Повідомлення

Перейти до розділу
07 лютого 21:10
ГРАФІК РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ посилання...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

Новини

05 жовтня 2017, 12:56

Комітет вважає за доцільне повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання проект Закону № 7118 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління земельними ресурсами в межах території об’єднаних територіальних громад


Метою проекту Закону є розширення повноважень органів місцевого самоврядування у галузі земельних відносин, передати сільським, селищним, міським рад об’єднаних територіальних громад  повноваження з розпорядження землями державної власності в межах території відповідних територіальних громад. 
Комітет зазначає, що законопроект містить низку суттєвих недоліків, зокрема:
1. Пропозиція щодо передачі повноважень з розпорядження землями державної власності органам місцевого самоврядування створить протиріччя стосовно відповідності конституційним положенням щодо правового регулювання відносин з питань власності, за якими органи місцевого самоврядування управляють майном, що є у комунальній власності (частина перша статті 143 Конституції України).

докладніше
05 жовтня 2017, 12:50

Комітет пропонує поверненути на доопрацювання проект Закону про приватизацію державного майна (реєстр. № 7066, доопрацьований)


Комітет зауважує, що Кодексом цивільного захисту України (пп. 38 п. 1 ст. 2) гідрометеорологічна служба не визначена такою, що відноситься до сил цивільного захисту; при набранні цим законопроектом статусу Закону, об’єкти, майно інфраструктури та засоби гідрометеорологічного обладнання гідрометеорологічної служби підпадуть під юрисдикцію п. 1 ст. 4 цього законопроекту та стануть «об’єктами державної власності, що підпадають під приватизацію, до якої належать всі об’єкти права державної власності, крім тих, приватизація яких прямо заборонена цим Законом та іншими законами України», оскільки п. 4 Прикінцевих та перехідних положень цього законопроекту вносяться зміни, відповідно до яких частина друга ст. 10 Закону України «Про гідрометеорологічну діяльність», а саме: «Майно підприємств, установ і організацій національної гідрометеорологічної служби приватизації не підлягає» виключаються; гідрометеорологічна служба, забезпечуючи гідрологічні та метеорологічні дослідження і спостереження, прогноз гідрометеорологічної ситуації та моніторинг довкілля на території України, надає вихідні дані для містобудівної діяльності та благоустрою, а також вихідні дані для розрахунків забезпечення безпеки судноплавства та польотів, необхідних для виконання державою своїх основних функцій, у тому числі щодо оборони.

докладніше
05 жовтня 2017, 12:29

Комітет розглянув лист Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності використання коштів держбюджету на функціонування об’єктів природно-заповідного фонду, що входять до складу міжнародного біосферного заповідника «Східні Карпати»


Рахункова палата України зазначає: на функціонування зазначених об’єктів протягом 2012-2016 рр. за рахунок коштів державного бюджету використано 23 559,1 тис. грн., з яких 20 631,8 тис. грн. становили видатки на оплату праці з нарахуваннями; планування та використання коштів державного бюджету, а також майна об’єктів природно-заповідного фонду в окремих випадках здійснювалось з порушенням законодавства, неефективно та неекономно; проект організації території Ужанського НПП розроблений не на всю територію, а лише на 38,1% його загальної площі; проект організації території та порядок реалізації РЛП «Надснянського» не затверджений взагалі; не передано під охорону з оформленням охоронних зобов’язань 12 870,5 га Ужанського НПП та 11 665 га РЛП «Надснянський»; несвоєчасне затвердження Мінприроди лімітів на використання природних ресурсів у 2015-2016 рр. призвело до понадлімітних рубок, зокрема в Ужанському НПП; не укладена угода про співпрацю і, як наслідок, не визначені спільні цілі, заходи, план роботи, необхідний бюджет для функціонування МБЗ «Східні Карпати», а також не досягаються пріоритети ефективного функціонування.

докладніше
05 жовтня 2017, 12:21

Комітет розглянув лист Рахункової палати щодо результатів фінансового аудиту Держгеонадр


Рахунковою палатою відзначено, що за результатами проведеного аудиту Держгеонадрами забезпечено виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" у частині реалізації бюджетних програм за КПКВК 2404010 "Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр" на рівні 99,2 відсотки і за КПКВК 2404020 "Розвиток мінеральної сировинної бази" в повному обсязі. Це дало підстави Рахунковій палаті для надання модифікованого (умовно-позитивного) висновку щодо дотримання вимог законодавства при здійсненні витрат і щодо фінансової та бюджетної звітності.
Проте Рахунковою палатою України відзначено, що створена в Держгеонадрах система внутрішнього контролю не функціонувала на належному рівні. Превентивному контролю приділялася недостатня увага, а також не надавалися висновки щодо функціонування системи внутрішнього контролю та рекомендації для її удосконалення. Аудитом встановлено, що облік необоротних активів Держгеонадрами у 2016 році здійснювався в окремих випадках без дотримання законодавства. 
Для усунення виявлених порушень наказом Держгеонадр було затверджено План заходів виконання рішення Колегії Рахункової палати.

докладніше
05 жовтня 2017, 12:17

Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект № 7123 про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію"


Метою законопроекту визначено приведення національної системи стандартизації у відповідність до міжнародної та європейської практики. При цьому з актів законодавства виключаються посилання на національні, міждержавні, галузеві стандарти, а також пов'язані з цим положення.

Під час обговорення зазначалося, що у разі прийняття законопроекту буде необхідним посилений контроль забезпечення належного рівня екологічних вимог під час приведення нормативно-правових актів у відповідність до запропонованих змін задля гарантування безпечності продукції, що виробляється, а також відповідальності за недотримання встановлених вимог, норм і правил. 

докладніше
04 жовтня 2017, 19:33

Комітет рекомендує повернути на доопрацювання законопроект № 6736 про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо усунення дискримінаційного ставлення з пенсійного забезпечення, соціального захисту дітей громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї)


Міністерство соціальної політики України не підтримує проект Закону України. Міністерство охорони здоров’я України вважає за недоцільне прийняття законопроекту (реєстр. № 6736). За висновком Міністерства, питання, що порушені у законопроекті,  вже врегульовані чинним законодавством. Міністерство фінансів України не підтримує законопроект. За висновком Міністерства, реалізація положень законопроекту матиме вплив на видаткову частину державного бюджету. У порушення частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України до законопроекту не подано пропозицій про зміни до законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Реалізація законопроекту у разі його прийняття не буде забезпечена фінансовими ресурсами. Міністерство оборони України підтримує проект Закону без зауважень.

докладніше
03 жовтня 2017, 17:17

Відбувся прийом громадян Головою підкомітету з питань державного моніторингу навколишнього природного середовища Рибаком Іваном Петровичемдокладніше
26 вересня 2017, 20:25

Представниками взято участь у Третій конференції «Низьковуглецевий розвиток України»


 Представниками Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 26 вересня 2017 року взято участь у Третій конференції «Низьковуглецевий розвиток України», організованому Міністерством екології та природних ресурсів України спільно з проектом USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні».

Комітет представлено на заході народним депутатом України,  Секретарем Комітету Єднаком О.В., за участю головних консультантів секретаріату Комітету Бережного Є.О., Школьної В.О.

докладніше