Повідомлення

Перейти до розділу
17 червня 12:48
Порядок денний засідання Комітету на 22.06.2022 докладніше
02 червня 16:58
Порядок денний засідання Комітету на 08.06.2022 докладніше
01 червня 10:58
Засідання Комітету перенесено докладніше
26 травня 16:32
Порядок денний засідання Комітету на 02.06.2022 докладніше
24 травня 16:56
Порядок денний засідання Комітету на 26.05.2022 докладніше
12 травня 11:10
Порядок денний засідання Комітету на 18.05.2022 докладніше

Аналітичні матеріали

16 лютого 2016, 15:17

Наукова доповідь "РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТРАНСКОРДОННОГО РЕГІОНУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ"


В доповіді розглянуто теоретико-методичні положення щодо поняття еко-логічної безпеки транскордонного регіону, шляхів та інструментів її досягнен-ня. Проведено дослідження вітчизняних та європейських механізмів регулю-вання екологічної безпеки та розглянуто можливості їх конвергенції. З ураху-ванням положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом запропоновано шляхи вдосконалення механізмів регулювання екологічної без-пеки у транскордонних регіонах України та ЄС. Для наукових працівників, керівників органів державного управління та місцевого самоврядування, аспірантів, студентів.

докладніше
08 лютого 2016, 08:26

Проблема захисту узбережжя Азовського моря


Однією із наявних проблем, яка стосується Азовського моря є розмивання і вивітрювання порід, які є основою узбережжя. Як відомо, основна його частина складається з глинистих і піщаних відкладень, які за своїми особливостями піддаються вимиванню і абразії. Що стосується надходження піщаного і гравійно-піщаного матеріалу в затоки, які доповнюють стійкість берегів до сили морських хвиль, то воно практично припинено. Причиною цього є різке зменшення стоку малих річок Приазов'я, які були відрегульовані водосховищами і ставками. Результатом таких негативних явищ є скорочення піщаного пляжу майже всього Азовського узбережжя. Найбільше, ця проблема стосується таких міст як Бердянськ та Приморськ.

докладніше
18 грудня 2015, 11:54

Удосконалення законодавства України з питань екологічної безпеки


Екологічна безпека є важливою складовою національної безпеки країни і в загальному значенні зводиться до вжиття комплексу заходів щодо запобігання погіршенню стану навколишнього природного середовища та виникненню небезпеки для населення внаслідок антропогенних чи природних чинників.

докладніше
09 вересня 2015, 12:24

Аналітичні матеріали до слухань у Комітеті на тему: "ДОТРИМАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА БІЛАНІВСЬКОГО ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ" (09.09.2015)

докладніше
26 грудня 2014, 21:27

Рахункова палата: "Меліоративні системи потребують державної уваги"


Аудитом встановлено, що на територіях зазначених областей протягом 2012-2013 років та І півріччя 2014 року не забезпечувалося зрошення близько 520 тис. га, або майже 62 відс. від обсягу зрошуваних сільськогосподарських земель через незадовільний технічний стан державних і внутрішньогосподарських меліоративних систем, насосно-силового та іншого обладнання, його високу енергоємність.

докладніше
21 листопада 2014, 11:35

Рахункова палата: "Фінансові та організаційні проблеми харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"


Рахункова палата здійснила аудит ефективності використання у 2013 році та І півріччі 2014 року коштів державного бюджету, виділених на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і зробила висновок, що Мінсоцполітики як головний розпорядник коштів державного бюджету, виділених на безплатне харчування, не забезпечило належного виконання комплексу заходів з надання цієї послуги.

докладніше
21 листопада 2014, 11:11

Рахункова палата: "Ветеренарній медицині - постійну увагу"


Рахункова палата провела аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на протиепізоотичні заходи, керівництво, управління таорганізацію і регулювання діяльності установ та підприємств у системі ветеринарноїмедицини.

докладніше
18 листопада 2014, 17:18

"Забезпечення сталого розвитку міст як складова соціально-економічної модернізації регіонів України". Аналітична записка


В аналітичній записці окреслено основні екологічні проблеми міст, визначено базові передумови розробки та впровадження цілісної системи заходів щодо забезпечення сталого розвитку міст як складової соціально-економічної модернізації регіонів України

докладніше
18 листопада 2014, 16:15

Енергоефективність у регіональному вимірі. Проблеми та перспективи


В аналітичній доповіді авторами наведено стан та загальнодержавні проблеми впровадження політики енергоефективності в Україні, розглянуті перспективи та можливості регіонів щодо сталого енергоефективного розвитку.

докладніше
11 вересня 2014, 16:24

Рахункова палата: "Субвенція виділена, заплановані заходи на території зон спостереження недовиконані"


Рахункова палата провела аудит ефективності використання у 2012 і 2013 роках субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зон спостереження АЕС у Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Рівненській, Херсонській та Хмельницькій областях.

докладніше