Повідомлення

Перейти до розділу
17 червня 12:48
Порядок денний засідання Комітету на 22.06.2022 докладніше
02 червня 16:58
Порядок денний засідання Комітету на 08.06.2022 докладніше
01 червня 10:58
Засідання Комітету перенесено докладніше
26 травня 16:32
Порядок денний засідання Комітету на 02.06.2022 докладніше
24 травня 16:56
Порядок денний засідання Комітету на 26.05.2022 докладніше
12 травня 11:10
Порядок денний засідання Комітету на 18.05.2022 докладніше

Аналітичні матеріали

19 березня 2014, 13:07

"Ресурсний потенціал "зеленої економіки" як підгрунтя для формування "точок зростання" на регіональному рівні"


Одним з базових завдань регіональної політики є формування "точок зростання" та "ареалів економічного розвитку" на місцевому, регіональному рівнях, що передбачає відродження економічної активності, створення нових робочих місць, зростання конкурентоспроможності регіональних економічних комплексів, підвищення добробуту людини.

докладніше
19 березня 2014, 10:56

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES)


Україна є Стороною Конвенції відповідно до Закону України "Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення" від 14 травня 1999 р. № 662-XIV.

докладніше
17 березня 2014, 11:33

Роттердамська конвенція


Державний контроль і нагляд за виконанням вимог Роттердамської конвенції в Україні. Україна приєдналася до Роттердамської конвенції про процедуру попередньої обґрунтованої згоди щодо окремих небезпечних хімічних речовин і пестицидів у міжнародній торгівлі (далі - Роттердамська конвенція), що затверджено Законом України від 26 вересня 2002 року № 169 - IV. Ставши стороною вищеназваних конвенцій Україна відповідно визнала пріоритет міжнародного права і обов'язковість виконання міжнародних договорів.

докладніше
14 березня 2014, 14:02

ПРОБЛЕМИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ЧОРНОБИЛЬЦІВ ЗАЛИШАЮТЬСЯ


Колегія Рахункової палати розглянула результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

докладніше
13 березня 2014, 16:32

Базельська конвенція: Інформаційна - аналітична довідка про стан реалізації конвенції та забезпечення дотримання і виконання її зобов'язань Україною


У Базельській конвенції зазначається, що найефективніший спосіб охорони здоров'я людини і довкілля від небезпеки, яку становлять небезпечні відходи, полягає у зменшенні їх утворення до мінімуму стосовно кількості і потенціалу небезпеки.

докладніше
11 березня 2014, 13:54

Рахункова палата провела аудит ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках


Станом на 1 жовтня 2013 року в Україні ухвалене рішення про створення 48 НПП, спеціальні адміністрації створені в 42 парках. При цьому на час аудиту 23 парки діяли за відсутності проектів організації територій, за якими, зокрема, здійснюється зонування, рекреаційна та інша діяльність парків. Відсутність таких проектів посилює ризики неефективного виконання завдань, визначених для парків чинним законодавством.

докладніше
11 березня 2014, 13:00

Рахункова палата провела аудит використання бюджетних коштів на попередження та ліквідацію природних пожеж, який засвідчив, що протягом 2011-2012 років і І півріччя 2013 року на попередження та ліквідацію природних пожеж у лісах органами державної влади було витрачено понад 120 млн. грн.


Як наслідок, на територіях, де розташовано понад 30 відс. лісового фонду, не забезпечується планове виконання протипожежних заходів, що створює ризики невчасного реагування та ліквідації пожеж і потребує посилення контролю органів державної влади за дотриманням лісокористувачами встановлених правил пожежної безпеки.

докладніше
28 лютого 2014, 12:35

Колегія Рахункової палати Верховної Ради України: зрошення земель Криму - нереалізовані можливості.


З метою відновлення функціонування, реконструкції і модернізації меліоративних систем та споруд в АР Крим є необхідність у забезпеченні дієвості відповідних державних програм та вдосконалення механізму їхнього фінансового забезпечення, включаючи залучення до цієї сфери інвестиційних коштів.

докладніше
12 грудня 2013, 11:42

Фахівці Національного інституту стратегічних досліджень підготували аналітичну доповідь "Стратегія сталого розвитку: можливості і проблеми запровадження в Україні"


Дослідження було підготовано до "круглого столу" 8 жовтня 2013 року на тему: "Огляд політики України спрямованої на зменшення використання ресурсів на виробництвах та їх впливу на довкілля у порівнянні з політиками інших країн. Аналіз та розробка пропозицій",

докладніше
02 вересня 2013, 15:28

Колегія Рахункової палати: триває моніторинг виконання Дунайської конвенції


Рахунковою палатою проведено аудит стану виконання Конвенції щодо співробітництва з охорони і сталого використання ріки Дунай. Адже впровадження положень Конвенції в Україні, виходячи з її мети, має важливе як екологічне, так і соціально-економічне значення для розвитку відповідних територій і держави в цілому. За висновком Колегії Рахункової палати, відповідні органи виконавчої влади України впроваджують положення та завдання Конвенції в нормативно-правовому полі, забезпечуючи представництво в діяльності як Міжнародної комісії захисту ріки Дунай, так і в її експертних групах.

докладніше