Первинні акти чинного законодавства за предметами відання

Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

(крім тих, що стосуються міжнародних договорів)

 

 

Дата

Номер реєстрації

Вид

Назва законодавчого акту

27.02.1991

791-12

П

Про Концепцію проживання населення на територіях Української РСР з підвищеними рівнями радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

27.02.1991

791а-12

З

Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи 

28.02.1991

796-12

З

Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

25.06.1991

1264-12

З

Про охорону навколишнього природного середовища 

16.06.1992

2456-12

З

Про природно-заповідний фонд України 

16.10.1992

2707- XIІ

З

Про охорону атмосферного повітря 

21.01.1994

3852- XIІ

К

Лісовий кодекс України 

27.07.1994

132/94-ВР

К

Кодекс України про надра 

06.06.1995

213/95-ВР

К

Водний кодекс України 

14.01.1998

15/98-ВР

З

Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань 

05.03.1998

187/98-ВР

З

Про відходи 

11.12.1998

309-XIV

З

Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему 

23.12.1998

353-XIV

З

Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність 

18.02.1999

443-XIV

З

Про гідрометеорологічну діяльність 

09.04.1999

591-XIV

З

Про рослинний світ 

04.11.1999

1216-XIV

З

Про державну геологічну службу України 

22.02.2000

1478-ІІІ

З

Про мисливське господарство та полювання 

13.07.2000

1908-ІІІ

З

Про зону надзвичайної екологічної ситуації 

18.01.2001

2245-ІІІ

З

Про об’єкти підвищеної небезпеки 

22.03.2001

2332-ІІІ

З

Про страховий фонд документації України 

15.11.2001

2786-ІІІ

З

Про заборону ввезення і реалізації на території України етилованого бензину та свинцевих добавок до бензину 

13.12.2001

2894-ІІІ

З

Про тваринний світ 

10.01.2002

2918-ІІІ

З

Про питну воду та питне водопостачання 

07.02.2002

3055-ІІІ

З

Про Червону книгу України 

03.02.2004

1411-IV

З

Про віднесення деяких населених пунктів Волинської та Рівненської областей до зони гарантованого добровільного відселення 

24.06.2004

1862-IV

З

Про екологічний аудит 

24.06.2004

1864-IV

З

Про екологічну мережу України 

03.03.2005

2455-IV

З

Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки

21.02.2006

3447-IV

З

Про захист тварин від жорстокого поводження 

17.09.2008

516-VІ

З

Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами

15.01.2009

886-VI

З

Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему

05.03.2009

1068-VI

З

Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту 

21.12.2010

2818-VI

З

Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року

21.04.2011

3268-VI

З

Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року

24.05.2012

4836-VI

З

Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року

07.06.2012

4909-VI

З

Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 – 2017 роки

02.10.2012

5403-VI

К

Кодекс цивільного захисту України

 

23.05.2017

2059-VIII

З

Про оцінку впливу на довкілля

 

20.03.2018

2354-VIII

З

Про стратегічну екологічну оцінку

 

28.02.2019

2697-VIII

З

Про Основні засади (стратегію) державної

екологічної політики України на період до 2030 року

12.12.2019

376- ІХ

З

Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами

12.12.2019

377- ІХ

З

Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

 

 

 

Первинні акти чинного законодавства з міжнародних питань за предметами відання Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Дата

Номер

Назва акту про ратифікацію, приєднання тощо

17.09.1992

2609-12

Про приєднання України до Договору про Антарктику 1959 року

17.11.1992

2786-12

Про приєднання України до Міжнародної конвенції по пошуку і рятуванню на морі 1979 року

17.12.1993

3734-12

Про участь України в Міжнародній конвенції щодо втручання у відкритому морі у випадках аварій, які призводять до забруднення нафтою, 1969 року

04.02.1994

3937-12

Про участь України у Конвенції про збереження морських живих ресурсів Антарктики 1980 року

04.02.1994

3939-12

Про ратифікацію Конвенції про захист Чорного моря від забруднення

29.11.1994

257/94-ВР

Про ратифікацію Конвенції про охорону біологічного різноманіття

05.05.1996

165/96-ВР

Про ратифікацію Угоди між Україною і Сполученими Штатами Америки про співробітництво в дослідженні і використанні космічного простору в мирних цілях

29.10.1996

435/96-ВР

Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

29.10.1996

436/96-ВР

Про приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі

29.10.1996

437/96-ВР

Про участь України в Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів

22.11.1996

545/96-ВР

Про ратифікацію Поправок до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар

20.12.1996

630/96-ВР

Про ратифікацію Угоди про поставки товарів для забезпечення національних гідрометеорологічних служб держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав

16.01.1998

38/98-ВР

Про ратифікацію Угоди про співробітництво в галузі вивчення, розвідки і використання мінерально-сировинних ресурсів

04.02.1998

80/98-ВР

Про ратифікацію Рамкової Угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні

05.11.1998

233-XIV

Про ратифікацію Угоди про взаємодію держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав на випадок евакуації їх громадян з третіх країн у разі виникнення надзвичайних ситуацій

05.11.1998

236-XIV

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про співробітництво в галузі цивільної оборони, попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків

04.03.1999

473-XIV

Про ратифікацію Угоди про грант Всесвітнього екологічного траст-фонду (Проект вилучення речовин, що руйнують озоновий шар) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що виступає як впроваджувальна установа зазначеного фонду

19.03.1999

534-XIV

Про ратифікацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті

19.03.1999

535-XIV

Про приєднання України до Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин

14.05.1999

662-XIV

Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення

14.05.1999

663-XIV

Про приєднання України до Угоди про збереження кажанів в Європі

01.07.1999

801-XIV

Про приєднання України до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер

01.07.1999

802-XIV

Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі попередження промислових аварій, катастроф, стихійних лих та ліквідації їхніх наслідків

01.07.1999

803-XIV

Про приєднання України до Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням

06.07.1999

832-XIV

Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля

13.07.1999

922-XIV

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Виконавчою Владою Грузії про співробітництво у галузі попередження промислових аварій, катастроф, стихійних лих та ліквідації їхніх наслідків

19.10.1999

1163-XIV

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Угорської Республіки про співробітництво та надання взаємної допомоги в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їхніх наслідків

22.02.2000

1487- ІІІ

Про ратифікацію Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про міждержавну науково-технологічну програму створення системи сейсмологічного моніторингу територій держав-учасниць СНД

02.11.2000

2083-III

Про ратифікацію Поправки до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар

22.02.2001

2284-III

Про приєднання України до Протоколу про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику

29.05.2001

2485-III

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Казахстан про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їхніх наслідків

12.07.2001

2667-III

Про ратифікацію Угоди між урядами держав-учасниць Чорноморського Економічного Співробітництва (ЧЕС) про співробітництво у наданні надзвичайної допомоги і ліквідації надзвичайних ситуацій, що виникли внаслідок лих природного і техногенного характеру

17.01.2002

2997-III

Про ратифікацію Конвенції щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай (Конвенція про охорону ріки Дунай)

04.07.2002

44-IV

Про приєднання України до Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою

04.07.2002

61-IV

Про приєднання України до Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці

04.07.2002

62-IV

Про ратифікацію Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів

12.09.2002

152-IV

Про приєднання України до Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття

12.09.2002

154-IV

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та  Урядом  Республіки Вірменія про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків

26.09.2002

169-IV

Про приєднання України до Роттердамської конвенції про процедуру попередньої обгрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі

22.11.2002

235-IV

Про ратифікацію Угоди про грант траст-фонду Всесвітнього екологічного фонду (Проект збереження біорозмаїття в Азово-Чорноморському кори­дорі) між Україною та Міжна­родним банком реконструкції та розвитку, що виступає як впроваджувальна установа Всесвітнього екологічного фонду

28.11.2002

319-IV

Про ратифікацію Угоди про виконання положень Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права від 10 грудня 1982 року, які стосуються збереження транскордонних рибних запасів та запасів далеко мігруючих риб і управління ними

28.11.2002

322-IV

Про ратифікацію Угоди про співробітництво причорноморських держав з пошуку та рятування на Чорному морі

28.11.2002

326-IV

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом  Республіки Білорусь про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків

26.12.2002

382-IV

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про співробітництво і взаємну допомогу у разі виникнення надзвичайних ситуацій

16.01.2003

450-IV

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща про співробітництво та взаємну допомогу в галузі попередження катастроф, стихійних лих, інших надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків

15.05.2003

799-IV

Про ратифікацію Угоди про привілеї та імунітети Комісії із захисту Чорного моря від забруднення

22.05.2003

877-IV

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків

09.07.2003

1065-IV

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Союзним Урядом Союзної Республіки Югославія про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків

09.07.2003

1066-IV

Про ратифікацію Протоколу про воду та здоров’я до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 1992 року

09.07.2003

1067-IV

Про приєднання України до Угоди про збереження китоподібних Чорного моря, Середземного моря та прилеглої акваторії Атлантичного океану

04.02.2004

1430-IV

Про ратифікацію Кіотського протоколу до рамкової Конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату

24.03.2004

1662-IV

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Литовської Республіки про співробітництво і взаємну допомогу в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків

07.04.2004

1672-IV

Про ратифікацію Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат

07.09.2005

2831-IV

Про ратифікацію Європейської ландшафтної конвенції

18.10.2006

255-V

Про ратифікацію Поправок до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар

13.03.2007

722-V

Про ратифікацію Додаткового протоколу до Угоди між урядами держав-учасниць Чорноморського Економічного Співробітництва (ЧЕС) про співробітництво у наданні надзвичайної допомоги і ліквідації надзвичайних ситуацій, що виникли внаслідок лих природного і техногенного характеру

18.04.2007

949-V

Про ратифікацію Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі

04.06.2008

 

321-VI

 

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про співробітництво в галузі запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків

18.03.2009
 
1141-VI
 
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан про співробітництво в галузі запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків

04.09.2009
 
1621-VI
 
Про ратифікацію Протоколу про збереження і стале використання біологічного та ландшафтного різноманіття до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, підписаної у м. Києві 22 травня 2003 року
22.10.2009
 
1673-VI
 
Про ратифікацію Поправки до додатка В до Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату

16.10.2012

5432-VI

Про ратифікацію Протоколу про стале управління лісами до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат

14.07.2016

469-VIII 

Про ратифікацію Паризької угоди

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку