21 липня 2022, 10:35 ( Комітет )

Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендує Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедури проведення екологічного аудиту (реєстр. № 6349)

 

Метою законопроекту визначено приведення норм Закону України «Про екологічний аудит» у відповідність із законодавством України, а також уточнення положень Закону України «Про екологічний аудит» задля забезпечення прозорих механізмів здійснення екологічного аудиту.

Законопроектом усуваються існуючі прогалини у законодавстві щодо здійснення обов’язкового екологічного аудиту для об’єктів та видів діяльності, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля. Приводяться положення Закону України «Про екологічний аудит» у відповідність до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та вносяться зміни до законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», та «Про угоди про розподіл продукції» задля забезпечення прозорих механізмів здійснення екологічного аудиту.

Головне науково-експертне управління до законопроекту надало зауваження, які можуть бути врахованими до другого читання.

За висновками Комітету з питань бюджету та Міністерства фінансів України – реалізація законопроекту не впливає на показники державного і місцевих бюджетів та не суперечить законам, що регулюють бюджетні відносини.

Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу визнав положення законопроекту такими, що регулюються національним законодавством країн-членів Європейського Союзу та не підпадають під дію міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

Комітет з питань цифрової трансформації надав пропозиції, які можуть бути врахованими до другого читання.

Комітет з питань антикорупційної політики надав висновок, що законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендує Верховній Раді України законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедури проведення екологічного аудиту (реєстр. № 6349) за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.