Повідомлення

Перейти до розділу
07 лютого 21:10
ГРАФІК РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ посилання...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

Новини

06 вересня 2017, 09:52

Комітет підтримує прийняття за основу проекту Закону 6730 України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо викидання відходів у неналежних місцях)


Комітет схвально відноситься до вдосконалення відповідної законодавчої бази і погоджується з тим, що на сьогодні існуючі розміри штрафів не завжди виконують попереджувальну та виховну функції, яка закладена в основу адміністративної відповідальності.
Реалізація законопроекту дозволить запровадити ефективні важелі впливу на недобросовісних громадян та посадових осіб суб’єктів господарювання, які порушують правила поводження з відходами, створить механізми щодо стимулювання дотримання чистоти в населених пунктах та боротьби із засміченням, а також притягнення осіб, що винні у засміченні населених пунктів чи порушенні інших норм і правил поводження з відходами до адміністративної відповідальності.

докладніше
06 вересня 2017, 09:49

Комітет розглянув інформацію Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на безоплатне харчування дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи


За результатами аудиту Рахункова палата зробила висновок, що Мінсоцполітики як головний розпорядник коштів державного бюджету, виділених на безоплатне харчування дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, на територіях радіоактивного забруднення, органи соціального захисту населення як розпорядники нижчого рівня у 2016 році та січні–травні 2017 року не забезпечили ефективного використання коштів та належної організації комплексу заходів із надання цієї послуги, що призвело до порушення гарантованого Законом України від 28.02.1991 № 796 «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи» права таких дітей на безоплатне харчування.
Механізм гарантованого статтею 29 Закону № 796 права потерпілих дітей на забезпечення відповідно до фізіологічних норм продуктами харчування, а також харчовими додатками, які сприяють виведенню радіонуклідів з організму, є недосконалим і не забезпечує Норм харчування, зокрема, через недосконалість механізму проведення торгів із закупівлі послуг харчування, єдиним критерієм яких є їх найнижча вартість. 

докладніше
06 вересня 2017, 09:45

Комітет розглянув проект Закону України № 6656 про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (щодо соціального захисту учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС) та підтримує його прийнятт за основу у першому читанні


Метою проекту закону, як зазначено у пояснювальній записці до нього, є забезпечення  належного соціального статусу даної категорії громадян та недопущення соціальної напруги, збільшення судових справ до органів державної влади.
Як видно із пояснювальної записки,  на сьогодні в ряді областей України склалася напружена ситуація, обумовлена чисельними зверненнями громадян до судових інстанцій щодо видачі посвідчень особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1, громадянам, які проживали на території зони посиленого радіологічного контролю та мали статус потерпілих категорії 4.

докладніше
06 вересня 2017, 09:44

Комітет розглянув лист Рахункової палати України про результати міжнародного координованого аудиту використання коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф та захисту від забруднення вод басейну річки Західний Буг


За результатами розгляду питання Комітет вирішив Кабінету Міністрів України:
- при підготовці проекту Державного бюджету на 2018 рік передбачити належне фінансування заходів з охорони та відтворення водних ресурсів, передусім на транскордонних водних об’єктах у обсягах, передбачених Загальнодержавною цільовою  програмою розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року;
- прискорити прийняття Угоди щодо створення Міжнародної комісії з питань використання та охорони басейну річки Західний Буг; 

докладніше
06 вересня 2017, 09:39

Комітет рекомендує доопрацювати проект Закону № 6227 про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері морського транспорту


 Метою прийняття проекту акта, як визначено у Пояснювальній записці до нього, є підвищення оперативності прийняття рішень в управлінні портовим господарством, створенні сприятливих умов для залучення приватних інвестицій, а також забезпечення завершення реформування портової галузі у відповідності до Закону України «Про морські порти України» шляхом внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Водного кодексу України, Закону України «Про морські порти України», Закону України «Про транспорт», Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». 

докладніше
19 липня 2017, 14:19

Комітет на засіданні 11 липня 2017 р. розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за умисне знищення або пошкодження об'єкта життєзабезпечення


Комітет розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за умисне знищення або пошкодження об'єкта життєзабезпечення, внесений народним депутатом України Бубликом Ю.В. (реєстр. № 6653 від 23.06.2017 р.), та відзначає.

докладніше
18 липня 2017, 11:26

Комітет на своєму засіданні 11 липня 2017 року розглянув лист Рахункової палати України щодо результатів розгляду матеріалів аналізу стану виконання рекомендацій Міжнародного координованого аудиту Чорнобильського фонду «Укриття»


Під час обговорення члени Комітету відмітили, що постійне недофінансування Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему» призвело до збільшення загального терміну виконання робіт, збільшення витрат через коливання курсу валют та підвищення цін на енергоносії.
За результатами розгляду зазначеного питання Комітет вирішив рекомендувати Кабінету Міністрів України, Міністерству екології та природних ресурсів України, Державному агентству України з управління зоною відчуження та Державному спеціалізованому підприємству "Чорнобильська АЕС":       

докладніше
14 липня 2017, 12:02

Комітет пропонує прийняти у першому читанні проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про відходи" (щодо імплементації вимог директив ЄС у сфері поводження з відходами) № 6602


Для реалізації цієї мети встановлюється ієрархія пріоритетів поводження з відходами, порядок припинення статусу відходів, вводиться поняття розширеної відповідальності виробника продукції, реалізації принципів самодостатності і наближеності та введення системи довгострокового планування управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях; впроваджується Національний перелік відходів, який буде застосовуватися в системі державного статистичного обліку, інших системах обліку та паспортизації відходів; ведення реєстрів об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, реєстрів об’єктів видалення відходів.

докладніше