Повідомлення

Перейти до розділу
05 серпня 11:44
Звіт про роботу Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування за період третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання посилання...
08 травня 06:47
Робочі групи Комітету посилання...
30 серпня 15:08
ГРАФІК РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ посилання...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

Аналітичні матеріали

24 січня 2017, 17:45

Ефективність використання коштів державного бюджету, спрямованих на виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво пускового комплексу "Вектор" та експлуатацію його об'єктів


На засіданні 20 грудня 2016 р. Рахункова палата розглянула Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво пускового комплексу "Вектор" та експлуатацію його об'єктів, який затверджено рішенням Рахункової палати від 20.12.2016 року № 27-4. Рішення Рахункової палати та Звіт надіслано Міністерству екології та природних ресурсів України і Державному агентству з управління зоною відчуження для усунення виявлених порушень і недоліків, як об'єктам контролю.

докладніше
11 жовтня 2016, 09:17

НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ


Перехід до децентралізованого управління природними ресурсами в Україні потребує послідовної трансформації теоретико-методологічних засад муніципального менеджменту в напрямі використання гнучких форм структурного й проектного керування та регулювання розвитку природно-економічних об'єктів. Зокрема, зазначене передбачає впровадження кластерно-корпоративних структур природокористування на різних територіальних рівнях. Реалізовуючи конституційне право власності народу на природні блага (ст. 13 Конституції України), необхідно розширити повноваження органів місцевого самоврядування в управлінні і використанні наявних природних ресурсів шляхом передачі до муніципальної власності відповідної частини земель, водних, лісових масивів, рекреаційних територій, тощо.

докладніше
15 березня 2016, 11:15

НИНІШНЯ МОДЕЛЬ ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ЧИННИК ПОСИЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИКЛИКІВ


Процес нарощення фінансово-бюджетної децентралізації, започаткованого комплексом відповідних законів України з 2014 року, супроводжувався законодавчими змінами структури розподілу екологічного податку в міжбюджетній вертикально-горизонтальній площині впродовж 2014-2015 рр.

докладніше
12 березня 2016, 12:13

Прес-реліз Міністерства охорони здоров'я до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи, парламентських слухань на тему: «30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи»


Серед усіх трагедій, які пережило людство, Чорнобильська катастрофа не має аналогів за масштабами, техногенними та медичними наслідками. Найбільша еколого-техногенна катастрофа сучасності - аварія на Чорнобильській АЕС - уже впродовж 30 років впливає на здоров'я людей та довкілля не тільки на радіоактивно забруднених територіях, а й на території всієї України.

докладніше
12 березня 2016, 12:12

Інформаційно-аналітичні матеріали Кабінету Міністрів України до парламентських слухань на тему: “30 років Чорнобиля: уроки та перспективи”, запланованих до проведення 16.03.2016


Унаслідок Чорнобильської катастрофи в Україні радіаційно забруднено 2293 населені пункти, розташовані на територіях 77 районів 12 областей. Станом на 1 січня 2016 р. в Україні налічується 1 млн. 961 тис. 904 громадян, що мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи, у тому числі 108 тис. 530 інвалідів і 418 тис. 777 дітей.

докладніше
16 лютого 2016, 15:17

Наукова доповідь "РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТРАНСКОРДОННОГО РЕГІОНУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ"


В доповіді розглянуто теоретико-методичні положення щодо поняття еко-логічної безпеки транскордонного регіону, шляхів та інструментів її досягнен-ня. Проведено дослідження вітчизняних та європейських механізмів регулю-вання екологічної безпеки та розглянуто можливості їх конвергенції. З ураху-ванням положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом запропоновано шляхи вдосконалення механізмів регулювання екологічної без-пеки у транскордонних регіонах України та ЄС. Для наукових працівників, керівників органів державного управління та місцевого самоврядування, аспірантів, студентів.

докладніше
08 лютого 2016, 08:26

Проблема захисту узбережжя Азовського моря


Однією із наявних проблем, яка стосується Азовського моря є розмивання і вивітрювання порід, які є основою узбережжя. Як відомо, основна його частина складається з глинистих і піщаних відкладень, які за своїми особливостями піддаються вимиванню і абразії. Що стосується надходження піщаного і гравійно-піщаного матеріалу в затоки, які доповнюють стійкість берегів до сили морських хвиль, то воно практично припинено. Причиною цього є різке зменшення стоку малих річок Приазов'я, які були відрегульовані водосховищами і ставками. Результатом таких негативних явищ є скорочення піщаного пляжу майже всього Азовського узбережжя. Найбільше, ця проблема стосується таких міст як Бердянськ та Приморськ.

докладніше
18 грудня 2015, 11:54

Удосконалення законодавства України з питань екологічної безпеки


Екологічна безпека є важливою складовою національної безпеки країни і в загальному значенні зводиться до вжиття комплексу заходів щодо запобігання погіршенню стану навколишнього природного середовища та виникненню небезпеки для населення внаслідок антропогенних чи природних чинників.

докладніше
09 вересня 2015, 12:24

Аналітичні матеріали до слухань у Комітеті на тему: "ДОТРИМАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА БІЛАНІВСЬКОГО ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ" (09.09.2015)

докладніше
26 грудня 2014, 21:27

Рахункова палата: "Меліоративні системи потребують державної уваги"


Аудитом встановлено, що на територіях зазначених областей протягом 2012-2013 років та І півріччя 2014 року не забезпечувалося зрошення близько 520 тис. га, або майже 62 відс. від обсягу зрошуваних сільськогосподарських земель через незадовільний технічний стан державних і внутрішньогосподарських меліоративних систем, насосно-силового та іншого обладнання, його високу енергоємність.

докладніше