22 грудня 2021 року відбулися слухання у Комітеті на тему: "Кліматична стратегія України. Підсумки 26-ї Конференції Сторін Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату. Українська екологічна складова Європейського Зеленого Курсу. План дій Уряду до 2030 р. щодо реалізації вимог Оновленого національно визначеного внеску України до Паризької угоди"

Опубліковано 22 грудня 2021, о 17:54

 Комітет 

Відповідно до Плану роботи 22.12.2021 Комітетом з питань екологічної політики та природокористування у форматі відеоконференції було проведено слухання на тему: "Кліматична стратегія України. Підсумки 26-ї Конференції Сторін Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату. Українська екологічна складова Європейського Зеленого Курсу. План дій Уряду до 2030 р. щодо реалізації вимог Оновленого національно визначеного внеску України до Паризької угоди".

У слуханнях взяли участь народні депутати України, керівники та представники центральних органів виконавчої влади, наукових, міжнародних та громадських організацій.

Відкриваючи слухання, Голова Комітету, народний депутат України Бондаренко О.В. окреслив рамки для обговорень на слуханнях і наголосив, що 2021 рік - це рік значного внеску в Україні і світі у збереження клімату. Цей рік заклав нові підвалини для великої сьогоденної конструктивної роботи, появи нових думок, які знайдуть відображення у рекомендаціях за наслідками сьогоднішніх слухань.

За пропозицією Голови Комітету слухання вела голова підкомітету з адаптації до змін клімату та охорони атмосферного повітря, народний депутат України Василенко Л.В. На слуханнях з доповіддю виступили заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Ставчук І.І., заступник Міністра енергетики Підкоморна Ю. А., заступник Міністра аграрної політики та продовольства Дзьоба Т.І., заступник Міністра інфраструктури Найєм М., Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Безус В.О., представники центральних органів виконавчої влади, науковці та експерти.

Під час обговорення увага була зосереджена на питаннях кліматичної політики, декарбонізації економіки. З метою досягнення цілі Оновленого Національно визначеного внеску (ОНВВ) до Паризької угоди Уряд розпочав розроблення Плану заходів, що включатиме перелік ключових секторів, необхідних трансформацій та заходів, що забезпечуватимуть їх реалізацію до 2030 року, зокрема, у секторах  енергетики і постачанні енергії, промисловості, транспорту, будівництві та сільському господарстві. Затвердження Плану реалізації і оцінка потреб для його реалізації в Україні, а також потреб по залученню технічної допомоги від міжнародних партнерів надасть можливість звертатися щодо її залучення і збалансувати фінансування Плану за рахунок внутрішніх ресурсів.

Участь Президента України В.О.Зеленського у 26-ї Конференції Сторін Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату стала відчутним поштовхом для посилення кліматичної політики в Україні і її визнання світовими країнами-лідерами. Також було посилено позицію України стосовно врахування резолюції Генеральної Асамблеї ООН по Автономній республіці Крим щодо відображення статистичних кліматичних даних, невизнання будь якої зміни статусу АР Крим та м. Севастополя.

Учасники слухань відзначили необхідність розвитку ресурсозберігаючих технологій та застосування чистих джерел енергії, що є пріоритетним для кліматичної політики України. Актуальним також є питання розвитку інструментів стимулювання для реалізації природоохоронних заходів, забезпечення наукового супроводу екологічної модернізації та створення належних умов для інтеграції завдань кліматичної політики на всіх рівнях управління.

Урядом було затверджено Національну транспортну стратегію України до 2030 року, якою закладені основи та напрямки екологізації транспортної сфери, затверджено план заходів з її імплементації. Основними завданнями визначено доведення частки електротранспорту у внутрішньому сполученні до 75%, забезпечення за участю місцевих державних адміністрацій поетапної заміни автомобільного транспорту на електротранспорт, стимулювання використання в містах екологічно більш чистих видів транспорту, зокрема електромобілів, міського електричного транспорту з нульовими викидами. Пропонується законодавчо врегулювати поетапну заборону ввезення і першої реєстрації автомобілів з двигунами внутрішнього згорання. З 01.01.2022 набирає чинності Закон України "Про внутрішній водний транспорт", розроблені та опрацьовуються законопроекти про залізничний транспорт, про судна та контроль за судновим водним баластом, а також затверджено авіаційні правила, які сприятимуть зменшенню забруднення довкілля.

Також на слуханнях йшлося про необхідність підтримки роботи над реалізацією національних планів дій з енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії, альтернативних видів палива, над питаннями стимулювання енергоефективності будівель, енергоефективності у промисловості, в енергетиці, модернізації систем тепло-, водопостачання і водовідведення, розроблення національної водневої стратегії, а також створення систем виробництва та реєстру біометану.

На слуханнях було приділено увагу реалізації Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок, а також реформуванню вугільної галузі та поступової відмови від використання вугілля. У питаннях теплопостачання та будівництва нагальними завданнями є термомодернізація, удосконалення мереж теплопостачання, посилення вимог до нових будівель в контексті енергоспоживання та відновлювальних джерел енергії.

Учасники слухань були проінформовані про приєднання у жовтні 2021 року Міністерства фінансів до кліматичної коаліції міністрів фінансів країн світу і плани з розгортання відповідної роботи. У бюджеті 2022 року на природоохоронні заходи передбачено близько 9.4 млрд грн. Опрацьовується механізм використання "зелених" облігацій і порядок для здійснення природоохоронних проектів з використанням цього інструменту.

Внесок лісового господарства у досягнення цілі ОНВВ має значний потенціал (близько 25 млн тон СО2-екв.), реалізація якого потребує належного обліку в лісовій галузі, у межах та за межами лісів, зокрема щодо деревно-чагарникових насаджень, захисних смуг, зелених насаджень населених пунктів тощо. Впровадження кліматично орієнтованої системи лісоуправління має враховувати охорону та захист лісів від пожеж, зупинення знеліснення і фрагментації лісів, передбачати співпрацю у сфері землекористування і стимулювання лісорозведення. Це дозволить виконати вимоги Указу Президента України по залісненню країни, зокрема збільшити лісистість на 166 тис. га.

Було також відзначено велику роль нових технологій для зменшення впливу економічної діяльності на зміну клімату. Учасниками слухань було поставлено ряд запитань і отримано відповіді від керівників центральних органів виконавчої влади.

Голова підкомітету з адаптації до змін клімату та охорони атмосферного повітря, народний депутат України Василенко Л.В. подякувала за конструктивну дискусію в ході слухань, а також запропонувала надіслати до Комітету письмові пропозиції для їх врахування у рекомендаціях за наслідками проведених слухань.


Повернутись до списку публікацій

Версія для друку