Повідомлення

Перейти до розділу
25 листопада 15:45
Порядок денний засідання Комітету на 01.12.2021 докладніше
19 листопада 10:33
Порядок денний засідання Комітету на 25.11.2021 докладніше
11 листопада 12:10
Порядок денний засідання Комітету на 17.11.2021 докладніше
10 листопада 11:21
Засідання Комітету 10.11.2021 перенесено докладніше
05 листопада 10:30
Порядок денний засідання Комітету на 10.11.2021 (перенесено) докладніше
03 листопада 10:01
Порядок денний засідання Комітету на 03.11.2021 докладніше
18 листопада 2021, 10:21

17 листопада 2021 р. відбулося засідання Комітету з питань екологічної політики та природокористування

17 листопада 2021 р. у форматі відеоконференції відбулося засідання Комітету з питань екологічної політики та природокористування.

Зокрема, Комітетом було розглянуто законопроект про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення (реєстр. № 6004), внесений народними депутатами України Устіновою О.Ю., Стефанишиною О.А. та іншими народними депутатами України та альтернативні законопроекти до нього: про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (реєстр. № 6004-1), внесений народними депутатами України Марусяком О.Р., Дануцою О.А. та іншими народними депутатами України; про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля (реєстр. № 6004-2), внесений народними депутатами України Бондаренком О.В., Маріковським О.В., Криворучкіною О.В. та іншими народними депутатами України.

Прийнято рішення створити робочу групу для опрацювання зазначених законопроектів за участю народних депутатів України – членів Комітету, а саме: заступників Голови Комітету Криворучкіної О.В. та Маріковського О.В., голови підкомітету з питань зміни клімату та охорони атмосферного повітря Василенко Л.В. та голови підкомітету з питань охорони і раціонального використання водних ресурсів та державного моніторингу навколишнього природного середовища Прощука Е.П., т.в.о. Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.С. (за згодою). Також вирішено до роботи зазначеної групи залучити Голову Комітету з питань екологічної політики та природокористування, народного депутата України Бондаренка О.В., представників центральних органів виконавчої влади, фахівців та експертів, представників громадськості.

Комітет розглянув зауваження Головного юридичного управління, що надійшли до законопроектів, підготовлених до другого читання: про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (реєстр. № 5339); про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів (реєстр. № 5650).

За наслідками розгляду прийнято рішення підтримати частину зауважень, викладених у висновках Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України щодо зазначених законопроектів. Надати Голові Комітету право вносити техніко-юридичні правки до законопроектів під час їх підготовки до розгляду у другому читанні. Пропозиції щодо остаточної редакції законопроектів для внесення до порівняльних таблиць, підготовлених до другого читання, подати в редакції Комітету від народного депутата України Бондаренка О.В. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в другому читанні законопроектів (реєстр. № 5339 та № 5650) в остаточній редакції, прийняти їх в другому читанні та в цілому як Закони.

Комітет розглянув законопроект про внесення змін до Водного кодексу України щодо вжиття органами державної влади та місцевого самоврядування заходів із запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об'єктах та ліквідації їх наслідків (реєстр. № 5545), внесений народним депутатом України Деркачем А.Л.

Комітет ухвалив висновок та прийняв рішення щодо відхилення цього законопроекту, оскільки на сьогодні правові відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначенням повноважень органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, регулюються Кодексом цивільного захисту України.

Комітет розглянув законопроект про заходи, спрямовані на належне забезпечення територіальних громад України необробленою деревиною з метою сприяння їх соціально-економічному розвитку (реєстр. № 6110), внесений народним депутатом України Гривком С.Д.

Прийнято рішення запропонувати його відхилити, оскільки положення законопроекту викладені неповно, без зазначення суттєвих елементів, необхідних для чіткого розуміння змісту норми, при цьому не визначено повноважень та функцій уповноважених органів, які здійснюватимуть регулювання ринку деревини. Міндовкілля не підтримує законопроект та зазначає, що він суперечить нормам Господарського кодексу України. Мінфін вважає, що законопроект потребує доопрацювання. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку не підтримує прийняття законопроекту  і відзначила, що запропонований механізм призведе до непрозорого ціноутворення на деревину, спотворення конкуренції і матиме негативний вплив на ефективність, ліквідність і цілісність функціонування організованих товарних ринків.

За наслідками розгляду законопроекту про ратифікацію Протоколу до Угоди між Урядом Угорської Республіки, Урядом Румунії, Урядом Словацької Республіки та Кабінетом Міністрів України стосовно створення багатонаціонального інженерного батальйону (реєстр. № 0129), поданого Кабінетом Міністрів України, Комітет вирішив рекомендувати Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу підтримати прийняття зазначеного законопроекту.

Розглянувши законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо харчових продуктів та інших об'єктів санітарних заходів (реєстр. № 6248), внесений Кабінетом Міністрів України, Комітет прийняв рішення звернутись до Комітету з питань аграрної та земельної політики із пропозицією щодо прийняття зазначеного законопроекту за основу.

Комітет розглянув питання про лист Рахункової палати щодо Спільного звіту про результати міжнародного координованого аудиту «Транскордонне перевезення відходів в світлі положень Базельської конвенції». Прийнято рішення взяти до відома інформацію, викладену в листі Рахункової палати України, а також рекомендувати Міндовкіллю та Держмитслужбі вжити заходів щодо усунення виявлених порушень, забезпечити розроблення відповідних законодавчих ініціатив.

Комітет в порядку контролю за виконанням власних рішень розглянув інформацію про стан виконання рекомендацій круглого столу на тему: "Шляхи вирішення екологічних проблем на території та об’єктах колишнього ВАТ "Радикал" у м. Києві" та створення на території Чорнобильської зони відчуження багатофункціонального комплексу поводження з відходами.

Під час обговорення перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Боруховський Б.В. проінформував про завершення підготовки документів для ратифікації Верховною Радою України Мінаматської конвенції про ртуть, що сприятиме залученню коштів на створення багатофункціонального комплексу поводження з відходами та запевнив, що при прийнятті рішення про його будівництво обов’язково буде проведена оцінка впливу на довкілля, зокрема, на Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, проведені відповідні консультації з місцевим населенням, громадськістю. Крім того на засіданні було наголошено на необхідності дотримання безпекових вимог роботи із ртуттю та забезпечення техногенної безпеки під час проведення демеркуризації і вивезення небезпечних відходів з території ВАТ "Радикал", а також забезпечення безумовного дотримання вимог екологічної безпеки під час реконструкції в зоні відчуження полігону з переробки відходів ТВРП "Лелів" із можливим перепрофілюванням у багатофункціональний комплекс з демеркуризації, утилізації, оброблення, знешкодження, видалення та захоронення побутових, промислових та небезпечних відходів. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову підкомітету з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, народного депутата України Кривошеєва І.С.

Комітет схвалив Рекомендації круглого столу на тему: «Шляхи реалізації вимог Оновленого національного визначеного внеску України до Паризької угоди».

Окрім цього Комітет заслухав інформацію про стан опрацювання законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування (реєстр. № 2765).