Всесвітній день переробки запроваджено 2018 році за ініціативою Глобального фонду переробки (Global Recycling Foundation), з метою підвищення обізнаності про важливість переробки та цінність відходів, як ресурсу.

Україна з підписанням Угоди про асоціацію, взяла на себе зобов’язання щодо поступового наближення законодавства з управління відходами до стандартів Європейського Союзу.

На сьогодні вимоги (Рамкової) Директиви № 2008/98/ЄС Європейського парламенту та Ради від 19.11.2008 «Про відходи та скасування деяких директив» імплементовані в національне законодавство з прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про управління відходами» у червні 2022 року № 2320-ІХ.

Положення Закону України «Про управління відходами» передбачають запровадження найкращих практик з оброблення відходів; зменшення обсягів захоронення відходів на полігонах; залучення інвестицій у сферу управління відходами та створення сучасної інфраструктури управління відходами; зменшення кількості об’єктів управління відходами, що не відповідають вимогам законодавства; дотримання вимог екологічної безпеки під час експлуатації об’єктів управління відходами і зниження рівня соціальної напруги; збільшення обсягів збирання, заготівлі, відновлення та рециклінгу відходів, як вторинної сировини; створення системи інформаційного забезпечення сфери управління відходами, удосконалення порядку ведення обліку відходів, інформування про розташування місць чи об’єктів управління відходами, їх вплив на стан навколишнього природного середовища і здоров’я людини.

Цей Закон є підґрунтям для запровадження систем розширеної відповідальності виробника для виробників окремих видів товарів, в тому числі в упаковці.

Законодавче врегулювання сфери управління відходами упаковки передбачено зареєстрованим у Верховній Раді України проектом Закону про упаковку та відходи упаковки (реєстр. №№ 10066 від 18.09.2023), поданим Кабінетом Міністрів України та альтернативними до нього законопроектами – про упаковку та відходи упаковки (реєстр. № 10066-1 від 29.09.2023, реєстр. № 10066-2 від 04.10.2023). Вказані законопроекти перебувають на розгляді в Комітеті, яким створено Робочу групу з їх опрацювання.

Окремої уваги сьогодні потребують відходи руйнації, які утворюються внаслідок російської військової агресії. Зокрема постають питання щодо загальних підходів до управління відходами руйнації, шляхів їх переробки та економічного потенціалу при виробництві нової продукції.

Одним із ключових напрямів державної політики є просвіта населення  щодо свідомого ставлення до відходів, як до вторинної сировини, а не як до сміття.
Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Новини”

10 квітня 2024 18:47
08 квітня 2024 15:37
07 квітня 2024 09:08
07 квітня 2024 09:00
05 квітня 2024 15:49
03 квітня 2024 12:47
01 квітня 2024 16:18
30 березня 2024 09:00
27 березня 2024 15:28
25 березня 2024 17:07