Повідомлення

Перейти до розділу
05 серпня 11:44
Звіт про роботу Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування за період третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання посилання...
08 травня 06:47
Робочі групи Комітету посилання...
30 серпня 15:08
ГРАФІК РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ посилання...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

Аналітичні матеріали

11 березня 2014, 13:54

Рахункова палата провела аудит ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках


Станом на 1 жовтня 2013 року в Україні ухвалене рішення про створення 48 НПП, спеціальні адміністрації створені в 42 парках. При цьому на час аудиту 23 парки діяли за відсутності проектів організації територій, за якими, зокрема, здійснюється зонування, рекреаційна та інша діяльність парків. Відсутність таких проектів посилює ризики неефективного виконання завдань, визначених для парків чинним законодавством.

докладніше
11 березня 2014, 13:00

Рахункова палата провела аудит використання бюджетних коштів на попередження та ліквідацію природних пожеж, який засвідчив, що протягом 2011-2012 років і І півріччя 2013 року на попередження та ліквідацію природних пожеж у лісах органами державної влади було витрачено понад 120 млн. грн.


Як наслідок, на територіях, де розташовано понад 30 відс. лісового фонду, не забезпечується планове виконання протипожежних заходів, що створює ризики невчасного реагування та ліквідації пожеж і потребує посилення контролю органів державної влади за дотриманням лісокористувачами встановлених правил пожежної безпеки.

докладніше
28 лютого 2014, 12:35

Колегія Рахункової палати Верховної Ради України: зрошення земель Криму - нереалізовані можливості.


З метою відновлення функціонування, реконструкції і модернізації меліоративних систем та споруд в АР Крим є необхідність у забезпеченні дієвості відповідних державних програм та вдосконалення механізму їхнього фінансового забезпечення, включаючи залучення до цієї сфери інвестиційних коштів.

докладніше
12 грудня 2013, 11:42

Фахівці Національного інституту стратегічних досліджень підготували аналітичну доповідь "Стратегія сталого розвитку: можливості і проблеми запровадження в Україні"


Дослідження було підготовано до "круглого столу" 8 жовтня 2013 року на тему: "Огляд політики України спрямованої на зменшення використання ресурсів на виробництвах та їх впливу на довкілля у порівнянні з політиками інших країн. Аналіз та розробка пропозицій",

докладніше
02 вересня 2013, 15:28

Колегія Рахункової палати: триває моніторинг виконання Дунайської конвенції


Рахунковою палатою проведено аудит стану виконання Конвенції щодо співробітництва з охорони і сталого використання ріки Дунай. Адже впровадження положень Конвенції в Україні, виходячи з її мети, має важливе як екологічне, так і соціально-економічне значення для розвитку відповідних територій і держави в цілому. За висновком Колегії Рахункової палати, відповідні органи виконавчої влади України впроваджують положення та завдання Конвенції в нормативно-правовому полі, забезпечуючи представництво в діяльності як Міжнародної комісії захисту ріки Дунай, так і в її експертних групах.

докладніше
03 серпня 2013, 15:43

Колегія Рахункової палати: "Рятувальники самі без захисту"


Фактично створення Державної служби України з надзвичайних ситуацій, яка перебрала більшу частку функцій МНС, обмежилось зміною назв тих чи інших органів управління та злиттям територіальних органів колишнього міністерства і Державної інспекції техногенної безпеки України. Суттєвих структурних змін в організації діяльності новоствореної служби, оптимізації кадрового складу не відбулося. Чинна система цивільного захисту практично залишилася нереформованою.

докладніше
03 серпня 2013, 15:37

Колегія Рахункової палати: "Механізм розвитку мінерально-сировинної бази працює не на повну потужність"


Перевірка засвідчила, що в Україні існує можливість для забезпечення як своїх власних потреб, так і експорту важливих корисних копалин та продуктів їх переробки. Сформоване нормативне та організаційне забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази, ухвалені базові закони, затверджена відповідна загальнодержавна програма, розроблені механізми її реалізації, визначені заходи та суми необхідних коштів, а також відповідальні центральні органи виконавчої влади.

докладніше
03 серпня 2013, 15:21

Колегія Рахункової палати: "Утилізація боєприпасів триває повільніше, ніж заплановано"


Кількість арсеналів, баз і складів, де зберігаються надлишкові боєприпаси, що підлягають утилізації, не оптимізовано, таким чином поточні витрати на їхнє утримання не зменшено, як це було визначено державною програмою. Не вдалося також отримати очікуваних 200 млн. грн. від реалізації продуктів утилізації. В результаті суттєвого зниження рівня загрози катастроф техногенного характеру, пов'язаних з боєприпасами, які підлягають утилізації, не відбулося.

докладніше
03 серпня 2013, 15:17

Колегія Рахункової палати: "Вогнеборці Криму ліквідовують пожежі дідівськими методами"


Встановлено, що більшість підрозділів державної та місцевої пожежної охорони залишаються недоукомплектованими і недостатньо оснащеними сучасною протипожежною технікою, обладнанням та спорядженням. Така ситуація не сприяє створенню повноцінної та дієвої системи пожежної безпеки в регіоні, загрожує життєдіяльності громадян, функціонуванню населених пунктів і об'єктів Кримського півострова.

докладніше
03 червня 2013, 11:58

Рекомендації міжнародного координованого аудиту Чорнобильського фонду «Укриття» виконуються


Колегія Рахункової палати, застосовуючи системний підхід до моніторингу питань, пов'язаних із зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворенням об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, розглянула звіт про результати аудиту виконання рекомендацій міжнародного координованого аудиту Чорнобильського фонду «Укриття» і зробила наступні висновки.

докладніше