Повідомлення

Перейти до розділу
07 лютого 21:10
ГРАФІК РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ посилання...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

Аналітичні матеріали

26 березня 2014, 13:58

"Оцінка екологічних проблем басейну Дніпра в контексті загроз національній безпеці України"


Питання екологічних проблем басейну Дніпра відображено в природоохоронному законодавстві України. У 1997 р. постановою Верховної Ради України й у 2013 р. Законом України прийнято Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води та Загальнодержавну цільову програму розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року відповідно. Чинною є Загальнодержавна цільова програма "Питна вода України" на 2011-2020 рр.

докладніше
24 березня 2014, 13:15

Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція)


Представники України регулярно беруть участь у заходах в рамках Конвенції. До кожної наради Конференції Сторін забезпечено підготовку та подання національних звітів України про виконання Боннської конвенції.

докладніше
21 березня 2014, 13:35

22 березня - Всесвітній день води


Всесвітній день води був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН і вперше пройшов 22 березня 1993 року. У резолюції Генеральної Асамблеї державам запропоновано проводити в цей день заходи, присвячені збереженню і освоєнню водних ресурсів.

докладніше
21 березня 2014, 12:24

ПРОБЛЕМИ ЙОДНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ В УКРАЇНІ НА ВИПАДОК РАДІАЦІЙНОЇ АВАРІЇ НА АЕС


Вживання населенням препаратів стабільного йоду (йодна профілактика) є дуже ефективним і організаційно простим заходом попередження уражень щитоподібної залози радіойодом. Найвища ефективність йодної профілактики досягається при завчасному вживанні препаратів стабільного йоду і значно зменшується при затримці їх вживання навіть на декілька годин після початку надходження радіоізотопів йоду в організм.

докладніше
19 березня 2014, 13:07

"Ресурсний потенціал "зеленої економіки" як підгрунтя для формування "точок зростання" на регіональному рівні"


Одним з базових завдань регіональної політики є формування "точок зростання" та "ареалів економічного розвитку" на місцевому, регіональному рівнях, що передбачає відродження економічної активності, створення нових робочих місць, зростання конкурентоспроможності регіональних економічних комплексів, підвищення добробуту людини.

докладніше
19 березня 2014, 10:56

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES)


Україна є Стороною Конвенції відповідно до Закону України "Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення" від 14 травня 1999 р. № 662-XIV.

докладніше
17 березня 2014, 11:33

Роттердамська конвенція


Державний контроль і нагляд за виконанням вимог Роттердамської конвенції в Україні. Україна приєдналася до Роттердамської конвенції про процедуру попередньої обґрунтованої згоди щодо окремих небезпечних хімічних речовин і пестицидів у міжнародній торгівлі (далі - Роттердамська конвенція), що затверджено Законом України від 26 вересня 2002 року № 169 - IV. Ставши стороною вищеназваних конвенцій Україна відповідно визнала пріоритет міжнародного права і обов'язковість виконання міжнародних договорів.

докладніше
14 березня 2014, 14:02

ПРОБЛЕМИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ЧОРНОБИЛЬЦІВ ЗАЛИШАЮТЬСЯ


Колегія Рахункової палати розглянула результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

докладніше
13 березня 2014, 16:32

Базельська конвенція: Інформаційна - аналітична довідка про стан реалізації конвенції та забезпечення дотримання і виконання її зобов'язань Україною


У Базельській конвенції зазначається, що найефективніший спосіб охорони здоров'я людини і довкілля від небезпеки, яку становлять небезпечні відходи, полягає у зменшенні їх утворення до мінімуму стосовно кількості і потенціалу небезпеки.

докладніше
11 березня 2014, 13:54

Рахункова палата провела аудит ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках


Станом на 1 жовтня 2013 року в Україні ухвалене рішення про створення 48 НПП, спеціальні адміністрації створені в 42 парках. При цьому на час аудиту 23 парки діяли за відсутності проектів організації територій, за якими, зокрема, здійснюється зонування, рекреаційна та інша діяльність парків. Відсутність таких проектів посилює ризики неефективного виконання завдань, визначених для парків чинним законодавством.

докладніше