Повідомлення

Перейти до розділу
07 лютого 21:10
ГРАФІК РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ посилання...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

Новини

21 червня 2017, 11:06

Комітет пропонує повернути на доопрацювання проект Закону № 6337 про внесення змін до Податкового кодексу України та іншого закону України щодо зупинення/анулювання дії спеціальних дозволів на користування надрами


До законопроекту можна висловити такі зауваження. Відповідно до запропонованої редакції пункту 100.12.2 договори про розстрочення (відстрочення) зможуть бути достроково розірвані з ініціативи контролюючого органу в разі надання недостовірної, перекрученої або неповної інформації платником податків при укладенні зазначених договорів лише у разі, якщо вона стала підставою для розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань або податкового боргу. Крім того потребує уточнення суб'єкт прийняття рішення щодо наявності у поданій недостовірній, перекрученій або неповній інформації підстав для розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань або податкового боргу.

докладніше
21 червня 2017, 10:59

Комітет рекомендує прийняти за основу проект Закону № 6439 про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів


Як зазначено у пояснювальній записці, законопроект розроблено з метою посилення державних гарантій для населених пунктів, які мають статус гірських та високогірних, а також покращення соціального захисту громадян України, які проживають в таких населених пунктах. Прийняття законопроекту сприятиме забезпеченню громадян, що мешкають в гірських населених пунктах, можливістю доступу до базових адміністративних послуг (медичних та освітніх), збереженню мережі навчальних та медичних закладів, покращенню транспортної інфраструктури, ремонту, а в деяких випадках і будівництва, шляхів сполучення, посиленню соціальних гарантій для населення.

докладніше
21 червня 2017, 10:53

Комітет рекомендував підтримати із зауваженнями ухвалення у першому читанні проект Закону № 6123 про особливості виробництва та обігу дорогоцінного каміння органогенного утворення


Метою прийняття законопроекту визначено правове врегулювання відносин щодо виробництва (добування) дорогоцінного каміння, зокрема, бурштину, припинення незаконного видобування бурштину, гарантування безпеки людей, їхнього життя, здоров'я та майна, ліквідації організованих злочинних організацій, що покривають незаконне видобування бурштину, його тіньовий збут і контрабанду, а також створення сприятливих умов для розвитку в Україні галузі економіки, пов'язаною з видобуванням, реалізацією та обробкою бурштину, залучення у цю галузь інвестицій та нових технологій, зростання рівню життя населення в місці видобування бурштину, забезпечення охорони навколишнього природного середовища під час видобування бурштину та рекультивації порушених земель. Поданий законопроект фактично повторює за суттю і редакційно підготовлений до другого читання текст законопроекту про видобування та реалізацію бурштину (реєстр. № 1351-1)

докладніше
21 червня 2017, 10:44

Комітет підтримує прийняття Закону України "Про ратифікацію Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер"


Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер (далі - Договір), підписаний 29 листопада 2012 року у м. Рим на 6-й сесії Наради Сторін Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер. Договір укладено з метою забезпечення координації спільних дій України і Молдови, спрямованих на розв'язання нагальних транскордонних екологічних проблем, забезпечення сталого екологічного і соціально-економічного розвитку усього басейну річки Дністер. Кабінетом Міністрів України надано фінансово-економічне обґрунтування та відповідні розрахунки витрат, необхідних для впровадження Договору.

докладніше
21 червня 2017, 10:38

Комітет рекомендує прийняти за основу із врахуванням зауважень проект Закону України № 6389 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення фінансового забезпечення водогосподарського комплексу


Метою проекту законодавчого акту є створення у складі бюджету спеціального фонду розвитку водного господарства та місцевих фондів водного господарства; визначення джерел формування таких фондів та спрямування до них податків та зборів пов'язаних з використанням водних ресурсів; визначення напрямів використання коштів цих фондів. Комітет підтримує необхідність законодавчого врегулювання питання використання коштів, які надходять до бюджетів різних рівнів за використання водних ресурсів чи оренду водних обєктів, на їх охорону та відтворення. Таке положення було передбачено Водним кодексом України, однак, у 2005 році скасовано.

докладніше
21 червня 2017, 10:29

Комітет рекомендує повернути на доопрацювання проект Закону № 6547 про внесення доповнень до Закону України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення" (щодо посилення прозорості фінансово-господарської діяльності у зазначених сферах з метою протидії можливим зловживанням)


Фактично у законопроекті йдеться про збільшення обсягу інформації, до якої споживачам електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення гарантується безперешкодний та безоплатний доступ. При цьому витрати на ці роботи можуть бути здійснені за рахунок держави або за рахунок збільшення відповідних тарифів, що потребує додатково відповідних фінансово-економічного аналізу та обґрунтувань.

докладніше
19 червня 2017, 09:50

Комітет підтримує прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до статті 241 Кодексу України про адміністративні правопорушення (реєстр. № 6425)


Метою проекту Закону є розширення кола осіб, уповноважених на фіксацію адміністративних правопорушень в сфері лісових відносин та притягнення винних до адміністративної відповідальності. Змінами до статті 241 Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонується, крім уповноважених на сьогодні посадовим особам, надати право розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення старшим майстрам лісу. На думку Комітету, прийняття законопроекту сприятиме належній реалізації посадовими особами державної лісової охорони, а саме старшими майстрами лісу, покладених на них завдань з охорони і захисту лісів на території України.

докладніше
14 червня 2017, 09:49

8 червня 2017 року Комітет провів Круглий стіл на тему: "Екологічні проблеми Донбасу"


Головував на Круглому столі народний депутат України, заступник Голови Комітету Недава Олег Анатолійович. У своєму виступі головуючий наголосив на особливій важливості боротьби за збереження довкілля та екологічну безпеку. Зауважив, зокрема, що критичність екологічної ситуації в Донецькій та Луганській областях, посилюється тим, що воєнні дії відбуваються у великому промисловому регіоні, де сконцентровано велику кількість екологічно небезпечних об'єктів; за результатами збройного конфлікту на сході України, окрім людських втрат, є значна шкода екологічним системам та природним ресурсам; втрати, які несе довкілля в наслідок воєнних дій на Сході величезні та іноді не зворотні, проблема екологічної безпеки Донбасу набула в Україні безпрецедентних масштабів.

докладніше