Повідомлення

Перейти до розділу
05 серпня 11:44
Звіт про роботу Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування за період третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання посилання...
08 травня 06:47
Робочі групи Комітету посилання...
30 серпня 15:08
ГРАФІК РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ посилання...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

Аналітичні матеріали

27 березня 2014, 13:42

ЗВІТ про діяльність Державної інспекції ядерного регулювання України за 2013 рік


Державна інспекції ядерного регулювання України у 2013 році забезпечила виконання пріоритетних завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Уряду України, рішеннями Ради національної безпеки та оборони України, спрямованих на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і захищеності, у тому числі у рамках реалізації Національного плану дій на 2013 рік "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", Національного плану з реалізації положень Комюніке Сеульського саміту з ядерної безпеки на 2013 - 2014 роки

докладніше
26 березня 2014, 13:58

"Оцінка екологічних проблем басейну Дніпра в контексті загроз національній безпеці України"


Питання екологічних проблем басейну Дніпра відображено в природоохоронному законодавстві України. У 1997 р. постановою Верховної Ради України й у 2013 р. Законом України прийнято Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води та Загальнодержавну цільову програму розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року відповідно. Чинною є Загальнодержавна цільова програма "Питна вода України" на 2011-2020 рр.

докладніше
24 березня 2014, 13:15

Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція)


Представники України регулярно беруть участь у заходах в рамках Конвенції. До кожної наради Конференції Сторін забезпечено підготовку та подання національних звітів України про виконання Боннської конвенції.

докладніше
21 березня 2014, 13:35

22 березня - Всесвітній день води


Всесвітній день води був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН і вперше пройшов 22 березня 1993 року. У резолюції Генеральної Асамблеї державам запропоновано проводити в цей день заходи, присвячені збереженню і освоєнню водних ресурсів.

докладніше
21 березня 2014, 12:24

ПРОБЛЕМИ ЙОДНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ В УКРАЇНІ НА ВИПАДОК РАДІАЦІЙНОЇ АВАРІЇ НА АЕС


Вживання населенням препаратів стабільного йоду (йодна профілактика) є дуже ефективним і організаційно простим заходом попередження уражень щитоподібної залози радіойодом. Найвища ефективність йодної профілактики досягається при завчасному вживанні препаратів стабільного йоду і значно зменшується при затримці їх вживання навіть на декілька годин після початку надходження радіоізотопів йоду в організм.

докладніше
19 березня 2014, 13:07

"Ресурсний потенціал "зеленої економіки" як підгрунтя для формування "точок зростання" на регіональному рівні"


Одним з базових завдань регіональної політики є формування "точок зростання" та "ареалів економічного розвитку" на місцевому, регіональному рівнях, що передбачає відродження економічної активності, створення нових робочих місць, зростання конкурентоспроможності регіональних економічних комплексів, підвищення добробуту людини.

докладніше
19 березня 2014, 10:56

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES)


Україна є Стороною Конвенції відповідно до Закону України "Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення" від 14 травня 1999 р. № 662-XIV.

докладніше
17 березня 2014, 11:33

Роттердамська конвенція


Державний контроль і нагляд за виконанням вимог Роттердамської конвенції в Україні. Україна приєдналася до Роттердамської конвенції про процедуру попередньої обґрунтованої згоди щодо окремих небезпечних хімічних речовин і пестицидів у міжнародній торгівлі (далі - Роттердамська конвенція), що затверджено Законом України від 26 вересня 2002 року № 169 - IV. Ставши стороною вищеназваних конвенцій Україна відповідно визнала пріоритет міжнародного права і обов'язковість виконання міжнародних договорів.

докладніше
14 березня 2014, 14:02

ПРОБЛЕМИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ЧОРНОБИЛЬЦІВ ЗАЛИШАЮТЬСЯ


Колегія Рахункової палати розглянула результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

докладніше
13 березня 2014, 16:32

Базельська конвенція: Інформаційна - аналітична довідка про стан реалізації конвенції та забезпечення дотримання і виконання її зобов'язань Україною


У Базельській конвенції зазначається, що найефективніший спосіб охорони здоров'я людини і довкілля від небезпеки, яку становлять небезпечні відходи, полягає у зменшенні їх утворення до мінімуму стосовно кількості і потенціалу небезпеки.

докладніше