Повідомлення

Перейти до розділу
02 липня 08:26
Порядок денний засідання Комітету 02.07.2019 докладніше
07 лютого 21:10
ГРАФІК РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ посилання...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

19 жовтня 2018, 10:56

У Комітеті напрацьовані пропозиції до проекту закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 9084)

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, відповідно до предметів відання, розглянув проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 9084 від 17.09.2018), поданий Кабінетом Міністрів України, і відзначає.
Метою законопроекту, на думку суб’єктів права законодавчої ініціативи, є врегулювання питань, пов’язаних із підготовкою проекту закону про Державний бюджет України на 2019 рік.
Законопроектом передбачаються зміни до Бюджетного кодексу України, зокрема, щодо:
 • законодавчого врегулювання механізму здійснення обласними радами або обласними державними адміністраціями за рішенням обласних рад зовнішніх запозичень та надання місцевих гарантій (ст. 2, 16, 17, 18 та 74);
 • упорядкування положень Кодексу щодо формування місцевих бюджетів, зокрема, в частині застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів (ч. 2 ст. 10, ч. 5 ст. 28);
 • позбавлення невластивих повноважень Міністерства фінансів України щодо затвердження істотних умов договору енергосервісу (щодо об'єктів державної власності) та їх віднесення до повноважень центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива (ч. 7 ст. 22);
 • унормування питання зарахування з 1 січня 2019 року 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку відповідних корисних копалин (п. 5 ч. 2 ст. 29, п. 43 ч. 1 ст. 64, п. 32 ч. 1 ст. 69);
 • доповнення норм Кодексу щодо здійснення окремих видатків бюджету з урахуванням змін, передбачених у Законі України «Про житлово-комунальні послуги» (ч.3, 4 ст.51);
 • доповнення переліку захищених видатків бюджету видатками на програму державних гарантій медичного обслуговування населення з метою реалізації такої програми та уникнення ситуацій щодо призупинення її дії (зокрема, призупинення здійснення оплати за надання медичних послуг населенню) у разі порушення бюджетного законодавства та застосування заходів за порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу (ст. 116, 117) та наявності судових рішень про стягнення коштів державного бюджету (ч. 2 ст. 55);
 • унормування сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб, нарахованого податковим агентом або фізичною особою, яка отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, з доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості), до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об'єктів оренди (суборенди, емфітевзису) (ч. 2 ст. 64);
 • унормування особливостей формування та виконання місцевих бюджетів у Донецькій та Луганській областях на період проведення операції Об’єднаних сил і незастосування норм частини другої статті 18 Кодексу у випадках проведення на території України операції Об’єднаних сил (ст. 672, п. 231 Прикінцевих та перехідних положень);
 • збереження державного замовлення у закладах фахової передвищої освіти (на оплату послуг з підготовки фахівців вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації без статусу окремих юридичних осіб, які є структурними підрозділами вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації);
 • віднесення до видатків на вищу освіту, що здійснюються з державного бюджету і з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, видатків на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів закладами вищої освіти приватної форми власності на умовах державного замовлення (п. 7 ч. 1 ст. 87, підпункт «в» п. 2 ч. 1 ст. 90);
 • виключення видатків бюджету на дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї та сім'ї патронатних вихователів із переліку видатків на освіту та включення видатків на дитячі будинки сімейного типу і прийомні сім'ї до переліку видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення (підпункт «в» п. 2 і підпункт «а» п. 4 ст. 89, підпункт «а» п. 2 ч. 1 ст. 90, п. 5 ч. 1 ст. 1032);
 • доповнення переліку видатків бюджету, що здійснюються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціальний захист та соціальне забезпечення, видатками на малі групові будинки (пп. «а», «б» п. 4 ч. 1 ст. 89);
 • доповнення переліку категорій населення, яким надаються пільги і субсидії за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, новою категорією «постраждалі учасники Революції Гідності» (пп. «б» п. 4 ч. 1 ст. 89, п. 204 ч. 1 ст. 91, ч. 3, 4 ст. 102);
 • виключення із переліку видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, видатків на співфінансування (50 відсотків) проектів ліквідації підприємств вугільної і торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі (п. 7 ч. 1 ст. 90);
 • встановлення строку для затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, вперше визначеної законом про внесення змін до закону про Державний бюджет України – протягом 30 днів з дня набрання ним чинності (ч. 2 ст. 97);
 • доповнення переліку витрат, на які за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надаються пільги та житлові субсидії населенню (ч. 3 ст. 102);
 • унормування здійснення за рахунок освітньої субвенції видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у вищих навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту (п. 1 ч. 3 ст. 1032);
 • унормування, як виняток з положень пункту 8 частини першої статті 87, пункту 3 частини першої статті 89, пункту 3 частини першої статті 90 та частини першої статті 1034 цього Кодексу, здійснення з 1 квітня 2019 року до 1 січня 2020 року пілотних проектів з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, а також здійснення реімбурсації (пп. 6 п. 11 Прикінцевих та перехідних положень);
 • продовження на 2019 рік дії пункту 20 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу в частині здійснення видатків на утримання бюджетних установ та спрощення процедури передачі закладів у власність об’єднаних територіальних громад після їх утворення;
 • включення норм абзацу другого частини п’ятої статті 4 та абзацу другого частини третьої статті 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» до переліку норм законів, які застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування (п. 26 Прикінцевих та перехідних положень);
 • пролонгація до 2027 року дії експерименту щодо здійснення патронату над дитиною за рахунок і в межах коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (зміни до Закону України від 20 грудня 2016 року № 1794-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»).

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку звертає увагу на таке.
Шляхом внесення змін до п. 5 ч. 2 ст. 29 та запровадження нових п. 43 ч. 1 ст. 64 та п. 32 ч. 1 ст. 69 БК України пропонується 75 відсотків надходжень від рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату), які згідно з чинною нормою п. 5 ч. 2 ст. 29 БК України зараховуються до доходів загального фонду Державного бюджету України, зараховувати у співвідношенні:
 • 70 відсотків – до доходів загального фонду Державного бюджету України;
 • 5 відсотків – до складу доходів загального фонду бюджетів міст республіканського АР Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, міст районного значення, сільських, селищних бюджетів (плата, що зараховується до бюджетів міст республіканського АР Крим та обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад, бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів).
Головне науково-експертне управління зауважило, що у супровідних до проекту документах не надано обґрунтувань пропонованого співвідношення, що не відповідає вимогам ч. 3 ст. 91 Регламенту Верховної Ради України та ч. 1 ст. 27 Бюджетного кодексу України, згідно з якими до проекту слід надати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки).
Зміни до п. 26 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» БК України звужують зміст приписів абз. 2 ч. 5 ст. 4 та абз. 2 ч. 3 ст. 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування» в частині обсягу фінансування відповідних видатків.
За узагальнюючим висновком Головного науково-експертного управління: законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій

З метою відновлення зарахування екологічного податку до спеціального фонду державного бюджету Комітетом пропонується при розгляді проекту закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 9084 від 17.09.2018) врахувати положення проекту закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливостей розподілу екологічного податку (реєстр. № 8067 від 27.02.2018), поданий народними депутатами України Недавою О.А., Рибаком І.П., Дзюбликом П.В., Сажком С.М., а саме:
 • частину другу статті 241 Бюджетного кодексу України, викласти у такій редакції: «Кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад з урахуванням особливостей їх економічного, соціального та екологічного стану), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури, поліпшення стану навколишнього природного середовища, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворення природних комплексів, земельних та водних ресурсів, формування національної екомережі і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів.»;
 • пункт 161 частини другої статті 29 – виключити;
 • частину третю статті 29 доповнити новим пунктом такого змісту: «134) 20 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується згідно з пунктом 74 частини третьої статті 29 цього Кодексу до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі).»;
 • пункт 6 частини четвертої статті 30 викласти у такій редакції: «6) здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворення природних комплексів, земельних та водних ресурсів, формування національної екомережі, ресурсозберігаючі заходи, а також заходи для зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища та дотримання екологічних нормативів і нормативів екологічної безпеки (за рахунок джерел, визначених пунктами 7, 134 частини третьої статті 29 цього Кодексу);»;
 • частину другу статті 57 доповнити новим третім абзацом такого змісту: «Бюджетні кошти, які відповідно до пункту 41 статті 691 цього Кодексу надійшли до спеціального фонду сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, та, які не були використані впродовж двох бюджетних періодів, що передують плановому бюджетному періоду, на виконання програм природоохоронних заходів місцевого значення згідно з статтями 70, 89, 90, 91 цього Кодексу, перераховуються у повному обсязі до спеціального фонду обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим для їх використання за цільовим призначенням у наступному бюджетному періоді.»;
 • пункт 41 статті 691 викласти у такій редакції: «41) 80 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом 134 частини третьої статті 29 цього Кодексу), у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад - 25 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 55 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 80 відсотків.
 • У разі використання коштів від сплати екологічного податку, які надходять до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад протягом двох бюджетних періодів не в повному обсязі, залишки цих надходжень перераховуються до обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим;»;
 • статтю 691 доповнити новим пунктом 42 такого змісту: «42) залишки бюджетних коштів, які відповідно до пункту 41 статті 691 цього Кодексу надійшли до спеціального фонду сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, та, які не були використані на кінець двох бюджетних періодів, що передують плановому бюджетному періоду, на виконання програм природоохоронних заходів місцевого значення згідно з статтями 70, 89, 90, 91 цього Кодексу зараховуються до обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим;»;
 • доповнити статтю 70 третьою частиною такого змісту: «3. Кошти, які надійшли до спеціального фонду місцевих бюджетів згідно з відповідними пунктами частини першої статті 691 цього Кодексу, спрямовуються на здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворення природних комплексів, земельних та водних ресурсів, формування національної екомережі, ресурсозберігаючі заходи, а також заходи для зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища та дотримання екологічних нормативів і нормативів екологічної безпеки (за рахунок джерел, визначених пунктами 4, 41 та 42 частини першої статті 691 цього Кодексу).»;
 • частину першу статті 89 доповнити новим пунктом такого змісту: «7) програми природоохоронних заходів місцевого значення, у тому числі заходів для зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища та дотримання екологічних нормативів і нормативів екологічної безпеки, для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення, а також ресурсозберігаючих заходів.»;
 • у пункті 7) частини першої статті 90 слова: «програми природоохоронних заходів місцевого значення,» - виключити;
 • частину першу статті 90 доповнити новим пунктом у такій редакції: «8) здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворення природних комплексів, земельних та водних ресурсів, формування національної екомережі, ресурсозберігаючих заходів, а також заходів для зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища та дотримання екологічних нормативів і нормативів екологічної безпеки (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 41 частини першої статті 691 цього Кодексу).»;
 • у пункті 13 частини першої статті 91 слова: «програми природоохоронних заходів місцевого значення,» - виключити;
 • частину першу статті 91 доповнити новим пунктом такого змісту: «22) здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворення природних комплексів, земельних та водних ресурсів, формування національної екомережі, ресурсозберігаючих заходів, а також заходів для зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища та дотримання екологічних нормативів і нормативів екологічної безпеки (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 41 частини першої статті 691 цього Кодексу).».
За результатами розгляду Комітет направив свої пропозиції до проекту закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 9084) для врахування до Комітету з питань бюджету