Аналітичні матеріали


21 березня 2014
12:24

Вживання населенням препаратів стабільного йоду (йодна профілактика) є дуже ефективним і організаційно простим заходом попередження уражень щитоподібної залози радіойодом. Найвища ефективність йодної профілактики досягається при завчасному вживанні препаратів стабільного йоду і значно зменшується при затримці їх вживання навіть на декілька годин після початку надходження радіоізотопів йоду в організм.

19 березня 2014
13:07

Одним з базових завдань регіональної політики є формування "точок зростання" та "ареалів економічного розвитку" на місцевому, регіональному рівнях, що передбачає відродження економічної активності, створення нових робочих місць, зростання конкурентоспроможності регіональних економічних комплексів, підвищення добробуту людини.

19 березня 2014
10:56

Україна є Стороною Конвенції відповідно до Закону України "Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення" від 14 травня 1999 р. № 662-XIV.

17 березня 2014
11:33

Державний контроль і нагляд за виконанням вимог Роттердамської конвенції в Україні. Україна приєдналася до Роттердамської конвенції про процедуру попередньої обґрунтованої згоди щодо окремих небезпечних хімічних речовин і пестицидів у міжнародній торгівлі (далі - Роттердамська конвенція), що затверджено Законом України від 26 вересня 2002 року № 169 - IV. Ставши стороною вищеназваних конвенцій Україна відповідно визнала пріоритет міжнародного права і обов'язковість виконання міжнародних договорів.

14 березня 2014
14:02

Колегія Рахункової палати розглянула результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

13 березня 2014
16:32

У Базельській конвенції зазначається, що найефективніший спосіб охорони здоров'я людини і довкілля від небезпеки, яку становлять небезпечні відходи, полягає у зменшенні їх утворення до мінімуму стосовно кількості і потенціалу небезпеки.

11 березня 2014
13:54

Станом на 1 жовтня 2013 року в Україні ухвалене рішення про створення 48 НПП, спеціальні адміністрації створені в 42 парках. При цьому на час аудиту 23 парки діяли за відсутності проектів організації територій, за якими, зокрема, здійснюється зонування, рекреаційна та інша діяльність парків. Відсутність таких проектів посилює ризики неефективного виконання завдань, визначених для парків чинним законодавством.

11 березня 2014
13:00

Як наслідок, на територіях, де розташовано понад 30 відс. лісового фонду, не забезпечується планове виконання протипожежних заходів, що створює ризики невчасного реагування та ліквідації пожеж і потребує посилення контролю органів державної влади за дотриманням лісокористувачами встановлених правил пожежної безпеки.

28 лютого 2014
12:35

З метою відновлення функціонування, реконструкції і модернізації меліоративних систем та споруд в АР Крим є необхідність у забезпеченні дієвості відповідних державних програм та вдосконалення механізму їхнього фінансового забезпечення, включаючи залучення до цієї сфери інвестиційних коштів.

12 грудня 2013
11:42

Дослідження було підготовано до "круглого столу" 8 жовтня 2013 року на тему: "Огляд політики України спрямованої на зменшення використання ресурсів на виробництвах та їх впливу на довкілля у порівнянні з політиками інших країн. Аналіз та розробка пропозицій",