018) передбачає сфери застосування та порядок здійснення стратегічної екологічної оцінки відповідно до підходу, закріпленому у Директиві Європейського Парламенту та Ради ЄС від 27 червня 2001 року № 2001/42/ЄС. Прийнятий з метою реалізації положень Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті та стосується стратегій, планів, загальнодержавних програм, державних цільових програм та програмних документів, включаючи будь-які зміни до них, та встановлює порядок  здійснення стратегічної екологічної оцінки, механізм проведення транскордонних консультацій, інформування про прийняте рішення тощо.
Закон України «Про внесення змін до статті 20-2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (№ 2380-VIII  від 03.04.2018) спрямований на приведення у відповідність до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» правових засад функціонування установ у сфері управління центрального органу виконавчої влади, що здійснює державний нагляд (контроль) у сфері охорони навколишнього природного середовища при проведенні вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції. 
Закон України «Про внесення змін до  деяких законів України щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища» (№ 2362-VIII від 22.03.2018) спрямований на врегулювання питання передачі повноважень від територіальних органів центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, вносяться відповідні зміни до Закону України «Про природно-заповідний фонд України», а також уточнюються назви деяких центральних органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління у цій сфері.
Закон України «Про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему» (№ 2595-VIII від 16.10.2018) прийнятий з метою затвердження єдиного документу щодо визначення діяльності зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему і бюджетного фінансування цієї діяльності до        2020 року. 
Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» (№ 2697-VIII від 28.02.2019) спрямований на перегляд основних стратегічних завдань державної екологічної політики у зв`язку із підписанням Угоди про асоціацію України з ЄС та забезпечення поетапного наближення природоохоронного законодавства до відповідних директив ЄС. Закон про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року є документом довгострокового програмування та планування у галузі охорони довкілля.

ІІІ. У рамках виконання контрольних функцій за дотриманням і реалізацією Конституції України та законів України Комітетом було підготовлено або за участю Комітету організовано і проведено: парламентські слухання – 3, комітетські слухання – 5, круглі столи – 13.
1. Парламентські слухання на тему: «Про зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, об'єкт «Укриття» та перспективи розвитку зони відчуження» (04 березня 2015 року). За результатами слухань прийнята Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, об'єкт «Укриття» та  перспективи розвитку зони відчуження» (№ 348-VIII від 22.04.2015).
2. Парламентські слухання на тему: «30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи» (16 березня 2016 року). Метою їх проведення було підведення підсумків, що було зроблено та окреслення того, що потрібно в найпершу чергу вирішити у майбутньому. За результатами проведення слухань прийнято Постанову Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи» (№ 1089-VIII                        від 13.04.2016 ).
3. Парламентські слухання на тему: «Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату». Під час слухань проаналізовано роботу в парламенті щодо кліматичної проблематики. Відзначено необхідність створення національних систем у відповідь на прискорення змін клімату, використання всіх інструментів політики щодо зміни клімату, забезпечення участі у міжнародному переговорному процесі, поєднання економічної складової і адаптації до змін клімату. Проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату» внесений Комітетом на розгляд Верховної Ради України.

У  Комітеті  з актуальних питань проводились комітетські слухання, «круглі столи», наради, виїзні засідання, семінари, на яких були обговорені проблемні питання правового регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища,  надрокористування, функціонування та розвитку природно-заповідного фонду, екологічного стану водних ресурсів України, реформування природоохоронної галузі, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи,  соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, співробітництва у галузі радіоекології та радіаційної безпеки. 
Зокрема проведені:
Слухання у Комітеті на тему: «Аналіз стану природно-заповідного фонду» за участю директорів заповідників і парків, представників центральних органів виконавчої влади, громадських організацій, науковців   (4 лютого 2015 року, Верховна Рада України, вул. Грушевського, 5). За результатами слухань прийнято рішення Комітету від 18 березня 2015 року  № 11/6.
Слухання у Комітеті на тему: на тему: «Дотримання екологічного законодавства під час будівництва Біланівського гірничо-збагачувального комбінату» (9 вересня 2015 року, м. Київ, вул. Грушевського, 5, конференц-зал Верховної Ради України). Учасниками слухань висловлені пропозиції та зауваження щодо необхідності економічного розвитку регіону, поліпшення умов проживання місцевого населення, добробуту, досягнення реалізації суспільних інтересів та мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище. Зазначено, що на даний час будівництво комбінату не ведеться. На території майбутнього комбінату виконуються дослідні роботи в рамках дослідно-промислової ділянки. Вся погоджувальна документація на виконання робіт є у наявності та відповідає вимогам чинного законодавства. Також наголошено на необхідності дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо проведення державної екологічної експертизи відповідними органами виконавчої влади та врахування її результатів під час прийняття рішень стосовно будівництва ГЗК. За результатами слухань Комітет на своєму засіданні 07 жовтня 2015 року прийняв рішення № 23/24.
Слухання у Комітеті на тему: «Стан та перспективи розвитку мінерально-сировинної бази в Україні» (11 листопада 2015 року, м. Київ, вул. Грушевського, 5, конференц-зал Верховної Ради України). Учасники слухань визначили головні перспективи розвитку – визначення пріоритетних видів сировини і планів їх освоєння на коротко- і довгострокову перспективу, нарощування приросту запасів корисних копалин, виконання регіональних досліджень, підвищення прозорості механізмів користування надрами. Під час обговорення учасники були одностайні щодо необхідності збільшення пріоритету геологічної галузі в національній економіці та необхідності визначення стратегії і перспектив розвитку галузі, пріоритетності напрямів геологорозвідувальних робіт. За результатами слухань Комітет на своєму засіданні 25 листопада 2015 року прийняв рішення № 25/10.
Слухання у Комітеті на тему: «Реформування природоохоронної галузі: зміна системи нагляду за дотриманням законодавства» (16 грудня 2015 року,          м. Київ, вул. М. Грушевського, 5, конференц-зал Верховної Ради України). На слуханнях відзначалося, що сучасний стан довкілля, водних, земельних та лісових ресурсів, тваринного та рослинного світу, біологічних ресурсів, поводження з відходами, видобутку корисних копалин свідчить про недосконалість існуючої системи нагляду за дотриманням природоохоронного законодавства. Питання здійснення наглядових і контрольних функцій потребує значного вдосконалення. Незадовільний рівень фінансування контрольно-наглядових інституцій породжує корупційні явища, тому вкрай необхідно їх бюджетне та матеріально-технічне забезпечення. За результатами слухань Комітет на своєму засіданні 27 січня      2016 року прийняв рішення № 29/21.
Слухання у Комітеті на тему: «Пріоритети діяльності Уряду в екологічній та природоохоронній сфері на 2016 рік» (23 лютого 2016 року, Верховна Рада України, вул. Грушевського, 18/2). Під час засідання учасниками зазначалось, що побудова діяльності Уряду в екологічній сфері повинна здійснюватися на комплексній основі, бути послідовною та системною, забезпеченою кваліфікованими кадрами та відповідним фінансуванням. Наголошувалось на необхідності ведення невиснажливих для навколишнього середовища методів господарювання та зменшенні шкідливого впливу на нього, включаючи подолання наслідків хімічного та іншого впливу при землекористуванні у сільському господарстві. Адже дбаючи про екологічну безпеку, про сприятливе навколишнє середовище Держава тим самим здійснює ефективне інвестування у здоров'я населення та української нації. За результатами слухань Комітет на своєму засіданні 30 березня 2016 року прийняв рішення № 34/20.

 «Круглі столи»:
1. Засідання круглого столу на тему: «Проблеми розвитку природно-заповідного фонду України» (21 січня 2015 року, Верховна Рада України,             вул. Грушевського, 18/2).
2. Засідання круглого столу на тему: «Перспективи впровадження стратегічної екологічної оцінки (СЕО) в Україні в контексті європейської інтеграції» за участю народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України, представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, науковців, представників міжнародних організацій та громадськості (17 лютого 2015 року, Верховна Рада України, вул. Грушевського 18/2). За результатами круглого столу прийнято рішення Комітету від 18.03.2015 р. № 11/7.
3. Засідання круглого столу на тему: «Законодавче регулювання поводження з відходами в України» за участю народних депутатів України, представників міністерств, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців та бізнес-структур, які працюють у сфері поводження з відходами та інших організацій (11 березня 2015 року, м. Київ).
4. Засідання круглого столу щодо проблем рибальства за участю  представників наукових установ, громадськості та органів виконавчої влади         (01 квітня 2015 року, Верховна Рада України, вул. Грушевського 5).
5. Засідання круглого столу на тему: «Обговорення законопроектів у сфері поводження з відходами» (6 листопада 2015 р., м. Київ, вул. М. Грушевського, 5, конференц-зал Верховної Ради України). Мета круглого столу – узгодження напрямів державної політики України у сфері поводження з відходами з відповідними напрямками політики країн Європейського Союзу, зазначених у проектах Законів реєстр. № 3198 та № 3198-1, а також відповідні зміни до бюджетного та податкового кодексів України.
6. Засідання круглого столу щодо питань законодавчого врегулювання та дотримання законодавства під час нересту на водних об’єктах України та дотримання сезону тиші у 2016 році (22 березня 2016 року).  Учасники відзначили, що питання обмеження (заборони) промислового та любительського рибальства, а також ведення іншої господарської діяльності, яка шкодить водним живим ресурсам під час нересту (днопоглиблення, розчистка водних об’єктів, видобування піску чи гравію) врегульовані чинним законодавством. Водночас контроль за дотриманням законодавства залишається неефективним, що загрожує знищенням об’єктів тваринного світу та є порушенням національного та міжнародного законодавства. Відзначили необхідність активізації роботи органів виконавчої влади усіх рівнів для забезпечення дотримання законодавства, постійного висвітлення проблеми та визначених законодавством обмежень і санкцій за порушення законодавства у засобах масової інформації.
7. Засідання круглого столу за участю Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на тему: «Реформування системи державного екологічного контролю на засадах європейської екологічної політики» (04 листопада 2016 року). Учасники засідання розглянули питання законодавчого врегулювання системи державного екологічного контролю та визначення її функцій відповідно до європейських практик», а також впровадження системи підготовки та підвищення кваліфікації державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища з урахуванням європейського досвіду.
8. Засідання круглого столу за участю Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на тему: «Якою бути стратегії подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення» та робочої групи із розробки Стратегії (10 січня 2017 року). У ході засідання була заслухана аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень «Політика України щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи: історія формування, проблеми реалізації та перспективи підвищення її ефективності», також доповіді щодо: сучасного радіологічного стану чорнобильських територій; вимог нових Міжнародних стандартів безпеки та зобов’язання України з їх імплементації; пріоритетних напрямів розвитку Поліського району Київської області у контексті реалізації спільних проектів із ДАЗВ. 
9. Засідання круглого столу на тему: «Екологічні проблеми Донбасу»              (08 червня 2017 року). На круглому столі обговорені питання особливої важливості боротьби за збереження довкілля та екологічну безпеку в умовах критичності екологічної ситуації в Донецькій та Луганській областях, яка посилюється через воєнні дії, що відбуваються у великому промисловому регіоні, де сконцентровано велику кількість екологічно небезпечних об’єктів; за результатами збройного конфлікту на сході України, окрім людських втрат, є значна шкода екологічним системам та природним ресурсам; втрати, які несе довкілля в наслідок воєнних дій на Сході величезні та іноді не зворотні, проблема екологічної безпеки Донбасу набула в Україні безпрецедентних масштабів. За результатами круглого столу прийнято рішення Комітету від 20.06.2017 року        № 59/5.
10. Засідання круглого столу на тему: «Впровадження Закону України «Про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів» та використання екологічного податку» (20 жовтня 2017 року). У виступах учасників круглого столу звучала теза про  необхідність інтеграції екологічної складової, зміни у системі управління та регулювання мають проводитись таким чином, щоб екологічні вимоги були розглянуті на ранній стадії планування і враховані належним чином під час впровадження. Наголошувалось на необхідності модернізації екологічного податку. Також висловили пропозиції до Верховної Ради України, центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо врахування екологічних питань при формуванні програм розвитку. Ці пропозиції розглянуто на засіданні Комітету та прийнято рішення Комітету № 67/10                від 14.11.2017 року.
11. Засідання круглого столу до Дня вшанування  учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (13 грудня  2017 року). Учасники круглого столу обговорили ряд важливих питань, зокрема, щодо розроблення нової стратегії подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, фінансування чорнобильських соціальних програм. 
12. Засідання круглого столу Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи розглянув на тему: «Екологічні аспекти розвитку гідроенергетики в Україні»        (18 квітня 2018 року). Учасниками круглого столу було проведено всебічне обговорення можливостей реалізації зазначених Урядових документів з врахуванням вимог природоохоронного законодавства, із забезпеченням повноти і об’єктивності процесу та змісту прийняття рішень. Акцентовано увагу на необхідності унормування питань розвитку української енергетики відповідно до екологічних положень Угоди про асоціацію Україна–ЄС.
13. Засідання круглого столу за участю Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на тему: «Про стан виконання Резолюції круглого столу від 24 квітня 2018 року», організованого Чорнобильською асоціацією народних депутатів України (12 грудня 2018 року). У ході обговорення визначили, що  до цього часу не винесено на розгляд громадськості проект нової Загальнодержавної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, дія попередньої програми завершилася у 2010 році. Не зроблено практичних кроків для виконання рішень національних судів і Європейського суду з прав людини, прийнятих за позовами чорнобильців, а також на виконання Рішення Конституційного Суду України, якими визнано неконституційними низку положень щодо скасування гарантій соціального захисту чорнобильців. За результатами обговорення прийнято рекомендації Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України стосовно прийняття законопроектів, підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

За наслідками комітетських слухань, круглих столів приймались рішення Комітету, які направлялись зацікавленим органам державної виконавчої  влади, органам місцевого самоврядування, міністерствам, відомствам, організаціям.

За звітний період організовано та взято участь у робочих зустрічах та нарадах: 
1. Робоча зустріч з директором Чорнобильської АЕС. щодо ситуації на Чорнобильській АЕС та про результати підписання змін до Грантової угоди між Урядом України та Державним спеціалізованим підприємством «Чорнобильська АЕС» як Одержувачем і Європейським банком реконструкції та розвитку               від 16 лютого 2009 року (22 грудня 2014 року, Верховна Рада України,                    вул. Шовковична, 4).
2. Робоча нарада щодо екологічних проблем видобування сланцевого газу в Україні з представниками Міненерговугілля (16 січня 2015 року, Верховна Рада України, вул. Шовковична, 4).
3. Нарада з обговорення проблем поводження з окремими видами відходів в Україні (представлення Концепції удосконалення законодавчої бази сфери поводження з окремими видами відходів) (20 січня 2015 року, Верховна Рада України, вул. Шовковична, 4 ).
4. Нарада з експертами в галузі екології та природокористування (28 січня 2015 року, Верховна Рада України, вул. Шовковична, 4 ).
5. Проведення робочої зустрічі з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку щодо реалізації проектів міжнародної технічної допомоги (МТД) на будівельному майданчику Чорнобильської АЕС (11 лютого 2015 року, Верховна Рада України, вул. Шовковична 4).
6. Проведення зустрічі із Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Романом Ващуком щодо перспектив співпраці, зокрема у сфері екологічної безпеки, екологічної освіти, організації інформування громадян про вплив наслідків Чорнобильської катастрофи та роботу із відродження постраждалих територій (6 березня 2015 року, м. Київ).
7. Проведення зустрічі з представниками Посольства Держави Ізраїль в Україні щодо співпраці між Україною та Ізраїлем, зокрема щодо спільної реалізації з українським парламентом та урядом різноманітних програм у гуманітарній сфері (18 березня 2015 року, Верховна Рада України).
8. Проведення засідання робочої групи з опрацювання розділу «Охорона довкілля та природокористування» проекту Плану законодавчого забезпечення реформ в Україні за участю  народних депутатів України, фахівців Адміністрації Президента України, Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства фінансів України, Державної екологічної інспекції та інших органів (15 квітня 2015 року, Верховна Рада України, вул. Шовковична 4).
9. Проведення засідання підкомітету з питань державного моніторингу навколишнього природного середовища Комітету щодо обговорення проекту Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» за участю експертів-екологів, представників громадськості, Міністерства екології та природних ресурсів України (22 квітня 2015 року, Верховна Рада України, вул. Шовковична 4).
10. Проведення зустрічі з парламентським секретарем Міністерства культури Латвії паном Ейнарсом Цилінскісом (22 квітня 2015 року, м. Київ).
11. Проведення наради за участю представників громадських організацій та експертів щодо законодавства з питань  охорони біорізноманіття, рослинного і тваринного світу, а також проблем рибальства,  мисливського господарства та полювання, зокрема, була обговорена низка проектів законів, які знаходяться на розгляді Комітету (10 червня 2015 року, Верховна Рада України).
12. Проведення наради з експертами з видобування бурштину (01 липня    2015 р., Верховна Рада України, вул. Шовковична, 4).
13. Проведення зустрічі з  представниками Європейського банку реконструкції та розвитку, директором департаменту ядерної безпеки Вінсом Новаком та представником Чорнобильського фонду «Укриття» та рахунку ядерної безпеки в Україні Олександром Славісом (07 липня 2015 р., Верховна Рада України, вул. Шовковична, 4).
14. Проведення наради за участю ініціаторів-членів робочої групи по створенню  національних природних парків «Холодний Яр» та «Середньодніпровський» (24 вересня 2015 року, Верховна Рада України,               вул. Шовковична, 4).
15. Проведення зустрічі з  директором Департаменту ядерної безпеки ЄБРР Вінсом Новаком і представником Чорнобильського фонду «Укриття» та Рахунку ядерної безпеки в України Олександром Славісом з метою обговорення стану реалізації міжнародних проектів на майданчику ЧАЕС (28 жовтня 2015 року, Верховна Рада України, вул. Шовковична, 4).
16. Робоча поїздка Голови Комітету та голови підкомітету з питань державного моніторингу навколишнього природного середовища до зони відчуження та ДСП «Чорнобильська АЕС» (30 жовтня 2015 року, м. Чорнобиль).
17. Проведення наради щодо законодавчого врегулювання питання охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів за участю народного депутата України Мушака О.П.,  Голови Державного агентства рибного господарства України Коваліва Я.Б., заступника Голови Державного агентства рибного господарства України Кравченка А.М., президента «Громади рибалок України» Всеукраїнського риболовного громадського об’єднання      Неліпи А.В.  (18 листопада 2015 року, Верховна Рада України, вул. Шовковична, 4).
18. Робоча зустріч з депутатом Європейського парламенту Мішель Рівасі та представником Європейської комісії Едді Майєром, представником Делегації Європейського Союзу в Україні Жаном-Франсуа Море, директором спільного Українсько-Європейського бюро підтримки Девідом Корбеттом, виконавчим директором Українського науково-технологічного центру Куртисом Бєлаяч        (20 листопада 2015 року, Верховна Рада України, вул. Шовковична, 4).
19. Проведення наради щодо шляхів оприлюднення інформації, яка пов'язана із станом радіологічного забруднення територій, за участю керівника Апарату Національної комісії з радіаційного захисту населення України та директора Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіології       (02 грудня 2015 року, Верховна Рада України, вул. Шовковична, 4).
20. Проведення робочої наради. щодо плану законодавчої діяльності на     2016 рік (13 січня  2016 року, Верховна Рада України, вул. Шовковична, 4).
21. Робоча зустріч з представниками Європейської Комісії щодо подальшої розбудови співпраці Україна-ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища, зокрема, наближення екологічного законодавства України до законодавства ЄС (03 лютого 2016 року).
22. 10 лютого 2016 року у м. Чернівці відбулася нарада під головуванням Голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, присвячена питанню вирішення проблеми поводження з побутовими відходами в Україні. Учасники обговорили пакет законопроектів, що спрямовані на реформування сфери поводження з побутовими відходами: № 3198-1, 3199-1 та 3200-1. В ході обговорення учасники неодноразово наголошували, що ініціативу та провідну роль у впровадженні новацій у галузі мають відіграти органи місцевого самоврядування, для яких законодавчо будуть гарантовані необхідні ресурси.
23. 22 квітня 2016 року за підтримки Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у Центрі культури і мистецтв Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» відбувся Міжнародний форум «Уроки Чорнобиля – для ядерної безпеки світу». Форум організовано на виконання урядового Плану заходів щодо 30-х роковин Чорнобильської катастрофи. У підсумковому документі Форуму його учасники висловили впевненість, що міжнародна співпраця та обмін кращим досвідом у галузі планування, розташування, спорудження та експлуатації об'єктів ядерної енергетики сприятиме підвищенню їх рівня безпеки. 
24. 25 квітня 2016 року в м. Київ відбулось засідання Асамблеї вкладників Чорнобильського фонду «Укриття» та Конференція зі збору коштів на об’єкт «Укриття» за участю голови підкомітету з питань державного моніторингу навколишнього природного середовища. На засіданні Асамблеї донорів досягнуто домовленостей щодо залучення коштів для ліквідації дефіциту у 105 млн. євро на будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива. 
25. 26 квітня 2016 року в рамках заходів у зв’язку із 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи відбувся візит до Зони відчуження та ДСП ЧАЕС на чолі із Президентом України. Учасники ознайомилися з ходом робіт на майданчиках двох проектів, що знаходяться на стадії завершення: нового безпечного конфайнменту та сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу (СВЯП-2).
26. 13 липня та 05 жовтня 2016 року відбулися  зустрічі з директором Департаменту ядерної безпеки ЄБРР Вінсом Новаком і представником Чорнобильського фонду «Укриття» та Рахунку ядерної безпеки в України Олександром Славісом з метою обговорення стану реалізації міжнародних проектів на майданчику ЧАЕС. Під час зустрічі обговорено хід робіт на майданчику Чорнобильської АЕС із будівництва Нового безпечного конфайменту (НБК) та Сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2), що знаходяться на завершальних етапах. Учасники зустрічі наголосили на необхідності забезпечення належного фінансування усіх бюджетних програм, спрямованих на подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС. Також обговорено ряд інших проблемних питань.
27. 14-18 листопада 2016 р. Перший заступник Голови Комітету взяв участь у засіданнях Сегменту високого рівня 22-ї Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, 12-ї Зустрічі Сторін Кіотського Протоколу до неї, а також засіданнях конвенційних органів  (м. Марракеш, Королівство Марокко). В рамках сегменту високого рівня виголошено національні заяви країн-сторін зазначеної Конвенції. Особливу увагу було приділено реалізації Паризької угоди, яку ратифіковано Верховною Радою України 14 липня 2016 року. Основними ланками нової кліматичної угоди є також підтримка країн, що розвиваються, щоб запобігти змінам клімату, Механізм для сприяння скороченню викидів парникових газів та підтримки сталого розвитку, положення щодо адаптації, поглиначів і накопичувачів парникових газів за рахунок лісів, неринкових підходів, укріплення можливості і спроможності країн, що розвиваються, потенціалу із реалізації ефективних заходів із запобігання змінам клімату.
28. 22-23  листопада 2016 року представники Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи взяли участь у Національному форумі «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології». Учасники Національного форуму розглянули  проблеми та перспективи формування Стратегії поводження з небезпечними відходами в Україні, екологічні, економічні та соціальні наслідки поводження з непридатними пестицидами в Україні, правове регулювання та формування стратегії управління медичними відходами, актуальні питання поводження з радіоактивними відходами, впровадження в Україні європейських підходів до управління відходами електричного та електронного обладнання, засади екологічно безпечного поводження з рідкими відходами. В рамках Форуму було презентовано екологічно дружні технології утилізації небезпечних відходів.
29. 29 листопада 2016 року представники  взяли участь у заходах з нагоди завершенням насування арки нового безпечного конфайменту на об'єкт «Укриття» Чорнобильської АЕС, а також в засіданнях Асамблеї вкладників Чорнобильського фонду «Укриття» та Асамблеї донорів Рахунку ядерної безпеки. Новий безпечний конфаймент -  унікальна споруда, задля будівництва якої свої зусилля разом з Україною об'єднали 28 країн-донорів, які зібрали понад 1 мільярд 417 мільйонів євро, до роботи над проектом було залучено 10 тисяч працівників в багатьох країнах світу. Загалом 40 країн взяли участь у цьому будівництві. Новий безпечний конфаймент з терміном експлуатації 100 років створить умови для виконання третього етапу Стратегії перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно-безпечну систему – вилучення залишків ядерного палива і паливовмісних матеріалів, виконання робіт з демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття». 
30. 20 грудня 2016 року представники Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи взяли участь в урочистому освяченні ікони «ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ»  у Києво - Печерській Лаврі у Храмі Різдва Божої матері, у заході також брали участь члени громадських організацій,  учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасники бойових дій. Освятив Ікону Владика Клемент, єпіскоп Ірпінський. Ікона була написана художником Миколою Юровим за благословення, отриманого в Успенському соборі Почаївської лаври та за підтримки Українського союзу ветеранів Афганістану та Чорнобиля, а також меценатів.
31. 08 лютого 2017 року у Комітеті відбулась робоча зустріч з директором Департаменту ядерної безпеки ЄБРР Вінсом Новаком і представником Чорнобильського фонду «Укриття» та Рахунку ядерної безпеки в України Олександром Славісом з метою обговорення низки питань стосовно стану реалізації міжнародних проектів на майданчику Чорнобильської АЕС. Вінс Новак надав інформацію стосовно низки запланованих на цей рік зустрічей представників країн Великої сімки, на яких планується обговорення стану реалізації міжнародних проектів на майданчику Чорнобильської АЕС. Учасниками робочої зустрічі були обговорені питання завершення робіт відповідно до графіків контрактів за міжнародними проектами з будівництва нового безпечного конфайменту, сховища відпрацьованого ядерного палива, заводу з переробки рідких радіоактивних відходів та промислового комплексу по поводженню з твердими радіоактивними відходами.
32. 09 лютого 2017 року відбулась робоча зустріч з представниками Світового банку з питань навколишнього середовища та природних ресурсів пані Валері Хікей та паном Ендрю Мітчел з метою обговорення питань у лісовому секторі та можливості співробітництва за даним напрямом. Під час зустрічі відбулося обговорення питань пов’язаних із збереженням, використанням, відтворенням лісів, тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді, а також реформування  лісової галузі. Представники Світового банку повідомили, що готові надавати експертну підтримку процесам прийняття рішень у лісовому секторі, включаючи їхній досвід та бачення суті реформування сектору, а також сприятимуть технічною та фінансовою підтримкою проведення державного обліку лісів і формування експертної та суспільної позиції програми реформування лісового сектору.
33. На запрошення Президента Міжпарламентського Союзу Сабер Х. Чоудхурі та Голови 71-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Пітера Томпсона Представники Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 13-14 лютого 2017 року взяли участь у Парламентських слуханнях, які відбулися у штаб-квартирі  Організацї Об'єднаних Націй. Питання порядку денного цих слухань були присвячені досягненню Цілей сталого розвитку у частині збереження і сталого використання океанів, морів і морських ресурсів. Учасники зазначили, що  задля збереження навколишнього середовища міжнародна спільнота має шукати шляхи невиснажливого, збалансованого використання океанів, морського середовища з врахуванням екологічних, економічних та суспільних інтересів людства. Також наголошувалось, що головними проблемами, на які мають бути спрямовані основні зусилля міжнародної спільноти та України зокрема – скорочення надходжень забруднення, сміття, зокрема, з прибережних територій та зі стоком річок, запобігання забруднення від морського транспорту, захоронення відходів тощо.
34. 10 квітня  2017 року члени Комітету відвідали Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України з метою ознайомлення  зі станом надання спеціалізованої медичної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та провели робочу нараду. У ході робочої наради обговорено низку проблем, яка склалася у  ННЦРМ з надання медичної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи через недостатнє фінансування. Було зазначено, що на засіданні Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи було розглянуто питання щодо фінансування  Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини», за результатами якого прийнято рішення з рекомендаціями органам влади.
35. 26 вересня 2017 року представники секретаріату Комітету взяли участь у Третій конференції «Низьковуглецевий розвиток України», організованій Міністерством екології та природних ресурсів України спільно з проектом USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні». Конференцію проведено в рамках підготовки національної стратегії низьковуглецевого розвитку. Підготовка стратегії здійснюється Міністерством екології та природних ресурсів України у відповідності до законодавства України. Під час Конференції презентовано проект стратегії низьковуглецевого розвитку України та обговорено прогнозні результати впровадження політик і заходів низьковуглецевого розвитку.
36. 06 жовтня 2017 року у Комітеті відбулась робоча зустріч з директором Департаменту ядерної безпеки ЄБРР Вінсом Новаком та представником Чорнобильського фонду «Укриття» та Рахунку ядерної безпеки в України Олександром Славісом з метою обговорення низки питань стосовно стану реалізації міжнародних проектів на майданчику Чорнобильської АЕС. Вінс Новак надав інформацію стосовно стану реалізації міжнародних проектів на майданчику Чорнобильської АЕС, а також поінформував про плани співпраці з представниками країн Великої сімки. Учасниками робочої зустрічі були обговорені питання завершення робіт відповідно до графіків контрактів за міжнародними проектами з будівництва нового безпечного конфайменту, сховища відпрацьованого ядерного палива, заводу з переробки рідких радіоактивних відходів та промислового комплексу по поводженню з твердими радіоактивними відходами. 
37. 16 листопада 2017 року відбулася нарада зі створення на Черкащині національного природного парку «Холодний Яр». У ході наради обговорювалося питання щодо визначення площі із зазначенням конкретних кварталів для створення національного природного парку. Зокрема, розглянуто декілька варіантів розмірів (площі) території проектованого національного природного парку. Також було окреслено основні проблеми, які стоять на шляху організації об’єкту природно-заповідного фонду, сформовано пропозиції щодо подальшої роботи.
38. 13 грудня 2017 року представники Комітету взяли участь у засіданні Наглядової ради міжнародного проекту ЮНІДО «Екологічно обґрунтоване управління та остаточне видалення поліхлорованих дифенілів в Україні». Проект спрямований на виконання зобов’язань України за Стокгольмською конвенцією про стійкі органічні забруднювачі, зокрема щодо усунення ризиків для здоров’я людей та навколишнього середовища від поліхлорованих дифенілів.
39. 14 грудня 2017 року представники Комітету взяли участь в урочистих заходах, присвячених  30-річчю заснування Української екологічної асоціації «Зелений світ», діяльність членів якої спрямована на збереження навколишнього природного середовища.
40. 15 грудня 2017 року члени Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та працівники секретаріату Комітету взяли участь в урочистих заходах, присвячених 20-річчю Всеукраїнської екологічної ліги. Представники Всеукраїнської екологічної ліги, яких налічується більше 16 тисяч, беруть участь в організації масштабних природоохоронних всеукраїнських та місцевих акцій, проведенні екологічних форумів, конференцій, круглих столів, та просвітницьких природоохоронних заходів. 
41. 08 лютого 2018 року представники Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи взяли участь в засіданні колегії Державної екологічної інспекції України. На колегії обговорювався Публічний звіт в.о. Голови Державної екологічної інспекції України за 2017 рік Яковлєва І.О., в якому наголошувалось, що пріоритетом діяльності Державної екологічної інспекції України у 2017 та 2018 роках є реалізація Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища в Україні та втілення реформ у форматі Державної природоохоронної служби України, що передбачено Планом пріоритетних дій Уряду на 2017 рік. Наголошувалось, що Державна екологічна інспекція має надію та цінує плідну співпрацю з Комітетом задля спільного вирішення питань реформи екологічної інспекції. За результатами роботи колегії прийнято відповідні рішення.
42. 13 лютого 2018 року представники Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи взяли участь в засіданні колегії Державного агентства з управління зоною відчуження, яка відбулася у актовій залі адміністративно-побутового корпусу №1 ДСП «Чорнобильська АЕС». Було підведено підсумки роботи ДАЗВ, підприємств зони відчуження у 2017 році. Серед головних досягнень підприємств ДАЗВ – прогрес у знятті з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та проведення заходів зі збереження культурно-історичної спадщини в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, а також забезпечення та супровід реалізації проектів міжнародної технічної допомоги Україні в сфері поводження з РАВ. 
43. 15 лютого 2018 року представники Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи взяли участь в засіданні колегії Державної інспекції ядерного регулювання України. Зі звітом та презентацією виступив Голова Держатомрегулювання Григорій Плачков. В ході обговорення наголошувалося на необхідності проведення комплексного аналізу причин зростання позапланових зупинок енергоблоків АЕС, на необхідності з’ясування причин, а також необхідності вжиття заходів до виправлення ситуації. Також було акцентовано увагу на необхідності розроблення стратегії подальших дій після введення в експлуатацію нового безпечного конфайнмента - об’єкта «Укриття»,  визначено найважливіші пріоритети Державної інспекції ядерного регулювання України у 2018 році. За результатами роботи колегії прийнято  відповідні рішення.
44. 13 березня 2018 року у Комітеті відбулась робоча зустріч з директором Департаменту ядерної безпеки ЄБРР Вінсом Новаком та представником Чорнобильського фонду «Укриття» та Рахунку ядерної безпеки в України Олександром Славісом з метою обговорення низки питань стосовно стану реалізації міжнародних проектів на майданчику Чорнобильської АЕС. Вінс Новак відмітив, що співпраця з Комітетом в частині реалізації міжнародних проектів на майданчику Чорнобильської АЕС показала свою ефективність та корисність, та надав інформацію стосовно стану реалізації міжнародних проектів на майданчику Чорнобильської АЕС, а також поінформував про плани співпраці з представниками країн Великої сімки. Учасниками було відмічено, що завершення вводу в експлуатацію нового безпечного конфайменту перенесено на 2018 рік у зв'язку з виявленням високих рівнів випромінювання в зонах виконання робіт на покрівлі блока «В» об'єкту «Укриття» у місцях примикання східного торця Арки до існуючого контуру, про що Підрядник поінформував у вересні 2017 року. 
45. 26 квітня 2018 року представники Комітету взяли участь у вшануванні пам'яті героїв Чорнобиля та постраждалих внаслідок катастрофи на меморіальних заходах у м. Києві. О першій годині ночі, у символічний час трагічного вибуху, представники Комітету долучилися до поминального молебну за тими, хто загинув чи помер внаслідок Чорнобильської катастрофи у храмовому комплексі Архангела Михаїла та всіх небесних сил безплотних. Вранці, о 10:00, представники Комітету також вшанували ліквідаторів та постраждалих під час церемонії покладання квітів до пам'ятного знаку «Воїнам Чорнобиля» та меморіального кургану «Героям Чорнобиля» на території Меморіального комплексу жертвам Чорнобильської катастрофи на проспекті Миру, 16 у місті Києві. Після офіційної церемонії відбулося спілкування з представниками «чорнобильського» громадського руху, активістами та представниками організацій ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інвалідів та постраждалих.
46. 18 травня 2018 року представники Комітету взяли участь у науково-практичній  конференції з питань напрацювання попереджувальних заходів по боротьбі зі шкідниками і хворобами лісу та охорони лісів від пожеж на території лісового господарства в Іванківському районі Київської області. Учасники ознайомились з масштабами поширення всихання лісів внаслідок глобального потепління та атак шкідників. Було обговорено інноваційні методи боротьби зі шкідниками, зокрема заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимир Бондар повідомив, що окрім санітарно-оздоровчих заходів лісівники спільно з вченими почали впроваджувати біологічні методи боротьби. Також учасниками було обговорено необхідні зміни до законодавства та нормативно правових актів для збереження українських лісів. Зокрема, необхідність запровадити в окремих областях та лісових угіддях, вражених масовим всиханням соснових лісів, тимчасовий особливий режим лісокористування та лісозахисту.
47. 22 травня 2018 року представники Комітету взяли участь у відкритті та першому дні роботи чергового Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України», який проходив 22 - 24 травня 2018 року у м. Києві. Основною темою заходів Форуму 2018 стало обговорення шляхів створення засад формування екологічно чистого середовища, як на території України, так і сусідніх держав. Провідними темами Х Міжнародної виставки «Довкілля 2018», поряд з традиційним колом питань, пов'язаних з навколишнім середовищем та сталим розвитком, стануть проблеми енергозбереження та органічного землеробства. Основною ідеєю та принципами екологічного форуму є три складові частини: політична, наукова та ділова. Учасники виставки продемонстрували можливості своїх підприємств, компаній та організацій по збереженню та відтворенню природних ресурсів, представили технології очистки стічних, забруднених вод, виробництва екологічно чистих продуктів, що не містять ГМО, обмінялися досвідом створення альтернативних видів палива та економії енергетичних ресурсів, зведення екологічно чистого житла, інших питань, які мають стратегічне значення для сталого розвитку нашої держави та світу.
48. 05 червня 2018 року представники Комітету взяли участь у комунікативному заході щодо інформування громадськості про комплекс архівних документів, пов’язаних з аварією на Чорнобильській АЕС та про включення української номінації «Документальна спадщина, пов’язана з аварією на Чорнобильській АЕС» до Міжнародного реєстру програми ЮНЕСКО «Пам’ять світу», організованому Державною архівною службою України у будівлі Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України. У рамках комунікативного заходу відбулось експонування тематичної виставки архівних документів, пов’язаних з аварією на Чорнобильській АЕС. Також під час заходу відбувся перегляд відеосюжету, підготовленого Центральним державним кінофотофоноархівом України ім. Г. С. Пшеничного на основі кінофільму «Чорнобиль. Хроніка важких тижнів»            1986 року – студія «Укркінохроніка», режисер В. М. Шевченко.
49. 07 вересня 2018 року у Комітеті з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. відбулася зустріч з експертом ТОВ ГФА Консалтинг Груп (GFA) паном Олександром Хорстом та представниками проекту «Німецько-Українського Агрополітичного Діалогу» (АПД), який здійснюється за підтримки Федерального міністерства сільського господарства і продовольства Німеччини та покликаний підтримати Україну в питання сталого розвитку сільського господарства відповідно до принципів ринкової економіки, ефективної переробної промисловості та підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку. Під час зустрічі були обговорені питання щодо поточної діяльності зазначеного проекту, окреслені пропозиції щодо майбутньої фази лісового компоненту проекту, а також акцентувалася увага на необхідності отримання досвіду Німеччини у збереженні лісів, та збалансованому управлінні ними.
50. 13 вересня 2018 року представники Комітету взяли участь в розширеному засіданні колегії Державної екологічної інспекції України. На колегії обговорювалися питання про результати реалізації планових завдань за        I півріччя 2018. Також предметом обговорення було питання про результати проведення внутрішніх аудитів, зокрема, щодо основних порушень та недоліків за матеріалами внутрішнього аудиту Державної екологічної інспекції. За результатами роботи колегії прийнято відповідні рішення.
51. 19 вересня 2018 року у Комітеті проведено робочу зустріч стосовно реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища та обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення ефективності державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища)». Під час робочої зустрічі було презентовано основні положення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення ефективності державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища)», розробленого Міністерством екології та природних ресурсів України і Державною екологічною інспекцією України в рамках створеної при Міністерстві робочої групи з урахуванням думки заінтересованих державних органів та громадських організацій. Під час робочої зустрічі між її учасниками тривала жвава дискусія стосовно новел реформи.
52. 05 - 07 листопада 2018 року представники Комітету взяли участь в робочій зустрічі в рамках реалізації завдання «Удосконалення національного законодавства в частині ядерної та радіаційної безпеки відповідно до положень Директиви Ради 2011/70 Євратом» проекту Європейської Комісії «Посилення можливостей Державної інспекції ядерного регулювання України з регулювання ядерної діяльності, ліцензування та аналізу важких аварій ядерних установок». Участь у робочій зустрічі надала можливість ознайомлення із підходами та досвідом імплементації Директиви в країнах ЄС на прикладі Німеччини, а також країн, які не є членами ЄС, однак реалізують національну політику відповідно до стандартів безпеки МАГАТЕ. Ці відомості мають бути застосовані у процесі імплементації положень Директиви у національну систему законодавства та регулюючих вимог. Участь у зустрічі представника Комітету Верховної Ради України дозволила забезпечити фахове обговорення на експертному рівні можливі підходи і процедури імплементації положень Директиви.
53. 29 листопада 2018 року представники Комітету взяли участь у семінарі-нараді з оприлюднення результатів проекту U4.1/11AB «Надання підтримки при поводженні з радіоактивними відходами на промисловому комплексі «Вектор» в Україні». Ціль даного зібрання – обговорення та підведення підсумків та досягнень за проектом. У 2009 році уряд України затвердив «Техніко-економічне обґрунтування інвестицій у будівництво другої черги КП «Вектор». Проект U4.01/11A є початковим етапом у створенні «Технологічної будівлі» для переробки коротко- і довгоживучих, низько- та середньоактивних твердих радіоактивних відходів. За результатами наради зроблені висновки та напрацьовані подальші плани.
54. 22-23 листопада 2018 року представники Комітету взяли участь у Національному форумі «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології». На Форумі були  розглянуті проблемні питання і кращі практики формування та реалізації програм щодо поводження з відходами на місцевому і регіональному рівнях, у територіальних громадах, обговорювали законодавче регулювання, інформаційну політика та освіту у сфері поводження з відходам, стан поводження з небезпечними відходами і відходами сільського господарства в Україні, ознайомилися з сучасними розробками українських науковців щодо екологічно безпечного перероблення та утилізації відходів. Було  визначено першочергові завдання у сфері поводження з відходами.
55. 18-21 грудня 2018 року до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за сприяння Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у кулуарах І поверху будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 розгорнуто експозицію «Чорнобиль – територія змін». Експозиція «Чорнобиль - територія змін» складається з тематичної фотовиставки та інтерактивної частини, що розповідають про історію ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, а також демонструє процеси перетворення зони відчуження на територію інновацій, сучасних технологій та відродження природи. На заході представлено сьогоднішній стан промислових об’єктів, сучасних наукових досліджень у зоні відчуження, а також 3D-модель нового безпечного конфайнмента, VR-матеріали зсередини арки, один з можливих способів процесу демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття» й додаток доповненої реальності «Арка AR».

У порядку контролю за дотриманням вимог законодавства, з метою вивчення стану дотримання законодавства органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, узагальнення практики його застосування проведено 3 виїзних засідання Комітету та 5 виїзних засідань робочих груп. Зокрема, 
1. Виїзне засідання Комітету в м. Чорнобиль за участю керівництва Київської обласної державної адміністрації, ДСП «Чорнобильська АЕС» міста Славутича, Державного агентства України з управління зоною відчуження та представників Міненерго, ДІЯРУ, Атомпрофспілки, ЄБРР і інших організацій     (19 лютого 2015 року, м. Чорнобиль).
2. Проведення засідання виїзної Комісії щодо комплексної перевірки стану радіаційно-небезпечних об’єктів колишнього уранового виробництва Виробничого об'єднання «Придніпровський хімічний завод» з метою запобігання виникнення екологічної катастрофи, за участю народних депутатів України – членів Комітету, фахівців Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної інспекції ядерного регулювання України, Дніпродзержинської міської ради, Дніпропетровської обласної державної адміністрації, підприємств Придніпровського промислового майданчика. (09 липня 2015 року,                                     м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області).
3. 18 травня 2016 року під головуванням Першого заступника Голови Комітету та Міністра екології та природних ресурсів в Мінприроди України відбулося виїзне спільне засідання Комітету на тему: «Пріоритетні напрями діяльності в природоохоронній сфері в 2016 році» Під час засідання обговорили питання: передачі функції спрямування та координації Державного агентства лісових ресурсів України до Міністерства екології та природних ресурсів; впровадження реінтеграції постраждалої території зони відчуження; відновлення накопичувального статусу Державного фонду поводження з радіоактивними відходами та використання його коштів виключно за цільовим призначенням; законодавчого врегулювання питань зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення; діяльності Держгеонадр; фінансування екологічної освіти; необхідності впровадження роздільного збору побутових відходів; поводження з промисловими відходами; діяльності громадських інспекторів; водних ресурсів та р. Дніпро; поводження з безпритульними тваринами; збереження об’єктів природно-заповідного фонду та інших питань.
4.   06 червня 2016 року у м. Львові відбулося виїзне засідання робочої групи Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи для напрацювання заходів із закриття Львівського міського полігону твердих побутових відходів. За наслідками відвідання полігону учасники засідання звертали увагу на системний характер порушення правил експлуатації полігонів твердих побутових відходів, відсутність державної концепції поводження з відходами, заборону державного нагляду (контролю) державними інспекціями та контролюючими органами, відсутність схем санітарної очистки населених пунктів тощо. Члени робочої групи обговорили ряд питань, які потребують вирішення не тільки на місцевому, але й на державному рівні у сфері поводження з твердими побутовими відходами.
5. 22 вересня 2016 року проведено засідання підкомітету з питань державної політики у сфері поводження з відходами Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. У роботі підкомітету взяли участь представники центральних органів виконавчої влади, громадських організацій, підприємці. Розглядалися питання щодо законодавчого врегулювання проблем поводження з небезпечними відходами в Україні.
6. Виїзне засідання робочої групи Комітету з питань екологічного впливу діяльності Трипільської теплоелектростанції на навколишнє природне середовище (10 липня 2017 року, м. Українка Обухівського району Київської області). Робочою групою розглядались проблемні питання діяльності Трипільської ТЕС та екологічного стану регіону, що підпадає під вплив її функціонування.  Трипільська ТЕС є стратегічним енергопостачальним підприємством, яке  значною мірою забезпечує потреби столичного регіону. Наразі актуальним є зменшення шкідливого впливу на довкілля цього потужного енергетичного об’єкта, побудованого півстоліття тому. Учасники робочої групи відвідали Трипільську ТЕС та об’єкти її інфраструктури, в тому числі місце видалення золошлакових відходів. За результатами виїзду робочої групи здійснюється підготовка проекту рішення Комітету для його розгляду на найближчому засіданні Комітету.
7. 18 жовтня 2017 року відбулося виїзне засідання підкомітету з питань лісових ресурсів, об'єктів тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів та об'єктів природно-заповідного фонду, де були присутні народні депутати, представники Мінприроди, секретаріату Комітету та керівники установ природно-заповідного фонду задля обговорення законодавчих ініціатив у сфері заповідної справи та розробки комплексного законопроекту, який максимально врегулює наявні проблеми галузі, що є на даний час. На засіданні підкомітету обговорили проблемні питання у сфері заповідної справи, які потребують вирішення та врегулювання на законодавчому рівні та прийняли рішення розробити комплексний законопроект.
8. 23 квітня 2018 року в м. Чорнобиль Київської області відбулось виїзне засідання робочої групи Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Учасники виїзного засідання ознайомились з ходом робіт та оглянули арку нового безпечного конфайменту на об'єкті «Укриття» Чорнобильської АЕС, сховище відпрацьованого ядерного палива сухого типу (СВЯП-2), об’єкти комплексу «Вектор», майданчик будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, м. Прип’ять, об’єкт «Чорнобиль-2». Народні депутати України цікавились питанням подальшого стратегічного планування здійснення заходів всередині нового безпечного конфайменту, зокрема, проведення робіт із демонтажу конструкцій, поводження з паливовмісними та радіоактивними матеріалами в середині об’єкту «Укриття», про що наголошували представники ЄБРР під час зустрічі у Комітеті 13 березня 2018 року. За результатами виїзного засідання робочої групи Комітету до зони відчуження прийнято рішення Комітету від 23.05.2018 № 73/10.

В порядку контролю за виконанням законів, постанов Верховної Ради України, власних рішень на засіданнях Комітету було розглянуто питання:
1. Інформація ректора Національного університету біоресурсів і природокористування, доктора педагогічних наук, професора Ніколаєнка С.М. про співпрацю і взаємодію Комітету з Національним університетом. Питання заслухано на засіданні Комітету 10 грудня 2014 року, рішення № 2/1.
2. Заслухано Міністра екології та природних ресурсів України            Шевченка І.А., голову Державної екологічної інспекції України Казимира М.М., в.о. голови Державного агентства водних ресурсів Чунарьова О.В., першого заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Бойка А.П., першого заступника голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Туркевича О.Б., заступника голови Державного агентства лісових ресурсів України Атаманчука В.І., міського голову м. Славутич Удовиченка В.П. та представників Міністерства соціальної політики України, Державної служби геології та надр України щодо виконання Державного бюджету України за 2014 рік та  показники проекту Державного бюджету України на       2015 рік. Заслухано на засіданні Комітету 24 грудня 2014 року, рішення № 4/1.
3. Про ситуацію щодо реорганізації Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля. Питання заслухано на засіданні Комітету 14 січня 2015 року, рішення № 6/2.
4. Про затвердження штатного розпису апарату Національної комісії з радіаційного захисту населення України. Питання заслухано на засіданні Комітету 11 лютого 2015 року, рішення № 8/10.
5. Про лист Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності формування та використання коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища. Питання заслухано на засіданні Комітету 08 квітня 2015 року, рішення № 12/16.
6. Про лист Рахункової палати України щодо результатів аудиту використання коштів держбюджету на експлуатацію державних меліоративних систем. Питання заслухано на засіданні Комітету 08 квітня 2015 року, рішення      № 12/17.
7. Про лист Міністерства надзвичайних ситуацій України стосовно реформування системи цивільного захисту. Питання заслухано на засіданні Комітету 22 квітня 2015 року, рішення № 13/16.
8. Про інформацію заступника Міністра екології та природних ресурсів та лист Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на реалізацію положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Питання заслухано на засіданні Комітету 20 травня 2015 року, рішення № 15/12.
9. Про лист Рахункової палати України щодо результатів перевірки стану справляння та дієвості контролю за надходженням плати за користування надрами до Державного бюджету України. Питання заслухано на засіданні Комітету            20 травня 2015 року, рішення № 15/13.
10. Про звернення народного депутата України Шаповалова Ю.А. щодо ініціювання Комітетом парламентських слухань на тему: «Будівництво Біланівського гірничо-збагачувального комбінату: ризики та перспективи для України». Питання заслухано на засіданні Комітету 20 травня 2015 року, рішення № 15/14.
11. Про інформацію Міністерства екології та природних ресурсів України щодо реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, спрямованих на заходи з охорони навколишнього природного середовища в цілому та на заходи щодо наближення законодавства України до законодавства ЄС, посилення інституційної спроможності Мінприроди та ЦОВВ. Питання заслухано на засіданні Комітету 03 червня 2015 року, рішення № 16/1.
12. Щодо інформування за результатами прийнятих Комітетом рішень  (зміна терміну звітування). Питання заслухано на засіданні Комітету 03 червня               2015 року, рішення № 16/12. 
13. Про перспективи розвитку та діяльності зони відчуження. Питання заслухано на засіданні Комітету 17 червня 2015 року.
14. Інформація про фінансування Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011 – 2020 роки. Питання заслухано на засіданні Комітету 17 червня 2015 року.
15. Про стан та проблеми пожежної безпеки у зоні відчуження, а також взаємодію між Державною службою з надзвичайних ситуацій та Державним агентством України з управління зоною відчуження в контексті ліквідації пожежі на території зони відчуження та зони обов’язкового відселення. Питання заслухано на засіданні Комітету 15 липня 2015 року, рішення № 20/1.
16. Про інформацію щодо проведення виїзного засідання робочої групи Комітету до м. Калуш (Івано-Франківська обл.) з питань екологічних проблем Домбровського кар’єру та токсичних відходів гексахлорбензолу. Питання заслухано на засіданні Комітету 02 вересня 2015 року, рішення № 21/17.
17. Про інформацію щодо проведення виїзного засідання робочої групи Комітету до м. Комсомольськ (Полтавської області) щодо ситуації довкола будівництва Біланівського гірничо-збагачувального комбінату. Питання заслухано на засіданні Комітету 02 вересня 2015 року, рішення № 21/18.
18. Про лист Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету у 2014 році на виплату щомісячної грошової допомоги у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Питання заслухано на засіданні Комітету 02 вересня 2015 року, рішення № 21/19.
19. Про лист Міністерства екології та природних ресурсів України щодо недоцільності передачі бюджетної програми 2401090 «Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів,  підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів» у розпорядження з 2016 року Міністерства освіти і науки України. Питання заслухано на засіданні Комітету 02 вересня 2015 року. Протокольне рішення (пункт 20 Протоколу № 21 засідання Комітету                           від 02 вересня  2015 року).
20. Про Звіт Рахункової палати щодо результатів аудиту виконання рекомендації про захист від забруднення вод басейну річки Західний Буг. Питання заслухано на засіданні Комітету 4 листопада  2015 року,  рішення № 24/21.
21. Про результати аудиту Рахункової Палати України ефективності використання бюджетних коштів, виділених Державній службі України з надзвичайних ситуацій на підготовку кадрів у сфері цивільного захисту. Питання заслухано на засіданні Комітету 07 жовтня 2015 року,  рішення №  23/26. 
22. Про результати проведеного Рахунковою Палатою України аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення діяльності сил цивільного захисту в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Питання заслухано на засіданні Комітету 07 жовтня 2015 року,  рішення №  23/27.
23. Про стан фінансування Чорнобильської АЕС та зони відчуження. Питання заслухано на засіданні Комітету 04 листопада 2015 року, рішення              № 24/1.
24. Щодо Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2013 році. Питання заслухано на засіданні Комітету             04 листопада 2015 року, рішення № 24/20.
25. Про лист Рахункової палати України щодо результатів аудиту використання субвенцій на надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.  Питання заслухано на засіданні Комітету                       04 листопада 2015 року, рішення № 24/24.
26. Про лист Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на охорону довкілля при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг загального користування. Питання заслухано на засіданні Комітету 04 листопада 2015 року, рішення № 24/23.
27. Про лист Рахункової палати України щодо результатів перевірки обґрунтованості планування та результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасністю надходжень до спеціального фонду державного бюджету акцизного податку з бензину моторного для автомобілів. Питання заслухано на засіданні Комітету 04 листопада 2015 року, рішення № 24/22.
28. Про лист народного депутата України Москаленка Я.М. щодо екологічних та соціальних наслідків пожежі на нафтобазі «БРСМ-нафта». Питання заслухано на засіданні Комітету 04 листопада 2015 року, прийнято протокольне рішення (пункт 19 Протоколу № 24 засідання Комітету                            від 04 листопада 2015 року).
29. Про експертні висновки Національної комісії з радіаційного захисту населення України щодо радіологічного стану населених пунктів.  Питання заслухано на засіданні Комітету 25 листопада 2015 року, прийнято протокольне рішення (пункт 1 Протоколу № 25 засідання Комітету від 25 листопада 2015 року).
30. Про лист Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих у Дніпропетровській області на реалізацію заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами. Питання заслухано на засіданні Комітету 09 грудня  2015 року, рішення № 26/16.
31. Про затвердження штатного розпису апарату Національної комісії з радіаційного захисту населення України. Питання заслухано на засіданні Комітету 09 грудня  2015 року, рішення № 26/17.
32. Інформація Міністерства екології та природних ресурсів України, Державного агентства лісових ресурсів України про стан виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони біорізноманіття» (№ 323 – VIII від 9 квітня 2015 року) та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони тваринного світу» (№ 322 – VIII від 09 квітня 2015 року). Питання заслухано на засіданні Комітету 23 грудня  2015 року, рішення №  28/6.
33. Інформація Міністерства екології та природних ресурсів України про підготовку, участь та результати роботи делегації України у Конференції ООН зі зміни клімату (30 листопада – 11 грудня 2015 року, м. Париж, Французька Республіка). Питання заслухано на засіданні Комітету 23 грудня  2015 року, рішення №  28/7.
34. Про затвердження штатного розпису апарату Національної комісії з радіаційного захисту населення України. Питання заслухано на засіданні Комітету 23 грудня  2015 року, рішення № 28/8.
35. Щодо окремої ухвали, винесеної Київським окружним адміністративним судом (про неналежну організацію моніторингу навколишнього природного середовища).   Питання заслухано на засіданні Комітету 23 грудня  2015 року, рішення № 28/9.
36. Про Національну доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2014 році. Питання заслухано на засіданні Комітету             23 грудня  2015 року, рішення №  28/10.
37. Про персональний склад підкомітету з питань цивільного захисту населення, попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру. Питання заслухано на засіданні Комітету 23 грудня  2015 року, рішення № 28/11.
38. Про лист Рахункової палати України щодо результатів аудиту річної фінансової та бюджетної звітності центрального апарату Міністерства екології та природних ресурсів України у 2014 році, а також окремих операцій, які здійснювались об’єктом аудиту у 2013 та 2015 роках. Питання заслухано на засіданні Комітету 27 січня  2016 року, рішення № 29/23 .
39. Про лист Рахункової палати України № 03-2221 від 13.11.2015 р. щодо результатів аудиту використання коштів державного бюджету, виділених на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт Державного підприємства «Солотвинський солерудник» Закарпатської області. Питання заслухано на засіданні Комітету 27 січня  2016 року, рішення № 29/24 .
40. Про стан реалізації Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Про зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, об’єкт «Укриття» та перспективи розвитку зони відчуження. Питання заслухано на засіданні Комітету 27 січня  2016 року, рішення № 29/20 .
41. Про затвердження штатного розпису апарату Національної комісії з радіаційного захисту населення України. Питання заслухано на засіданні Комітету 27 січня  2016 року, рішення № 29/22.
42. Про підготовку до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи. Питання заслухано на засіданні Комітету 03 лютого 2016 року, рішення № 30/1.
43. Інформація щодо Звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2015 році.  Питання заслухано на засіданні Комітету 03 лютого 2016 року, рішення № 30/2.
44. Про Звіт про роботу Комітету за період третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2015 р. – лютий 2016 р.). Питання заслухано на засіданні Комітету 03 лютого 2016 року, рішення № 30/13.
45. Про лист Рахункової палати України щодо результатів фінансового аудиту Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС». Питання заслухано на засіданні Комітету 17 лютого 2016 року, рішення  № 32/13.
46. Про результати розгляду Рахунковою палатою України аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на розвиток та функціонування єдиної державної системи моніторингу навколишнього природного середовища. Питання заслухано на засіданні Комітету 30 березня 2016 року, рішення № 34/21.
47. Про дотримання екологічного законодавства при будівництві комплексів для вирощування птиці у Черкаській області. Питання заслухано на засіданні Комітету 30 березня 2016 року, рішення № 34/22.  
48. Про результати аудиту Рахункової палати України про виконання завдань і заходів, передбачених Загальнодержавною програмою «Питна вода України» на 2011-2020 роки. Питання заслухано на засіданні Комітету 20 квітня 2016 року, рішення № 36/21.
49. Про затвердження штатного розпису апарату Національної комісії з радіаційного захисту населення України. Питання заслухано на засіданні Комітету 17 травня 2016 року, рішення № 38/12.
50. Про лист Рахункової палати України щодо результатів аналізу стану виконання рекомендацій Міжнародного координованого аудиту Чорнобильського фонду «Укриття». Питання заслухано на засіданні Комітету 01 червня 2016 року, рішення № 39/21.
51. Про підготовку до виїзного засідання Робочої групи до Чернівецької області. Питання заслухано на засіданні Комітету 01 червня 2016 року, рішення № 39/22.
52. Про виїзне засідання робочої групи щодо подолання надзвичайної ситуації на території смт Солотвино Тячівського району Закарпатської області. Питання заслухано на засіданні Комітету 01 червня 2016 року.
53. Про участь представника Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи  у пленарному засіданні сьомої сесії Рівненської обласної ради 17.06.2016 для розгляду питання «Про вжиття заходів з метою припинення незаконного видобутку бурштину у Рівненській області». Питання заслухано на засіданні Комітету 15 червня 2016 року.
54. Про проведення конференції «Екологічні, економічні та соціальні проблеми сміттєзвалищ і полігонів в Україні та шляхи їхнього розв’язання» у рамках Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» 14 – 15 липня 2016 р. у м. Львові. Питання заслухано на засіданні Комітету 15 червня 2016 року.
55. Про лист Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Питання заслухано на засіданні Комітету 07 вересня 2016 року, рішення № 43/23.
56. Про звернення народного депутата України Чепиноги В.М. стосовно звернення громадської організації «Громадський контроль м. Українка» щодо екологічного впливу діяльності Трипільської теплоелектростанції (Київська обл.). Питання заслухано на засіданні Комітету 07 вересня 2016 року, рішення № 43/24 та 07 грудня 2016 року, рішення № 49/18.
57. Про реалізацію в рамках Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату договорів продажу одиниць. Питання заслухано на засіданні Комітету 21 вересня 2016 року.
58. Про зниження рівня підземних вод у населених пунктах, розташованих у басейні річки Дністер. Питання заслухано на засіданні Комітету 05 жовтня         2016 року.
59. Про придбання автомобілів з гібридною силовою установкою в рамках реалізації Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату договорів продажу одиниць (частин) установленої кількості з Японською стороною. Питання заслухано на засіданні Комітету 19 жовтня 2016 року.
60. Про заплановані на  29 листопада 2016 р. заходи з нагоди завершення насування арки НБК на об’єкт «Укриття» Чорнобильської АЕС за участю представників країн-донорів Чорнобильського фонду «Укриття». Питання заслухано на засіданні Комітету 19 жовтня 2016 року.
61. Про проведення Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» 22 – 23 листопада 2016 року в          м. Києві. Питання заслухано на засіданні Комітету 19 жовтня 2016 року.
62. Про лист Рахункової палати України щодо аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Чорноморським біосферним заповідником. Питання заслухано на засіданні Комітету 03 листопада 2016 року, рішення № 48/16.
63. Про ситуацію, яка перешкоджає роботі Національного природного парку «Тузловські лимани». Питання заслухано на засіданні Комітету 03 листопада   2016 року.
64. Про будівництво під Києвом Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Питання заслухано на засіданні Комітету 03 листопада 2016 р. та 07 грудня 2016 року, рішення № 49/17.
65. Про лист Рахункової палати України щодо результатів фінансового аудиту Державної екологічної інспекції України та її територіальних органів у 2015 році.). Питання заслухано на засіданні Комітету 22 лютого 2017 року, рішення № 50/29.
66. Про лист Рахункової палати України щодо аудиту ефективності використання бюджетних коштів на ведення лісового і мисливського господарства, охорону і захист лісів в лісовому фонді та розпорядження об’єктами державної власності, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України. Питання заслухано на засіданні Комітету 22 лютого 2017 року, рішення № 50/30.
67. Про лист Рахункової палати України щодо висновків аудиту ефективності справляння та дієвості контролю за надходженням плати за користування надрами за видобування нафти. Питання заслухано на засіданні Комітету 22 лютого         2017 року, рішення № 50/31.
68. Про лист Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на санаторно-курортне лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Питання заслухано на засіданні Комітету 22 лютого 2017 року, рішення Комітету № 50/32.
69. Про лист Рахункової палати України щодо результатів аудиту використання коштів держаного бюджету на функціонування Державного гемологічного центру України. Питання заслухано на засіданні Комітету                  22 лютого 2017 року, рішення № 50/33.
70. Про затвердження штатного розпису апарату Національної комісії з радіаційного захисту населення України. Питання заслухано на засіданні Комітету 22 лютого 2017 року, рішення № 50/34.
71. Про лист народного депутата України – заступника Голови Комітету Недави О.А. створення робочої групи щодо перевірки діяльності з ліцензування господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами. Питання заслухано на засіданні Комітету 22 лютого 2017 року, рішення № 50/36.
72. Про створення національного природного парку «Дніпровсько-Тетерівський». Питання заслухано на засіданні Комітету 22 лютого 2017 року, рішення № 50/37.
73. Про Звіт про роботу Міністерства екології та природних ресурсів України за 2016 рік. Питання заслухано на засіданні Комітету 22 березня 2017 року, Протокол № 51.
74. Щодо звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2016 році. Питання заслухано на засіданні Комітету                    22 березня 2017 року, рішення № 51/2.
75. Про інформацію Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо аналізу практики застосування Кодексу цивільного захисту України щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Питання заслухано на засіданні Комітету 22 березня 2017 року, рішення № 51/12.
76. Про звернення Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» та Соціально-екологічної партії «Союз. Чорнобиль. Україна.» стосовно фінансування Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини». Питання заслухано на засіданні Комітету                    22 березня 2017 року, рішення № 51/14.
77. Про лист Івано-Франківської обласної державної адміністрації щодо зняття з контролю рішення Комітету від 18.06.2014 № 26/13. Питання заслухано на засіданні Комітету 22 березня 2017 року, рішення № 51/15.
78. Про інформацію голови підкомітету Рибака І.П. про факти порушення екологічного законодавства у зв’язку з вивезенням побутових відходів з міста Львова. Питання заслухано на засіданні Комітету 22 березня 2017 року, Протокол № 51.
79. Про інформацію заступника Голови Комітету Недави О.А. про викиди у атмосферне повітря ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», які здійснювалися               17 березня 2017 року. Питання заслухали на засіданні Комітету 22 березня 2017 року, Протокол № 51.
80. Про інформацію про стан виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему». Питання заслухано на засіданні Комітету 12 квітня 2017 року, рішення № 53/13.
81. Про Звіт Кабінету Міністрів України про хід виконання загальнодержавних програм у 2016 році в екологічній та природоохоронній сфері. Питання заслухано на засіданні Комітету 17 травня 2017 року, рішення Комітету № 54/7.
82. Про Національну доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2015 році, підготовлену Міністерством екології та природних ресурсів України відповідно до пункту «а» частини другої статті 251 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища». Питання заслухано на засіданні Комітету 17 травня 2017 року, рішення Комітету № 54/8.
83. Про інформацію щодо будівництва каскаду ГЕС на річці Дністер у рамках реалізації Програми розвитку гідроенергетики на період до 2026 року. Питання заслухано на засіданні Комітету 17 травня 2017 року, рішення Комітету № 54/9.
84. Про інформацію про Голову Національної комісії з радіаційного захисту населення України та персональний склад НКРЗУ. Питання заслухано на засіданні Комітету 24 травня 2017 року, рішення Комітету № 55/9 від 24 травня 2017 року.
85. Про інформацію щодо прийняття рішення про реформування Державної екологічної інспекції України та підготовки концепції з її реформування. Питання заслухали на засіданні Комітету 23 травня 2017 року, Протокол № 55.
86. Про інформацію Першого заступника Голови Комітету Диріва А.Б. та секретаря Комітету Єднака Остапа Володимировича про звернення до Кабінету Міністрів України стосовно забезпечення контролю за використанням пестицидів в Україні. Питання заслухано на засіданні Комітету 06 червня 2017 року, рішення Комітету № 56/8.
87. Про лист Рахункової палати України щодо результатів аналізу стану виконання рекомендацій Міжнародного координованого аудиту Чорнобильського фонду «Укриття». Питання заслухано на засіданні Комітету 11 липня 2017 року, рішення Комітету № 61/8.
88. Про підсумки виїзного засідання робочої групи Комітету з питання впливу діяльності Трипільської теплоелектростанції на навколишнє природне середовище (м. Українка Обухівського району Київської області). Питання заслухали на засіданні Комітету 05 вересня 2017 року, Протокол № 62.
89. Щодо результатів розгляду Рахунковою палатою України аудиту ефективності використання у 2015-2016 роках коштів державного бюджету, використаних Міністерством екології та природних ресурсів України на державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів. Питання заслухано на засіданні Комітету 11 липня 2017 року, рішення Комітету № 62/11.
90. Про лист Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на безоплатне харчування дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи. Питання заслухано на засіданні Комітету 05 вересня 2017 року, рішення Комітету № 62/12.
91. Про лист Рахункової палати України про результати міжнародного координованого аудиту використання коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф та захисту від забруднення вод басейну річки Західний Буг Питання заслухано на засіданні Комітету 05 вересня 2017 року, рішення Комітету 62/13.
92. Щодо прискорення виділення коштів на реалізацію бюджетних програм 2401270 та 2401500 для здійснення природоохоронних заходів. Питання заслухали на засіданні Комітету 05 вересня 2017 року, Протокол № 62.
93. Щодо роботи Державної служби геології та надр України з надання спеціальних дозволів на користування надрами у 2017 р. Питання заслухали на засіданні Комітету 05 вересня 2017 року, Протокол № 62.
94. Щодо роботи Державної служби геології та надр України з надання спеціальних дозволів на користування надрами у 2017 р. Питання заслухано на засіданні Комітету19 вересня 2017 року, рішення Комітету № 63/1.
95. Про лист Рахункової палати України щодо аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на функціонування об’єктів природно-заповідного фонду, що входять до складу міжнародного біосферного заповідника «Східні Карпати». Питання заслухали на засіданні Комітету 19 вересня 2017 року, Протокол № 63.
96. Інформація Заступника голови Комітету Недави О.А. щодо: проведення круглого столу 06.10.2017р. «Впровадження Закону України «Про ратифікацію протоколу про реєстр викидів та перенесення забруднювачів», а також використання екологічного податку»; про підтримку Комітетом проведення форуму «поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», який відбудеться у м. Дніпро 23-24 листопада; про розроблення та стан підготовки Стратегії сталого розвитку України на період до 2030 року. Питання заслухали на засіданні Комітету 19 вересня 2017 року, Протокол № 63.
97. Про лист Рахункової палати України щодо аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на функціонування об’єктів природно-заповідного фонду, що входять до складу міжнародного біосферного заповідника «Східні Карпати». Питання заслухано на засіданні Комітету 03 жовтня 2017 року, рішення Комітету  № 65/11.
98. Про лист Рахункової палати України щодо результатів розгляду матеріалів фінансового аудиту Держгеонадр. Питання заслухано на засіданні Комітету 03 жовтня 2017 року, рішення Комітету № 65/12.
99. Інформація заступника Голови Комітету Недави О.А. про проблемні питання у природно-заповідній справі. Питання заслухали на засіданні Комітету 03 жовтня 2017 року, Протокол № 65.
100. Інформація т.в.о. голови Державної служби геології та надр України Кирилюка О.В. про роботу Держгеонадр. Питання заслухано на засіданні Комітету 07 листопада 2017 року, рішення Комітету № 66/10.
101. Про звернення до Кабінету Міністрів України стосовно національного природного парку  «Бузький Гард» та регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя». Питання заслухано на засіданні Комітету                     07 листопада 2017 року, рішення Комітету № 66/17.
102. Реформування системи державного нагляду і контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища. Питання заслухали на засіданні Комітету 14 листопада 2017 року, Протокол № 67.
103. Про лист Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження. Питання заслухано на засіданні Комітету 14 листопада 2017 року, рішення Комітету № 67/7.
104. Про лист Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на заходи із оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки. Питання заслухано на засіданні Комітету 14 листопада 2017 року, рішення Комітету 67/8.
105. Про лист Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету виділених на забезпечення діяльності сил цивільного захисту. Питання заслухано на засіданні Комітету 14 листопада 2017 року, рішення Комітету № 67/9. 
106. Про рішення Комітету за результатами круглого столу на тему: «Впровадження Закону України «Про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів» та використання екологічного податку». Питання заслухано на засіданні Комітету 14 листопада 2017 року, рішення Комітету № 67/10.
107. Інформація Міністерства екології та природних ресурсів України про проблемні питання у природно-заповідній справі (продовження розгляду від 07.11.2017 р.). Питання заслухано на засіданні Комітету 14 листопада 2017 року, рішення Комітету № 67/11.
108. Щодо будівництва у місті Коломиї деревообробного комплексу австрійською фірмою «Хольціндустрі Швайгофер ГмбХ». Питання заслухали на засіданні Комітету 14 листопада 2017 року, Протокол № 67.
109. Про лист колективу Національного ботанічного саду ім. М. Гришка НАН України. Питання заслухали на засіданні Комітету 14 листопада 2017 року, Протокол № 67.
110. Про виконання Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року. Питання заслухано на засіданні Комітету 19 грудня 2017 року, рішення Комітету № 68/12.
111. Про лист Голови Комісії з питань навколишнього середовища та регіонального розвитку парламенту Республіки Молдова щодо проведення спільної зустрічі для обговорення екологічної ситуації в річці Дністер у транскордонному контексті та визначення взаємоприйнятних дій з метою розв’язання проблем. Питання заслухали на засіданні Комітету 19 грудня            2017 року, Протокол № 68.
112. Про звернення Чорнобильської асоціації народних депутатів України. Питання заслухано на засіданні Комітету 19 грудня 2017 року, рішення Комітету 68/14.
113. Про лист Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету спрямованих на розвиток та функціонування системи протипаводкового захисту. Питання заслухано на засіданні Комітету 16 січня 2018 року, рішення Комітету № 69/13.
114. Про підготовку до проведення виїзного засідання Комітету у зону відчуження. Питання заслухано на засіданні Комітету 13 березня 2018 року, рішення Комітету № 70/21.
115. Про проведення засідання круглого столу на тему: «Екологічні аспекти розвитку гідроенергетики в Україні». Питання заслухано на засіданні Комітету    13 березня 2018 року, рішення Комітету 70/22.
116. Про затвердження штатного розпису апарату Національної комісії з радіаційного захисту населення України. Питання заслухано на засіданні Комітету 13 березня 2018 року, рішення Комітету № 70/23.
117. Про звернення народних депутатів України Войціцької В.М., Єднака О.В. та ініціативної групи мешканців міста Дніпра про вплив виробничої діяльності Придніпровської теплоелектростанції (м. Дніпро) на навколишнє природне середовище. Питання заслухали на засіданні Комітету 21-22 березня 2018 року. Рішення прийнято 15 травня 2018 року, рішення № 72/25.
118. Про лист народного депутата України Недави О.А. щодо скарги мешканців Дніпровського району міста Херсона. Питання заслухали на засіданні Комітету 21-22 березня 2018 року. Рішення прийнято 15 травня 2018 року. Рішення № 72/26.
119. Про лист народного депутата України Єднака О.В. про заслуховування робочої групи зі створення Національного природного парку «Дніпровсько-Тетерівський». Питання заслухали на засіданні Комітету 21-22 березня 2018 року, рішення № 71/3.
120. Про лист Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності справляння та дієвості контролю за надходженням плати за користування надрами для видобування газу до державного бюджету. Питання заслухали на засіданні Комітету 21-22 березня 2018 року, рішення 71/4.
121. Про лист Рахункової палати України щодо результатів фінансового аудиту Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС». Питання заслухали на засіданні Комітету 21-22 березня 2018 року, рішення              № 71/5.
122. Про лист Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності виконання повноважень органами державної влади в частині забезпечення повноти справляння податків та інших надходжень до державного бюджету суб’єктами господарювання у сфері лісового господарства. Питання заслухали на засіданні Комітету 21-22 березня 2018 року, рішення № 71/6.
123. Про проведення науково-практичної конференції з питань напрацювання попереджувальних заходів по боротьбі з шкідниками і хворобами лісу та охорони лісів від пожеж на базі державного підприємства «Іванківське лісове господарство». Питання заслухали на засіданні Комітету 15 травня          2018 року, Протокол № 72.
124. Про затвердження рішення з обговореного питання про лист народного депутата України Недави О.А. щодо скарги мешканців Дніпровського району міста Херсона. Питання заслухали на засіданні Комітету 15 травня 2018 року, рішення № 72/24.
125. Про результати виїзного засідання робочої групи Комітету до                      м. Чорнобиль Київської області з метою вивчення питання введення в експлуатацію нового безпечного конфайменту та інших об’єктів зони відчуження.  Питання заслухали на засіданні Комітету 22-23 травня 2018 року, рішення                № 73/10.
126. Про лист Рахункової палати України щодо результатів розгляду матеріалів аналізу стану виконання рекомендацій Міжнародного координованого аудиту Чорнобильського фонду «Укриття». Питання заслухали на засіданні Комітету 22-23 травня 2018 року, рішення № 73/11. 
127. Про лист Рахункової палати України щодо аудиту ефективності використання Міністерством екології та природних ресурсів України коштів державного бюджету за бюджетною програмою «Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів». Питання заслухали на засіданні Комітету 22-23 травня 2018 року, рішення № 73/20.
128. Про рекомендації круглого столу на тему: «Екологічні аспекти розвитку гідроенергетики в Україні». Питання заслухали на засіданні Комітету                           22-23 травня 2018 року, рішення № 73/21.
129. Про інформацію щодо підготовки законопроектів на повторне перше читання. Питання заслухали на засіданні Комітету 22-23 травня 2018 року, рішення № 73/22.
130. Про лист народного депутата України Єднака О.В. щодо перегляду рішення Комітету стосовно законопроектів реєстр. № 7267 від 07.11.2017 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження ідентифікації та реєстрації тварин з метою посилення відповідального поводження з ними» та реєстр. № 4703-1 від 06.06.2016 «Проект Закону про мораторій на видалення зелених насаджень на об'єктах благоустрою загального користування м. Києва». Питання заслухали на засіданні Комітету 22-23 травня 2018 року, рішення № 73/23.
131. Про лист народних депутатів України Єднака О.В. і Гопко Г.М. щодо заслуховування на засіданні Комітету т.в.о. Голови Держгеонадр Кирилюка О. В. стосовно видачі спеціальних дозволів на користування надрами для видобування літію. Питання заслухали на засіданні Комітету 22-23 травня 2018 року. Протокол № 73.
132. Про підготовку до проведення парламентських слухань на тему «Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату». Питання заслухали на засіданні Комітету 22-23 травня 2018 року, рішення № 73/25.
133. Про лист народного депутата України Єднака О.В. щодо перегляду рішення Комітету стосовно законопроекту реєстр. № 7267 від 07.11.2017 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження ідентифікації та реєстрації тварин з метою посилення відповідального поводження з ними». Питання заслухали на засіданні Комітету 06 червня             2018 року, рішення № 74/10.
134. Про лист народних депутатів України Єднака О. В. і Гопко Г. М. щодо заслуховування на засіданні Комітету т.в.о. Голови Держгеонадр Кирилюка О. В. стосовно видачі спеціальних дозволів на користування надрами для видобування літію. Питання заслухали на засіданні Комітету 06 червня 2018 року. Протокол    № 74.
135. Про лист народного депутата України Єднака О.В. щодо неналежного забезпечення розробки нормативно-правових актів, передбачених нещодавно прийнятими законами, зокрема Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно з рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі», Законом України «Про оцінку впливу на довкілля». Питання заслухали на засіданні Комітету             06 червня 2018 року. Протокол № 74.
136. Про підготовку до проведення парламентських слухань на тему: «Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату». Питання заслухали на засіданні Комітету 19 червня 2018 року, рішення № 75/9.
137. Про використання пестицидів та агрохімікатів. Питання заслухали на засіданні Комітету 19 червня 2018 року. Протокол № 75.
138. Щодо критичної екологічної ситуації, що назріла на території Хмельницької та Житомирської областей в басейнах річок Хомора та Случ через їх забруднення внаслідок несанкціонованих скидів Понінківської картонно-паперової фабрики (смт. Понінка Полонського району Хмельницької області) та неналежного функціонування очисних споруд в місті Полонне. Питання заслухали на засіданні Комітету 19 червня 2018 року. Протокол № 75.
139. Про звернення Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» щодо повідомлень у засобах масової інформації стосовно високого рівня забруднення радіонуклідами продуктів харчування на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та необхідності затвердження оновленого складу Національної комісії з радіаційного захисту населення України. Питання заслухали на засіданні Комітету 12 липня 2018 року. Протокол № 76.
140. Про лист Рахункової палати України щодо результатів міжнародного координованого аудиту функціонування Міжнародного біосферного заповідника «Східні Карпати». Питання заслухали на засіданні Комітету 04 вересня 2018 року, рішення № 77/15.
141. Про лист Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на реконструкцію споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії з обробки і утилізації осадів Бортницької станції аерації. Питання заслухали на засіданні Комітету 04 вересня 2018 року, рішення № 77/16.
142. Інформація щодо стану підготовки до проведення комітетських слухань на тему: «Екологічна ситуація на непідконтрольних українській владі територіях на сході України» та виїзного засідання Комітету на тему: «Захист навколишнього середовища на територіях постраждалих від збройного конфлікту». Питання заслухали на засіданні Комітету 18 вересня 2018 року, рішення № 78/8.
143. Про лист Рахункової палати України щодо результатів фінансового аудиту Державного агентства України з управління зоною відчуження. Питання заслухали на засіданні Комітету 18 вересня 2018 року, рішення № 78/9.
144. Про заслуховування 19 вересня 2018 року Міністерства екології та природних ресурсів України і Державної екологічної інспекції України щодо реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища та обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення ефективності державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища)». Питання заслухали на засіданні Комітету 18 вересня 2018 року, рішення № 78/10.
145. Про графік розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2019 рік. Питання заслухали на засіданні Комітету 18 вересня 2018 року, рішення № 78/12.
146. Про стан виконання Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об’єктів державного підприємства «Бар’єр». Питання заслухали на засіданні Комітету 16 жовтня 2018 року, рішення № 80/9.
147. Про лист Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності виконання повноважень органами державної влади в частині контролю за повнотою і своєчасністю надходження екологічного податку з викидів у атмосферне повітря та скидів у водні об’єкти. Питання заслухали на засіданні Комітету 16 жовтня 2018 року, рішення № 80/10.
148. Про лист Рахункової палати України щодо аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на захист від шкідливої дії вод та розвиток водного господарства на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Питання заслухали на засіданні Комітету 16 жовтня         2018 року, рішення № 80/11.
149. Про листи народного депутата України Фельдмана О.Б. та голови депутатської групи «Воля народу» Москаленка Я М. щодо проведення парламентських слухань на тему: «Державна природоохоронна політика України: стан, перспективи розвитку та шляхи співпраці з громадянським суспільством». Питання заслухали на засіданні Комітету 16 жовтня 2018 року, рішення № 80/12.
150. Про електронну петицію щодо заборони виробництва хутра в Україні та про звернення народного депутата України А. Немировського. Питання заслухали на засіданні Комітету 16 жовтня 2018 року, рішення № 80/14.
151. Про звернення народного депутата України Недави О.А., щодо сприяння у проведенні Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології». Питання заслухали на засіданні Комітету 06 листопада 2018 року, рішення № 81/9.
152. Про лист Рахункової палати України, щодо результатів фінансового аудиту Національної комісії з радіаційного захисту населення України. Питання заслухали на засіданні Комітету 20 грудня 2018 року, рішення № 83/15.
153. Про лист Державної аудиторської служби України про результати державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм Міністерством екології та природних ресурсів України за період з 01.01.2015 по 31.12.2017 року.  Питання заслухали на засіданні Комітету 20 грудня 2018 року, рішення № 83/16.
154. Про звернення до Комітету з питань бюджету щодо погодження спрямування коштів Державного фонду з поводження з радіоактивними відходами на 2019 рік. Питання заслухали на засіданні Комітету 15 січня              2019 року, рішення № 84/1.
155. Про затвердження штатного розпису апарату Національної комісії з радіаційного захисту населення України. Питання заслухали на засіданні Комітету 17 січня 2019 року, рішення № 85/13.
156. Про лист Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на гідрометеорологічну діяльність. Питання заслухали на засіданні Комітету                05 лютого 2019 року, рішення № 86/7.
157. Про лист народного депутата України Єднака О.В. щодо обговорення питання про проведення Комітетом круглого столу на тему: «Проведення лісовпорядкування в Україні: стан справ та необхідні зміни». Питання заслухали на засіданні Комітету 05 лютого 2019 року, рішення № 86/8.
158. Про проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату» (реєстр. № 9129) (доопрацьований Комітетом). Питання заслухали на засіданні Комітету 26 лютого 2019 року, рішення № 89/6.
159. Про лист Рахункової палати України про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на виплату компенсацій та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Питання заслухали на засіданні Комітету 26 лютого 2019 року, рішення № 89/7.
160. Про стан підготовки до слухань у Комітеті на тему: «Промислові викиди підприємств «гігантів»: стан справ та перспективи розвитку в контексті міжнародних зобов’язань України». Питання заслухали на засіданні Комітету       26 лютого 2019 року, рішення № 89/8.
161. Про лист Державної аудиторської служби України щодо результатів державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм Державним агентством водних ресурсів України за період з 01.01.2015 по 31.03.2018 року. Питання заслухали на засіданні Комітету 26 лютого 2019 року, рішення № 89/9.
162. Про лист народного депутата України Недави О.А. щодо розгляду звернення представників наукових, природоохоронних, освітніх установ та громадських організацій щодо обов’язкового врахування природоохоронних питань при формуванні ринку земель сільськогосподарського призначення. Питання заслухали на засіданні Комітету 26 лютого 2019 року, рішення № 89/10.
163. Про лист Рахункової палати України щодо аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління на здійснення її діяльності. Питання заслухали на засіданні Комітету 12 березня 2019 року, рішення № 90/07.
164. Про лист Рахункової палати України стосовно результатів аудиту ефективності виконання повноважень органами державної влади Хмельницької та Чернівецької областей щодо повноти та своєчасності сплати податків та інших надходжень до державного бюджету суб’єктами господарювання у сфері лісового господарства. Питання заслухали на засіданні Комітету 14 травня 2019 року, рішення № 93/12.
165. Про лист Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державній службі України з надзвичайних ситуацій на придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва. Питання заслухали на засіданні Комітету 04 липня 2019 року, рішення № 95/3.
166. Про лист Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на розвиток мінерально-сировинної бази. Питання заслухали на засіданні Комітету 04 липня 2019 року, рішення № 95/4.

За результатами розгляду були прийняті рішення Комітету з рекомендаціями органам державної виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, організаціям, підприємствам.
Для вдосконалення діяльності Комітету, здійснення ним контрольної функції, створення системності у взаємному обміні інформацією, поглиблення співпраці між Комітетом та відповідними міністерствами і відомствами члени Комітету були включені до складу їх колегіальних органів та брали участь у роботі колегій міністерств і відомств та інших заходах, які проводились органами державної влади.
Народні депутати - члени Комітету та працівники секретаріату активно брали участь у проведенні різноманітних заходів: конференцій, семінарів, круглих столів, засіданнях колегій міністерств, симпозіумах, нарадах, спільних засіданнях тощо. За звітний період взято участь у 265 заходах.

№ сесії І ІІ ІІІ ІV V VІІ VІІІ ІХ Х
Кількість 12 19 29 42 33 31 34 25 20 20


За період VIIІ скликання  у Комітеті опрацьовано і розглянуто 17234  листів звернень, які надходили від громадян, юридичних осіб, народних депутатів України, органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань тощо. 
Кожної сесії члени Комітету згідно із графіком проводили особистий прийом громадян у Верховній Раді України. Звернення громадян в основному стосувалися соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, екологічного стану окремих територій, водних об’єктів України, прибережних захисних смуг, захисту тваринного світу. За наслідками розгляду звернень Комітет, відповідно до предметів відання, проводив ретельну роботу з метою оцінки ситуації, пошуку шляхів розв'язання та надання максимально можливої практичної допомоги у кожному випадку.
 
Важливим місцем в діяльності Комітету та роботі секретаріату Комітету було висвітлення діяльності Комітету. Керівництво Комітету та члени Комітету виступали на телебаченні,  у пресі з питань законотворчої діяльності Комітету, проблемних питань екології, природокористування, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Веб-сайт Комітету, інтегрований до сайту Верховної Ради України, є дієвим інструментом  інформування громадськості про діяльність Комітету.
IV. Висновки і пропозиції.
Комітет протягом восьмого скликання Верховної Ради України  ефективно здійснював законопроектну, організаційну та контрольну функції. Плани роботи Комітету виконувались: вчасно розглядались та вносились на розгляд Верховної Ради України висновки щодо законопроектів, з підготовки яких Комітет визначено головним, надавались висновки до законопроектів, що готувались до розгляду іншими комітетами. У порядку контролю за дотриманням вимог законодавства, узагальнення практики його застосування та з метою вивчення стану його дотримання органами виконавчої влади та місцевого самоврядування проводились парламентські та комітетські слухання, виїзні засідання Комітету та робочих груп, круглі столи, наради. Члени комітету та працівники секретаріату брали участь у проведенні  різноманітних заходів: конференцій, семінарів, круглих столів, нарад, засідань  колегій міністерств тощо. 
Комітет підкреслює, що в Україні в цілому створено законодавчу базу з питань охорони та відтворення природних ресурсів, енерго- та ресурсозбереження, екологічної безпеки, попередження та ліквідація наслідків природного лиха, техногенних аварій і катастроф, діяльності державних аварійно-рятувальних служб, радіаційної та пожежної безпеки, цивільного захисту населення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Однак, більшість чинних законів потребує удосконалення, кодифікації та оперативного реагування на виклики та потреби суспільства, законодавчу роботу необхідно продовжувати з врахуванням сучасних потреб та світового досвіду, адаптації українського законодавства до законодавства Європейського Союзу.
Зокрема, існує об’єктивна необхідність підготовки і прийняття законопроектів з питань:
забезпечення стабільного фінансування природоохоронної діяльності, зокрема, шляхом підвищення ефективності роботи фондів охорони навколишнього природного середовища та збільшення надходження коштів до них; 
уточнення та взаємоузгодження відповідних норм Земельного кодексу України та Водного кодексу України щодо водних об’єктів та земель водного фонду; врегулювання питання надання водних об'єктів у користування на умовах оренди; врегулювання проблем щодо встановлення меж прибережних захисних смуг водних об’єктів, які б дозволяли встановлення меж прибережних захисних смуг водних об’єктів без розроблення окремих проектів землеустрою; віднесення земель водоохоронних зон та прибережних захисних смуг до земель природоохоронного призначення; продовження виконання Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року;
прийняття Загальнодержавної програми розвитку заповідної справи на період до 2025 року та Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на період до 2025 року; внесення змін до закону України "Про природно-заповідний фонд України" з метою удосконалених принципів та критеріїв відбору територій і об’єктів природно-заповідного фонду, оцінки природоохоронних, лісівничих, історико-культурних, соціальних, економічних та інших аспектів;
розроблення законопроектів з питань надрокористування, створення системи збалансованого (сталого) та невиснажливого використання природних ресурсів, зокрема прийняття нової редакції Кодексу України про надра та оновлення Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, у тому числі законодавчого врегулювання питань розробки розсіяних проявів бурштину, вугілля, незначних запасів мінеральних вод та інших корисних копалин, що не мають промислового значення, екологічних вимог до видобування сланцевого газу тощо;
удосконалення законодавства з питань зміни клімату у відповідності з пропозиціями, які були висловлені 4 липня 2018 р. під час проведення парламентських слухань на тему: "Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату".
Потребує реформування система (зокрема, структура та методи функціонування) державного нагляду (контролю) за дотриманням природоохоронного законодавства разом із збільшенням розміру відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства.
У сфері лісового господарства необхідно забезпечити створення ефективної, прозорої і регульованої загальнодержавної системи обліку та ведення лісового господарства, охорони лісів, зокрема внести зміни до Лісового кодексу України щодо організації та проведення національної інвентаризації лісів, реформування державної лісової охорони, а також ведення лісового господарства, справляння податків та інших надходжень до державного бюджету суб’єктами господарювання у сфері лісового господарства, забезпечити належну взаємодію та координацію дій органів державної влади в частині обміну інформацією з питань справляння податків і виявлення лісопорушень та притягнення винних до відповідальності.
У сфері поводження з відходами необхідно, у першу чергу, удосконалити Закон України "Про відходи" та інші законодавчі акти у цій сфері задля визначення і закріплення принципів превентивності, пріоритетності утилізації відходів над їх розміщенням; умов, за яких виникає обов’язок позбутися відходів; ієрархії пріоритетів дій у сфері поводження з відходами з відповідним стимулюванням діяльності суб’єктів господарювання; відповідальності виробника продукції за її утилізацію по завершенні життєвого циклу цієї продукції; заборони ввезення на територію України продукції, яка по завершенні свого життєвого циклу не може бути використана як вторинний ресурс; вимоги щодо знешкодження відходів тощо.
Враховуючи значну потребу у пожежній та іншій спеціальній техніці для технічного переоснащення пожежно-рятувальних підрозділів потребує вирішення питання державної підтримки та стимулювання вітчизняного виробника до розробки та випуску новітньої пожежної та іншої спеціальної техніки, а також визначення критеріїв віднесення пожежної та іншої спеціальної техніки до категорії "вітчизняне виробництво". В умовах обмеженого фінансового забезпечення та у зв'язку з наявністю пожежно-рятувальних автомобілів, що відпрацювали встановлені терміни експлуатації та вивільняються в результаті оновлення, але за своїм технічним станом можуть бути використані пожежно-рятувальними підрозділами місцевої пожежної охорони, є необхідність врегулювати на законодавчому рівні питання безоплатної передачі таких автомобілів з державної у комунальну власність.
Необхідно також удосконалити норми Кодексу цивільного захисту України, зокрема, в частині визначення повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту (Міністерства внутрішніх справ України), та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в цій сфері (ДСНС), оскільки чинна норма Кодексу такі повноваження покладає на один центральний орган виконавчої влади.
Потребують вирішення питання ефективного соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема, приведення норм Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" у відповідність до рішення Конституційного Суду України від 17 липня 2018 р. № 6-р/2018, законодавчого врегулювання питання статусу дітей після досягнення повноліття, які народилися у громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; збільшення фінансування на безоплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення ліками, відновлення фінансування бюджетних програми "Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"; врегулювання питання пенсійного забезпечення постраждалих, виконання судових рішень по пенсіях і компенсаційних виплатах.
Потребують законодавчого затвердження подальші етапи та необхідні заходи діяльності зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему і бюджетного фінансування цієї діяльності на 2019-2020 та подальші роки, створення інфраструктури поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом і завершення введення в експлуатацію безпечного конфайнменту об’єкта "Укриття" для перетворення в подальшому цього об’єкта на екологічно безпечну систему та забезпечення бюджетного фінансування цієї діяльності, забезпечення робіт з остаточного закриття та консервації блоків Чорнобильської АЕС; вирішення питання відшкодування Пенсійному фонду України витрат на виплату і доставку пенсій особам (яким вона призначена на пільгових умовах, до отримання права на пенсію за віком), що зайняті на роботі зі зняття експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему. 
На разі існує необхідність підготовки і прийняття законопроектів з питань удосконалення радіаційного захисту населення і довкілля, розвитку продуктивних сил забруднених регіонів, відновлення виробничої та соціальної інфраструктури на цих територіях, зняття з них обмежень господарської діяльності, у тому числі у виробництві сільськогосподарської продукції, повернення земель чорнобильської зони відчуження до економіки України з метою подальшого ефективного використання і розвитку промислового майданчика та виробничої інфраструктури Чорнобильської АЕС та зони відчуження.
Комітету необхідно і надалі поглиблювати співпрацю з громадськими організаціями, розвивати вже налагоджені конструктивні стосунки. Зокрема, необхідно звернути увагу на пропозиції громадських організацій та громадян стосовно покращення  навколишнього природного середовища, поліпшення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме:
забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України; розширення мережі об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі; недопущення зниження статусу об’єктів природно-заповідного фонду; удосконалення системи контролю за дотриманням екологічного законодавства; впровадження "чистих", ресурсо- та енергоефективних технологій, екологічно збалансованої системи природокористування в усіх галузях економіки; вдосконалення економічного механізму природокористування; 
поліпшення пенсійного, медичного, соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення соціальних прав і гарантій постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, які їм надано відповідно до законодавства;
забезпечення подолання екологічних, соціальних та економічних наслідків воєнних дій на сході України,  широке залучення громадських організацій, науковців та експертів до проведення інвентаризації пошкоджених або зруйнованих об’єктів, які становлять потенційну загрозу природному середовищу та здоров'ю населення.


Перший заступник 
Голови Комітету                                                                   А. ДИРІВ
Керівник секретаріату                                                         М. БОРИСЮК


ДОДАТОК

Зведена інформація про розгляд законопроектів,
стосовно яких Комітет було визначено головним
з їх підготовки та доопрацювання впродовж скликання

Підготовлено та прийнято Верховною Радою України Закони України:
1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони тваринного світу» (№ 322-VIII від 09.04.2015).
2. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони біорізноманіття» (№ 323-VIII від 09.04.2015). 
3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення прозорості видобувних галузей в Україні» (№ 521-VIII від 16.06.2015). 
4. Закон України «Про внесення зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (№ 987-VIII від 04.02.2016). 
5. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо усунення дискримінаційного ставлення до громадян, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї» (№ 1339-VIII                            від 21.04.2016).
6. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»        (№ 1472-VIII від 14.07.2016).
7. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом» (№ 1641-VIII від 04.10.2016).
8. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування» (№ 1830–VIII          від 07.02.2017). 
9. Закон України «Про внесення зміни до статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (№ 2015-VIII від 13.04.2017).
10. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (№ 2059-VIII                    від 23.05.2017).
11. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин» (№ 1829-VIII від 07.02.2017).
12. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі» (№ 1832-VIII від 07.02.2017). 
13. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» (№ 2047-VIІІ від 18.05.2017).
14. Закон України «Про внесення змін до статті 48 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (№ 2082-VIІІ від 06.06.2017).
15. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат» (№ 2063-VIІІ від 23.05.2017).
16. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин» (№ 2120-VIІІ         від 22.06.2017).
17. Закон України «Про внесення зміни до статті 4 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» щодо удосконалення механізму фінансування поводження з радіоактивними відходами» (№ 2124-VIІІ                       від 11.07.2017).
18. Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» (№ 2354-VIII            від 20.03.2018).
19. Закон України «Про внесення змін до статті 20-2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (№ 2380-VIII від 03.04.2018).
20. Закон України «Про внесення змін до  деяких законів України щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища» (№ 2362-VIII від 22.03.2018).
21. Закон України «Про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему» (№ 2595-VIII від 16.10.2018).
22. Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» (№ 2697-VIII від 28.02.2019).

Усього: 22

Підготовлено та прийнято Постанови Верховної Ради України:

1. «Про проведення парламентських слухань на тему: «Про зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, об’єкт «Укриття» та перспективи розвитку зони відчуження» (№ 111-VIII від 15.01.2015).
2. «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування»            (№ 150-VIII від 04.02.2015).
3. «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, об'єкт «Укриття» та  перспективи розвитку зони відчуження» (№ 348-VIII від 22.04.2015).
4. «Про прийняття за основу проекту Закону України про видобування та реалізацію бурштину» (від 23.04.2015 № 357-VIII).
5. «Про звільнення Шевченка І.А. з посади Міністра екології та природних ресурсів України» (№ 574-VIII від 02.07.2015).
6. «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері охорони природно-заповідного фонду України» (№ 779-VIII від 11.11.2015).
7. «Про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та про заходи, пов’язані з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи» (№ 793-VIII від 12.11.2015).
8. «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (№ 840-VIII від 26.11.2015).
9. «Про направлення на повторне перше читання проекту Закону України  про оцінку впливу на довкілля» (№ 839-VIII від 26.11.2015).
10. «Про проведення парламентських слухань на тему: «30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи» (№ 852-VIII від 08.12.2015).
11. «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо соціального захисту постраждалих осіб» (№ 986-VIII від 04.02.2016).
12. «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи» (№ 1089-VIII від 13.04.2016).
13. «Про направлення на повторне перше читання проекту Закону України про оцінку впливу на довкілля» (№ 1378-VIII від 19.05.2016).
14. «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом» (№ 1380-VIII                       від 19.05.2016).
15. «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заходів, направлених на сприяння розвитку природно-заповідного фонду України» (№ 1399-VIII від 01.06.2016).
16. «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» (№ 1408-VIII від 02.06.2016).
17. «Про прийняття за основу проекту Закону України про оцінку впливу на довкілля» (№ 1449 –VIII від 12.07.2016).
18. «Про прийняття за основу проекту Закону України про стратегічну екологічну оцінку»( № 1450 –VIII від 12.07.2016).
19. «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» (№ 1632-VIII від 04.10.2016).
20. «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони екомережі» (№ 1633-VIII від 04.10.2016).
21. Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі»            (№ 1634-VIII від 04.10.2016).
22. «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони фауни та флори згідно з міжнародними угодами» (№ 1635-VIII від 04.10.2016).
23. Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин»         (№ 1636-VIII від 04.10.2016).
24. «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування» (№ 1637-VIII від 04.10.2016).
25. «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» (№ 1710-VIII                     від 01.11.2016).
26. «Про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією  про охорону та сталий розвиток Карпат» (№ 1821-VIII від 17.01.2017).
27. «Про направлення на доопрацювання Закону України про оцінку впливу на довкілля» (№ 1828 –VIII від 07.02.2017).
28. «Про прийняття за основу проекту Закону України про стратегічну екологічну оцінку» (№ 2060 -VIII від 23.05.2017).
29. «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин» (№ 1995-VIII від 04.04.2017).
30. «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до статті 48 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (№ 2016-VIII від 13.04.2017).
31. «Про направлення на повторне друге читання проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища»     (№ 1831-VIII від 07.02.2017).
32. «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до статті 4 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» щодо удосконалення механізму фінансування поводження з радіоактивними відходами» (№ 2061-VIII від 23.05.2017).
33. «Про направлення на повторне друге читання проекту Закону України про стратегічну екологічну оцінку» (№ 2179-VIII  від 07.11.2017).
34. «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону» (№ 2381-VIII                         від 03.04.2018).
35. «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему» (№ 2403-VIII від 17.04.2018).
36. «Про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  (№ 2399-VIII від 17.04.2018).
37. «Про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  (№ 2404-VIII від 17.04.2018).
38. «Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементанції положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу» (№ 2405-VIII від 17.04.2018).
39. «Про направлення на доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо пенсійного забезпечення та проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо встановлення належного рівня пенсійного забезпечення» (№ 2413-VIII від 19.04.2018).
40. «Про проведення парламентських слухань на тему: «Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату»           (№ 2424-VIII від 16.05.2018).
41. «Про прийняття за основу проекту Закону України про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»         (№ 2594-VIII від 16.10.2018).
42. «Про прийняття за основу проекту Закону України про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» (№ 2698-VIII      від 28.02.2019).
43. «Про прийняття за основу проекту Закону України про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази» (№ 2699-VIII від 28.02.2019).
44. «Про подолання негативних наслідків екологічної ситуації в басейні річок Хомора та Случ на окремих територіях Хмельницької та Житомирської областей» (№ 2723-VIII від 16.05.2019).

Усього: 44

Законопроекти, прийняті Верховною Радою України восьмого скликання у першому читанні, щодо яких не прийнято остаточного рішення:

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування (рестр. № 1107 від 28.11.2014 р.),  внесений народними депутатами України Левченком Ю.В., Осуховським О.І., Іллєнком А.Ю., Бубликом Ю.В., Марченком О.О., Головком М.Й. Прийнято у першому читанні  04.02.2015;
2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охорони фауни та флори згідно міжнародних угод) (реєстр. № 3445               від 10.11.2015 р.), внесений народними депутатами України Дирівим А.Б., Рибаком І.П., Дзюбликом П.В. Прийнято у першому читанні 04.10.2016;
3. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (щодо виплати грошової компенсації на харчування дітей) (реєстр. № 6230 від 23.03.2017), внесений народними депутатами України Арешонковим В.Ю., Констанкевич І.М., Дзюбликом П.В., Москаленком Я.М. та іншими народними депутатами України. Прийнято у першому читанні 17.04.2018;
4. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (щодо соціального захисту учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС) (реєстр. № 6656 від 27.06.2017), внесений народним депутатом України Литвином В.М. Прийнято у першому читанні 17.04.2018;
5. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону) (реєстр. № 6749 від 17.07.2017) внесений народними депутатами України Подоляк І.І., Москаленком Я.М., Остріковою Т.Г., Герасимовим А.В., Сотник О.С. Прийнято в першому читанні 03.04.2018;
6. Проект Закону про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази (реєстр. № 9082 від 14.09.2018), внесений Кабінетом Міністрів України. Прийнято у першому читанні 28.02.2019;
7. Проект Закону про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (реєстр. № 9253 від 01.11.2018), внесений Кабінетом Міністрів України. Прийнято у першому читанні 28.02.2019.

Усього: 7

Прийняті закони України, які повернуті з пропозиціями Президента України і не вносились на повторний розгляд Верховної Ради України
Усього: 0

Закони, які скасовані Верховною Радою України, та законопроекти, які були заслухані на сесії Верховної Ради України, або відкликані суб’єктами права законодавчої ініціативи, чи повернуті суб’єкту права законодавчої ініціативи, а також проекти постанов:
1. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (щодо розширення прав Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад у частині використання коштів фондів охорони навколишнього природного середовища) (рестр. № 1024                від 27.11.2014 р.), внесений народним депутатом України Шпеновим Д.Ю., 29.12.2014 законопроект відкликано;
2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативним явищам внаслідок діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ (реєстр. № 1173                          від 02.12.2014 р.), внесений народним депутатом України Барвіненком В.Д., 03.02.2016 в порядок денний не включено (відхилено та знято з розгляду);
3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо посилення заходів по охороні лісів) (рестр. № 1307 від 09.12.2014 р.) (доопрацьований),  внесений народним депутатом України  Дирівим А.Б., 08.04.2015 законопроект відкликано;
4. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо медичного забезпечення дітей учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та евакуйованих із зони відчуження (рестр. № 1336 від 10.12.2014 р.),  внесений народним депутатом України  Королевською Н.Ю., 08.04.2015 проект не прийнято;
5. Проект Закону про особливості видобутку бурштину-сирцю на родовищах і проявах, які не мають промислового значення (рестр. № 1351               від 10.12.2014 р.),  внесений народним депутатом України Вознюком Ю.В., питання заслухано та знято з розгляду 23.04.2015;
6. Проект Закону про видобування та реалізацію бурштину, внесений народними депутатами України (рестр. № 1351-1 від 26.12.2014 р.), (друге читання), 07.02.2017 проект не прийнято;
7. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» (щодо удосконалення окремих положень)                  (рестр. № 1427 від 11.12.2014 р.), внесений народним депутатом України Мельниченком В.В.,  16.01.2015 законопроект відкликано;
8. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо ізольованого баласту) (рестр. № 1504 від 17.12.2014 р.), внесений народним депутатом України Урбанським О.І.,  16.02.2015 законопроект відкликано;
9. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення надання в користування на умовах оренди водних об'єктів (рестр. № 1625 від 25.12.2014 р.),  внесений народними депутатами України    Шаповаловим Ю.А., Безбахом Я.Я., Сольваром Р.М., 05.02.2015 законопроект відкликано;
10. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення законодавства у сфері мисливського господарства та полювання і боротьби з браконьєрством) (рестр. № 1687 від 30.12.2014 р.),  внесений народним депутатом України  Палатним А.П., 03.02.2015 законопроект відкликано;
11. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення охорони екомережі) (реєстр. № 1769 від 15.01.2015 р.), внесений народними депутатами України Єднаком О.В., Гопко Г.М., Кривенком В.М. Прийнято у першому читанні 04.10.2016 (втратив актуальність у зв'язку з прийняттям Закону України № 2362-VIII від 22.03.2018, рішення Комітету № 95/2 від 04.07.2019);
12. Проект Закону про мораторій на будівництво об’єктів виробничого призначення та об’єктів невиробничого призначення на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва (рестр. № 1772 від 15.01.2015 р.),  внесений народним депутатом України Ар’євим В.І., 07.04.2015 законопроект відкликано;
13. Проект Закону про зелені насадження міст та інших населених пунктів (реєстр № 2013а від 04.06.2015 р.) (доопрацьований), внесений народними депутатами  України Балицьким Є.В., Ревегою О.В., 20.03.2018 проект відкликано;
14. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (щодо харчування дітей, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи) (рестр. № 2060  від 06.02.2015 р.),  внесений народними депутатами України  Москаленком Я,М., Арешонковим В.Ю., 27.04.2015 законопроект відкликано;
15. Пропозиції Президента до Закону «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо соціального захисту постраждалих осіб» (до реєстр. № 2093), 21.04.2016 відхилено;
16. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження функцій державних контролюючих органів (реєстр. № 2121а від 18.06.2015 р.), внесений народним депутатом України Парасюком В.З., 03.02.2016 в порядок денний не включено (відхилено та знято з розгляду);
17. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо функціонування державних контролюючих органів й страхування на випадки виникнення природної та/або техногенної ситуації) (реєстр. № 2121а-1 від 30.06.2015 р.), внесений народним депутатом України Головком М.Й., 03.02.2016 в порядок денний не включено (відхилено та знято з розгляду);
18. Проект Закону про внесення змін до статті 1 Закону України «Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах» (щодо строку мораторію) (реєстр. № 2124 від 12.02.2015 р.), внесений народними депутатами України Гаврилюком М.В., Романюком В.М., 03.02.2016 проект відкликано;
19. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо  відновлення соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (рестр. № 2137 від 13.02.2015 р.),  внесений народними депутатами України    Королевською Н.Ю., Дунаєвим С.В., Павленком Ю.О., Солодом Ю.В.,  27.04.2015 законопроект відкликано; 
20. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заходів для забезпечення розвитку природно-заповідного фонду України) (реєстр № 2178 від 19.02.2015 р.), внесений народними депутатами України Колєсніковим Д.В. та Шпеновим Д.Ю.,  03.06.2015 проект не прийнято;
21. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо створення умов для розвитку водних біоресурсів) (реєстр. № 2190а               від 30.06.2015 р.), внесений народним депутатом України Мушаком О.П., 03.02.2016 в порядок денний не включено (відхилено та знято з розгляду);
22. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (щодо віднесення радіочастотного ресурсу України до природних ресурсів загальнодержавного значення)           (реєстр № 2220 від 24.02.2015 р.), внесений народним депутатом України Томенком М.В., 25.03.2015 законопроект відкликано;
23. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері охорони природно-заповідного фонду України (реєстр. № 2311 від 04.03.2015 р.) (друге читання), 07.02.2017 проект не прийнято;
24. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гарантій прав громадян на загальне використання лісових ресурсів (реєстр. № 2515а від 20.08.2015р.), внесений народним депутатом України Єднаком О.В., 03.02.2016 проект відкликано;
25. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про гідрометеорологічну діяльність» (щодо фінансування національної гідрометеорологічної служби) (реєстр. № 2543а від 31.08.2015 р.), внесений Кабінетом Міністрів України, 14.04.2016 проект відкликано;
26. Проект Постанови про Державну програму безпечного поводження з твердими побутовими відходами, роздільне збирання, сортування та їх переробку (реєстр. № 2691 від 21.04.2015 р.), внесений народним депутатом України Балогою В.І., 03.02.2016 в порядок денний не включено (відхилено та знято з розгляду);
27. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» (щодо удосконалення деяких положень) (реєстр. № 2772 від 05.05.2015 р.), внесений Кабінетом Міністрів України, 14.04.2016 проект відкликано;
28. Проект Постанови про вжиття заходів реагування та хід ліквідації надзвичайної ситуації, яка склалась в кінці квітня 2015 року у зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення (реєстр № 2807 від 12.05.2015 р.), внесений народними депутатами України Вілкулем О.Ю., Колєсніковим Д.В., 03.10.2017 знято з розгляду;
29. Проект Закону про внесення змін до статті 25 Закону України «Про захист тварин від жорсткого поводження» (щодо якості води для діяльності дельфінаріїв) (реєстр № 2848 від 14.05.2015 р.), внесений народними депутатами України Недавою О.А., Чекітою Г.Л., Чепиногою В.М., Кіссе А.І., Кодолою О.М., Рибаком І.П.,  22.06.2015 законопроект відкликано;
30. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення охорони природних територій) (реєстр № 2889 від 18.05.2015 р.), внесений народним депутатом України Єднаком О.В., 03.02.2016 проект відкликано;
31. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо імплементації положень деяких директив ЄС у сфері оцінки впливу на навколишнє природне середовище) (реєстр. № 2910 від 20.05.2015 р.), внесений народними депутатами України Дирівим А.Б., Дзюбликом П.В., Рибаком І.П., 14.07.2015 проект відкликано;
32. Проект Закону про раціональне використання, відтворення, охорону тваринного світу (реєстр. № 2927 від 21.05.2015 р.), внесений народними депутатами України Тригубенком С.М., Яніцьким В.П., Абдулліним О.Р., Рибаком І.П., Петренком О.М., Присяжнюком О.А., 03.02.2016 р. проект відкликано;
33. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про відходи» (щодо поводження з небезпечними відходами) (реєстр. № 2950 від 22.05.2015 р.), внесений народними депутатами України Тригубенком С.М., Рибаком І.П., Недавою О.П., Рибалкою С.В., 21.04.2016 р. проект не прийнято;
34. Проект Закону про внесення змін до статті 12 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» (щодо встановлення мінімального віку придбання та використання зброї) (реєстр. № 3050 від 08.09.2015 р.), внесений народним депутатом України Мельничуком І.І., 03.02.2016 р. в порядок денний не включено (відхилено та знято з розгляду);
35. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо керівництва єдиною державною системою цивільного захисту                (реєстр. № 3086 від 15.09.2015 р.), внесений Кабінетом Міністрів України, 14.04.2016 р. проект відкликано;
36. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо земель водного фонду (реєстр. № 3089 від 15.09.2015 р.), внесений Кабінетом Міністрів України, 14.04.2016 р. проект відкликано;
37. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заходів, направлених на сприяння розвитку природно-заповідного фонду України) (реєстр. № 3124 від 17.09.2015 р.), внесений народними депутатами України Колєсниковим Д.В., Шпеновим Д.Ю., Дзюбликом П.В.. Рибаком І.П., 01.11.2016 р. знято з розгляду;
38. Проект Закону про обмеження виробництва, використання, ввезення і розповсюдження полімерних пакетів (реєстр. № 3237 від 06.10.2015 р.), внесений народним депутатом України  Поляковим М.А., 21.02.2017 р. проект відкликано;
39. Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» (від 04.10.2016           № 3259) (повернутий з пропозиціями Президента України 28.10.2016), 17.01.2017 відхилено;
40. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» (щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища) (реєстр. № 3430 від 09.11.2015 р.), внесений Кабінетом Міністрів України, 14.04.2016 р. проект відкликано;
41. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про охорону атмосферного повітря» (щодо децентралізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів) (реєстр. № 3553 від 27.11.2015 р.), внесений народними депутатами України Ванатом П.М., Романовським О.В., Сольваром Р.М, Матвійчуком Е.Л., 03.02.2016 р. в порядок денний не включено (відхилено та знято з розгляду);
42. Проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та про заходи, пов'язані з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи» (реєстр. № 3676 від 18.12.2015 р.), внесений народним депутатом України Ар’євим В.І., 01.11.2016 р. знято з розгляду;
43. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про тваринний світ» щодо охорони тваринного світу (реєстр. № 3683 від 21.11.2015 р.),  внесений Кабінетом Міністрів України, 14.04.2016 р. проект відкликано;
44. Проект Закону про добровільну пожежну охорону (реєстр. № 4011а          від 15.07.2016 р.), внесений народним депутатом України Рибчинським Є.Ю., 22.09.2016 р. проект відкликано; 
45. Проект Закону про внесення зміни до статті 39 Закону України «Про тваринний світ» (щодо охорони тваринного світу) (реєстр. № 4492 від 21.04.2016 р.), внесений народним депутатом України Савченко О.Ю., 21.02.2017 р. проект відкликано; 
46. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запобігання знищенню лісів та сприяння їх відновленню) (реєстр. № 4538 від 28.04.2016 р.), внесений народним депутатом України Дерев’янком Ю.Б., 21.05.2016 р. проект відкликано;
47. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення відповідальності за порушення правил полювання та використання державного мисливського фонду (реєстр. № 4597 від 05.05.2016 р.), внесений народним депутатом України Савченко О.Ю., 21.02.2017 р. проект відкликано; 
48. Проект Закону про території зі спеціальним екологічним статусом (реєстр. № 4785 від 06.05.2016 р.), внесений народним депутатом України Балицьким Є.В., 18.10.2016 р. проект відкликано;
49. Проект Закону про відходи (реєстр. № 4838 від 16.06.2016 р.), внесений народними депутатами України Дирівим А.Б., Домбровським О.Г. та іншими народними депутатами України, 03.10.2017 проект відкликано;
50. Проект Закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про віднесення деяких населених пунктів Волинської та Рівненської областей до зони гарантованого добровільного відселення» (реєстр. № 5047 від 26.08.2016 р.), внесений  Кабінетом Міністрів України, 03.10.2017 проект відкликано;
51. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гуманного ставлення до тварин з метою морального розвитку суспільства (реєстр. № 5119 від 14.09.2016 р.), внесений народними депутатами України Ляшком О.В., Галасюком В.В., Вовком В.І., Лозовим А.С., Петренком О.М., Ленським О.О., Алексєєвим І.С., Рибаком І.П., Чепиногою В.М.,  04.04.2017 р. проект не прийнято;
52. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» (реєстр. № 5200 від 30.09.2016 р.), внесений  Кабінетом Міністрів України, 30.08.2017 проект відкликано;
53. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення охорони водних об'єктів) (реєстр. № 5453 від 25.11.2016 р.), внесений народним депутатом України Тимошенко Ю.В., 08.02.2017 проект відкликано;
54. Проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: «Роль України в глобальній проблемі змін клімату - виклики та нові можливості» (квітень 2017 року) (реєстр. № 5528 від 12.12.2016 р.), внесений народним депутатом України Дирівим А.Б.,  08.02.2017 р. проект не прийнято; 
55. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо приведення у відповідність до європейських норм та вимог законодавства про охорону біорізноманіття) (реєстр. № 6074 від 09.02.2017 р.), внесений народними депутатами України Дзюбликом П.В., Рибаком І.П., Єднаком О.В., 21.02.2017 р. проект відкликано;
56. Проект Закону про внесення змін до статті 38 Лісового кодексу України (реєстр. № 6582 від 12.06.2017 р.), внесений Кабінетом Міністрів України, 03.10.2017 повернуто на доопрацювання ініціатору внесення;
57. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу) (реєстр. № 6598 від 18.05.2018) (доопрацьований), внесений народними депутатами України Дзюбликом П.В., Рибаком І.П., Валентировим С.В., Дирівим А.Б., Недавою О.А., 20.11.2018 проект не прийнято;
58. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення міжнародних стандартів у сфері охорони тваринного та рослинного світу) (реєстр. № 6598-1 від 10.07.2017), внесений народними депутатами України Семенухою Р.С., Подоляк І.І., Кодолою О.М., Євтушком С.М. та іншими, 20.03.2018 проект відкликано;
59. Проект Закону про добровільну пожежну охорону (реєстр. № 7006            від 27.07.2017), внесений народними депутатами України Мельничуком С. П., Побером І.М., заява про відкликання від 03.11.2017;
60. Проект Закону про Єдину інформаційну систему у сфері обігу деревини (реєстр. № 7435 від 22.12.2017 р.), внесений народними депутатами України Єднаком О.В.. Рибаком І.П., Дирівим А.Б., Опанасенком О.В., Кіралем С.І., Кацер-Бучковською Н.В., Дзюбликом П.В., Бондарем М.Л., Кремінем О.Д., Арешонковим В.Ю. Ревегою О.В., Гопко Г.М., Євтушком С.М., Романюком В.М., Кривенком В.М., Рябчиним О.М., Валентировим С.В., 13.03.2018 проект відкликано;
61. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» та інших законодавчих актів України із питань охорони природно-заповідного фонду України (реєстр. № 7510 від 19.01.2018), внесений народним депутатом України Дзюбликом П.В. 23.05.2018 проект відкликано;
62. Проект Постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань на тему: «Державна природоохоронна політика України: стан та перспективи розвитку» (5 грудня 2018 року) (реєстр. № 8624 від 17.07.2018 р.), внесений народним депутатом України Дирівим А.Б., 05.09.2018 проект не прийнято;
63. Проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: «Державна природоохоронна політика України: стан, перспективи розвитку та шляхи співпраці з громадянським суспільством» (3 липня 2019 року)               (реєстр. № 9485 від 18.01.2019 р.), внесений народним депутатом України Дирівим А.Б., 15.05.2019 проект не прийнято.

Усього: 63

Комітет визначено головним з підготовки законопроектів      -       225
Підготовлено Комітетом та прийнято Верховною Ради України Законів України                                                                                              -        22                                                         
Підготовлено Комітетом та прийнято Верховною Ради України Постанови Верховної Ради України                                                                       - 44 
Законопроекти прийняті в першому читанні                             -         8 (із них 1           втратив актуальність)
Законопроекти підготовлені до розгляду -       116
За звітний період проведено засідань Комітету                        -         95 
Питання розглянуті на засіданнях Комітету                              -       1170
Комітет визначено головним з підготовки проектів постанов з окремих питань                                                                                                     -        21
Комітетом надані висновки до  законопроектів                        -        585
Закони або законопроекти, які розглядалися Комітетом, але були скасовані Верховною Радою України чи були заслухані на сесії Верховної Ради України, або відкликані суб'єктами права законодавчої ініціативи            -         57
Питання розглянуті на засіданні Комітету у порядку контролю за виконанням законів, постанов Верховної Ради України, власних рішень           -        166
Опрацьовано і розглянуто  листів і звернень громадян, підприємств, установ, організацій, місцевих та центральних органів влади                       -       17275

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку