Повідомлення

Перейти до розділу
07 лютого 21:10
ГРАФІК РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ посилання...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

Аналітичні матеріали

11 жовтня 2016, 09:17

НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ


Перехід до децентралізованого управління природними ресурсами в Україні потребує послідовної трансформації теоретико-методологічних засад муніципального менеджменту в напрямі використання гнучких форм структурного й проектного керування та регулювання розвитку природно-економічних об'єктів. Зокрема, зазначене передбачає впровадження кластерно-корпоративних структур природокористування на різних територіальних рівнях. Реалізовуючи конституційне право власності народу на природні блага (ст. 13 Конституції України), необхідно розширити повноваження органів місцевого самоврядування в управлінні і використанні наявних природних ресурсів шляхом передачі до муніципальної власності відповідної частини земель, водних, лісових масивів, рекреаційних територій, тощо.

докладніше
15 березня 2016, 11:15

НИНІШНЯ МОДЕЛЬ ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ЧИННИК ПОСИЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИКЛИКІВ


Процес нарощення фінансово-бюджетної децентралізації, започаткованого комплексом відповідних законів України з 2014 року, супроводжувався законодавчими змінами структури розподілу екологічного податку в міжбюджетній вертикально-горизонтальній площині впродовж 2014-2015 рр.

докладніше
12 березня 2016, 12:13

Прес-реліз Міністерства охорони здоров'я до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи, парламентських слухань на тему: «30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи»


Серед усіх трагедій, які пережило людство, Чорнобильська катастрофа не має аналогів за масштабами, техногенними та медичними наслідками. Найбільша еколого-техногенна катастрофа сучасності - аварія на Чорнобильській АЕС - уже впродовж 30 років впливає на здоров'я людей та довкілля не тільки на радіоактивно забруднених територіях, а й на території всієї України.

докладніше
12 березня 2016, 12:12

Інформаційно-аналітичні матеріали Кабінету Міністрів України до парламентських слухань на тему: “30 років Чорнобиля: уроки та перспективи”, запланованих до проведення 16.03.2016


Унаслідок Чорнобильської катастрофи в Україні радіаційно забруднено 2293 населені пункти, розташовані на територіях 77 районів 12 областей. Станом на 1 січня 2016 р. в Україні налічується 1 млн. 961 тис. 904 громадян, що мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи, у тому числі 108 тис. 530 інвалідів і 418 тис. 777 дітей.

докладніше
16 лютого 2016, 15:17

Наукова доповідь "РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТРАНСКОРДОННОГО РЕГІОНУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ"


В доповіді розглянуто теоретико-методичні положення щодо поняття еко-логічної безпеки транскордонного регіону, шляхів та інструментів її досягнен-ня. Проведено дослідження вітчизняних та європейських механізмів регулю-вання екологічної безпеки та розглянуто можливості їх конвергенції. З ураху-ванням положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом запропоновано шляхи вдосконалення механізмів регулювання екологічної без-пеки у транскордонних регіонах України та ЄС. Для наукових працівників, керівників органів державного управління та місцевого самоврядування, аспірантів, студентів.

докладніше
08 лютого 2016, 08:26

Проблема захисту узбережжя Азовського моря


Однією із наявних проблем, яка стосується Азовського моря є розмивання і вивітрювання порід, які є основою узбережжя. Як відомо, основна його частина складається з глинистих і піщаних відкладень, які за своїми особливостями піддаються вимиванню і абразії. Що стосується надходження піщаного і гравійно-піщаного матеріалу в затоки, які доповнюють стійкість берегів до сили морських хвиль, то воно практично припинено. Причиною цього є різке зменшення стоку малих річок Приазов'я, які були відрегульовані водосховищами і ставками. Результатом таких негативних явищ є скорочення піщаного пляжу майже всього Азовського узбережжя. Найбільше, ця проблема стосується таких міст як Бердянськ та Приморськ.

докладніше
18 грудня 2015, 11:54

Удосконалення законодавства України з питань екологічної безпеки


Екологічна безпека є важливою складовою національної безпеки країни і в загальному значенні зводиться до вжиття комплексу заходів щодо запобігання погіршенню стану навколишнього природного середовища та виникненню небезпеки для населення внаслідок антропогенних чи природних чинників.

докладніше
09 вересня 2015, 12:24

Аналітичні матеріали до слухань у Комітеті на тему: "ДОТРИМАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА БІЛАНІВСЬКОГО ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ" (09.09.2015)

докладніше
26 грудня 2014, 21:27

Рахункова палата: "Меліоративні системи потребують державної уваги"


Аудитом встановлено, що на територіях зазначених областей протягом 2012-2013 років та І півріччя 2014 року не забезпечувалося зрошення близько 520 тис. га, або майже 62 відс. від обсягу зрошуваних сільськогосподарських земель через незадовільний технічний стан державних і внутрішньогосподарських меліоративних систем, насосно-силового та іншого обладнання, його високу енергоємність.

докладніше
21 листопада 2014, 11:35

Рахункова палата: "Фінансові та організаційні проблеми харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"


Рахункова палата здійснила аудит ефективності використання у 2013 році та І півріччі 2014 року коштів державного бюджету, виділених на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і зробила висновок, що Мінсоцполітики як головний розпорядник коштів державного бюджету, виділених на безплатне харчування, не забезпечило належного виконання комплексу заходів з надання цієї послуги.

докладніше