Комітет з питань екологічної політики та природокористування протягом 4 років роботи Верховної Ради України дев’ятого скликання провів 180 засідань Комітету, в т.ч. 63 за період запровадження воєнного стану.

За результатами розгляду внесених Комітетом законопроектів, Верховною Радою України прийнято 37 законів України (22 закони України прийнято протягом запровадження воєнного стану), серед яких:

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» від 30.10.2019 № 249-ІХ;

Закон України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами» від 12.12.2019 № 376-ІХ;

Закон України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» від 12.12.2019 № 377-ІХ;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про видобуток бурштину та інших корисних копалин» від 19.12.2019 № 402-IX;

Закон України «Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів» від 02.06.2020 № 643-IX;

Закон України «Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 18.06.2020 № 733-IX;

Закон України «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України» від 01.06.2021 № 1489-IX;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив Європейського Союзу у сфері охорони тваринного та рослинного світу» від 15.07.2021 № 1684-IX;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів підвищеної небезпеки» від 15.07.2021 № 1686-IX;

Закон України «Про внесення зміни до статті 42 Водного кодексу України щодо уточнення переліку первинних водокористувачів» від 08.09.2021 № 1726-IX.

 

27 листопада 2019 року проведено парламентські слухання на тему: «Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України на наступні п'ять років». Рекомендації парламентських слухань схвалено Постановою Верховної Ради України від 14.01.2020 № 457-IX.

Крім того, у Комітеті проведено 8 слухань на такі теми: «Про проблеми затоплення шахт і забруднення питної води в межах Донецької і Луганської областей», «Участь України у Європейському зеленому курсі», «Реалізація заходів з екологізації великих спалювальних установок та скорочення викидів забруднюючих речовин – шлях до чистого повітря в Україні», «35-ті роковини Чорнобильської катастрофи: проблеми та перспективи розвитку зони відчуження», «Розвиток законодавчих засад екологічного страхування в Україні», «Розподіл та використання екологічного податку в Україні: сучасний стан та пріоритетні напрями реформування», «Кліматична стратегія України. Підсумки 26-ї Конференції Сторін Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату. Українська екологічна складова Європейського Зеленого Курсу. План дій Уряду до 2030 р. щодо реалізації вимог Оновленого національно визначеного внеску України до Паризької угоди».

 

В умовах повномасштабного російського вторгнення, за понад півтора роки роботи за результатами розгляду внесених Комітетом законопроектів, Верховною Радою України, зокрема прийнято:

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності у сфері довкілля та щодо цивільного захисту на період дії воєнного стану» від 15.03.2022 № 2132-IX, реалізація якого сприятиме забезпеченню обороноздатності держави під час воєнного стану, спрощенню дозвільних процедур, та регулюванню і пришвидшенню відновлення інфраструктури та економіки України, поверненню до нормального стану життєдіяльності громадян України;

Закон України «Про управління відходами» від 20.06.2022 № 2320-IX, який спрямований на удосконалення системи управління відходами, забезпечення законодавчого та нормативно-правового регулювання відносин у сфері управління відходами з урахуванням вимог відповідних європейських директив, визначення правових, організаційних, економічних засад та механізмів для запобігання або зменшення утворення відходів, сприяння підготовці їх до повторного використання і відновленню як вторинної сировини та енергетичних ресурсів, створення відповідної інфраструктури об’єктів управління відходами; залучення інвестиції для регіонального та місцевого розвитку, поліпшення стану навколишнього природного середовища та здоров'я населення;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження лісів» від 20.06.2022 № 2321-IX;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту осіб рядового і начальницького складу та умов проходження служби цивільного захисту» від 08.07.2022 № 2379-IX;

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря» від 09.07.2022 № 2393-IX;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення повноважень суб’єктів забезпечення цивільного захисту та імплементації норм міжнародного гуманітарного права у сфері цивільного захисту» від 09.07.2022 № 2394-IX, який відображає у національному законодавстві положення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року та Додаткові протоколи до неї, ратифіковані Верховною Радою України, вдосконалює існуючі механізми захисту цивільного населення і територій в умовах відсічі та стримування російської військової агресії проти України, уточнює повноваження органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту в особливий період та з врахуванням змін, що відбулися в державі у зв'язку із децентралізацією влади;

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112» від 07.09.2022 № 2581-IX, який дає можливість удосконалити правові та організаційні засади функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112, у тому числі щодо доступу до екстрених служб, захисту інформації про кінцевого користувача та про надані електронні комунікаційні послуги, а також забезпечення оброблення екстрених комунікацій оперативно-диспетчерськими службами, які приймають екстрені комунікації за номерами 101, 102, 103, 104, зокрема в умовах дії воєнного стану;

Закон України «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів» від 20.09.2022 № 2614-IX, що дасть можливість створити єдину уніфіковану електронну систему доступу до інформації про стан довкілля для органів влади, а також надати кожному громадянину доступ до такої інформації, з метою підвищення ефективності електронного врядування у сфері охорони навколишнього природного середовища;

Постанову Верховної Ради України «Про Звернення Верховної Ради України до Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, Програми Організації Об’єднаних Націй з навколишнього середовища, Європейського Парламенту, Європейської Комісії, парламентів та урядів держав-членів Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, щодо утворення спеціальної екологічної моніторингової місії для фіксації екологічної шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території України» від 20.09.2022  № 2594-IX;

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки» від 03.11.2022 № 2717-IX;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони» від 16.11.2022 № 2750-IX;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами» від 01.12.2022 № 2805-IX;

Закон України «Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією» від 01.12.2022 № 2804-IX;

Закон України «Про водовідведення та очищення стічних вод» від 12.01.2023 № 2887-IX;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля» від 20.03.2023 № 2973-IX, яким визначено створення та забезпечення функціонування державної системи моніторингу довкілля, вдосконалення правового регулювання інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та механізмів забезпечення доступу до неї, визначення правових засад інформаційного забезпечення управління в галузі охорони навколишнього природного середовища;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів» від 11.04.2023 № 3039-IX, реалізація якого сприятиме укріпленню громадського порядку та безпеки, захисту населення від негативних наслідків використання піротехнічних виробів, посиленню боротьби з жорстоким поводженням з тваринами та наближенню українського права до права Європейського Союзу;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки» від 02.05.2023 № 3063-IX, реалізація якого сприятиме здійсненню господарської діяльності суб’єктами господарювання та зменшенню регуляторної ролі держави, а також удосконаленню Кодексу цивільного захисту щодо функціонування органів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки;

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля» від 13.07.2023 № 3227-IX;

Закон України «Про створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір’я» від 14.07.2023 № 3264-IX;

Закон України «Про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України щодо матеріально-технічного забезпечення заходів у сфері цивільного захисту» від 10.08.2023 № 3322-ІХ;

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання» від 23.08.2023 № 3344-ІХ.

 

Крім того, 10 листопада 2022 року проведено слухання у Комітеті на тему: «Вплив воєнних дій на довкілля в Україні та його відновлення до природного стану».

9 - 10 березня 2023 року відбулося виїзне засідання Комітету до м. Харків та Харківської області на тему: «Проблеми довкілля та шкода, нанесена повномасштабним вторгненням російських військ в Україну».

З метою оперативного розгляду інформації і пропозицій стосовно проблемних питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації через руйнування Каховської ГЕС 12 червня 2023 р., в м. Херсон проведено виїзне засідання Комітету з розгляду питання «Щодо подолання негативного впливу на довкілля та системи життєзабезпечення населення внаслідок руйнування Каховської ГЕС».

 

Продовжуємо працювати заради перемоги та захисту довкілля України для майбутніх поколінь!

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Новини”

16 липня 2024 17:24
15 липня 2024 15:53
15 липня 2024 13:33
15 липня 2024 11:41
10 липня 2024 16:04
07 липня 2024 07:00
05 липня 2024 12:36
05 липня 2024 11:54
03 липня 2024 15:44
28 червня 2024 14:58