Комітет з питань екологічної політики та природокористування розглянув законопроект про внесення змін до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року (реєстр. № 6227), внесений Кабінетом Міністрів України.

Метою законопроекту визначено актуалізацію Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженої Законом України від 21.04.2011 № 3268-VI, на виконання рішення РНБОУ від 02.12.2019 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки", введеного в дію Указом Президента України від 02.12.2019 № 874, та рішення РНБОУ від 16.07.2021 "Про стимулювання пошуку, видобутку та збагачення корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави", введеного в дію Указом Президента України від 23.07.2021 № 306.

Потреба у внесенні змін обумовлена багатьма причинами. Більше третини об’єктів, проведення робіт на яких передбачалось Програмою, надані приватним надрокористувачам або розміщуються на тимчасово окупованій внаслідок російської агресії території Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим, що унеможливлює зараз використання відповідних природних ресурсів для потреб економіки України та вимагає пошуків їх альтернативних джерел. За інформацією розробників законопроекту ідеологія, закладена в Програмі, була сформована у 90-х роках. Обсяги видатків Державного бюджету України на фінансування заходів Програми становили лише 20% від передбачених Програмою. Щорічне фінансування зменшилося з 1,2 млрд грн на початку її реалізації до 40 млн грн у 2020 році. Переважна більшість завдань виконана в обсягах, що не перевищують 20 % від запланованих показників.

Стан світової мінерально-сировинної бази та перспективи використання окремих її видів визначають необхідність посиленої уваги до корисних копалин стратегічного значення, а новітні геополітичні виклики зумовили потребу активізації робіт, спрямованих на підготовку паливно-енергетичної складової.

Комітет взяв до відома зауваження до законопроекту, на які вказало Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, і вважає, що їх можливо врахувати під час підготовки законопроекту до другого читання.

За висновком Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу положення законопроекту регулюються національним законодавством країн-членів ЄС та не підпадають під дію міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

За висновком Мінфіну прийняття законопроекту потребуватиме додаткових коштів, яку в умовах 2022 року було оцінено в 587 млн гривень. Водночас фінансування видатків, пов’язаних з реалізацією Програми, має здійснюватися у середньостроковій перспективі в межах коштів, передбачених Бюджетною декларацією.

Тому за результатами розгляду Комітет ухвалив висновок та прийняв рішення про прийняття за основу законопроекту про внесення змін до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року (реєстр. № 6227).

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Новини”

10 червня 2024 16:56
08 червня 2024 08:00
07 червня 2024 16:09
05 червня 2024 17:08
04 червня 2024 17:19
04 червня 2024 16:15
04 червня 2024 14:17
02 червня 2024 08:00
24 травня 2024 16:43
24 травня 2024 12:51