Повідомлення

Перейти до розділу
02 липня 08:26
Порядок денний засідання Комітету 02.07.2019 докладніше
07 лютого 21:10
ГРАФІК РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ посилання...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

08 серпня 2018, 16:16

Інформація щодо виконання у 2017 році завдань, показників та заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року

Комітетом з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи здійснюється контроль за виконанням заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, затвердженої Законом України від 24.05.2012 року № 4836-VI. Про стан виконання вищезазначеної Загальнодержавної програми Міністерство екології та природних ресурсів України поінформувало Комітет.

 

 

1. Назва державної (цільової) програми  Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, затверджена Законом України                         від 24 травня 2012 року № 4836-VI (далі – Програма).

Мета Програми - визначення основних напрямів державної політики у сфері водного господарства для задоволення потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, збереження і відтворення водних ресурсів, впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, відновлення ролі меліорованих земель у продовольчому та ресурсному забезпеченні держави, оптимізація водоспоживання, запобігання та ліквідація наслідків шкідливої дії вод.

2. Державний замовник або виконавець програми Міністерство екології та природних ресурсів України, Державне агентство водних ресурсів України.  Керівник Програми - Голова Державного агентства водних ресурсів України.
3. Найважливіші завдання, виконані у звітному періоді.
3.1. Завдання, передбачені Програмою у звітному періоді:

задоволення потреб  населення і галузей національної економіки у якісних водних ресурсах;

зменшення обсягу споживання та відведення води;

забезпечення ефективного захисту територій та населення від шкідливої дії вод;

удосконалення галузевої структури водокористування;

підвищення ефективності та забезпечення екологічної безпеки водокористування;

зменшення залежності вирощування сільськогосподарських культур від несприятливих погодних умов;

забезпечення функціонування меліоративних систем і поліпшення стану зрошуваних та осушених угідь.

3.2. Значимі результати реалізації програмних завдань та заходів у звітному періоді:

Упродовж 2017 року:
подано 1,89 млрд. куб. м води у маловодні регіони;
забезпечено відведення зворотних вод та захист від їх шкідливої дії на території площею 1,8 млн. гектарів;
забезпечено гарантоване отримання врожаїв сільськогосподарських культур на площі 3456,70 тис. га;
реконструйовано 7 об’єктів систем зрошення, що забезпечило гарантовану подачу води на полив 15,5 тис. га;
у 2 сільських населених пунктах збудовано та реконструйовано локальні водопроводи;
збудовано та реконструйовано 7,1 км берегоукріплювальних споруд; 
розчищено та врегульовано 24,9 км русел річок і водойм;
здійснено 92,7 тис. вимірювань показників якості води;
забезпечено покращення якості води річки Інгулець та забезпечено водокористувачів водою нормативної якості (подача дніпровської води каналом Дніпро-Інгулець в обсязі 120,9 млн. куб. метрів).
4. Обсяги та джерела фінансування Програми.
4.1. Обсяги та джерела фінансування, передбачені Програмою.

У 2017 році Програмою передбачалось виконання завдань та заходів за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел.

Обсяг коштів, передбачених Програмою на виконання її завдань і заходів, становив 5627410 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету – 2298520 тис. грн.,

місцевого бюджету –  1124990 тис. грн.,

інших джерел – 2203900 тис. гривень.

4.2. Планові обсяги та джерела фінансування Програми.

Планові обсяги фінансування у 2017 році становили 3137728,8 тис. грн., що становить  55,8 % від передбаченого Програмою,  у тому числі кошти:

державного бюджету – 2466372,3 тис. грн., з них капітальні вкладення – 160472,7 тис. грн., наукові  дослідження та розробки – 300 тис. грн., інші напрямки використання коштів державного бюджету – 2305599,6 тис. грн.                      (у т.ч. видатки на оплату праці з нарахуваннями –  1325189,2 тис. грн., оплата електроенергії – 712327,6 тис. грн., інші видатки –  268082,8 тис. грн.);

місцевого бюджету – 231052,7 тис. грн.,

інших джерел – 440303,8 тис. гривень.

4.3. Фактичні обсяги та джерела фінансування Програми.

Упродовж 2017 року заходи Програми фактично профінансовано на суму 3734522,9  тис. грн., що становить  66,4  % від передбаченого Програмою, у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету – 3102853,8 тис. грн., що становить 135 % від передбаченого Програмою (у тому числі 1566338,9 тис. грн. кошти, отримані водогосподарськими організаціями від надання платних послуг (спеціальний фонд), за  бюджетною програмою КПКВК 2407050 "Експлуатація державного водогосподарського комплексу  та управління водними ресурсами"). Капітальні вкладення з державного бюджету у 2017 році становили 152652,4 тис. гривень, наукові  дослідження та розробки – 300 тис. гривень, інші напрямки використання коштів державного бюджету – 2949901,4 тис. гривень (з них видатки на оплату праці з нарахуваннями – 1375557,4  тис. грн., оплата електроенергії –                  1191586,6 тис. грн., інші видатки – 382757,4 тис. грн.),

місцевого бюджету – 207142,7 тис. грн.,

інших джерел – 424526,4 тис. гривень.

 

4.4. Сумарні касові видатки Програми.

Касові видатки складають 3726579,5 тис. грн., що становить 66,2 %           від передбаченого Програмою, у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету – 3099847,2 тис. грн.,

місцевого бюджету – 202205,9 тис. грн.,

інших джерел – 424526,4 тис. гривень.

5. Основні результати виконання Програми.

Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, управління водними ресурсами.

Завдання 1. Утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу.

На виконання заходів було спрямовано 3039002,4 тис. грн., що становить 133,2 % від передбаченого Програмою обсягу фінансування, у тому числі кошти:

державного бюджету – 3032408,8 тис. грн. (237,9%),

місцевого бюджету – 3736,5 тис. грн. (1%),

інших джерел – 2857,1 тис. грн. (0,5%).

У 2017 році забезпечена робота державної міжгосподарської зрошувальної мережі, насосних станцій, гідротехнічних споруд, каналів для подачі                          води на зрошення на площі 650,3 тис. га, осушувальних систем на площі                2806,4 тис. гектарів.

Забезпечено гарантоване отримання врожаїв сільськогосподарських культур на площі 3456,7 тис. га. Подано сільгосптоваровиробникам на зрошення                  1,5  млрд. куб. м води.

У маловодні регіони подано 1,89 млрд. куб. м води.

Завдання 2. Забезпечення сталого функціонування та екологічної безпеки меліоративних систем.

На виконання заходів було спрямовано 420577,7 тис. грн., що становить 28% від передбаченого Програмою обсягу фінансування заходів,                                     у т.ч.  з державного бюджету – 30000 тис. грн. (27,9%),  з інших джерел –   390577,7 тис. грн. (30,9%).

Здійснено реконструкцію інженерної інфраструктури 7 об’єктів систем зрошення, що забезпечило гарантовану подачу води на полив 15,5 тис. га,    придбано 138 одиниць поливної техніки.

Завдання 3. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення управління водними ресурсами і проведення моніторингу вод.

Заходи  профінансовано з державного бюджету на суму 2041,3 тис. грн. (20% від передбаченого Програмою).

На виконання завдання Програми щодо проведення моніторингу стану водних ресурсів було здійснено  92,7  тис. вимірювань показників якості води за фізичними та хімічними показниками у басейнах річок Дніпро, Сіверський Донець, Дністер, Дунай, Південний Буг, Західний Буг, Приазов’я, Причорномор’я.

 

 

Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою.

Завдання 1. Спорудження систем питного водопостачання

Упродовж 2017 року фінансування заходів даного напрямку Програми за рахунок коштів державного бюджету не здійснювалося.

За рахунок коштів місцевих бюджетів здійснено фінансування у  сумі 16557,7  тис. грн., що  становить 9% від передбаченого Програмою обсягу.

Споруджені системи питного водопостачання загальною протяжністю             16,9 км, у 2 сільських населених пунктах збудовані та реконструйовані локальні водопроводи, у 15 сільських населених пунктах  збудовані каналізаційні мережі і мережі водовідведення.

У зв’язку з відсутністю фінансування виконання завдання 2. Забезпечення розвитку систем водовідведення та завдання 3. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення водопостачання і водовідведення у маловодних регіонах та територіях, де якість води не відповідає нормативам екологічної безпеки та санітарним нормам, не здійснювалося.

Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод.

Упродовж 2017 року заходи даного напрямку Програми профінансовані  у сумі 56755,8 тис. грн., що становить 31,5% від передбаченого Програмою обсягу фінансування, у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету – 37395 тис. грн. (24,9%),

місцевого бюджету – 19360,8 тис. грн. (64,5%).

За рахунок коштів державного бюджету, у межах реалізації державного інвестиційного проекту «Реконструкція  гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ», завдання 1. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, берегоукріплювальних споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм було  профінансовано на суму 37395 тис. грн., або  190,8% від передбаченого Програмою.

Протягом року було завершено реконструкцію 2 компресорних станцій та протифільтраційної завіси, підвищено захищеність 3 населених пунктів. Розпочато роботи з реконструкції 1 компресорної станції  та продовжено роботи з реконструкції 1 насосної станції.

За рахунок коштів місцевого бюджету, у межах виконання                                  завдання 2. Зменшення інтенсивності поверхневого стоку, протягом року розчищено 12,5 км русел річок, заліснено прибережні захисні смуги, здійснено агротехнічні, агролісомеліоративні, протиерозійні заходи на площі 112 га, реконструйовано 0,2 км берегоукріплювальних споруд.

Завдання  3. Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення захисту від шкідливої дії вод.

У зв’язку з відсутністю фінансування роботи не виконувалися.

Комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету.

Упродовж 2017 року заходи даного напрямку Програми не фінансувалися, роботи не виконувалися.

Комплексний протипаводковий захист у басейні р. Тиси у Закарпатській області.

Упродовж 2017 року заходи даного напрямку Програми                                авдання 3. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення протипаводкового захисту) профінансовані  у сумі 16118,3 тис. грн., що становить 7,7% від передбаченого Програмою обсягу фінансування, у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету – 200,0 тис. грн. (0,1%),

місцевого бюджету – 15918,3 тис. грн. (265,3%).

За рахунок коштів місцевого бюджету протягом року розчищено та врегульовано 12,4 км русел річок, збудовано та реконструйовано 7,1 км берегоукріплювальних споруд.

У зв’язку з відсутністю фінансування  виконання завдань  1. Будівництво та реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд і регулювання русел річок,                2. Будівництво акумулювальних протипаводкових ємностей у гірських та рівнинних частинах річок, польдерів та протипаводкових водосховищ,                              4. Будівництво та реконструкція протизсувних і протиселевих споруд та                             5. Удосконалення системи спостереження та прогнозування паводків не здійснювалося.

Екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води.

Упродовж 2017 року для виконання заходів даного напрямку Програми виділені кошти  у сумі 183469,7 тис. грн., що становить 27,3 % від передбаченого Програмою обсягу фінансування, у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету – 808,7 тис. грн. (1%),

місцевого бюджету – 151569,4 тис. грн. (59,2%),

інших джерел – 31091,6 тис. грн. (9,3%).

Завдання 1. Упорядкування споруд водовідведення на об’єктах житлово-комунального господарства, господарських об’єктах, урбанізованих територіях.

Захід профінансовано на суму 160243,3 тис. грн., або 27,9% від передбаченого Програмою, у тому числі за рахунок коштів:

місцевого бюджету – 133802,7 тис. грн. (56,9%),

інших джерел – 26440,6 тис.грн. (9,5%).

Реконструйовано 10,74 км каналізаційних мереж водовідведення загальною потужністю очисних споруд водовідведення 120 тис. куб. метрів на добу, розроблено інвестиційний проект з очищення фільтрату міських звалищ,  реконструйовано 2 споруди зливової каналізації загальною протяжністю мереж 0,47 кілометра.

Завдання 2. Забезпечення екологічно безпечного функціонування дніпровських водосховищ.

Захід профінансовано за рахунок суб’єктів господарювання на                          суму 351 тис. грн., або 5 % від передбаченого Програмою.

Вселено 0,12 млн. штук рослиноїдних та аборигенних риб.

Завдання 3. Запобігання забрудненню підземних вод.

У зв’язку з відсутністю фінансування роботи не виконувалися.

Завдання 4. Створення більш чистого виробництва, замкнутих (безстічних) систем виробничого водопостачання, впровадження мало- і безводних технологій, забезпечення повторного використання стічних вод.

Захід профінансовано за рахунок суб’єктів господарювання на                          суму 4300 тис. грн., або 8,3 % від передбаченого Програмою.

Завдання 5. Зменшення впливу радіоактивного забруднення на водні об’єкти у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення.

У зв’язку з відсутністю фінансування роботи не виконувалися.

Завдання 6. Відродження та підтримання сприятливого гідрологічного стану річок та водойм.

Захід профінансовано за рахунок коштів  суб’єктів господарювання у сумі                    17766,7 тис. грн., або 77,2 % від передбаченого Програмою.

Завдання 7. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення екологічного оздоровлення басейну р. Дніпра.

Заходи  профінансовано з державного бюджету на суму 808,7 тис. гривень, що становить 8,1%  від передбаченого Програмою.

 
Динаміка показників Програми, які виконані не в повному обсязі: 

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Очікувані результати (за Програмою)

Фактично досягнуто

Причина невиконання

Що зроблено для виправлення ситуації

Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, управління водними ресурсами

1. Утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу

кількість розробленої науково-технічної документації та нормативних актів

одиниць

12

0

Відсутність належного фінансування

 

2. Забезпечення сталого функціонування та екологічної безпеки меліоративних систем

площа земель, на якій проведена реконструкція інженерної інфраструктури зрошувальних систем

тис. гектарів

77,2

15,53

-//-

 

 

площа земель, на якій збудовані та реконструйовані системи крапельного зрошення

тис. гектарів

23,3

0,45

-//-

 

кількість придбаної поливної техніки

одиниць

1207

138

-//-

 

площа земель, на якій проведена реконструкція інженерної інфраструктури осушувальних систем

тис. гектарів

23,8

0

-//-

 

кількість захищених сільських населених пунктів

одиниць

20

0

-//-

 

3. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення управління водними ресурсами і проведення моніторингу вод

кількість розроблених планів

одиниць

1

0

-//-

 

кількість здійснених заходів

одиниць

67

44

-//-

 

кількість проведених вимірювань показників якості води

тис. одиниць

162

92,74

-//-

 

Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою

1. Спорудження систем питного водопостачання

протяжність групових водопроводів з розвідною мережею

кілометрів

90

16,9

-//-

 

кількість сільських населених пунктів, у яких збудовані та реконструйовані локальні водопроводи

одиниць

5

2

-//-

 

2. Забезпечення розвитку систем водовідведення

кількість сільських населених пунктів, у яких збудовані каналізаційні мережі і мережі водовідведення

одиниць

3

0

-//-

 

3. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення водопостачання і водовідведення у маловодних регіонах та територіях, де якість води не відповідає нормативам екологічної безпеки та санітарним нормам

кількість розроблених паспортів джерел та об’єктів водопостачання і водовідведення

одиниць

120

0

-//-

 

потужність джерел підземних вод

тис. куб. метрів

20

0

-//-

 

кількість створених та реорганізованих виробничо-експлуатаційних баз

одиниць

6

0

-//-

 

кількість розробленої наукової документації та нормативно актів

одиниць

4

0

-//-

 

Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод

1. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, берегоукріплювальних споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм

кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд

одиниць

3

730

-//-

 

протяжність збудованих та реконструйованих берегоукріплювальних споруд

кілометрів

3,4

0,2

-//-

 

протяжність збудованих, реконструйованих та відремонтованих захисних протипаводкових дамб

кілометрів

3

0

-//-

 

протяжність розчищених та врегульованих русел річок і водойм

кілометрів

64

12,47

-//-

 

утримання та відновлення захисних гідротехнічних споруд на дніпровських водосховищах

кілометрів

18

0,0

-//-

 

2.Зменшення інтенсивності поверхневого стоку

площа урбанізованих сільських територій, на якій збудовані контурно-меліоративні системи

гектарів

9,9

0,0

-//-

 

площа земель, на якій заліснені прибережні захисні смуги, здійснені агротехнічні, агролісомеліоративні, протиерозійні заходи

гектарів

286,4

112

-//-

 

відсоток створених (установлених) прибережних смуг вздовж річок і водойм

відсотків

20

0

-//-

 

3.Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення захисту від шкідливої дії вод

кількість проведених науково-дослідних робіт

одиниць

3

0

-//-

 

кількість проведених проектно-вишукувальних робіт

одиниць

83

74

-//-

 

кількість створених та реконструйованих виробничих баз

одиниць

3

0

-//-

 

кількість придбаних технічних засобів

одиниць

2

0

-//-

 

кількість реконструйованих споруд і введених в експлуатацію засобів вимірювання і обладнання для проведення гідрометеорологічних спостережень

одиниць

32

0

-//-

 

Комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету

1. Будівництво та реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд та регулювання русел річок

протяжність збудованих дамб

кілометрів

22

0

-//-

 

протяжність збудованих та реконструйованих берегоукріплювальних споруд

кілометрів

4,4

0

-//-

 

протяжність врегульованих русел річок

кілометрів

33

0

-//-

 

2. Будівництво акумулювальних протипаводкових ємностей у гірських та рівнинних частинах річок, польдерів та протипаводкових водосховищ

кількість збудованих протипаводкових ємностей у гірських частинах річок

одиниць

2

0

-//-

 

кількість збудованих протипаводкових ємностей у рівнинних частинах річок

одиниць

1

0

-//-

 

кількість збудованих протипаводкових водосховищ

одиниць

1

0

-//-

 

кількість реконструйованих протипаводкових водосховищ

 

 

 

одиниць

1

0

-//-

 

3. Зменшення інтенсивності поверхневого стоку

площа земель, на якій проведена контурна меліорація

одиниць

56,8

0

-//-

 

площа земель, на якій заліснені та залужені прибережні захисні смуги

гектарів

9,7

0

-//-

 

площа земель, на якій здійснені протиерозійні заходи

одиниць

37

0

-//-

 

кількість рибогосподарських ставків, на яких здійснені протипаводкові заходи

одиниць

2

0

-//-

 

відсоток створених (установлених) прибережних смуг вздовж річок і водойм

відсотків

22

0

-//-

 

4. Застосування сучасних методів прогнозування розвитку паводків, інформування населення про можливість виникнення паводків

кількість гідрометеорологічних постів, на яких упроваджені сучасні технічні засоби і технології

одиниць

6

0

-//-

 

кількість збудованих та реконструйованих гідрологічних постів

одиниць

5

0

-//-

 

кількість здійснених заходів

одиниць

2

0

-//-

 

кількість створених систем

одиниць

1

0

-//-

 

5. Будівництво та реконструкція протизсувних і протиселевих споруд

площа земель, на якій здійснені протизсувні заходи

гектарів

13,7

0

-//-

 

кількість збудованих протиселевих споруд

одиниць

93

0

-//-

 

протяжність збудованих та реконструйованих автомобільних доріг місцевого значення

кілометрів

7,1

0

-//-

 

6. Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення протипаводкового захисту

кількість осіб, яких необхідно переселити із зон ризику використання земель у межах території можливого затоплення

осіб

2021

0

-//-

 

кількість створених та реконструйованих виробничих баз

одиниць

10

0

-//-

 

кількість запроектованих акумулювальних ємностей у комплексі з гідроелектростанціями

одиниць

2

0

-//-

 

кількість розробленої наукової документації

одиниць

26

0

-//-

 

кількість розроблених проектів та проведених наукових досліджень

одиниць

8

0

-//-

 

Комплексний протипаводковий захист у басейні р. Тиси у Закарпатській області

1. Будівництво та реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд і регулювання русел річок

протяжність збудованих, реконструйованих та відремонтованих дамб

кілометрів

53,5

0,00

-//-

 

протяжність збудованих та реконструйованих берегоукріплювальних споруд

кілометрів

14

7,1

-//-

 

протяжність розчищених та врегульованих русел річок і водойм

кілометрів

4

12,4

-//-

 

кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд

кілометрів

3

0

-//-

 

2. Будівництво акумулювальних протипаводкових ємностей у гірських та рівнинних частинах річок, польдерів та протипаводкових водосховищ

кількість збудованих протипаводкових польдерів

одиниць

1

0

-//-

 

кількість збудованих протипаводкових ємностей

одиниць

2

0

-//-

 

кількість реконструйованих водосховищ

одиниць

1

0

-//-

 

3.Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення протипаводкового захисту

кількість проведених науково-дослідних робіт

одиниць

2

0

-//-

 

кількість створених та реконструйованих виробничих баз

одиниць

1

0

-//-

 

кількість придбаних технічних засобів

одиниць

19

0

-//-

 

кількість створених та реконструйованих споруд

одиниць

3

0

-//-

 

відсоток створених (утворених) прибережних смуг вздовж річок і водойм

відсотків

23

0

-//-

 

4. Будівництво та реконструкція протизсувних і протиселевих споруд

площа земель, на якій здійснені протиерозійні заходи

гектарів

524

0

-//-

 

кількість збудованих протиселевих споруд

одиниць

10

0

-//-

 

5.Удосконалення системи спостереження та прогнозування паводків

кількість створених та впроваджених вимірювачів

одиниць

150

0

-//-

 

Екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води

1.Упорядкування споруд водовідведення на об’єктах житлово-комунального господарства, господарських об’єктах, урбанізованих територіях

потужність очисних споруд водовідведення

тис. куб. метрів на добу

55

0

-//-

 

протяжність збудованих та реконструйованих каналізаційних мереж водовідведення

кілометрів

95

10,74

-//-

 

потужність очисних споруд водовідведення

тис. куб. метрів на добу

35

120

-//-

 

кількість розроблених галузевих науково-технічних та інвестиційних проектів з демінералізації шахтних вод та зниження впливу на навколишнє природне середовище накопичувачів промислових відходів

Одиниць

 

 

 

 

1

0

-//-

 

площа земель, на якій збудовані протиерозійні гідротехнічні споруди та здійснені агротехнічні протиерозійні заходи

тис. гектарів

6

0

-//-

 

площа земель, на якій здійснені заходи з консервації

тис. гектарів

95

0

-//-

 

кількість збудованих та реконструйованих споруд зливової каналізації

одиниць

4

2

-//-

 

протяжність мереж зливової каналізації

кілометрів

40

0,47

-//-

 

2. Забезпечення екологічно безпечного функціонування дніпровських водосховищ

кількість вселених дворічок рослиноїдних та аборигенних риб

млн. штук

3

0,12

-//-

 

3. Запобігання забрудненню підземних вод

кількість спостережних пунктів, на яких проводиться моніторинг

одиниць

455

0

-//-

 

4. Створення більш чистого виробництва, замкнутих (безстічних) систем виробничого водопостачання, впровадження мало- і безводних технологій, забезпечення повторного використання стічних вод

потужність споруд оборотного водопостачання об’єктів господарювання

тис. куб. метрів на добу

65

0

-//-

 

кількість підприємств, на яких створені системи більш чистого виробництва

одиниць

25

1

-//-

 

5. Зменшення впливу радіоактивного забруднення на водні об’єкти у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення

кількість споруд та меліоративних систем, на яких проведені ремонтно-відновлювальні роботи

одиниць

1

0

-//-

 

6. Відродження та підтримання сприятливого гідрологічного стану річок та водойм

відсоток створених (установлених) прибережних смуг вздовж річок і водойм

відсотків

11

0

-//-

 

відсоток упорядкованих прибережних захисних смуг

відсотків

11

0

-//-

 

площа земель, на якій створені об’єкти природно-заповідного фонду

тис. гектарів

100

0

-//-

 

7.Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення екологічного оздоровлення басейну р. Дніпра

кількість проведених науково-дослідних робіт

одиниць

7

0

-//-

 

кількість розроблених нормативних актів

одиниць

4

0

-//-

 

кількість створених баз даних для геоінформаційної системи басейну р. Дніпра

одиниць

1

0

-//-

 

кількість обладнаних пунктів спостереження та аналітичних лабораторій транскордонного гідрологічного моніторингу і моніторингу якості вод

одиниць

2

0

-//-

 

кількість здійснених просвітницьких та інформаційних заходів

одиниць

20

0

-//-

 

кількість розроблених планів заходів з відновлення водних об’єктів

одиниць

22

0

-//-

 

кількість виданих посібників, підручників, бюлетенів, альманахів

одиниць

5

0

-//-

 

 
6. Оцінка ефективності та пропозиції щодо подальшого виконання Програми.

Загальнодержавна цільова програма  розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року  розрахована на 9 років системної реалізації державної політики щодо сталого інноваційно-інвестиційного розвитку водного господарства із залученням ресурсів держави, регіонів та приватного бізнесу і спрямуванням їх на значне підвищення ефективності державного управління водними ресурсами, їх використання і охорону.

Враховуючи необхідність системного підходу до вирішення нагальних проблем, які стосуються першочергових заходів протипаводкового захисту, екологічного оздоровлення та відновлення екосистеми Дніпра, забезпечення екологічно безпечних умов життєдіяльності населення, першочергового забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, відновлення зрошуваного землеробства та реконструкції внутрішньогосподарської мережі,  Держводагентство вважає за необхідне продовжити подальше виконання Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року.